Den svenska linjen

HISTORIA. Framtidsoptimismen var stor i Sverige efter andra världskriget, och tilltron till svenska tekniska lösningar stark. Det var i denna miljö som ”den svenska linjen” växte fram. Det vill säga hur Sverige i framtiden kunde dra nytta av den lovande atomkraften.

Sverige hade efter andra världskriget en stark ställning då landet stått utanför kriget. Men Sverige hade drabbats indirekt, genom avspärrningarna från omvärlden. Dessa hade inneburit att landet blivit beroende av inhemskt producerad kraft – vattenkraften – för sin energiförsörjning. Det rådde också en stor politisk samstämmighet om att Sverige skulle fortsätta slå vakt om sin neutralitetspolitik. Det var dessa två faktorer, önskan om att vara självförsörjande inom energi och vara ett neutralt land – som lade grunden för den svenska linjen i utvecklingen av atomenergin.

Innebörden i den svenska linjen var att utnyttja inhemskt, ej anrikat, uran och tungt vatten vid framställning av atomenergi – eller kärnkraft som det kom att kallas på 1970-talet. På så sätt kunde landet dels få en inhemsk energiproduktion, dels få tillgång till det plutonium som skulle göra det möjligt att tillverka en svensk atombomb. Det fanns således både militära och industripolitiska drivkrafter. Planerna på en svensk atombomb var givetvis strängt sekretessbelagda, och kända bara för en extremt liten krets personer.

Vattenfall hade sin roll, som statligt bolag, att spela i utvecklingen av atomenergi. År 1955 bildades Atomkraftbyrån och Vattenfall planerade att bygga två kärnreaktorer. Den ena, en värmereaktor med namnet Adam, skulle placeras i Västerås. Den andra, en elproducerande reaktor med namnet Eva, planerades till Marviken i Östergötland.

Men det fanns också ett halvstatligt bolag, AB Atomenergi, som hade motsvarande planer. Bolaget bildades 1947 av staten (53 procent) tillsammans med kommunala och privata företag för att leda arbetet inom atomforskningen. De båda aktörernas projekt slogs ihop, men det skedde på Atomenergis villkor eftersom det bolaget hade större gehör hos ansvarig minister.

Adam byggdes nu som ett el- och värmeproducerande verk placerat i Ågesta söder om Stockholm. År 1964 stod Ågestaverket klart att tas i drift, men då hade budgeten överskridits rejält. Notan slutade på cirka 175 miljoner kronor, mot kalkylerade 35 miljoner kronor. Ågestareaktorn lades planenligt ned 1974.

Den andra reaktorn, Eva, började byggas i Marviken 1965 och var också den en tungvattenreaktor. Även i detta fall samarbetade Vattenfall och AB Atomenergi. För den största delen av konstruktionsarbetet svarade Asea, som på så sätt fick tillfälle att bygga upp en kunskap som kom till användning när företaget började utveckla egna lättvattenreaktorer.

Läs vidare…

SAAB A-36 “Vargen”

När Sverige planerade för atombombskrig mot Sovjetunionen

-Pettersson säger at det fanns en tid när våra politiker insåg värdet i att vara självförsörjande på livsmedel, energi och meden militärmakt tillräckligt stark för att stå emot ett anfall från Sovjetunionen/Ryssland, men det var en annan sorts politiker på den tiden…

Tage Erlander (S) i riksdagen 1965 ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden. ”

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

4 thoughts on “Den svenska linjen

 1. Vi behöver inte bry oss om framtiden, bara vara lyckliga och att får hyra våra egna hus efter konfiskeringen inom kort.
  Det skulle delas ut lite bl…piller på de som beslutar sådant?
  Men de blir väl varse när det är för sent?

  https://youtu.be/Y2sqV7alDz8

 2. Pettersson skriver: “Innebörden i den svenska linjen var att utnyttja inhemskt, ej anrikat, uran och tungt vatten vid framställning av atomenergi – eller kärnkraft som det kom att kallas på 1970-talet. På så sätt kunde landet dels få en inhemsk energiproduktion, dels få tillgång till det plutonium som skulle göra det möjligt att tillverka en svensk atombomb. Det fanns således både militära och industripolitiska drivkrafter. Planerna på en svensk atombomb var givetvis strängt sekretessbelagda, och kända bara för en extremt liten krets personer”. Det gick rykten i samband med Ågesta nedläggningen att det hade framställts plutonium för bombtillverkning. Om så är fallet – vilken fick tillgång till plutoniumet?

  11
  1

Kommentera