Den importerade rasismen

Sofie Löwenmark från stiftelsen Doku skriver i en ledare på Expressen något vi egentligen känt till länge, men som det talas väldigt tyst om. Den importerade rasismen.

Det finns ingen omvänd rasism som vissa uttrycker det. Det finns bara rasism och rasismen mot vita svenskar börjar bli allt mer tydlig. När det gäller rasism mot minoriteter har både politiker och journalister haft en förkärlek för att peka ut vita svenskar som förövare.

Sanningen är en helt annan.

Löwenmark utgår från ett hem för nyanlända, minoritetspartiet Nyans och givetvis BRÅ:s senaste rapport om afrobi. Svaren hon fått fram är entydiga. Den kanske värsta rasismen i Sverige frodas mellan olika minoritetsgrupper. Därmed inte sagt att etniska svenskar är oskyldiga till den rasism som finns i samhället, för så är det inte.

Exempelvis så visar BRÅ:s rapport att hela 44 procent av det rasistiska våldet mot svarta ser andra minoritetsgrupper som förövare. Sätt det i kontext till att samma grupper utgör cirka 20 procent av Sveriges befolkning. Rapporten visar att enbart 2 procent av förövarna tillhörde gruppen högerextremister. Nu vet jag inte hur stor andel av Sverige som utgörs av högerextremister, men ska man gå på Märta Stenevis, Per Bolunds, Annie Lööfs och andra vänstermänniskors ord så är de åtminstone 22 procent av befolkningen. 

Procenttal hit och dit är egentligen irrelevant. Kontentan i Sofie Löwenmarks ledartext är att vita svenskar ständigt är de som politiker och journalister lyfter fram som de stora rasisterna och att samma personer gärna blundar för att rasismen är som störst hos andra grupper som invandrat till Sverige. Lite som antisemitismen där det nu åtminstone börjar antydas att det främst är grupper med rötterna i Mellanöstern som står för denna.

Rasismen mellan olika invandrare är chockerande (expressen.se)

15 thoughts on “Den importerade rasismen

 1. [till “Pettersson”: radera kommentaren om den har för många ord >2500 (många citat), lästid 19 minuter]

  Jag menar att det är bara västvärldens européer — framför allt “politiker, journalister [t.ex. Sofie Löwenmark 1a-k], och opinionsbildare [t.ex. Patrik Engellau 1a-k]” som “Pettersson” skriver, och en hel del inflyttade icke-européer — som tycker att det (dvs. oartigt/fientligt bemötande, välja för eller välja bort) är rasism.

  Min bevisföring är dock anekdotiskt: en obskyr bild av vad och hur folk runt om världen tycker och förhåller sig till människoraser (kontinenter) och etniciteter (regioner).

  Till exempel:
  (“Petterssons” globetrottande (likt “Dissidenten”) eller invandrade läsare får gärna komplettera)

  1.
  Iraniern tillika svenska medborgaren och i ämnet sakkunniga Arash Vatankhahs (debattör och opinionsbildare) Facebook-text (posts/1772241376295057) 2021-07-28:

  –”Vet ni vad som irriterar mig mest med de debattörer med invandrarbakgrund som skriker mest rasism? De som till skillnad fån sådana som jag har fått utrymme i de största medier, jobb, plattform, yttrandefrihet, religionsfrihet, bra lön osv just på grund av att de spyr galla över Sverige och svenskar så fort de får en chans?”
  –”Det faktum att de, i Sina egna/föräldrars hemländer är minst AFS och jag lovar, 90% är motsvarande NMR när det kommer till deras egna/föräldrars hemländer.”
  –”Att de egentligen inte vill vara svensk, de känner sig inte som svenskar, de i själva verket hatar Sverige och allt som är svenskt, de ser ner på Sverige.”
  –”Men, att skrika rasism och bära offerkofta har blivit Big Business för de [dem].”
  –”Denna monumentala hyckleri och cirkus står mig verkligen upp i halsen!”

  2.
  “Nigeria bans use of foreign models and voiceovers for local adverts”
  — 2022-08-24 Africanews.com

  3.
  “Eligibility for Citizenship by Birth and Naturalization Restricted to Negroes”
  — crc.gov.lr, Constitution Review Committee: Chapter IV – Citizenship: Article 27 b.
  — Wikipedia: “Liberian nationality law”

  Det borde vara enkelt att få klarhet genom att en svensk, till exempel Paulina Brandberg (L), går ut på gatan och väljer — under förutsättningen att hon inte är blind, och vågar acceptera svaret, beroende på graden av indoktrinering [2]) — några invandrare med olika ursprung och frågar dem hur deras landsmän (eller forna landsmän, beroende på tillhörighetskänsla eller indoktrinering [2]) tycker i frågan.

  Anledningen till européernas svåra och komplicerade förhållande till människoraser (och etniciteter) är, som världskänt, deras rasistiska förflutna…

  -“Jim Crow”-lagar (US)
  -apartheid (SA)
  -nazism (DE+)
  -slaveriet (endast det trans-alantiska; de var inte inblandade i den många hundra år äldre afrika-arabiska slavhandeln med 10-tals miljoner fler offer, framför allt kvinnor: de var sexslavar; européerna köpte mest män, som de inte kastrerade, varför det finns blandraser i Amerika)

  … en rasism som de (och inga andra raser, vad jag känner till i dagsläget) gjorde sig av med.

  *

  Vi kanske ska försöka klargöra vad rasism faktiskt är: Det är en ideologi som använde politik (lagar: tvång, förbud) för att göra rasåtskillnad mellan medborgare i ett samhälle.

  När den ideologiska sidan av rasism avlägsnas (-ismen), återstår ras som för frågan till sociologin (mänskligt beteende/interaktion), där ras blir en av en mängd Nämnare — det har européer ännu inte förmått förstå (enl. ovan), och folk i icke-europeiska länder troligen inte tänkt på — som den fria människan gör skillnad på när denne så önskar, beroende på person (individen) och situation…

  (människan är som bekant inkonsekvent och gör därför individuella undantag från en uppfattning (på saklig grund), eller undantag från ett generellt (fördom/obekräftad uppfattning) ogillande (på känslomässig/spontan/kulturell grund [3]) av en visst kategori/sorts människor)

  … varför Martin Luther King Jr:s — 1929-1968, en av ledarna för USA:s medborgarrättsrörelse 1954-1968 — i (endast?) västvärlden världskända tal/ord är en anakronism i vår tid (“judged” avsåg bägge aspekter av rasism där den ideologiska är avlägsnad).

  Rasism är alltså inte att anse 1. att det finns människoraser/etniciteter, 2. att det är skillnad på dem, 3. att # föredra den egna rasen, 4. att ha uppfattningar och fördomar (obekräftade uppfattningar) om andra raser, 5. att den egna rasen är bättre, 6. att det vore bättre för alla om den egna rasen fick styra över andra (men väljer att inte göra det).

  (#
  1. Tjärna Ängar (Borlänge), Wikipedia: “Området kallas ibland för Lilla Mogadishu på grund av den höga andelen invandrare från Somalia”;
  2. 14:e Dalai lama (Tenzin Gyatso, f. 1935): “Europe belongs to the Europeans”;
  3. se och hör boxaren Muhammad Ali (fd. Cassius Clay) intervjuas av BBC Parkinson 1971, YouTube;
  4. Delegationen mot segregation (DELMOS), rapport 2021 “Segregation i Sverige”: “människor med liknande karaktäristika”; “människor med liknande egenskaper”; “individuella preferenser”)

  Steget från sociologin över gränsen till rasismen sker när tillfället finns att ta makten och styra (tvång, förbud), vilket gör människor ofria och därför samhällssystemet odemokratiskt.

  En jämförelse är att byta ut Nämnaren “ras/etnicitet” (kategori, sort) och se om/hur synsättet/förhållningssättet (enl. ovan: göra åtskillnad, av gillande eller negativ uppfattning eller fördom) förändras. Till exempel: ålder, kön, nationalitet, skåning, östermalmstant (fin dam från en fin statsdel i Stockholm) eller (ja, ni får ursäkta) en DIF-are…

  … eller, enligt det svenska (troligtvis även en universell levnads­visdom, eng. “Birds of a feather flock together”) ordspråket “Lika barn, leka bäst”, vilket var giltigt på den tiden då alla var svenskar, men med olika Nämnare.

  *

  Jag undrar hur jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) kommer att klara av att kognitivt/ideologiskt förena politiska åtgärder (“vi verkligen behöver göra något åt det [“kristallklart att rasism existerar”] och gå på offensiven” — i syfte att tala om för svenska medborgare att det ska sluta vara “rasister”/rasistiska, och med instruktioner om hur de borde/ska se på, förhålla sig till och bemöta sina medmänniskor — med den liberala ideologin (friheter) och det demokratiska samhälletsystemet (folkstyre), vilken är tänkt att garantera individen/medborgaren självbestämmande, (social) valfrihet och tyckande/åsiktsfrihet.

  (T.ex. genom att komplettera Justitie- och Kulturdepartementets politiska åtgärdspaket från 2017-01-04: “Samlat grepp mot rasism och hatbrott – Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”??)

  Å andra sidan kanske den individuella friheten inte är så viktig om resultatet kan tänkas bli gott — dvs. goda och snälla medborgare som inte är “taskiga” mot varandra, lär statens SVT barnen om var gränsen dras för demokratins tyckande-, åsikts- och yttrandefrihet [4]) — som man (européer) trodde förr i tiden, till exempel i USA (US), Sydafrika (SA) och Tyskland (DE) (det är här inte den diskriminerande grymheten som jämförs, men etablissemangets synsätt och styrande).

  Damen i fråga har ett alternativ: det demokratiska, det vill säga att förmå förstå att integration inte är en politisk åtgärd (dvs. att styra medborgare) men en företeelse som sker mellan människor, om när och hur individerna umgås/interagerar.

  Och, förmå förstå att det är hennes Nämnare (inkl. offentliga tyckare/etablissemanget) som är orsaken till motsättningarna (integration) mellan medborgare, på grund av den stora invandringen…

  (Magdalena Andersson (S): “Integrationen har varit för dålig samtidigt som vi har haft en stor migration. Samhället har också varit för svagt” (om “de våldsamma upploppen under påsken”) — 2022-04-28, Aftonbladet)

  (“Angela Merkel: German multiculturalism has ‘utterly failed’ ” — 2010-10-17, the Guardian)
  (“UK: State multiculturalism has failed, says David Cameron” — 2011-02-05, ec.europa.eu)

  … vilket folk har varit motståndare till sedan 1990-talet:

  Kvartal.se 2022-05-23 “Invandringsfrågan förklarad i en enda graf”
  – “Demokratins mål är att förverkliga folkviljan. Därför bör det finnas en viss nivå av åsiktsöverenstämmelse mellan folkvalda och väljare.”
  – “Men invandringsfrågan – som skapat så mycket friktion i svensk politik – är ett stort undantag.”

  [1a-k]
  Exempel på européers eurocentriska syn på/förhållande till ras/etnicitet. Samtliga nedan är av uppfattningen att rasism finns i Sverige, och att de (om jag minns rätt) i huvudsak syftar på svenskar (här: folkslaget).

  [1a]
  Sofie Löwenmark, stiftelsen Doku
  “Den importerade rasismen” (petterssonsblogg.se 2022-12-17)

  [1b]
  Patrik Engellau (Det Goda Samhället, 2015-09-27)
  “En redaktörs vedermödor eller när God Smak är viktigare än Liberalism”
  – På förfrågan svarar nämligen Thomas Gür, som alltid har rätt, att pseudonymskribenten är rasist.
  – Medredaktör Mattias Holmström, en pålitlig spanare, hittar följande tekniska bevisning i form av ett citat av pseudonymskribenten: “Sedan andra världskriget har vi blivit indoktrinerade med den ideologiskt betingade myten att det inte existerar några raser och därför heller inga rasskillnader”.
  – Skribenten menar att det finns rasskillnader, jag kan inte tolka det annorlunda. Om detta inte är definitionen på rasist så vet inte jag vad rasist skulle kunna vara.

  [[[ utdrag ur Rasmus Dahlstedt (skådespelare, manusförfattare, regissör) “Antipodden” (YouTube), 2022-03-04 “Avsnitt 37 – Julia Caesar”
  (tid 01:02:17 – 01:06:10)
  RD: –Du skriver under pseudonym. Varför gör du det?
  JC: –Jag ville ta hänsyn till mina anhöriga i första hand, och skydda dom.
  JC: –Jag tycker inte att barn och barnbarn ska behöva lida för vad deras mamma, farmor eller mormor gör.
  JC: –2015 blev [jag] uthängd och fick ett enormt mediedrev emot mig, som drevs utav Expressen och Dagens Nyheter i första hand, men det pågick ju i alla media under hösten 2015 och med repriser efter det.
  JC: –Det har inneburit att jag i den glesbygd där jag bor, har svårt att skaffa hjälp till min fastighet.
  JC: –Jag har haft jättesvårt att skaffa hantverkare till olika saker på min tomt och mitt hus. ]]]

  [1c]
  Jens Ganman (Substack, 2022-07-13)
  “Gärningsmannen i Skellefteå utvecklingsstörd nazist.*”
  – “Hursomhelst: om gärningsmannen i Skellefteå visar sig vara både svart och utvecklingsstörd är det förstås dubbel jackpot för hobbygenetikerna [#] på Fria Tider och NMR.”

  [# rasister, Min tolkning]

  [1d]
  Ann-Sofie Hermansson (S) (Göteborgs-Posten, 2022-08-03)
  “Vita havet-historien på Konstfack blottar vår tids feghet”
  – “Det tycks vara viktigare att skrika ‘rasist’ än att arbeta mot den rasism som finns i samhället.”

  [1e]
  Staffan Gunnarson (MED, Medborgerlig Samling, 2021-08-24)
  “Förhastade slutsatser om rasism i vården”
  – “Svensk antirasism bör ta ett steg tillbaka och reda ut begreppen, innan man hoppar till förutfattade meningar om utbredd främlingsfientlighet var helst man ser. Det riskerar dessvärre bara att normalisera verklig rasism, så att folk till slut inte ens reagerar för den.”

  [1f]
  Lars Åberg (Bulletin.nu, 2021-08-15)
  “Rasism är inte förklaringen på allt – eller ens särskilt mycket”
  – “Den oro vi alla kan se och som många känner beror inte på att rasismen brett ut sig.”

  [men rasismen finns, Min tolkning]

  [1g]
  Ivar Arpi (Twitter, 2021-07-31)
  “Vill ändå säga några ord om rasism. Det är helt självklart att folk möter riktig rasism i Sverige. Jag har själv varit med när det skett vänner med utländsk bakgrund (eller adopterade) flera gånger. Glasklara fall.”

  (Ivar Arpi, Twitter, 2021-06-11: “Det är inte varje dag man blir utsedd till ett slags folkefiende av en statlig instans. Men i onsdags blev jag det. I en så kallad policy brief för Delegationen för migrationsstudier (Delmi), som lyder under Justitiedepartementet, beskriver medieforskaren Mattias Ekman hur ledarsidorna på SvD och GP brutaliserat det offentliga samtalet. Per Gudmundson, Hanif Bali och jag namnges som särskilt förgripliga. Tillsammans har vi normaliserat främlingsfientlighet och rasism, enligt Ekman.”)

  [1h]
  Håkan Boström (Göteborgs-Posten, 2021-03-15)
  “Hur antirasismen blev vänsterrasism”
  – “Den liberala kampen mot vardagsrasismen – den är förvisso inte avslutad – har varit mycket framgångsrik.”

  [1i]
  Alice Teodorescu Måwe (Bulletin.nu, 2021-01-16)
  “Justitieminister Johansson och rasismen en fars i tre akter”
  – “Rasismen och främlingsfientligheten ska tas på stort allvar och kompromisslöst motarbetas kraftfullt där den förekommer.”

  [1j]
  Linda Jerneck (Expressen, 2019-10-14)
  “Det är inte rasistiskt att bli trött på strandstöket”
  – “Varför vill Aftonbladet utmåla medelklassens rimliga krav på trygghet som rasism? […] Vi har tillräckligt stora problem med rasism i landet”

  [1k]
  Lotta Gröning (Expressen, 2016-07-06)
  “Vi är ju nästan alla stämplade som rasister”
  – “Ge oss en bättre och seriös valrörelse som bottnar i människors vardag, där finns självklart kampen mot rasism med. En kamp för varje människas lika värde.”

  [2]
  Exempel på resultatet av indoktrineringen (att svenskar, och SD-are, är “rasister”/rasistiska), orsakad av i huvudsak politiker och framförd av media:

  * 2018-12-20 SVT Special
  “Hundratals läkare vittnar om rasism och kränkningar från patienter [ underförstått svenskar?, Min anm. ]”
  Patient: “Jag vill inte att du ska ta på mig med dina turkhänder”

  [ extremt religiösa muslimska patienter, som inte har förmått anpassa sig till svenska förhållanden (p.g.a. birstande krav p.g.a. rädsla för rasistanklagelser), behöver inte hamna i denna situation då de ges valfrihet redan i receptionen:
  2020-11-03 Region Jönköpings län, “Muslimsk andlig vård”
  – “Ta först reda på patientens önskemål om språk, kultur och tradition samt kön.”
  – Länkar: “Din muslimska patient – information till dig som vårdar patienter med islamisk tro” (Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, Islamiska Samarbetsrådet)
  – [Bland annat:] Rätt till läkare, sjuksköterskor och tolkar av samma kön; Rätt att serveras halalslaktat kött; Rätt att slippa vårdtider under fredagsbönen; Förståelse för att släkt och vänner kan besöka den sjuke dygnet runt. ]

  * 2022-11-07 Expressen
  “Jakten på de försvunna läxhjälpsmiljonerna”
  – “Ni är SD! Rasister! ropar den okända mannen [ till Expressen-journalisten, som förmodligen ser svensk ut, Min anm.] och drar i väg med ordföranden.”

  * 2020-02-05 YouTube-kontot “Tänk till”
  Utbildningsradions (UR) teveprogram “Sverigefinnar gick igenom det andra invandrare går igenom idag”
  –”Det sägs ju ofta att sverigefinnar var den första invandrargruppen som fick känna på rasism och fördomar från svenskar.”

  [[[
  Det som idag bedöms av SVT/UR (och övriga ur det offentliga etablissemanget) vara svenskars rasism beskrevs på följande sätt av Olof Palme (S, 1927–1986) i “Gäst hos Hagge [Geigert]” 1977…
  – “vi svenskar är inte alls lätta att leva samman med”
  (— SVT Play, YouTube)

  … och några år tidigare av författaren och historieskildraren Vilhelm Moberg (1898–1973)…
  – “Han [den svenska bonden] har genomgått [sedan 500 f.Kr] den ensamboendes härdning fysiskt och psykiskt. […] På en punkt är alla utlänningar eniga i sin karakteristik av oss: vi [svenskar] har kontaktsvårigheter.”
  (— Min svenska historia, del 1, 1970)…

  … som bekräftas några decennier senare av “The Local” (tidskriftspriset 2018, Sveriges Tidskrifter: “Årets Digitala Tidskrift Populärpress”):
  “Sweden ranked worst place to make friends… again”
  (2017-09-07)

  Det är alltså svenskarnas (internationellt kända) kynne…

  (och reaktion på den stora invandringen: –”En stor invandring på kort tid har förändrat Sverige i grunden. […] Men vad skapar folkhemmets försvinnande för känslor hos dem som bor här? Och vad händer med människorna som MÅSTE TIGA om dem?” — boken “Saknad” 2022 av Katarina Barrling och Cecilia Garme)

  … som beskrivs, som gör henne inte så öppen mot främlingar, vilket har varit fallet i generationer, långt innan politiker och övriga ur etablissemanget gjorde Sverige till ett invandrarland, på den tiden då främlingen var en annan svensk.

  Svenskarna är alltså inte “rasist”/rasisktisk (inte i jämförelse med icke-européer, som inte har den eurocentriska synen på ras/etnicitet).

  Om svenskarna inte hade varit rädda (och inte tigit) för rasistanklagelsen, hade Sverige inte heller sett ut som det gör i dag.
  ]]]

  [3]
  Exempel på sociala/kulturella/fördomsfulla (stereotyper) skillnader (vilka är på väg att försvinna p.g.a. invandringen) som individen gör eller inte gör åtskillnad mellan: att gilla eller ogilla beroende på person och situation:
  “I himmelen är engelsmän poliser, fransmän älskare, tyskar mekaniker, italienare kockar och schweizare organiserar allt.
  I helvetet är tyskar poliser, schweizare älskare, fransmän mekaniker, engelsmän kockar och italienare organiserar allt”

  [4]
  SVT:s Barnkanalen “Sommarlov” (Facebook-video 2018-08-05):
  “I en demokrati så har man yttrandefrihet, som betyder att alla får säga och tänka precis vad de vill, så länge de inte sårar eller är taskig mot någon, alltså att man kränker någon annan person.”
  — Timbro.se/Smedjan 2018-08-09 “Yttrandefrihet är inte att vara snäll”

  • (Min kommentar skulle ha postats under inlägget “Rasismen har blivit vardag i Sverige” 2023-01-07 (men det kanske inte spelar någon roll). Jag ber om ursäkt för förvirringen.)

 2. Att svenskars rasism har ökat är väl inget att förvåna sig över. Fler och fler börjar få nog. Trots allt fint prat från de goda om alla välsignelser som mångkulturen skulle medföra så är det helt tydligt att det istället blev ett helvete för många. När många inte vågar röra sig fritt i sitt eget land och inte får säga emot pk-bilden så är det väl bara aktivisterna som tror att det blir bättre. Och alla utsatta områden som finns. Var kom dom ifrån. Det är inte vi gamla svenskar som gjort att områden blivit utsatta. Det är troligen istället folk som aldrig skulle kommit och bosatt sig där som gjort dom utsatta.

 3. Det är först nu, med en ny majoritet, och främst med SD där vid makten, kan få lite objektivitet i samhället, och kan bli av med den sjuka vänstersnedvridning som idag råder!

 4. Det finns ingen rasism MOT någon!!! Rasism, är snarare FÖR!!!

  Är man MOT andra etniciteter, eller folkgrupper, är det NÅT ANNAT, men INTE rasism!!!

  Det är vänsterns förvridning, och förvanskning av begreppet, som gör att vi tolkar det fel!

  Därför blir också allt så skevt och förvirrat i debatter, och ute i samhället!

  RASISM, är snarare att VÄRNA det egna folket, och den egna kulturen!!!

  Därför är rasismen något gott, som är universell, och är snarare tolerans, än nåt annat!

  • FOLKHATARE är FOLKHATARE, oavsett om de är mot DET SVENSKA, och oss svenskar, eller nåt och någon annan!

   Se bara hur dagens vänsteretablissemang, med sossarna i spetsen, försökt och försöker utrota VÅRT SVENSKA FOLK.

   DET ÄR JU INTE RASISM, ELLER HUR?

   UTAN NÅGOT ANNAT!!!

   • DET ÄR DETTA BARBARI, VÄNSTERN FÖRSÖKER SKAPA, OCH TILL EN VISS DEL LYCKATS MED, DÄRAV DAGENS VÅLDSSAMHÄLLE!!!

 5. Löven skulle ta krafttag mot antisemitismen. Det blev ingenting av det eftersom de värsta antisemiterna är invandrare!

  29
  1
  • Och varför skulle rasismen vara emot folk, när inte semetismen är emot judar???

   Det är snarare prefixet ANTI framför, som gör att att det blir emot!!!

 6. En gång i tiden var min arbetsplats hela jordklotet. Jag träffade på olika människotyper, med olika färger. Det var intressant och givande. Förmodligen var jag också den minst rasistiska människan i världen.
  Numera är det annorlunda. PK-politiker, journalister och vänsterartister, har genom sitt gullande med importerna, gett dessa ett ”vitt kort”, att bära sig åt, hur fan som helst. Detta har väckt min avsky, för importerade MENA grupper. Funderar ofta på hur detta påverkar min syn på dessa människor. Inte tusan är det någon respekt, med i synsättet längre!

  41
  1
 7. Talas tyst om tycker jag inte .
  Däremot vill inte TV och tidningar skriva eller tala om det .
  Och det beror att de i högsta grad medverkat till att det blivit så .
  I samtal Svenskar emellan talas det om orättvisorna hela tiden .
  Det är bara att titta på valresultatet .
  Och det kommer att radera ut socialdemokraterna och de andra medlöparna .
  Att bara öppna gränserna och dörrarna till våra hopslitna skattepengar kommer att drabba dem som gjort det .
  Och nu när misskötseln med allt annat kommer idagen, kommer vreden att drabba de politiker som ställt till det .
  Vi Svenskar är ett tåligt folk men nu har det gått för långt.
  Från att varit ett av världens bästa och säkraste länder har dålig politik fått oss att rasa långt ner på listan .
  När det Statsbärande partiet har så dålig politikertillväxt att man är tvungen att låta fackföreningsfolk ta över är det illa ställt .
  Politiker är ett svårt yrke och när det kommer tomtar som Löfven och Bolund och Stenevi , är det ett tecken på att något är fel .
  Och det visar sig nu . Med förstörd elmarknad , skola i ruiner , polis som fungerar dåligt , taskiga pensioner , otrygghet etc , etc .
  Nu sätter vi vår lit till Ulf , Jimmie , Ebba och Johan och ger dem den tid som behövs.
  Det har tagit nästan 50 år för urusla socialdemokrater att ruinera landet .
  Och nu kräver de att ändå ska rätta till allt på några månader.
  Det säger en del om deras mentala kapacitet .

  38
  1

Kommentera