5 thoughts on “Lögner förbannade lögner och arktiska grafer

 1. Jag följer inte klimatdebatten noga (t.ex. Elsa Widding, SD), varför jag kan ha missas ett i mitt tycke en avgörande frågeställning: de historiska mängderna (koncentrationen) koldioxid i atmosfären…

  … vilka aldrig har varit så låga i vår tid i jämförelse med de senaste 100 miljoner åren.

  Datapunkterna över perioden visar en graf med 45-gradig nedåtgående lutning där vår tid har en liten ökning, vilket NASA tydligen har upptäckt: växtligheten har ökat med 7% de senaste par decennierna, en trend som jag tror mig ha läst började på 1970-talet.

  Anledningen till att jorden inte har ”brunnit upp” tidigare är, att effekten av koldioxidkoncentrationens värmeisolerande egenskap inte proportionerligt höjer jordens temperatur, det vill säga effekten avtar med mängden.

  Om det är koldioxiden eller andra faktorer (t.ex. solaktiviteter, månens gravitationspåverkan på luft- och vattenmassorna, cykliska variationer i jordens omloppsbana) som orsakar temperaturförändringar är oklart/debatteras.

  — Det hävdas, som bekant, att historiska kunskaper är viktiga, för att inte säga avgörande, för att bilda sig en uppfattning om framtiden.

  Är det då realistiskt/förnuftigt att oroa oss (och barnen)?

  Dessutom är Sveriges påverkan på temperaturhöjningen inte mätbar (detta debatteras i viss mån vill jag minnas), varför den enda anledningen till att minska vårt atmosfäriska koldioxidbidrag är att föregå med gott exempel och driva utvecklingen framåt.

  Och: om vi ska försöka föda 9–11 miljarder människor i framtiden, borde vi väl göra allt vi kan för att se till att växterna växer ordentligt.

  En fjärde frågeställning är afrikanerna. Med tanke på att det är populärt att kategorisera européer som ”rasister”, finns det en risk att de européer som inte uppmuntrar/hjälper afrikanerna att förbättra sina livsvillkor — t.ex. de barn i Kongo som, med sina händer, gräver fram 70% av kobolten som används i tillverkningen av de batterier som möjliggör européernas trådlösa digitala kommunikation — medelst fossila bränslen placeras i denna kategori.

  *

  Angående havsnivåhöjningen på grund av smältande polarisar och glaciärer… Is består av sötvatten, som utgör knappt 3% av jordens vatten. 2% är fruset. Matematik och fysik är väl skalbara?: Är vattennivåhöjningen mätbar om två hinkar (20 liter) vatten tillsätts en bassäng med 1000 liter? Kan någon kunnig ”Petterssons”-läsare bekräfta?

  PS
  Jag skulle föreslå att ”Petterssons” i första hand väljer att referera till andra domäner än YouTue, i syfte att minska deras dominans. I Tony Hellers fall Odysee.com eller Rumble.com (de kräver plötsligt att de registrerade användarna uppger telefonnummer till Rumble för att anonymt kommentera videor).

 2. När det gäller forskning så går det inte till så!!!
  Alla forskningsresultat skall valideras och granskas av andra som då skall få samma resultat. Om man inte får samma resultat är är forskningsresultatet falskt . !!
  Förutom som i miljömupperiet hamnar alla resultat som inte följer standard i sopen! Och det vanligaste problemet är att man saknar faktorer för att kunna göra några hållbara påstående och när det gäller miljö hysterin är större delen en religion man bryr sig inte i fakta utan man förlitar dig på tro och och hoppas att man har rätt !!!? För att vid ett senare tillfälle kunna revidera sin trosuppfattning!! Detta är mera känt under namnet telogi så kalladreligonsforsknin!?
  Rena skiten med andra ord .man !

  4
  1
 3. Egentligen är det ju inte orimligt att forskare ibland justerar gammal data såsom Tony beskriver. Metoder utvecklas och ny kunskap kan göra att äldre data justeras. Men alla de exempel Tony visar verkar justeras likadant, så att det alltid ser ut som att världen blir varmare. Just att han har så många exempel på detta gör att det hela ser klart misstänkt ut. Om man orkade borde man titta på alla dessa raaporter och se hur de motiverar sina justeringar.

 4. Sossar och Liberaler är Specialister på lögner, undanhållande av information,
  I Ystad pågår en diskussion om en Politiker som uttalalat sig Om Löfven när
  han var statsminister, på frågan om vad vi ska göra med Löfven, så sade han
  ett skott i pannan,” om det var skämt eller utslag av humor vet jag ej

  När han uttalade dessa ord var HAn MEDLEM I SOSSEPARTIET, han har
  sedermera gått över till SD, men detta lyckas Lokalblaskan undanhålla, dels
  genom ansvarig utgivare som inte lotsas om detta, senast idag genom en
  av dessa fega journalister, Carl Johan Engvall som på flera platser älter om SD
  trots att uttaldet skett under sossetiden: Om detta är för att skydda Sossarna eller
  att på Liberalskt vis ösa dynga över SD överlåter jag till läsarna att avgöra?

  Vidare tar dom bara in insändare med samma skruvade åsikter som dom själva,
  Noteras kan även att när någon från SD uttalat sig olämpligt kan YA gå tillbaks till
  andra världskriget för att riktigt understryka att personen tillhört eller tillhör SD?

  Att hänvisa till Expo som rotat fram uppgiften och som är notariska SD hatare
  är inte skäl nog för att undanhålla verkligheten ! Ynkligt är bara förnamnet!

  14
  1
 5. Bitte Assarmo skriver idag i Det Goda Samhället om barn och unga i väntan på undergången.
  ”- Nu stämmer vi Staten!”
  Assarmo skriver bl.a. att varken den utveckling som IPCC befarade i sin rapport 2013, eller den man förutsåg i sin senaste rapport från 2021, anses längre för att vara sannolika, någon global katastrof förutspås inte längre. Trots detta väljer klimatalarmisterna att låta barn och unga växa upp med hot om undergång, som ett mörkt hot mot hela existensen, genom att i debatten använda siffror från IPCC:s tidigare möjliga scenarion.
  https://detgodasamhallet.com/2022/12/02/bitte-assarmo-barn-och-unga-i-vantan-pa-undergangen/#more-64867

Kommentera