Svenska kraftnät avstod extra el – lägger ansvaret på industrierna

ENERGIPOLITIK. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.

Öresundsverket år 2014. Foto: David Castor

Svenska kraftnät bekräftar, nedlagd kärnkraft orsak till elkrisen, skrev bloggen för en tid sedan. Den nedlagda kärnkraften är en av flera anledningar till energikrisen vi befinner oss i. Svenska kraftnät har avstått från att köpa upp en extra effektreserv i södra Sverige med kapacitet att försörja hela Malmöområdet, trots att både behov och möjlighet fanns, rapporterar Sveriges Radio P1 Kaliber. Istället antar nu Svenska Kraftnät att privata industriföretag frivilligt ska dra ner på sin elförbrukning, när det finns risk för elbrist i Sydsverige.

Det handlar om ett bud från Öresundsverket, ett kraftvärmeverk i Malmö, som nekades av Svenska kraftnät 2019 med hänvisning till att budet var för dyrt.

Behovet av en extra kraftreserv har dock kvarstått, men enligt Svenska kraftnät har man i stället räknat med att industriföretag själva skulle ta ansvar för att minska sin elförbrukning vid risk för elbrist.

Vi ska ju se till att värna skattebetalarnas pengar och då bedömde vi i det här fallet att det var en upphandling vi inte ville fortsätta med, säger generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe till SR.

Lotta Medelius-Bredhe, tjänar drygt 130.000 kronor i månaden, damen tillsattes av tidigare energiminister Anders Ygeman (S) och kom från finansdepartementet.

-Pettersson undrar var generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe tror att skattebetalarnas pengar kommer ifrån? Tror generaldirektören att det kommer in mycket skattepengar utan el med stängda företag och stor arbetslöshet som följd?

***

TIDIGARE 2022-02-03 Det moderna Öresundsverket hamnade i Sydostansien

NUTIDSHISTORIA. I går kom ett förslag om att EU ska klassa kärnkraft och gas som hållbara. De flesta av oss minns att sex kärnkraftsreaktorer lagts ned i förtid i södra Sverige av klimat- och miljöskäl. Vi hade tolv reaktorer och har nu sex. De två reaktorerna i Barsebäck stängdes redan 1999 respektive 2005. Dessutom stängdes två reaktorer i Oskarshamn 2015 respektive 2017 och ytterligare två reaktorer i Ringhals den 30 december 2019 respektive den 31 december 2020.

Mindre känt är att vi även hade Öresundsverket i Malmö, som var ett kombikraftverk som producerade värme och el från naturgas och ägdes av den svenska delen av Uniper-koncernen.

Öresundsverket planerades under tidigt 2000-tal då elkonsumtionen ökade i Norden och man räknade med stigande elpriser. Verket invigdes i december 2009. Det var då ett av världens effektivaste naturgaskraftverk och ersatte det tidigare kolkraftverket i samma centralt belägna byggnad i Malmö. Verket är primärt byggt för att producera el, men levererade också värme till fjärrvärmenätet i Malmö. Öresundsverket var avsett att fylla en central funktion efter att Barsebäck stängts, vilket blev tydligt vintrarna 2010 och 2011, men det är bara under dessa två år som anläggningen kördes för fullt.

Ägaren Uniper försökte behålla verket på plats, väl medvetna om de möjligheter anläggningen har att möta de regionala utmaningarna med elförsörjningen. För ironiskt nog skulle Öresundsverket med sina centralt belägna 450 MW kunnat lösa effektproblemen i Skåne precis där de behövs som mest, och dessutom möjliggöra att ytterligare omkring 200 MW kunnat tas in till område syd genom den nya Sydvästlänken.

För en utomstående verkar det galet att inte utnyttja en befintlig resurs för att lösa ett mycket stort och växande energiförsörjningsproblem. Men även de närmast inblandade är klart frustrerade och genuint oförstående över varför Öresundsverket inte utnyttjades.

Att verket legat i malpåse de senaste åren beror på låga elpriser, som bland annat berott på den kraftiga utbyggnaden av vindkraften och alternativ värmeproduktion i Malmöområdet. Med den utbyggda oplanerbara vindkraften har dock effektproblemen vuxit sig allt större. Dessa uppstår numera inte bara vintertid då kalla temperaturer kan öka elförbrukningen, utan även under sommaren – då kärnkraften genomför sina årliga revisioner – med mycket höga elpriser, och behov av att importera fossil el, i södra Sverige som följd.

Sommaren 2021 tvingades Svenska kraftnät göra en upphandling av tillgänglighet i Ryaverket på västkusten för att förstärka spänningsstabiliteteten i södra Sverige. Ryaverket har normalt revision på sommaren, så det är ingen lätt sak att med ett par veckors varsel göra verket tillgängligt. För Öresundverket i malpåse skulle det behövas cirka sex månader.

Lämnade anbud till effektreserven
Uniper har upprepade gånger under 2016 och 2017 på olika sätt försökt att få till en fungerande lösning där Öresundsverket skulle kunna hållas i beredskap för att stötta elsystemet vid akut uppkomna behov som dessa, men Svenska kraftnät, som även är elberedskapsmyndighet, har inte nappat.

– Till slut ansöktes och beviljades tillstånd att få sälja av Svenska kraftnät 2018.

Ett allra sista försök att behålla anläggningen gjordes dock under 2019, då försäljningen redan var påbörjad.

Vi avbröt försäljningen av Öresundsverket för att än en gång lämna ett kompletterande anbud till Svenska kraftnät om att vara med och bidra i effektreserven, säger Mikael Nilsson, chef för Öresundsverket.

Den upphandlingen avbröts i ett pressmeddelande av Svenska kraftnät med motiveringen att endast en leverantör lämnat anbud, och att det därför rådde bristande konkurrens, vilket gjorde det svårt att bedöma rimligheten i priserna. Samtidigt konstaterade Svenska kraftnät att behovet av effektreserv kvarstod.

Nåväl, Uniper gav upp, sålde och nedmonteringen började, så nu hamnar de moderna, knappt inkörda gasverket i Sydostasien, där det kommer att släppa ut minst lika mycket koldioxid som det gjort om det används i Sverige.

-Pettersson säger att Öresundsverket är ännu ett exempel på vanskött energipolitik. Kvar i Malmö blir två gasturbiner på tillsammans 128 MW. Till och med 2024 ingår de i störningsreserven, som kan hantera plötsliga obalanser i elsystemet. – Men platsen ligger centralt i Malmö där man behöver ha elförsörjning. Med all nödvändig och dyrbar infrastruktur inklusive djuphamn på plats så skulle det inte förvåna om det byggs ett nytt kraftverk på platsen…

Tidningen Energi

Öresundsverket Foto: Uniper

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

17 thoughts on “Svenska kraftnät avstod extra el – lägger ansvaret på industrierna

 1. Många kommentatorer ogillar att kvinnor har ledande befattningar.
  Ungefär som en muslimsk Light variant.

  3
  9
  • Kvinnor passar oftast inte som ledare då de ordentligt tar ut svängarna med känslor istället för logik. Men visst finns det undantag även där.

   8
   3
 2. Men inte ska en sån myndighet själva avgöra Sveriges bästa. Om de tänkte på sina utgifter men inte förstod att det betyder att massor av företag konkar och stänger ned till ännu större förlust för Sverige. Vad är det för fel när de vänsterblivna myndigheternas val av två alternativ ofta väljer det som verkar skada Sverige mest. Regeringen blir kanske tvungen städa upp inom myndigheterna innan myndigheterna rivit sönder samhället ännu mer.

  5
  3
 3. Vi har betalat miljard efter miljard i nätavgifter. Men de pengarna användes troligtvis till andra bättre saker som invandrare från mycket fjärran land. Nu har vi fått det paradis vi röstat för. Skjutningar, lägenhetsbrist och elbrist.

  Sossarna har alltså tagit skattepengar och satsat varenda krona på det som GARANTERAT förstör vårt samhälle, det som ser till att svenskar är bostadslösa och de som har bostad får trots att alla är delägare i Vattenfall betala mångdubbelt mer än det kostar.

  Frågor på det?

  22
  3
 4. Läser vad Pettersson skriver. Osökt börjar jag tänka: Förmodligen ytterligare en kärring, som generaldirektör.
  Längre ner kommer svaret. En kärring som generaldirektör. Med största sannolikhet, en av den feministiska regeringen, politiskt tillsatt socialdemokrat, utan meriter och hjärna.
  När fan ska politikerna lära sig, att kräva högre utbildning än dagis.
  Kärringpower är en säker väg mot helvetet!

  28
  2
 5. SD måste se till så att den nya regeringen rensar ut bland socialdemokratiska politrucker i myndigheter och statliga bolag. Annars blir det ingen förändring av politiken.

  30
  2
 6. Socialister är per definition idioter. Det är bara att lyssna på deras resonemang som exempelvis av denna Lotta.

  22
  2
 7. Industrier och andra företag har väl alltid sett översina ekonomier och kapat ner det onödiga , med tanke på att Sverige fram till nu de sista året varit bland de renaste och miljövänligaste länderna på vår jord så är det bra tecken på att allt redan är väl optimerat !

  Bland det enda som återstår än nu i vinter att arbetsplatser tvingas stänga de dagar som det blåser för lite , folk tvingas ta ofrivillig obetald ”ledighet” i väntan på lågtryck med vind !

  Jag läste att Sverige hade sänkt sin förbrukning med ca 5% jämfört med denna tid förra året , det beror nog mer på vädret än att t.ex hushållen förbrukar mindre el.

  Hushållen har inget att spara på om man inte vill äta rå mat , duscha kallt och kraftigt sänka värmen hemma . . Propagandamaskinen som hänger på väggen i vardagsrummet är nu bara en datormonitor som bara används emellenåt på helgerna för att se utländska ofiltrerade nyheter och annat !

  Privata hushåll har normalt inte så mycket att spara in på och företag är normalt väl optimerade !

  17
  2
 8. Det är ju så att detta el system med nordpol är skapat just för att ställa till problem det började ju med att Muod Olofsson från Centerpartiet köpte upp tysk kol kraft för att lägga ned och få ett beroende av rysk gas eller liknade den kopplar man detta till EU där Frankrike råkar vara en stor produsent av kärnkraft? Just den som Centerpartiet framtvingade en folkomröstning cementera idioti om svensk energiförsörjning?

  12
  2
  • Lyssna på dagens KALIBER i P1 om hur politiken har misskött energipolitiken . Så blir det när man sätter aktivister i ledande ställning
   MP och S har misslyckats så flagrant med att sköta Sverige , att de måste andas ut och vara glad över Morgans förhalning av reglerna för politik och tjänstemannaansvar.
   Om han skött sitt ämbete hade de varit ännu värre överbeläggning på våra anstalter.
   Jag tror att någon vanlig arbetare viskade i Löfvens öra att allt var åt helvete. Och att det var därför han hoppade av .

   9
   3
 9. Så fort det handlar om statlig verksamhet,såsom vägar järnvägar post mm mm så
  går det som vanligt åt h-e,med en massa tillsatta klåpare och oduglingar i alla led.

  35
  2
 10. En så inkompetent generaldirektör som Lotta Medelius-Bredhe skall naturligtvis snarast avlägsnas från sin tjänst.
  Hon kan sysselsättas med dokumentkopiering på regeringskansliet fram tills dess hon har vett att själv säga upp sig.

  33
  2
 11. Norrland har ju massor av glesbygd, så den gamla regeringen deras anhang, borde nu chansen till och flytta ut i vildmarken långt från bilar avgaser plastprodukter osv osv och bo i tält eller grottor, grottorna är bra för råttorna att visa vägen till oss vanliga dödliga.,

  22
  2

Kommentera