Ukrainas ambassadör: Integrera inte ukrainare, en dag ska de hem och bygga upp sitt land

INVANDRING. Att vara flykting är tillfälligt, och en dag måste de bygga upp sitt hemland igen, säger Danmarks statsminister och Ukrainas ambassadör i Danmark. Ukrainska flyktingar ska inte integreras i Danmark, utan återvända till sitt hemland och hjälpa till att bygga upp landet när tiden är mogen.

Ukrainas sädesfält

Det har Ukrainas ambassadör i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, sagt till flera medier. Och statsminister Mette Frederiksen (S) håller med, sade hon i Folketingssalen under en partiledardebatt.

Det är ett annat förhållningssätt till flyktingfrågan än vad vi normalt hör, och det håller jag mycket med om, säger Frederiksen.

Att vara flykting är tillfälligt, så man måste återvända och hjälpa till att bygga upp sitt hemland när man får möjlighet. Det gör att vi kan hjälpa andra flyktingar.

Genom en särskild lag har de ukrainska flyktingarna fått stanna i Danmark i två år, där de kan arbeta, utbilda sig och få tillgång till sjukvård. Lagen behandlades skyndsamt.

Ambassadören är tacksam för speciallagen.

Utrikesminister Mattias Tesfaye (S) har sagt att regeringen räknar med att det kan vara ”betydligt fler” än 20.000 ukrainare. Det var vad kommunerna hade gett plats för ursprungligen.

Många tusen har dött till följd av Rysslands intåg i Ukraina. Över tre miljoner har skickats på flykt, enligt FN, och ännu fler miljoner är internt fördrivna.

Mette Frederiksen ser inte något önskemål om en fördelningsnyckel för EU:s medlemsländer i dagsläget. Det utvecklar hon på en kort presskonferens efter mötet i salen.

Nyckeln kan avgöra hur många flyktingar medlemsländerna ska ta emot.

Frederiksen tror att många flyktingar i närområdet vill stanna i grannländerna till Ukraina för att de vill vara nära sina familjer som kämpar i kriget som startades av Rysslands president Vladimir Putin.

Ingen vet hur många flyktingar det kommer att bli på grund av den mycket blodiga invasion vi ser från Putins sida i Ukraina, säger Mette Frederiksen.

Valbyliv.dk

-Pettersson säger att det är bra att vara tydlig, flyktingarna ska hem, även de som är ”flyktingar”. Det är bara att följa FN:s flyktingkonvention vilket Sverige är dåliga på…

Varför följer inte Sverige FN:s flyktingkonvention? har vi frågat i många år på bloggen, inte minst tidigare statsminister Stefan Löfven (S) brukar hänvisa till internationella överenskommelser och konventioner men struntar sedan fullständigt i dem.

Läser man FN:s flyktingkonvention ser man att en flykting är, enligt 1951 års Genèvekonvention, en person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte kan begagna sig av det landets skydd. En persons rätt att resa in ett land för att söka asyl är en mänsklig rättighet enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Att bli beviljad asyl och eventuellt förklaras vara en flykting är dock ingen mänsklig rättighet. En sådan flyktingförklaring, varvid en person beviljas asyl, är en exklusiv rätt som tillkommer den stat vars territorium den person som söker asyl befinner sig på.

I Flyktingkonventionen står en hel del intressant. En persons rätt att resa in ett land för att söka asyl är en mänsklig rättighet enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Att bli beviljad asyl och eventuellt förklaras vara en flykting är dock ingen mänsklig rättighet. En sådan flyktingförklaring, varvid en person beviljas asyl, är en exklusiv rätt som tillkommer den stat vars territorium den person som söker asyl befinner sig på.

 • Flykting är man när man flyr från något elände, till ett säkert land.
 • Statusen som flykting upphör när man lämnar detta säkra land. Då blir man resenär, turist, migrant eller något annat. Dock inte flykting.
 • FN:s flyktingkonvention säger också att flyktingar ska anpassa sig och följa värdlandets lagar och regler.
 • FN:s flyktingkonvention stadgar också att flyktingar ska behandlas likvärdigt med andra utlänningar på det mottagande landets territorium.
 • Flyktingar är inte medborgare i mottagarlandet och förväntas återvända när situationen lugnat ner sig i deras hemländer.
 • De kan dock normalt sett ansöka om naturalisation under samma förutsättningar som andra utländska personer i landet och på så sätt bli medborgare i det land där de sökt asyl och fått flyktingstatus.

Inom EU infördes 1990 den så kallade Dublinkonventionen, 2003 ersatt av Dublinförordningen. Enligt förordningen kan en asylsökande inte själv välja land, utan ska söka asyl i det första land personen anländer till vid sin ankomst till EU. Detta kallas för principen om första asylland.

I resonemangen kring migration och asylsökande hänvisar invandringsvänliga debattörer gärna till FN:s flyktingkonvention. Det är positivt att engagemanget kring denna är så stort vilket borde tyda på att kunskapen om densamma är minst lika stort.

Men trots det stora engagemanget är det två artiklar som ständigt faller bort. Andra kapitlets första artikel är en sådan.

 • Det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen. FN trycker i formuleringen på ordet särskilt genom att använda ”in particular”. I synnerhet. Författarna av FN:s flyktingkonvention var sannolikt smärtsamt medvetna om vikten av att flyktingar lever efter värdlandets lagar efter andra världskrigets flyktingströmmar.

Den andra artikeln som borde få mer uppmärksamhet i den svenska debatten är artikel 34.

 • Assimilation och naturalisering. Värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering för att migrantgruppen så snabbt som möjligt kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad.

Sverige går idag tvärs mot FN:s flyktingkonvention då vi tvärtom verkar vilja förstärka nationella identiteter istället för att arbeta med att assimilera dem in i värdlandet i likhet med FN:s anda.

FN:s Flyktingkonvention är ett dokument med tydliga krav på den asylsökandes lagefterlevnad samt den säger klart och tydligt att de nya ”svenskarna” ska assimileras. Exakt det som Sverigedemokraterna säger. Så den politiker som påstår att SD är rasister och fascister kallar samtidigt FN rasister och fascister. 

-Pettersson tycker att det är alldeles för lätt att utnyttja asylrätten och Sveriges migration styrs inte av lagar och regler utan av aktivister på SVT, tjänstemän på migrationsverket med flera. Hur kunde annars alla Syrier beviljas kollektivt uppehållstillstånd långt från hemlandet trots att reglerna säger närmast fredliga land och individuell prövning.

 • Dels av ekonomiska flyktingar för fattigdom är inget asylskäl.
 • Dels genom att resa genom mängder av fredliga länder för att komma till Sverige.
 • Dels genom att systematiskt och grovt åsidosätta värdlandets lagar och förordningar.
 • Dels genom att vägra assimilera sig, vilket till stor del är politikerna och journalisternas fel.

Det är ur demokratisk synpunkt viktigt att Sverige följer FN:s flyktingkonvention, för inte kan vi påstå att FN är rasistiskt.

Alltså

 1. Första fredliga land den asylsökande anländer till gäller.
 2. Assimilering, den kulturella särarten överges i mötet med majoritetssamhället.
 3. Värdlandets lagar och regler ska gälla.
 4. Bryter någon mot alternativet 1-3, blir det hemresa. Allt enligt FN.

Eller ändå tydligare på vanlig svenska:

 • Kan du resa på semester till ditt hemland så existerar ingen hotbild mot dig.
 • Existerar ingen hotbild så har du inga asylskäl.
 • Har du inga asylskäl så är du inte flykting.
 • Är du inte flykting så har Sverige inget ansvar att ta hand om dig eller låta dig stanna.
 • Åk hem och stanna där.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

5 thoughts on “Ukrainas ambassadör: Integrera inte ukrainare, en dag ska de hem och bygga upp sitt land

  • Det finns åtskilliga utlänningar som har kommit hit och assimilerats väl. Dessa här vi dock inte så mycket av eftersom de inte gör så mycket väsen av sig. Problemet är de stora massor som vällt in och vägrar att anpassa sig.

Kommentera