Varför följer inte Sverige FN:s flyktingkonvention?

INVANDRING. FN:s Flyktingkonvention är från 1951 och utvidgades genom New York-protokollet från 1967. Där står en hel del intressant. En persons rätt att resa in ett land för att söka asyl är en mänsklig rättighet enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Att bli beviljad asyl och eventuellt förklaras vara en flykting är dock ingen mänsklig rättighet. En sådan flyktingförklaring, varvid en person beviljas asyl, är en exklusiv rätt som tillkommer den stat vars territorium den person som söker asyl befinner sig på.

Knappt 3 % av dem som kommer över Medelhavet är flyktingar enligt FN. Resten är ekonomiska migranter. Det innebär troligen att noll procent som kommer till Sverige är flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention.

I Flyktingkonventionen står en hel del intressant. En persons rätt att resa in ett land för att söka asyl är en mänsklig rättighet enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Att bli beviljad asyl och eventuellt förklaras vara en flykting är dock ingen mänsklig rättighet. En sådan flyktingförklaring, varvid en person beviljas asyl, är en exklusiv rätt som tillkommer den stat vars territorium den person som söker asyl befinner sig på.

 • Flykting är man när man flyr från något elände, till ett säkert land.
 • Statusen som flykting upphör när man lämnar detta säkra land. Då blir man resenär, turist, migrant eller något annat. Dock inte flykting.
 • FN:s flyktingkonvention säger också att flyktingar ska anpassa sig och följa värdlandets lagar och regler.
 • FN:s flyktingkonvention stadgar också att flyktingar ska behandlas likvärdigt med andra utlänningar på det mottagande landets territorium.
 • Flyktingar är inte medborgare i mottagarlandet och förväntas återvända när situationen lugnat ner sig i deras hemländer.
 • De kan dock normalt sett ansöka om naturalisation under samma förutsättningar som andra utländska personer i landet och på så sätt bli medborgare i det land där de sökt asyl och fått flyktingstatus.

Inom EU infördes 1990 den så kallade Dublinkonventionen, 2003 ersatt av Dublinförordningen. Enligt förordningen kan en asylsökande inte själv välja land, utan ska söka asyl i det första land personen anländer till vid sin ankomst till EU. Detta kallas för principen om första asylland.

I resonemangen kring migration och asylsökande hänvisar invandringsvänliga debattörer gärna till FN:s flyktingkonvention. Det är positivt att engagemanget kring denna är så stort vilket borde tyda på att kunskapen om densamma är minst lika stort.

Men trots det stora engagemanget är det två artiklar som ständigt faller bort. Andra kapitlets första artikel är en sådan.

 • Det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen. FN trycker i formuleringen på ordet särskilt genom att använda ”in particular”. I synnerhet. Författarna av FN:s flyktingkonvention var sannolikt smärtsamt medvetna om vikten av att flyktingar lever efter värdlandets lagar efter andra världskrigets flyktingströmmar.

Den andra artikeln som borde få mer uppmärksamhet i den svenska debatten är artikel 34.

 • Assimilation och naturalisering. Värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering för att migrantgruppen så snabbt som möjligt kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad.

Sverige går idag tvärs mot FN:s flyktingkonvention då vi tvärtom verkar vilja förstärka nationella identiteter istället för att arbeta med att assimilera dem in i värdlandet i likhet med FN:s anda.

FN:s Flyktingkonvention är ett dokument med tydliga krav på den asylsökandes lagefterlevnad samt den säger klart och tydligt att de nya “svenskarna” ska assimileras. Exakt det som Sverigedemokraterna säger. Så den politiker som påstår att SD är rasister och fascister kallar samtidigt FN rasister och fascister. 

-Pettersson tycker att det är alldeles för lätt att utnyttja asylrätten.

 • Dels av ekonomiska flyktingar för fattigdom är inget asylskäl.
 • Dels genom att resa genom mängder av fredliga länder för att komma till Sverige.
 • Dels genom att systematiskt och grovt åsidosätta värdlandets lagar och förordningar.
 • Dels genom att vägra assimilera sig, vilket till stor del är politikerna och journalisternas fel.

Det är ur demokratisk synpunkt viktigt att Sverige följer FN:s flyktingkonvention, för inte kan vi påstå att FN är rasistiskt.

Alltså

 1. Första fredliga land den asylsökande anländer till gäller.
 2. Assimilering, den kulturella särarten överges i mötet med majoritetssamhället.
 3. Värdlandets lagar och regler ska gälla.
 4. Bryter någon mot alternativet 1-3, blir det hemresa. Allt enligt FN.

Eller ändå tydligare på vanlig svenska:

 • Kan du resa på semester till ditt hemland så existerar ingen hotbild mot dig.
 • Existerar ingen hotbild så har du inga asylskäl.
 • Har du inga asylskäl så är du inte flykting.
 • Är du inte flykting så har Sverige inget ansvar att ta hand om dig eller låta dig stanna.
 • Åk hem och stanna där.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

13 thoughts on “Varför följer inte Sverige FN:s flyktingkonvention?

 1. Herr Pettersson har som vanligt förstått, vilket högavlönade Riksdagsledamöter och vår regering ej kunnat ta till sig.
  Alternativet är att de är så räddhågsna och törs ej “vad skall Media skriva kanske anse att vi ej är humana eller rent av främlingsfientliga.”
  Tänk om de lyssnade på folket som till stor del nu skulle tycka att de gjorde rätt om de månade om Sverige istället.

 2. Det är valboskap regeringen släpar hit enda chansen för dom att sitta kvar vid de feta grytorna och ösa in pengar

 3. Målet är kortsiktigt tillväxtekonomiskt. Krigen skapas av bankmaffian såväl som asylbaronsindustrin och byggandet. Du betalar för karusellen. Bankmaffian profiterar. Hela 8-partiet har nu sålt sig och är för EU-eländet. 99,9999% av folket röstar följaktligen för EU-eländet på olika vis. Röstskolk och partier som inte valsamverkar sig över 4% är inräknade.

 4. Det finns nägot mer än illvilja. Jag misstänker att hur många kan man flytta vid katatrofer finns i bilden. Sverige är ett försöksland för FN.
  Vi fick massor massor av beröm från FN för vårt vaccin-program. Tacka vare personnumren kan man se vad i vaccinet som är farligt. Att vi offrade ett 100-tal personer med narkolepsi är en bisak….

 5. Bra sammanfattning av vad som gäller internationellt, men vad hjälper det mot propaganda, bedrägeri, lögner och politik???

 6. Pk-idioterna missuppfattar det mesta. De har en väldigt låg iq-nivå och har därför svårt att bedöma läget och se orsaker. De borde sättas under förmyndare allihop

 7. I dagens idiotiska trygga heliga och mångkulturella Islamistiska satelitstat Sverige är allting asylskäl, det går väl inte att missförstå ?

 8. Bra där Molly, jag förutsätter att du själv har tagit hand om ett antal “flyktingar” i din bostad, i annat fall har du inte rätt till någon talan i detta. Så har du inga “flyktingar”, knip näbb.

 9. Denna flyktingkonvention, borde läsas upp varje gång inför sammanträdena i riksdag och regering. Men risken är att de inte förstår innebörden i den. De har ju ännu inte fattat hur läget ser ut i landet.

Kommentera