Hamnarbetarförbundet blockerar ryska fartyg

FACKLIGT. Svenska hamnarbetarförbundet beslutade under förmiddagen att realisera sitt hot om blockad mot ryska fartyg, skriver DN. Det handlar om en sympatiåtgärd efter kontakt med ukrainska fackföreningar.

Oxelösunds hamn har inget att göra med inlägget.

Helt vidrigt under rådande omständigheter att tillåta ryska fartyg i svenska hamnar, säger Erik Helgeson, vice förbundsordförande, till tidningen.

Den 3 mars skickade facket ett brev till regeringen med en vädjan om att stänga av fartyg på väg till och från Ryssland i svenska hamnar.

”Vi förutsätter att normala svenska konfliktregler med krav på sju vardagars varseltid”, hette det i brevet.

Hamn.nu

-Pettersson är tveksam till fackliga och enskilda blockader. Det finns mycket som borde blockeras av moraliska skäl men jag har aldrig hört Hamnarbetarförbundet protestera mot Kinas ockupation av Tibet…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

8 thoughts on “Hamnarbetarförbundet blockerar ryska fartyg

 1. Att Svenska fackföreningar inte synes vara ett dugg bättre än maffian synes också avse svenska msn journalister och därav saknas konsekvensneutralitet i svensk nyhetsjournalistik, men att utan ens skenbart ifrågasättande eller en enkel slagning i Helsingfors avtalet, publicerat medlemmar i fackförbund i strid mot lagar och konventioner oegentligheter är häpnadsväckande utan följdfrågor avseende hävdande att fackmedlemmar efter kontakt med ukrainska fackföreningar agerar i sympatiåtgärd är oförsvarbart och innan svenska fackförbund försätter hela svenska folket i större fara bör ukrainska förbund informeras ty de har sannolikt inte en aning om att de inte kan undgå straffansvar om fartygskatastrofer sker på grund av medverkan i lagstridig blockad.

  Avseende Magnus Andersson, jurist – expert – på sanktioner vid Kommerskollegium svar att
  ”Det är upp till varje enskilt företag att själv bedöma när man gör affärer med ett företag som man misstänker omfattas av frysning”, ty Bindande avtal är undertecknade av varje enskilt företag i godkännande av så ock rederier att tillses lots, ankra upp, inhandla förnödenheter och leverera varor inkluderande olja i Sverige och andra stater!
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) kommentar ”I dagsläget omfattar EU:s sanktioner inte allmän sjöfart eller rysk olja och gas, är förvisso rätt uppfattat av honom, tillika innefattar normal allmänbildning vetskap om att av så ock Hamnarbetarförbundet omoraliska fackmedlemmar av egenåsikter benämnda moraliska skäl blockad avseende andra stater, strider mot lagar och konventioner!

  Blockering av fredliga fartyg oavsett rederiers hemvist och oavsett ägare nationalitet är olagligt tillika är rådande fackliga oegentligheter som kan få förödande konsekvenser för hela staten Sverige om fartygen går på grund för att svenska fackmedlemmar tagit lagar i egna händer innefattande vägran att så ock tillse fartygen lots till och från hamnområden och om fartygens kaptener försöker att nå annan hamn och motorerna stannar ute på havet på grund av bränslebrist, kan Hamnfackens intelligens contra motsatsen rendera ut i förfärlig naturkatastrofer och besättning har med rådande fackidioti inga räddningsinsatser att förvänta sig.

  EU gemenskapens maffiafasoner är förödande för allt vad demokrati innefattar inkluderar Europeiska rådets till medlemsländer vars påbud att blockera tredje lands medier från att ta del av i denna EU tragedi nyheter från Ryssland synes fallit Sverige regering i smaken med följd att IT leverantörer agerar som UT oligarker i brytande mot av dem själva skrivna regler i tvingande kontrakt med statens befolkning, under överinseende av svenska MSM och
  svenska folket ska naturligtvis inte betala fullt pris för kontraktsbrott innefattande inskränkt IT uppkoppling, således kräv tillbaka pengarna.
  Regimen med IT oligarker antidemokratiska åtgärder skede som nämnts till MSM journalisters jubel men när de drabbade dem själva gnäller de om att de inte kan göra sitt jobb!

  Polisen i Sverige står maktlösa på grund av rådande rikspolitik svaghet avseende utomnordiska grupperingars inbördeskrig, bombningar och dödslutningar och risken för fullödigt inbördeskrig finns redan därav är det oförsvarbart att regeringen synes ignorera så ock Haag och Genévreglerna som stipulerar skydd för civila och dessutom respekterad inte reglering av andra stater nu i närområdet krigsföring vars staters legitima våldsmonopol bygger på centralisering av militära enheter urholkas, med följd att skräckchenariot – allas krig mot alla – ökar.

  De facto är fritt att beakta eller förakta avhängigt symmetrin och svenska regeringens problematik avseende effektiva förhandlingar, eftergifter och kompromisslösningar tillika finns endast att vädja till Sverige regering att stå upp för neutraliteten ty i Global terrorism och receptiva krig finns endast två undantag i enlighet med FN stadgan artikel 51 Nödvärnsrätten vid väpnat angrepp och efter beslut av Säkerhetsrådet i enlighet med FN stadgans kapitel W11 Lägga tonvikten på beskydd och inte bestraffande åtgärder!
  Folkrätt och internationella överenskommelser är opålitliga verktyg för att försvara Sverige Rikes Säkerhet och den demokratiska världsordningen med och när så krävs självförsvarsrätt legitim orsak försvara sig mot angripande stat, däremot kan aldrig av egenintresse politiska handlingar legitimeras.och för tydlighetens skull gäller de facto oavsett korrupt stats fackmaffia.
  Mvh

 2. Det beslutet skulle vår s.k. regering tagit samma dag kriget började såklart. Nu har dom ju inte den mentala förmågan så dom måste bytas ut snarast

  7
  6
 3. Att neka att fullfölja något som var överenskommet före den 24, är kontraproduktivt.
  Fuck facket, de behöver ej ta de ekonomiska smällarna men de är de som per definition skall kräva, arbetsgivare och samhälle skall ha styrka att säga ifrån, då det är skäl därtill.

  10
  2
 4. Är också ambivalent i vad jag ska tycka om detta.
  För det första tycker jag inte om socialister eller deras i lag inskrivna kontroll över svensk arbetsmarknad.
  För det andra kan jag förstå att man vill bojkotta att lasta ryska fartyg i svenska hamnar med tanke på vad Ryssland gör i Ukraina.
  För det tredje, vad Pettersson nämnde, varför denna skillnad mellan Moskva och kamraterna i Pekings agerande?

  19
 5. Svenska fackföreningar är precis som maffian, inte ett dugg bättre.
  Dom tvingar in arbetare i medlemskap dom inte önskar, dom tvingas sedan att betala beskyddaravgifter varje månad.
  Vidare så utövar dom utpressning på företag och pressar dom på pengar!
  Helt vidrigt att tillåta fackföreningar att existera, dom borde polisanmälas och dras inför domstol för alla sina vidriga brott mot mänskligheten!

  34
  2

Kommentera