Kraftig höjning av drivmedelspriset i Malaysia

Ja, bara för 97 oktan förstås (som nästan ingen tankar nu för tiden), 95 oktan och diesel hålls oförändrade i pris. Med dagens växelkurs 1RM = 2,25 SvKr så kostar 95 oktan 4,61 i Svenska pengar, diesel 4,84 SvKr och 97 oktan 9 SVKr.

Ministeriet sa att regeringen skulle fortsätta att övervaka trender i globala råoljepriser och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa folkets fortsatta välfärd och välbefinnande. ”För att skydda konsumenterna från globala oljeprishöjningar kommer regeringen att behålla takpriset på RON95 på RM2,05 per liter och diesel på RM2,15 per liter, även om marknadspriset (som härrör från den automatiska prissättningsmekanismen) för RON95 och diesel har ökat utöver det nuvarande takpriset”, heter det i ett uttalande. LÄNK

Regeringen här i Malaysia anser att det är viktigt att innevånarna har råd att använda sina fordon. Och det växer 365 dagar per år här, så mycket koloxid behövs till växtligheten. Obs att det är ren ”naturbränsle” här, inga för motorn tveksamma eller rent av skadliga tillsatser av ”grönsaksbränsle”.

Då vi säkert har cirka tre gånger så många fordon här i Malaysia som i Svea rike är det väl bara rättvist att vi betalar cirka en fjärdedel av priset i Sverige??

2 thoughts on “Kraftig höjning av drivmedelspriset i Malaysia

  1. ”Ministern sa att regeringen skulle fortsätta……”
    Ja, en sån regering skulle jag vilja ha i detta landet.

Kommentera