Ge polisen bättre verktyg mot gängen

BROTTSLIGHET & INVANDRING. Gängkriminaliteten har blivit värre, rättsväsendet har svårt att hantera de grova brotten och Socialdemokraternas misslyckande är ”kolossalt”, skriver företrädare för oppositionspartierna M, SD, KD och L på DN Debatt.

För att ge polis och åklagare bättre verktyg mot gängkriminaliteten kommer partierna därför genom ett särskilt utskottsinitiativ att lägga fram förslag på lagändringar mot den grova brottsligheten, skriver partierna och lyfter fram sex områden där de vill se ändringar.

Exempelvis vill de göra det enklare att förverka kriminellas tillgångar, en skyldighet att dela information som i dag stoppas av sekretesslagstiftningen, samt tillåta preventiva tvångsmedel såsom avlyssning av kriminella nätverk. Partierna vill också pröva att göra det straffbart att delta i ett kriminellt gängs verksamhet i likhet med lagstiftning i flera grannländer, skriver företrädarna.

Det handlar bland annat om följande åtgärder. Vi vill genomföra dem tillsammans med de åtgärder mot den organiserade brottsligheten som vi redan lagt fram i justitieutskottet.

 1. Möjligheterna att förverka grovt kriminellas tillgångar måste förbättras. Om till exempel en större summa kontanter påträffas hos någon som saknar laglig inkomst, men som genom tidigare domar har dokumenterad koppling till systematiska narkotika­brott, bör pengarna kunna förverkas om innehavaren inte kan visa att det är lagliga pengar. I realiteten ett slags omvänd bevisbörda när det handlar om pengar och dyra tillgångar som påträffas hos personer som bevisligen kan knytas till grov organiserad brottslighet. Givetvis ska den fulla bevisbördan när det handlar om någon ska dömas för ett visst brott eller inte även fortsättningsvis ligga på åklagaren. Irland och flera av våra nordiska grannländer har infört regler likt de vi nu föreslår. Regeringen bör omgående ge den nyligen avslutade förverkandeutredningen nya direktiv att snabbutreda hur en motsvarande ordning ska kunna införas också i Sverige.
 2. Ge de brottsbekämpande myndigheterna möjlighet att använda preventiva tvångsmedel. Det finns stor potential i att på ett tidigt stadium kunna avlyssna de kriminella nät­verkens kommunikation. Vi vill därför att preventiva tvångsmedel ska kunna användas mot personer som har kopplingar till organiserad brottslighet, utan krav på att konkreta brott måste preciseras i tid och rum. Regeringen har aviserat att en högst eventuell lagstiftning om preventiva tvångsmedel ligger flera år framåt i tiden. Men verktyget behövs här och nu. En tillfällig lagstiftning kring preventiva tvångsmedel behöver därför skyndsamt tas fram i avvaktan på ett långsiktigt regelverk. Vi har inte råd att bara förlita oss på hjälp från utländska myndigheter i flera år till.
 3. Flera av våra grannländer har lagstiftningar som gör det straffbart att delta i ett kriminellt gängs verksamhet. Det gör det möjligt att på ett tidigt stadium kunna lagföra personer som begår brottsliga handlingar innan de dras djupare ned i tung gängkriminalitet. En sådan ordning bör prövas även i Sverige.
 4. Inför ett system med individuellt avgränsade vistelseförbud för individer som är involverade i exempelvis gängrelaterat våld eller narkotikaförsäljning. Det skulle kunna begränsa de mest brottsaktivas rörelsefrihet och därigenom lugna ned pågående konflikter. Positiva erfarenheter finns bland annat från Danmark. Rege­ringen måste omgående uppdra åt en utredning att så snart som möjligt återkomma med skarpa förslag om hur ett sådant förbud kan införas.
 5. Använd biometrisk information för att identifiera gärningsmän. Den som begår ett brott lämnar nästan alltid spår efter sig, exempelvis fingeravtryck eller dna. Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter behöver bättre verktyg för att använda sådana spår för att klara upp brott. Regelverket kring biometrisk information måste moderniseras och möjligheterna att lagra information utvidgas. Den brottsbekämpande verksamheten bör till exempel kunna använda biometriska uppgifter som samlats in för identifiering i andra sammanhang. Biobanker i sjukvård, forskning med mera ska liksom i dag inte omfattas av denna huvudregel. Den nu pågående utredningen om biometri i brottsbekämpningen bör ges utvidgade direktiv.
 6. Inför en skyldighet att dela information. Sekretessproblemen mellan polis och socialtjänst är väldokumenterade och begränsar möjligheterna att tidigt kunna fånga upp barn och ungdomar i riskzonen för gängkriminalitet. Lagstiftningen måste förändras. Vi vill se en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen som innebär att all relevant information som rör brottslighet ska kunna delas mellan myndigheterna. Det bör vidare föras in en tydligare plikt för myndigheterna att dela information med brottsbekämpande myndigheter när det behövs för att förebygga och bekämpa brott.
 • Johan Forssell (M), rättspolitisk talesperson
 • Tobias Andersson (SD), rättspolitisk talesperson
 • Andreas Carlson (KD), rättspolitisk talesperson
 • Johan Pehrson (L), rättspolitisk talesperson

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

7 thoughts on “Ge polisen bättre verktyg mot gängen

 1. Hjälper det att polisen får mer verktyg mot brottsligheten. Så fort dom kommer till domstolen så ska det räknas ålder och rabatter för han kan ju inte straffas för allt han gjort. En sak räcker och då med lågt straff. Och sedan dröjer det inte länge innan han är tillbaka hos gänget igen, Kanske med pengar på fickan som ursäkt för det lidande han genomgått av att bli straffad.

 2. Vad jag läser i förslagslistan är självklarheter, men jag är inte en modern politiker utan arbetslivserfarenhet.
  De senaste regeringarna, oavsett partitillhörighet, är de sämsta någonsin.

  12
 3. Så här blir det när vi har en regering som är en ren styggelse,som består
  av en samling oduglingar och inkompetenta idioter,avgå nu på en gång.

  11
 4. Stifta undantagslagar. Använd elitsoldater med domarkompetens, så vi kan få bort eländet så fort som möjligt. Arbeta på beting.

  37
 5. Morgan J verkar vara en man som är fullt upptagen med annat än att bekämpa gängbrottslighet.
  Om han hade tid kunde han ju studera hur rättsväsendet i USA bekämpade maffiabrottsligheten på 30-talet. Just genom ekonomin och skattelagstiftning.
  Och sen M, KD och L. Är det inte typiskt att när man är i opposition då har man lösningar på problemen, men vad gjorde ni under åren 2006 till 2014?

  40
  1
 6. Roten till det onda och att inget händer är Morgan Johansson entlediga honom snarast!! Ta hem Malistyrkan dom behövs i dom sk” Utanförskaps”områdena

  41

Kommentera