Advokat Neo Barstedt stoppas ”Oskicklig och oförståndig”

LAG & RÄTT. Advokat Neo Barstedt har på kort tid etablerat sig i toppen av brottmålsadvokaternas inkomstliga. Under förra året skickade han räkningar för 9,8 miljoner kronor efter olika rättegångar. Örebro tingsrätt förklarar i ett färskt beslut advokat Neo Barstedt ”obehörig att brukas som ombud, rättegångsbiträde eller försvarare” vid tingsrätten. Detta mot bakgrund av att han vid flera gånger agerat ”med såväl bristande skicklighet som förstånd”, enligt Dagens Juridik.

Neo Barsoum Barstedt. Pressbild

Beslutet har sin grund i att advokat Barstedt, för sitt arbete i tre brottmål, begärde ersättning motsvarande fem timmars arbete, varav hälften på jourtid. Sina ersättningsanspråk i alla tre målen lämnade han in i en och samma kostnadsräkning och redogörelsen för det nedlagda arbetet saknade, enligt domstolen, ”nästan helt datumangivelser” varför det var omöjligt att utröna vilket arbete som avsåg vilket mål. Tingsrätten hade även vissa andra synpunkter på advokatens kostnadsräkning och den tid han ansåg sig ha lagt ned och beviljade honom allt som allt ersättning för två och en halv timmes arbete.

Inom ramen för beslutet om advokatens ersättning prövade tingsrätten även frågan om advokaten fortsättningsvis ska vara behörig att verka som ombud, rättegångsbiträde eller försvarare vid Örebro tingsrätt. Detta hade sin grund i att domstolen noterat att ”det inte är första gången (advokatens) kostnadsräkningar lämnar en del att önska vad gäller så väl riktighet som tydlighet och rimlighet”. Dessutom har han, enligt tingsrätten, vid ett tillfälle uppvisat sådan oskicklighet och oförstånd att han avvisats som ombud.

I beslutet lyfter Örebro tingsrätt upp beslut i ett antal mål där advokaten fått sina kostnadsräkningar prutade samt ett beslut från ett tvistemål där advokaten ”under flertalet tillfällen under såväl förberedelsen som huvudförhandlingen visat sådan oskicklighet och sådant oförstånd att han till slut avvisades som ombud i målet”. Tingsrätten lyfter även upp tre beslut från Advokatsamfundets disciplinnämnd där advokaten, i två fall, varnats för överdebitering och i ett fall varnats för att ha missat en huvudförhandling och sedan ingivit ett läkarintyg som ifrågasattes av domstolen.

Enligt tingsrätten utgör dessa domar och beslut exempel på när advokaten ”åsidosatt det krav på omsorg och noggrannhet som följer med advokatyrket” och agerandet tyder enligt domstolen på ”en allvarlig brist på respekt för såväl advokatyrket som för det rättssystem han verkar i”.

Tingsrätten konstaterar vidare att advokaten uppträder främst som offentlig försvarare vid Örebro tingsrätt, men att man ändå väljer att beakta Stockholms tingsrätts beslut att avvisa honom som ombud i ett tvistemål då ”det understryker (advokatens) bristande lämplighet i sin yrkesroll”. Enligt tingsrätten är det ”anmärkningsvärt” att en medlem av samfundet ”överhuvudtaget kan förfara på ett sätt som gör att han gör sig förtjänt av sådan kritik”. En advokat med ”gott omdöme och självinsikt” ska, enligt tingsrätten, ”i vart fall kunna inse sina begränsningar och tacka nej till eller avsäga sig uppdrag som denne uppenbart inte mäktar med”.

Händelserna som tingsrätten pekar på i beslutet har dessutom inträffat under en period om cirka två och ett halt år samtidigt som advokaten varit medlem av samfundet under mindre än fyra års tid. Hans agerande i dessa mål har således pågått större delen av hans tid som advokat och han tycks, enligt tingsrätten, ”inte ha dragit lärdom av den kritik som riktats mot honom utan han verkar snarare söka nya vägar att kringgå de skyldigheter som åligger honom”.

Sammanfattningsvis anser tingsrätten att det finns grund att förklara advokaten obehörig att verka som ombud, rättegångsbiträde eller försvarare vid Örebro tingsrätt. Beslutet ska gälla tills vidare.

-Pettersson säger att advokat Neo Barstedt, borde i fortsättningen få kalla sig före detta och förbjudas verka i alla domstolar som finansieras med skattemedel.

Märkligt nog verkar alla advokater som utesluts eller har problem med rättssystemet ha något gemensamt. Kan någon gissa vad?

De som bloggen skrivit om heter Gabriel Barsoum, Neo Barsoum Barstedt, Ekrem Güngör, Edib Samuelsson (tidigare Anip) och Amir Amdouni.

***

TIDIGARE 2021-05-22. Tingsrätten avvisar advokat – ”Oskicklig och oförståndig”

LAG & RÄTT. En av Sveriges mest anlitade advokater avvisas som ombud i ett skadeståndsmål vid Stockholms tingsrätt. I ett protokoll från huvudförhandlingen konstaterar tingsrätten att advokaten ”visat sådan oskicklighet och sådant oförstånd” att man inte hade något annat val än att avvisa honom, skriver Dagens Juridik.

När förhandlingen avslutades efter knappt två timmar kom rätten också att fatta beslutet att avvisa advokaten som ombud i tvisten – ”med hänsyn till den oskicklighet och det oförstånd” som han visat under förhandlingen.

Stockholms tingsrätt skriver i sitt beslut att advokaten, bland annat, har ”ändrat yrkat belopp flera gånger” och ”under beredningen ändrat beräkningsgrunden för det yrkade beloppet från sin egen till att åberopa den beräkningsgrund som svaranden presenterat”. Advokaten har, enligt tingsrätten, också ”kopierat in stycken ur svarandens inlagor i sina inlagor innehållande yrkanden och grunder med mera trots att det har varit uppenbart att de inkopierade texterna inte kunde få den relevans som de hade i svarandens yttranden”.

Tingsrätten konstaterar också att advokaten inte hållit alla sina tidsfrister, lämnat in handlingar efter fristens utgång och ”ändrat de rättsfakta som skulle åberopas för käromålet”. Domstolen skriver vidare att advokaten ”inte ens efter en och en halv timmes huvudförhandlingstid förmått precisera och slutligt ange vilka rättsfakta som var åberopade i målet” samt att han ”under huvudförhandlingen gjort påståenden i olika avseenden som han ändrat allt eftersom det kunde konstateras att hans påståenden inte kunde stämma”. Han beläggs dessutom med att ha ”påstått att ordet ’inte’ skulle ha fallit bort ur en mening trots att meningen med ordet ’inte’ helt skulle ha tappat sin logiska betydelse”.

Sammantaget anser Stockholms tingsrätt att advokaten ”visat sådan oskicklighet och sådant oförstånd att han ska avvisas som ombud i målet”.

-Pettersson känner till fem advokater som visat sig vara väldigt oförståndig på senaste tiden och konstigt nog har de samma bakgrund.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

4 thoughts on “Advokat Neo Barstedt stoppas ”Oskicklig och oförståndig”

 1. Det allvarligaste ansågs vara felaktiga räkningar, inte att han var oskicklig i att försvara en klient.

  5
  1
 2. Enligt Löfven var det ju ett KOMPETENSREGN av läkare, ingenjörer och ADVOKATER som kom till Sverige 2015…
  Eller var det inte det ?

  35
  2
 3. En sån där dryg och, rälig sosse. Finns mycket mer okunniga såna där inom regering och myndigheter. Skulle han bli udan jubb och himm kan jag låta han sova i lagårn blann djuren. Fast då blir man vell anklagad för djurplågeri.

  34
  2
 4. Släpp in dessa i svensk förvaltning och detta är vad som kommer ut. Oavsett om det handlar om rättsväsende, politiken, vårdinrättningar, kommun eller statlig nivå.
  Detta är, mina vänner, kompetensregnet som sossarna utlovade.

  52
  2

Kommentera