4 thoughts on “Dagens

  1. Ja så snett har det även gått inom idrotten, snart får vem som helst ställa upp i vilken tävling som helst och själv välja genustillhörighet.
    För vi är ju enligt de som styr lika mycket värda.

    15

Kommentera