Månadens elräkning

I Svenska pengar, ca 55 öre per kilowattimma. Inga andra avgifter tillkommer. Totalsumman i Svenska pengar blir ca. 132,50 Skr. Tidigare om vår elräkning, mer utförligt, HÄR

Boendet är ; radhus , 3 rum o kök, 2 personer.

Här i Malaysia anser regeringen att det är viktigt att priset på el är på en nivå så att folket har råd att använda elen.

Kommentera