EU föreslår grön märkning för kärnkraft och naturgas

ENERGIFÖRSÖRJNING. Naturgas och kärnkraft är de främsta anledningarna till att CO2-utsläppen i Europa och Nordamerika minskar, ändå motsätter sig regeringen, Miljöpartiet och Greta-klanen att EU skulle räkna dem som gröna, vilket bevisade att dom egentligen inte bryr sig om klimatförändringarna.

Europeiska kommissionen banar väg för investeringar trots oro över avfall och koldioxidutsläpp, skriver Financials Times.

Bryssel vill erkänna kärnkraft och naturgas som “grön” verksamhet som en del av ett landmärke EU-klassificeringssystem för att hjälpa finansmarknaderna att bestämma vad som räknas som hållbara investeringar.

I efterlängtade planer har EU-kommissionen banat väg för investeringar i nya kärnkraftverk under åtminstone de kommande två decennierna och naturgas under åtminstone ett decennium, under ett grönt märkningssystem. Märkningssystemet, som kommer att täcka industrier som genererar cirka 80 procent av alla utsläpp av växthusgaser i EU, är det första försöket från en stor global tillsynsmyndighet att avgöra vad som räknas som verkligt hållbar ekonomisk verksamhet och hjälpa till att utrota så kallad greenwashing i den finansiella sektorn.

Ett utkast till lagtext, sett av Financial Times, säger att EU:s gröna märke bör tilldelas kontroversiella energikällor inklusive kärnkraft och naturgas under vissa omständigheter. Beslutet togs efter att en högljudd grupp av pro-kärnkraftsländer, ledda av Frankrike, och pro-gas regeringar i södra och östra Europa, krävde att taxonomin inte skulle straffa energikällor som tillhandahåller en större del av deras kraftproduktion.

Kärnkraften släpper inte ut växthusgaser utan producerar giftigt avfall som kräver säkert omhändertagande och kan utgöra strålningsrisker. Naturgas producerar koldioxid men dess anhängare säger att den är mycket mindre förorenande än traditionella fossila bränslen och är ett viktigt sätt att bana väg för lägre utsläpp.

Bryssel tvingades skjuta upp ett beslut om hur de två energikällorna skulle klassificeras tidigare i år efter tvister inom kommissionärskollegiet om huruvida de skulle tilldelas den gröna märkningen. Kampen om att erkänna kärnkraft och naturgas som grön har intensifierats under de senaste månaderna eftersom EU-länderna har mött rekordhöga elpriser i vinter, drivet av den skyhöga efterfrågan på naturgasimport. Utkastet till taxonomitexten säger att kärnkraft bör betraktas som en hållbar ekonomisk verksamhet så länge som EU-länder som är värdar för kraftverk på ett säkert sätt kan göra sig av med giftigt avfall och uppfylla kriterierna för att “inte orsaka någon betydande skada” på miljön. Byggandet av nya kärnkraftverk kommer att erkännas som grönt för tillstånd som ges fram till 2045, står det i texten.

Naturgasinvesteringar ingår också i den gröna märkningen som en “övergångsenergi” men måste uppfylla en mer detaljerad uppsättning villkor, inklusive att producera utsläpp mindre än 270g CO2 per kilowatt och om den ersätter traditionella fossila bränslen som kolproduktion.

EU importerar cirka tre fjärdedelar av sitt naturgasbehov, varav det mesta kommer från Ryssland. Blockets energikris har väckt kritik från vissa medlemsländer om att Moskva på konstgjord väg driver upp gaspriserna och att EU borde accelerera bort från gasimport till förnybar energi. Taxonomitexten kommer att behöva godkännande från en majoritet av EU:s medlemsländer och ledamöter av Europaparlamentet.

EU-diplomater sa att texten sannolikt skulle vinna brett stöd från regeringar men den gröna klassificeringen för gas och kärnkraft kritiserades av miljögrupper. Frankrikes EU-kommissionär Thierry Breton har sagt att han är för att märka båda teknikerna som gröna eftersom det skulle hjälpa EU att nå ett mål om att minska CO2-utsläppen till nettonoll till 2050, jämfört med 1990 års nivåer. “Gas är inte det bästa för att uppnå vårt mål eftersom gasen genererar lite CO2 men det är åtminstone bättre som en övergång än kol,” sa Breton till reportrar förra månaden. “Vi måste ha rätt finansiering i taxonomin, inklusive kärnenergi.”

-Pettersson säger att Sveriges regering har hittills sagt nej till att klassa kärnkraft som grön och vår nya energiminister Khashayar Farmanbar (S) verkar vara i klass med Per Bolund (MP) när det gäller uttalanden…

Second Opion har sammanställt en ”dödslista” över de olika energislagen, källor finns på länken.

Uppräkning över antal dödsfall globalt, per biljon kWh, sett i relation till produktionens storlek (del av marknaden):

 • Kol – 100.000 dödsfall (41 % av global elmarknad)
 • Olja – 36.000 dödsfall (33 % av global energimarknad/4 % el)
 • Bioenergi/biodrivmedel – 24.000 dödsfall (21 % energi/2 % el)
 • Naturgas – 4.000 dödsfall (22 % av global elmarknad)
 • Vattenkraft – 1.400 dödsfall (16 % av global elmarknad)
 • Solenergi – 440 dödsfall (< 1 % av global elmarknad)
 • Vindkraft – 150 dödsfall (2 % av global elmarknad)
 • Kärnkraft – 90 dödsfall (11 % av global elmarknad)

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

16 thoughts on “EU föreslår grön märkning för kärnkraft och naturgas

 1. Vi som inte behöver taxonomi kan lösgöra oss från denna fascistiska organisation som kallar sig EU som bara paratiserar på arbetande männskor för att själva leva gott utan att behöva göra någonting för sitt uppehälle
  Men det fungerar så länge de dumma är i majoritet då är det de som bestämmer i detta man kallar demokrati

  • Hade tänkt plita ner just det dina rader handlar om,när jag fick se din kommentar.
   Alltså överflödigt,och inskränker mig till att konstatera,att “våra politiker” är de i särklass mest efterblivna i Europa,jämte Tysklands !
   Att sedan PK-pressen och Greta följer upp dem med sina lögner o. fantasier,förbättrar ju inte situationen…..,’
   Stenbock föreslår att våra Kärnkraftverk startas upp så snart som möjligt,innan allt fler tvingas till KK !

 2. Kärnkraft är grön idag, men mycket svart i en oviss framtid, är avfallet av en slump hittas och förstör, hos en ovetande framtidsbefolkning! Detta är en fruktansvärd risk att ta!

  Klart att vi måste ha kvar det vi har ett tag till. Men vi ska INTE bygga ut!

  Olja och naturgas är bra mycket bättre och GRÖNARE än ALLT det som Gretinerna förespråkar! FÖR SKÖVLADE OCH FÖRSTÖRDA SKOGAR, för det konspirativa s k klimatet, tycker då jag inte är speciellt grönt!!!

  • För hellre ett oljefat i handen, till bensin och plastkassar, än tio avverkade träd i skogen till papperskassar, batteribyggnader och flis!

   Förstörda skogar, är för ALL framtid, medan koldioxidutsläpp kan regleras och renas, och dessutom tas om hand av levande frodiga skogar som förr.

   DET ÄR GRETINERNA SOM FÖRSTÖRT KLIMATET, INTE koldioxidutskäpparna.

   FÖRR, hade vi REJÄLA skogar som tog hand om utsläppen. Men sedan klåfingriga klimatmiljödårar, GETT SIG PÅ SKOGEN, FÖR “KLIMATETS” SKULL, har de FÖRSTÖRT mycket av de naturliga förutsättningarna för omhändertagandet av koldioxiden!

   FÖRR VAR DET ALDRIG NÅGOT PROBLEM, för att människan höll sig från att lägga sig i naturen, och lät den sköta sitt. DÅ FUNKADE DET!!!

   Men när miljömänniskan börjat leka Gud, med sånt som denne inte har en susning om, då sabbar denne det hela totalt, som vi idag ser. FÖR NATUREN ÄR STÖRRE ÄN MÄNNISKAN, och läker sig själv bäst just själv, OM DET FÅR VARA IFRED FÖR MÄNNISJAN!!!

   • Dagens PK-politiker skapar problemen, istället för att lösa några.

    T ex utan massinvandringen, hade vi inte haft utanförskapsproblem, eller massa brottslighet. Som te x politiker ägnar massa tid, möda och resurser på, istället för att satsa på en framåtsyftande framtid. Allt går istället på att försöka lösa sina egna gigantiska självskapade problem!

    Samma är det med skogarna! Hade vi varit mer rädda om den, och inte klimaträddaförstört den, hade vi heller inte haft några koldioxidproblem! DET ÄR ALLTSÅ KLIMATAKTIVISTERNA SJÄLVA, SOM GENOM SIN NAIVA IVER, SKAPAT DESSA PROBLEM!

    Detsamma gäller kärnkraften! VI SKA INTE SKAPA MASSA PROBLEM, FÖR VÅRA FRAMTIDA ÄTTLINGAR!

    Kärnkraften är inte lösningen, den orsakar bara mer framtida problem, som är alltför svåra att överblicka! Därför bör vi vara återhållsamma med denna, och helst inte ha den alls i en nära framtid, men inte på bekostnad av elbrist! Nej, vi bör tänka både en och två gånger på allt vi gör, SÅ DET BLIR RÄTT OCH BRA FÖR MÄNNISKAN PÅ ALLA SÄTT OCH VIS!!! 🙂

   • Idag står kärnkraften för minst dödsfall, men i framtiden…???

    Hamnar den kanske i topp, om det vill sig illa!!!

    SÅ LÄNGE INGET HÄNDER, är den bra, men vi skjuter ödet på framtiden, som vi inte vet något om! DETTA ÄR EN GIGANTISK RISK!!!

    Främst med avfallet, då!!!

 3. Herre Gud, drömmer jag?
  Tycker EU nånting som jag faktiskt kan hålla med om!!?
  En bra början på 22 om det vore så…

  10
 4. Nu är det ju så att Miljöpartiet och klanen Greta mfl. Motsätter sig allt i princip.
  Dom vill göra livet surt för alla som inte bor i lägenhet och åker tunnelbana.
  Dom är landsortsrasister, nytt ord för 2022 att ta in i ordlistan.
  Landsortsrasister är människor som utövar hat och terrorism mot människor som
  inte bor i städer.
  Så jag tycker att miljöpartister och landsortsrasister kan hålla sig i städerna och
  definitivt inte lägga sig i hur människor på landet lever.
  Exempelvis vargdebatten, borde väl gå att flytta ett 30 tal vargar till Stockholmsregionen
  så dessa vargälskare blir nöjda ett tag.

  32
 5. I dagens läge är kärnkraften en nödvändighet. Tyvärr fattar miljöfascisterna inte detta.

  Kärnavfall är ett problem men kan lösas om man vill genom upparbetning och nya typer av reaktorer som kan använda återstoden energi i dagens avfall.

  Men hur gör man med vingarna till vindkraftverken? De är till största delen tillverkade av glasfiber och behöver bytas ut efter några år. De kan inte återvinnas så de grävs i hemlighet ner i jorden där de kommer att finnas bevarade till evigheter. Greta och hennes kompisar kanske inte tänkte på det.

  35
 6. Lite nyfiken på var Pettersson fått verkningsgradsdiagrammet från. Det skulle vara intressant att läsa mer om detta.

  5
  1
 7. “högljudd grupp av pro-kärnkraftsländer, ledda av Frankrike, och pro-gas regeringar i södra och östra Europa, krävde att taxonomin inte skulle straffa energikällor ”

  Noterar att det som EU-länderna tjafsar om är vad saker skall kallas, inte vad de egentligen är eller gör. Detta eftersom nomenklaturen i sin tur påverkar en massa subventioner och/eller straffavgifter (kallas skatter). Planekonomi kallas detta och vi verkar få allt fler “femårsplaner” att ta ställning till i EU.

  Den som på allvar är rädd för CO2 satsar all in på kärnkraft. Gäller även Greta om hon faktiskt menar att jorden går under i värmedöden.

  Den som på allvar är rädd för andra miljögifter satsar i vart fall en hel del på naturgas istället. Men att satsa på naturgas om man är rädd för just CO2 är helt ologiskt. Det måste bli kärnkraft om man menar allvar med CO2-faran.

  De två energislagen är varandras motsats i klimatfrågan och det är ju närmast parodiskt att de avhandlas i samma kontext. Det visar ju vilken låtsasvärld de här taxonomierna är.

  Den som inte vill ha något av detta men ändå vill ha energi och inte backa till stenåldern har mycket att bevisa.

  24
  1
 8. Även en blind höna hittar ett korn ibland.
  Det var ovanligt med ett vettigt förslag från eu för en gång skull…..

  27

Kommentera