Återstart av Ringhals 3 dröjer ett dygn

KÄRNKRAFT. Reaktor 3 på kärnkraftverket Ringhals kommer att åter vara i drift senast på nyårsnatten. Så lyder den senaste prognosen efter det automatiska snabbstoppet på onsdagskvällen, rapporterar Vattenfall.

Ringhals kärnkraftverk hade 4 reaktorer. 2:an är stängd, 1:an är stängd. 3:an och 4:an ska drivas i många år. Pressbild Vattenfall.

Felsökning och analys pekar mot att det är en obefogad signal från ett styrsystem som har aktiverat snabbstoppet. Alla säkerhetsfunktioner har svarat som de ska i samband med händelsen.

Det handlar om system som är komplicerade och omfattande, med många komponenter som tar tid att metodiskt söka igenom. Mer tid behövs för den noggranna felsökningen och tidpunkten för när Ringhals 3 beräknas vara tillbaka på elnätet igen är därför framflyttad till midnatt, 31 december. Detta meddelades till marknaden under torsdagseftermiddagen.

Landets övriga fem reaktorer producerar el till elnätet med normal produktion.

Årets kraftiga prisökningar på el är i värsta fall bara en försmak av vad som väntar när den tyska kärnkraftsavvecklingen går in på upploppet, skriver Mats Skogkär på Bullentin.

Vid årsskiftet stänger Tyskland ner tre av landets sex kvarvarande kärnkraftsreaktorer. Under det kommande året tas de sista tre ur drift.

Därefter ska Tyskland gå på sol och vind. Men också på kol och gas, som i nuläget svarar för omkring 25 respektive 16 procent av landets elproduktion.

Om man tar klimathotet (klimatnödläget enligt vissa) på allvar verkar det minst sagt bakvänt att i nuvarande läge fasa ut den fossilfria kärnkraften istället för kol och gas. Sett till de senaste månadernas skenande elpriser infaller nedstängningen dessutom vid sämsta tänkbara tidpunkt.

-Pettersson tittar i Kontrollrummet och ser att kärnkraften levererar mer än vindkraft, trots att sex reaktorer har stängts och en står still…

Sverige har haft 12 kärnkraftsreaktorer exklusivt för elproduktion, men 2021 är 6 stängda och 6 i kommersiell drift.

Kärnkraft i Sverige produceras 2021 vid sex aktiva kärnreaktorer, fördelade på tre anläggningar: Forsmarks kärnkraftverk (tre reaktorer), Oskarshamns kärnkraftverk (en reaktor) och Ringhals kärnkraftverk (två reaktorer). De två reaktorerna i Barsebäck stängdes redan 1999 respektive 2005. Dessutom stängdes två reaktorer i Oskarshamn 2015 respektive 2017 och ytterligare två reaktorer i Ringhals den 30 december 2019 respektive den 31 december 2020.

Alla de stängda rektorerna har stängts under socialdemokratiska regeringar. Ingen av de stängda reaktorerna var slut utan hade kunna användas i många år till med normalt underhåll.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

7 thoughts on “Återstart av Ringhals 3 dröjer ett dygn

 1. Jag läser följande på Vattenfalls Hemsida.
  Om jag nu förstått fel så hoppas jag att någon rättar mig.

  ”Vattenfall är ett europeiskt energiföretag.”

  Ja, just det är felet.
  Sveriges Riksdag har skänkt bort vårt folks naturresurser till aktiebolag som har till uppgift att vinstoptimera enligt aktiebolagslagen.

  Jag tycker att det är grundläggande fel att globalistlakejer skall tillåtas att göra affärer och handla med vårt folks grundläggande samhällsfunktioner.

  Vattenfallsverket var väl en teknisk myndighet, förr. Vid den tiden hade Sverige världens bästa elsystem och billig energi.

  ”I mer än 100 år har vi elektrifierat industrier . . . ”
  Det är väl ljug. Vet någon vilket år som Riksdagen förskingrade folkets egendom?

  Det behöver inte vara allvarliga fel för att snabbstopp skall aktiveras. Då Barsebäck var i drift var jag på studiebesök. Personalen bad besökarna att fråga efter toaletten om det behövdes. Någon månad tidigare hade en gäst slagit en 7a i en golvbrunn. En sensor märkte det och så stoppades reaktorn. Det var inte så bra.

  F.ö. är det tröttsamt att läsa alla nonsenskommentarer som skrivs av teknikanalfabeter.

  Vindkraft i lämplig omfattning kan vara gynnsamt om den sköts av tekniker och inte globala tjingsare.

  Tekniker förstår att vindkraft måste paras med energilagring, som till exempel vattenmagasin, värmelagring eller snabbreglerade kraftverk.

  Jämför med http://www.middelgrunden.dk

  Med http://www.google.se/maps kan man troligen finna det och se att det låg nära kolkraftverket. Ni vet, Danskarna lade kolröken i östra kanten av Köpenhamn så att den förhärskande vinriktningen, SW, blåste in över Sverige.
  Länge var jag positiv till vindkraft men då skall det vara utan subventioner.

  Nu har det urartat. Vi har till exempel försökt rädda havsörnarna med metodiskt arbete i mer än 50 år. Då skall vi väl inte utrota dem igen.

  Mitt lilla hus drar dubbelt så mycket energi då det blåser jämfört med stilla väder.

  Dessutom är det enligt detaljplan ett ”låtsashus” utan skorsten och eldstad. Därtill förbjudet att installera till exempel vedeldning.

  Ja, mycket går att diskutera men att få nonsenskommentarer är så trist.

  Gott Nytt År önskar Jönsson.

  5
  14
 2. Inte bli förvånad om typ ”signalfelen” orsakats av så kallad uppdatering av ”commercial junk/make incompatible” operativsystemen från Windows 10 till Windows 11 . . .
  Det blir aldrig bra med operativ system designade av psykologer, marknadsförare, och advokater !

  10
 3. Skulle miljöpartiet få bestämma allt, skulle vi måhända få uppleva liknande händelser som i Kambodja på 70-talet, en mänsklig katastrof som Birgitta Dahl (S) i det längsta förnekade som ”rykten” och kommunisten / maoisten Jan Myrdal ansåg vara en ”nödvändighet”.

 4. Varför blir det aldrig någon uppmärksamhet i svensk media, när man ”felsöker”, för att vindkraftverken står still? Bara en undran.

  Vad är kostnaden för att uppehålla vårat energisystem, för att ”backa upp”, en stilla stående vindkraftsflotta? Något som svensk media gräver i eller intresserar sig för?

  Tysklands energipolitik, med avvecklingen av kärnkraften till, utgången av 2022. Är ju en stor tragedi och miljökatastrof. Hoppas att Angela Merkel någon gång i framtiden, erkänner sitt stora misslyckande, med sin enfaldigt förda energipolitik. Om inte, så gör man det redan i Tyskland. Nu vid årsskiftet stänger Merkels energipolitik, ner tre reaktorer till och innan 2023, ska som sagt alla vara ner stängda. Snacka om kapitalförstöring och ett stort bakslag för natur och miljö.

  Sverige är på väg att göra samma stora misstag. Vi får hoppas att en del politiker ”nyktrar till nu”, när MP är ur regeringen.

  Nederländerna däremot, har förstått allvaret, för miljöns bästa. Där är det verkstad, före enfaldig tro och snack.

  Nederländernas nya koalitionsregering har placerat kärnkraften i centrum av landets klimat- och energipolitik.

  Cirka 500 miljoner euro (564 miljoner USD) har öronmärkts för att stödja ny kärnkraftsbyggnation under perioden fram till 2025.

  – Vi vill göra allt för att hålla vårt land och vår planet levande och beboelig, skrev partierna VVD, D66, CDA och ChristenUnie.

  Koalitionen offentliggjorde nyligen sina planer för perioden fram till 2025 som ett resultat av förhandlingar som inleddes efter riksdagsvalet i mars 2021.

  – Kärnenergi kan komplettera sol-, vind- och geotermisk energi i energimixen och kan användas för att producera vätgas, står det i dokumentet. Det gör oss också mindre beroende av gasimport.

  https://www.energinyheter.se/index.php/20211217/25497/renassans-karnkraften-i-nederlanderna

  13

Kommentera