Stäng

Ra(S)ister & Nazi(S)ter

ANTISEMITISM & RASISM. Idag på morgonen, när konferensen om antisemitism inleds i Malmö hör jag statsminister Stefan Löfven säga i radion att antisemitismen inte generellt drivs av invandringen från Mellanöstern, han säger också att arbetarrörelsen och socialdemokraterna överallt står för människors lika värda och att vi inte får glömma historien och vad som hänt samt ska stå upp mot all rasism.

Mycket fungerade bra 1965 men inte bostadsmarknaden.

Nedanstående är en repris från september 2010 som påminnelse till alla dem som påstår att Sverigedemokraterna har sina rötter i nazismen och i främlingsfientligheten. Det är bara att hålla med – ränderna går aldrig ur…

Sedan det blev klart att Sverigedemokraterna kommer att ta plats i Sveriges Riksdag fylls våra media om deras hemska förflutna så det tänkte jag inte ägna mig åt. De gamla borgarnas nazisympatier är också kända, kommunisterna i vänsterpartiet har ett förflutet värre än nazisterna. Miljöpartiet har ingen historia så dem hoppar vi över.

Jag tar en liten sammanfattning av socialdemokraternas ”stolta” förflutna, det parti som en gång hade Hitler som idol och var föregångare inom rasbiologi som nazisterna lärde sig mycket av.

Vi börjar när det förra seklet var ungt. I början av 1900-talet sade den kände socialdemokraten Fabian Månsson: ”Genom hvarje svensk sinnad mans ådror går en skälfning af raseri och man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod.” Tidningen Arbetet beskrev ”galizierna” som ”boskap, representerande det lägsta stadiet av varan – arbetskraft.” Galizier och andra slaviska folk fanns långt ner på utvecklingstrappan.

Sedan kan vi hoppa till riksdagsledamot, handelsminister, statssekreterare, statsminister och socialdemokraten Richard Sandler som tillsammans med andra slog fast att rashygien är en viktig del i den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet och att ”Värdet av vårt lands befolkning är av sällsynt, oblandad ras kan knappast överskattas. Det är därför av betydelse att kontrollera invandring av folkslag, som ej till båtnad för oss låta sig sammanblandas med vår befolkning”

Till de mindre värda raserna räknades bl a judar, svarta och zigenare. ”Det säger sig självt att färgade raser under inga förhållanden – framför allt inte negrer – inte ens som tillfälliga besökare, utom i rena undantagsfall, bör äga tillträde till riket.”

Arthur Engberg var socialdemokratisk riksdagsman, ledamot av partistyrelsen, chefredaktör för tidningarna Arbetet m.m. Engberg var en av de främsta förespråkarna för inrättandet av det Rasbiologiska institutet. 1921 skrev Arthur Engberg en ledare i Arbetet (S) där han beskyllde judarna för att vara ”parasiter som underminerar och förbränner alla övriga raser, i sin erövring av världen har judendomen följt en målmedveten raspolitik” och ” det ligger i judendomens hela kynne att förbränna den germanska rasen.”

Samma år sade Engberg i Andra Kammaren ”Vi hava ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att, medan vi är ytterst angelägna om att ha stamtavlor över våra hundar och hästar, så äro vi inte alls angelägna att se till huru vi skola bevara och skydda vår egna, svenska folkstock. ”

En annan fin herre var Ragnar Eriksson som var med och bildade den fascistiska Förbundet Det Nya Sverige enligt Mussolinos modell. Eriksson bytte senare namn till Edenman och blev minister i Tage Erlanders socialdemokratiska regering och sade”det gör ingenting om man varit nazist i Uppsala bara man blir socialdemokrat när man kommer till Stockholm och får utsikt att placera sig bland innehavarna av makt, ära och härlighet…”

Minns ni Allan Vougt som var en socialdemokratins ledande politiker och tidningsmän. Försvarsminister, gruppordförande för (s), medlem av utrikesnämnden samt chefredaktör för Arbetet. 1925 publicerade Vougt en broschyr med titeln ”Rasbiologi och socialism”, där han hävdade att ”rasbiologin går att förena med socialism och inte bara bekräftar en konservativ världsbild.”

En viss Ragnar Linnér var medlem i Socialistiska Partiet och i Sveriges Nationella Förbund SNF och stred som frivillig i Waffen SS. Linnér gjorde senare karriär inom fackföreningsrörelsen. 1958 grundade han Sveriges socionomers riksförbund vars ordförande han var under åren 1958-1961. 1965 rekryterades han av socialdemokraten Hjalmar Mehr som kanslichef på barnavårdsnämnden i Stockholms stadshus

Den socialdemokratiske riksdagsmannen i första kammaren Erik Brandt nominerade 1939 Hitler till Nobels fredspris: ”Till det Norske Stortings Nobelkomitté: Undertecknad tillåter sig härmed vördsamt föreslå att Nobels fredspris för 1939 måtte tilldelas Tysklands rikskansler och Führer Adof Hitler, vilken enligt miljoner människors uppfattning framför varje annan man i hela världen är förtjänt av denna höga utmärkelse. Adolf Hitler är vår tids oförliknelige, gudabenådade frihetskämpe, och miljoner människor blicka upp till honom såsom fridsfursten på jorden. Stockholm den 27 januari 1939 E G C Brandt, ledamot av riksdagens första kammare” Så lät det 1938-39 och i efterhand har det påståtts vara ironi men jag tvivlar på att någon skojade med Hitler 1939. Speciellt inte socialdemokrater med sin historia.

Tage Erlander var med och beordrade inventering av zigenare och tattare!

”Enligt vad som från norsk sida erfarits har i Norge cirkulerat ryktet, att norska flyktingar i Sverige åtnjuta fritt uppehälle och dessutom erhålla 250 kronor i månaden i fickpengar, allt utan att behöva prestera något som helst arbete.

Det torde icke vara något som helst tvivel om, att detta och liknande rykten i hög grad bidragit till att ett relativt stort antal mindervärdiga element sökt sig till Sverige. Dylika förespeglingar locka givetvis framför allt arbetsovilliga, arbetsodugliga och i övrigt mer eller mindre asociala stundom även kriminella element.

Norska flyktingkontoret torde också ha haft uppmärksamheten riktad på saken och på sistone gjort vad de kunnat för att avliva detta och liknande rykten. Av de ofta i såväl fysiskt som psykiskt men framför allt i moraliskt hänseende mindervärdiga individer som måste hänvisas till Vägershult, torde trots alla försäkringar om motsatsen endast ett mindre antal vara i verklig mening politiska flyktingar. De äro närmast att betrakta som politiskt okunniga om också icke indifferenta, asociala. Moraliskt och ofta fysiskt, stundom även psykiskt mer eller mindre defekta människor.”

Ovanstående är skrivet av Socialdemokratiske socialminister Gustav Möller som var högste politiske ansvarig för de ”koncentrationsläger” som fanns i Sverige. Tjänstemannaansvaret hade en inte helt obekant Tage Erlander. Tage gjorde dock allt för att tona ned sin ”insatser” i sina memoarer. När krigslyckan vände för tyskarna byttes normännen ut mot andra fångar.

En av de mest namnkunniga socialdemokraterna med brunt förflutet är den gamle toppdiplomaten och f.d. ambassadören Sverker Åström.  Han gick direkt till UD 1939 efter studenten. I sina memoaren ”Ögonblick” har han dock glömt att han varit medlem i en nazistisk organisation och sa att jag har inga minnen av några eventuella kontakter med Sveriges Nationella Förbund och kan inte svara på några frågor om det. Sverker Åström verkar inte ha brutit helt med de  främlingsfientliga” I DN 1990 tyckte Åström att Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle ha svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land”

Per Albin Hansson, socialdemokraternas socialdemokrat slog redan 1921 fast i sitt första folkhemstal fast ”Sverige åt svenskarna”

Hela det politiska etablissemanget tiger om det som utspelades i Sverige då skaror av fascister och nazister ”roddare” rodde över de ”grumliga vattnen” och anslöt sig till ”rumsrena” partier. Otaliga ”roddare” gjorde karriär inom fackföreningsrörelsen, utbildningsväsendet, rättsväsendet, näringslivet, försvaret. m.m. Beror Mona Sahlins och andra socialdemokraters hätskhet mot Sverigedemokraterna på dåligt samvete för att det egna partiets nazistiska och rasistiska förflutna ska komma fram?

Alva Myrdal, svensk diplomat och toppsocialdemokrat bedrev ”förädling av folkmaterialet” med tvångssteriliseringar. Makthavarna (S) trodde allmänt att just ”undermåliga ynglade av sig” mer än ”vanligt folk.” Den raspolitik socialdemokraterna bedrivit får Sverigedemokraterna att framstå som antirasister!

Tage Erlander 1965: ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

Så här kan man hålla på, det finns hur många exempel som helst på att Sveriges före detta ledande parti i alla tider inte varit eller är ett dugg bättre än de Sverigedemokrater de idag kallar rasister.

Inte alls långt bort i tiden, 1989 införde regeringen Carlsson (S) ett totalstopp mot invandring. I det s.k. Luciabeslutet konstaterades att Sverige var ”FULLT” Redan då tillhörde en numera inte helt okänd socialdemokrat som heter Mona Sahlin partiets toppskikt och var tänkt att bli Carlsson efterträdare om inte en chokladbit kommit i vägen. Nåväl, totalstoppet mot invandring hävdes 1991 av en borgerlig regering.

1995 skrev den dåvarande socialdemokratiska regeringen så här ”de senaste årens invandring har i betydande grad åter blivit en invandring från Europa. Dessa invandrare har ett humankapital och ett etniskt kapital som ligger närmare svensk arbetsmarknad än den utomeuropeiska invandringen…

Detta var en mycket, mycket kort version av socialdemokraternas rasistiska och nazistiska förflutna och det är väl inte så mycket att säga om mer än att dagens socialdemokrater borde vara mycket, mycket försiktiga när de anklagar Sverigedemokraterna för att ha ett mörkt förflutet.

Socialdemokratins mörka historia är inte bara brun, den är mörkbrun…

Per Albin byggde folkhemmet på den tiden Socialdemokraterna var som Sverigedemokraterna idag…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

16 reaktioner på “Ra(S)ister & Nazi(S)ter

 1. Människors lika värde? Det jag har bidragit till samhället i över 40 år konsumeras av arbetskygga och än värre afghaner som våldtar 3 åringar. Har våra politike samma IQ som skonumret?

 2. Detta ständiga ältande om förintelsen.Det har hänt och kan inte göras ogjort,men måste man hela tiden hålla på och tjata om det ? Vi lever här och nu med skjutningar,bränder och en växande antisemitism som man borde lägga energi och pengar på istället….

  11
 3. Med risk att uppfattas som långtråkig,vill jag ändå länka till X-pressen,kring den stora sammankomst som Malmö bjudit in till.
  Besvikna skriver denna,att de kända o. ”förnämare inbjudna ledarna”, uteblir från galan !!
  Endast Löven och några anställda från ambassader och tjänstemän/kvinnor från främmande länder,anser det mödan värd att åka till Malmö.
  Påminner Stenbock lite om svunna tider,och inbjudningar som endast var en form av ”hurra vad jag är bra”…. 😉
  https://www.expressen.se/kvallsposten/varldsledarna-bjods-in-nastan-ingen-kom/

  12
 4. Idén om den socialistiska övermänniskan finns inom alla olika grenar av sekten, olika stor omfattning naturligtvis. Det var därför som det rasbiologiska institutet grundades.
  Men i äkta socialistiska länder som Sverige, Norge, Sovjet, DDR, PRC och så vidare bedrevs och bedrivs framtagandet av den socialistiska övermänniskan av regimerna. I väst var de tvungna att avsluta de mest uppenbara elimineringarna efter kriget och endast fortsätta med de mindre uppenbara som sterilisering.
  Först började de med klassisk avelsteknik genom likvidering av svaga och oönskade element i befolkningen.
  Sedan fortsatte de med steroider efter kriget fram till 90-talet när de istället började gå över till genmanipulation.

  13
 5. Detta med årligen återkommande påminnelsen om ”förintelsen” ,har blivit som vår Jul, för icke judar !
  I samband med årets har dock det hela störts av en ”stor groda” I Berlin. En skandal som just nu upptar merparten av TV-nyheterna.
  En ”högerextrem” skall ha gravsatta på en plats,där tidigare en ”känd judisk musiker” redan vilat !!
  Eländes,elände och enl. lagen kan det inte rättas till !! M.a.o. ”lagt kort ligger” !
  Nåväl det hela skedde ju vid absolut rått tid….

  16
 6. Jag slog upp vad boken hette som Myrdal skrev. Fanns kortfattat på Wikipedia. Kris i befolkningsfrågan. Där beskrivs grunden till bidragssverige. De föddes för lite barn av rätt typ. Därför stöd. Statlig uppfostran och försörjning. Deras eget experiment blev jan Myrdal…
  Staten ska dra in skatter som sedan delas ut i olika bidragsformer och subventioner.
  Jag läste Aldous Huxley brave new world och fattade vad idealet var. Ingår väl inte i den allmänna skolan? Hahaha
  Frisk luft och sport ingick. Det främjar en nyttig arbetarstam. Vilka familjer som ska stöttas. Barnrikehus.

  16
 7. Det som bedrevs kallas socialdarwinism. Man ser människan som skapelsens krona. Dawkins förklarar det bra. Människan är bara en del av alla djur på jorden.
  Man skulle alltså skall mäta och genom yttre särdrag kunna bestämma hur långt de kommit i utvecklingen. Samer med.
  Myrdals tes var att samhället skulle uppfostra barnen. Som i Sovjet som var mönster för dagis i Sverige.i Tyskland hade man avelsstationer. Kvinnor bodde på gårdar. Utvalda män med ariska drag kom dit som avelsdjur. Jag såg en bok med bilder och beskrivning. Min far hatade baltutlämningen mest.
  Tvångssteriliseringen. De sattes ut på gårdar. På 70 talet började en flicka berätta om doktorn. Efter ett tag fattade jag.
  De har inte gjort upp med sin historia. Därför projicerar de på SD i stället. Tyskland gjorde upp och gick vidare.

  20
 8. Löfvens förintelseforum är en stor besvikelse, precis som Löfvens egen politiska karriär
  inga världsledare kom , inte ens dom Tyska, istället för foliehatt så bär Löfven kippa,
  och han kan inte heller avhålla sig från att älta om att SD är rasister, på grund av att
  en som varit aktiv inom SD blivit uthängd som vit makt anhängare, att han tidigare var
  Miljöpartist tiger han dock med, han kan väl i alla fall trösta sig med att hos SD blir man avstängd om man sagt något olämpligt, hos Sossarna hade en sådan person fått en Generaldirektörspost. Löfven har otroligt svårt med att det finns ett part i riksdagen som talar om hur saker ligger till och inte ljuger och bedrar!

  26
 9. Lyssnade precis på Svar på tal med Widen Där han återger Molgans svammel i en intervju om sin nya ställningstagande.
  Widens slutsats De som röstar på S nästa val måste ha sågspån i huvet. Kan bara instämma, något fel i huvudet har de absolut. De måste tro att alla är mer korkade än dom själva
  Förstår att normala människor får psykiska problem med denna regering och dess samarbetspartners

  27
 10. Det känns (o)lustigt att Sossarna som svassade hej vilt för nassarna ordnar en konferens
  mot nazism?

  31
  1. Dimridå för deras avtal med Muslimska Brödraskapet Där de lovat makt och inflytande redan för 19 år sedan.

   28
 11. Löfven säger ”Judehatet finns kvar i delar av vårt samhälle”. Så kan det nog vara. Det finns också sådana som hatar någon som råkar vara jude men rent generellt vill jag nog påstå att svenskar i allmänhet inte hatar någon bara för att denne råkar vara av judisk tro eller härkomst.

  Sedan har vi numera i Sverige grupper som verkar hata alla och alla och i synnerhet judar. Dessa har dock föga med Sverige att göra förutom att svenska folket försörjer dem i stor utsträckning. Det är heller inte svenska folket som bjudit in dem eller vill ha dem här för den delen. Det ansvaret ligger på våra dyra politiker som medvetet eller av ren feghet inte gjort någonting åt de problem dessa har medfört förrän problemen har blivit så omfattande att de medlöpande journalisterna inte längre kan dölja dem.

  Förövrigt är det bra att folkmord och brott mot mänskligheten uppmärksammas men det vore bra om vi kunde släppa den fjärde mest omfattande massutrotningen och fokusera på de fortfarande pågående. De som hör kommunismen och islamismen till.

  34
 12. Vilken fantastisk historielektion !!!

  Jag är hela tiden lika imponerad av
  Petterssons fantastiska förmåga att skriva!

  Tack Pettersson för det di gör !
  Jag vill tro och hoppas att det gör nytta
  för Vårt Fosterland!

  // age

  47

Kommentera

%d bloggare gillar detta: