18-0 till bortalaget vid grova assistansbedrägerier för 43 miljoner

BROTTSLIGHET. Göteborgs tingsrätt, mål: B 4178-21, B 16540-20, har i dag dömt 18 personer med kopplingar till ett assistansbolag för grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan och Göteborgs stad. Fyra personer har frikänts helt.

Tingsrätten har ansett att det är bevisat att de tilltalade tillsammans och i samförstånd med varandra och med hjälp av ett assistansbolag har begått grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan och Göteborgs stad.

Medgärningsmän har bland annat varit s.k. pappersassistenter som inte utfört något assistans­arbete i verklig mening utan lämnat tillbaka utbetalade löner till huvudmännen. För en av brukarna har assistansersättningen använts till att ordna anställning och försörjning av flera familjemedlemmar. Dessa familjemedlemmar har också dömts för grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan.

Brottsligheten har pågått under åren 2012–2020 och totalt har mer än 40 miljoner kr utbetalats från Försäkringskassan och Göteborgs stad för fyra brukare.

Brotten har, i huvudsak, gått till på det sättet att brukarna har överdrivit sina behov och därigenom vilselett Göteborgs stad eller Försäkringskassan att bevilja dem ersättning för personlig assistans, trots att det inte haft behov av den. Den assistansersättning som sedan betalats ut har istället använts till huvudmännens levnadskostnader, konsumtion och privata investeringar. En mindre del har också gått till medgärningsmän och till svarta löner till en del av de personer som uppträtt som assistenter men som utfört andra arbetsuppgifter än sådana som omfattas av rätten till personlig assistans. Dessa personer har i stor utsträckning varit fattiga personer från Balkan och Rumänien, varav en del lockats till Sverige i förhoppning om att få uppehålls- och arbetstillstånd. De har sedan fått arbeta med diverse tjänsteuppgifter för huvudmännen för låga svarta löner plus mat och husrum.

Av de 22 som var åtalade i målet döms 14 till fängelse i mellan tio månader till sju år och sex månader. Fyra döms till villkorlig dom och böter och fyra frikänns. De dömda ska även betala stora belopp i skadestånd till Försäkringskassan och Göteborgs stad.

Domen

***

TIDIGARE 2021-04-23. 22-0 till bortalaget vid åtal för assistansbedrägerier för 43 miljoner

BROTTSLIGHET. Företrädare för ett assistansbolag misstänks för att tillsammans med brukare och assistenter ha lurat Försäkringskassan och Göteborgs kommun på över 43 miljoner kronor. Brotten har enligt åklagarna pågått mellan 2012 och 2020 och varit systematiska.

Göteborgs tingsrätt

Av de 22 åtalade är tre häktade. Det rör sig huvudsakligen om grovt bidragsbrott, grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott.

Utredningen visar att brukarna har simulerat sjukdom eller kraftigt överdrivit allvarliga sjukdomstillstånd för att lura myndigheterna. – Förundersökningen har visat på en lönsam och cynisk hantering. De misstänkta har inte dragit sig för att med hjälp av juridiska ombud gång på gång begära överprövning, för att få ändring i de fall då kommunen eller Försäkringskassan har satt stopp för utbetalningar. Men stoppen har varit få eftersom myndigheternas kontrollfunktioner och rutiner för att tackla detta delvis brustit, säger kammaråklagare Petter Lundgren.

Brottsligheten har möjliggjorts genom utnyttjande av fattiga arbetskraftsinvandrare. Genom ett hägrande uppehållstillstånd i Sverige har dessa personer i vissa fall jobbat för de misstänkta med andra saker än den assistans de varit anställda att ge och till en väsentligt lägre lön. – Vi menar att allt detta har bidragit till att de misstänkta under nästan ett årtionde har kunnat tillskansa sig utbetalningar från svenska myndigheter på mångmiljonbelopp, säger kammaråklagare Petter Lundgren.

Utredningen har fokuserat på att säkra värdefull egendom i Sverige och utomlands. Runt 10 miljoner har säkrats på detta sätt. Den här typen av brott är resurskrävande och åklagarna har inte kunnat få fram alla bevisuppgifter i utredningen.

– Vi är av lagen förhindrade att ta del av potentiellt avgörande bevisning. Det handlar bland annat om att vi inte får läsa av meddelanden mellan de misstänkta eftersom de är släkt eller familj. Trots att vi har misstankar om mycket allvarlig brottslighet skyddar olika typer av sekretessregler de misstänkta. Vi kan till exempel inte hämta in vissa handlingar från vården eller hålla förhör med läkare som skrivit intyg åt brukare där vi ser att brukaren inte alls är så sjuk som det påstås i läkarintygen, säger kammaråklagare Alexander Malmgren.

Under förundersökningen har tio medarbetare från polisens bedrägerisektion i region Väst ingått i utredningsgruppen. Även medarbetare från Nationella operativa avdelningen (Noa), lokalpolisområden och internationella sambandsmän har deltagit i arbetet. Ett stort antal utredningsåtgärder har genomförts, bland annat har ca 300 förhör hållits.

– Resultatet av polisens spaning i Sverige och utomlands finns med i förundersökningen. Vi har spanat både fysiskt och digitalt. Tack vare spaningen har vi kunnat positionera var olika personer befunnit sig och kunnat säkra bevisning i form av övervakningsfilm, säger utredaren Jonathan Axelsson som varit polisens handläggare i ärendet.

Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 4178-21.

Förhandlingen i tingsrätten planeras att starta 27 april och beräknas pågå i 41 dagar.

-Pettersson säger att tolkar är bokade för romani, bosniska, serbiska och rumänska. Bolaget det rör sig om är Sandys assistans AB. Några av de misstänktas namn är Svetlana Bozic, Katarina Djordjic, Sandy Djordjic, Stanislav Djordjic, Vojislav Djordjic, Bella Krieziu, Ferida Krieziu, Nasuf Krieziu, Sanela Krieziu, Seniur Krieziu, Calin Lacatus, Anica Marinkovic, Pele Marinkovic, resterande namn är sekretess.

43 miljoner, plus att var och en av de misstänkta ska ha en försvarsadvokat á 1.425 kr exklusive mervärdeskatt per timme. Får advokaterna av någon anledning vänta utgår ersättning för tidsspillan med 1.305 kr per timme exklusive moms. Denna ersättning utgår även vid transporter till och från advokatkontoret. Exempelvis en promenad på en halvtimme…

De ansvariga politikerna och tjänstemännen borde också åtalas, dessa bedrägerier har pågått i mer än tio år och inga talar klarspråk eller gör något åt det…

Observera att jag inte påstår att det bara är invandrare som begår dessa brott men det är nästan bara invandrare som åker fast.

Om assistansbedrägerier på bloggen…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

6 thoughts on “18-0 till bortalaget vid grova assistansbedrägerier för 43 miljoner

 1. Alla skulle ha utvisats på livstid!
  Pengarna är säkert investerade i hus efter kusten till Adriatiska havet som ger bra utdelning, pengar vi skattebetalare aldrig får tillbaka.
  Den här läsningen ger inte många skäl till fortsatt insläpp av folk från Balkan, men när de kom så var det ju såååå synd om dem.

  18
 2. Ur domen:

  Medborgare i Serbien och Sverige

  Medborgare i Rumänien

  Medborgare i Rumänien

  Medborgare i Rumänien

  Medborgare i Rumänien

  Medborgare i Serbien

  Medborgare i Kroatien

  De assistenter som anställts i Bolaget har i huvudsak varit släktingar till brukarna eller utländska medborgare från Bosnien-Hercegovina, Serbien, Kosovo och Rumänien.

  De assistenter som rekryterats till Bolaget är inte personer som kan ge personlig assistans, i stället har de rekryterats för att användas i brottsplanen av familjen Djordjic på olika sätt. Assistenterna kan delas in i tre huvudgrupper. En grupp består av personer som inte kan svenska och som har utnyttjats till pappersanställningar/skenanställningar och inte utfört någon assistans, men på tidrapporter uppgetts ha arbetat. Dessa personer är ofta utländska medborgare utan rätt att vistas i Sverige och som saknat svenska personnummer, men som har varit beredda att stå ut med mycket med förhoppningen att i framtiden kunna få permanenta uppehållstillstånd. De har även utnyttjats för arbete till låga löner om 3 000 – 5 000 kr i månaden. Exempel på arbete som dessa personer har utfört är att renovera bostäder, trädgårdsskötsel och att serva och passa upp i hemmet hos familjen Djordjic. De har även förmåtts att skriva under olika handlingar utan att förstå och känna till vad de skrivit på. De har fått hjälp med att skaffa bankkonton, bankkort och bankdosor som sedan har utnyttjats av andra personer för brottsligheten. En annan grupp utgörs av ”passiva medgärningsmän”. Dessa personer är mer etablerade i Sverige och deras roll har varit att ta emot löneutbetalningar från Sandys Assistans AB som de sedan har tagit ut i uttagsautomater eller överfört så att medlen har återförts till familjen Djordjic. Den tredje gruppen har en starkare ställning och mer insyn i brottsplanen. De deltar i brottsligheten som penningtvättare och har en något högre ersättning är de passiva medgärningsmännen.

  Man kan undra vad dessa har mer gemensamt att att stjäla pengar av svenska skattebetalare?

  Bra att de åkt det men varför tog det så lång tid (43 miljoner)?

  Är det vettigt med personliga assistenter? Är det bättre med institutioner? Ska handikappade människor överhuvudtaget släppas in och ska de sedan få bidrag?

  Om inte våra dyra politiker löser detta så är jag rädd att Sverige blir extremt åt andra hållet.

  24

Kommentera