5 thoughts on “Översvämningarna runt Rhen har inget med ”klimatförändringar” att göra

 1. Jag läste för inte så länge sedan en avhandling som handlade om matjord.
  Kontentan var att med traktorns införande så blev mycket större arealer än tidigare plöjda.
  Detta medförde att den normala mikrobiologiska floran i jorden förändrades, inte nödvändigtvis till det sämre, men mer allvarligt var att stora mängder jord blåste bort och bortfördes med vattenavrinningen.
  Därefter kom konstgödsel och intensivjordbruket, växelbruket ersattes med konstgödningens hjälp till monokulturer vilket utarmat jorden på spår och näringsämnen.
  Det som därefter tillkom var biociderna, insektsmedel, dessa dödar inte bara synliga insekter utan även den mikrobiologiska flora som normalt sköter förmultning och håller jordens mull frisk.
  Och här kommer kopplingen till dagens översvämningar.
  Denna mikrobiologiska flora i jorden har förmåga att binda vatten, då floran dödas kommer jorden inte längre suga upp och behålla regnvatten utan vattnet rinner snabbt ut till diken och floder i stället för att magasineras i jorden.
  När jorden inte längre fungerar som en tvättsvamp blir jordbruket känsligare för regn och torka samt jorderosionen ökar och floder blir hårdare belastade.
  En återgång till växelbruk, naturgödsel och övergång från gifter till naturliga antagonister skulle innebära omedelbar hungersnöd i världen, att inte hantera rovdriften på våra åkrar ger samma hungersnöd men längre fram i tiden.
  Så, naturligt jordbruk ger oss fåglar, igelkottar och insekter åter, priset är hungersnöd och enormt höjda priser på mat.
  Fortsatt industriellt jordbruk, billig mat, översvämningar, fluktuerande skördar, utarmat djurliv på jorden, näringsfattig mat och längre fram i tiden global hungersnöd.

 2. Dessa översvämningar är vanliga i Tyskland. År 2003 till Julen skedde en sådan i Köln,då stora delar av staden dränktes när Rhein steg 10 meter över normalt.
  Då år det värre med den katastrof som inträffade i dag i Neu Hardenberg. Här tog en anläggning för att bevara/spara el från Vindmöllor o. Solarfält eld.Inte nog med att skadan lär kosta över 10 miljoner SEK. Brandmännen som sökte släcka utsattes för stor fara,såväl före som efter släckningen !!
  T,o,m, Borgmästaren (S) på orten,är nu tveksam till denna el-produktion.
  Stenbock har varit det sedan man påbörjade skiten…..

 3. Titta på alla vallar man har byggt runt dessa områden, där floden tidigare har kunnat breda ut sig!

 4. Jag lyssnar på vetenskap och inte på självutnämnda experter i tv soffan

  23

Kommentera