Stäng

De har gett sig på fel person med plastskatten

SKATTER. Förra året röstade riksdagen ja till skatt på plastbärkassar. Skatten gäller även nedbrytningsbar plast. Nu överklagar Helsingborgsentreprenören och uppfinnaren Åke Rosén skattenämndens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. – Som det är nu fasas förnybar plast ut tillsammans med fossilbaserad säger Rosén enligt Sydsvenskan, bakom betalvägg.

”Bryr man sig inte vad en påse är gjord av, då bryr man sig inte heller om miljön. Då vill man bara få in skatteintäkter”, säger Åke Rosén.

– Det här är viktigt. Inte bara för mig personligen och för GAIA BioMaterials, men framförallt för arbetet att ersätta ohållbar konsumtion baserad på traditionell fossil plast. Fossil plast bryts aldrig ner om det hamnar i havet eller på land. Djurlivet påverkas och resulterar i många negativa effekter, plus alla plastberg som byggs upp runt om i världen, säger Åke Rosén.

-Pettersson säger att det borde vara högstraffskatt på Miljöpartiet och ännu högre på miljöpartister…

TIDIGARE 2021-01-28. Åkes plastfria miljöpåse straffas av nya plastskatten

MILJÖ & SKATTER. Helsingborgsföretaget Gaia BioMaterials har utvecklat påsar som är nedbrytningsbara och kan användas upp till 50 gånger – men ändå ska de beskattas. Anledningen: De ser ut som plastpåsar. ”Vi känner oss totalt lurade”, säger Åke Rosén, grundare av Gaia BioMaterials, till fPlus.

Gaia miljöpåse

– Otaliga miljarder har investerats för att säkerställa en hållbar framtid genom utvecklingen av nya miljöanpassade material som inte bidrar till vare sig CO2-utsläppen eller plastnedskräpning i form av mikroplaster. Är det då verkligen försvarbart att straffbeskatta utvecklingen av miljöbesparande material i Sverige? Det de gör är ju att aktivt motarbeta försöken till att rädda vår planet. Det är helt absurt, säger Åke Rosén, grundare av Helsingborgsföretaget Gaia BioMaterials.

– Allt vårt arbete med att ta fram bärkassar i förnyelsebart och nedbrytbart material tog slut över en natt i och med plastpåseskatten, fortsätter Rosén.

Gaia har utvecklat den så kallade Gaia-kassen som har varit ute på marknaden i flera år. Påsen består av det egenutvecklade materialet Biodolomer, en sammansättning av flera förnyelsebara råvaror som tillverkas i företagets fabrik i Helsingborg. Under utvecklingen av Biodolomer har Gaia ingått som projektpartner i EU:s miljöprogram LIFE, som ger bidrag till miljö- och klimatåtgärder inom EU.

Åke Rosén tar även upp det faktum att Sveriges beräkningsunderlag för att uppnå målet i EU-direktivet om svenskarnas användning av plastbärkassar var fel så i praktiken hade redan målet uppnåtts innan skatten infördes.

– Pettersson säger att miljö och klimat äralldeles för allvarligt för att svenska och EU-s politiker ska få bestämma inom området…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

28 reaktioner på “De har gett sig på fel person med plastskatten

 1. All plast i haven kommer från Asien och Afrika. Vari ligger logiken att svenska folket skall straffbeskattas för ett problem vi inte har att göra med överhuvudtaget?

  1. Pengar till statskassan, där ligger logiken. Just nu är de sura på att folk i princip slutat att använda de beskattade påsarna. Pengarna måste ju in! Dax att förbjuda tygkassen. Man skylla på att den är ohygienisk eller nåt.

 2. Ja det blir ingen ändring förrän lagtexten ändras och det lär inte hända.
  För syftet med lagen var ju inte att rädda naturen utan att stärka statskassan.
  Våra politiker som styrt de senaste decennierna har som bekant ådragit landet höga kostnader genom ett aldrig tidigare skådat agerande.

 3. Jag har ett par hundra ”matvarupåsar” i plast sparade de är snart värda guld. när jag handlar tar jag in min 30 liters plastback ställer den i kundvagnen plockar i varorna betalar och kör ut hela vagnen till bilen ställer in backen lämnar tillbaks kundvagnen.

  1. Jag gör som du samt att jag hämtar kompostpåsar på återbruket gratis Totalvägrar inte ens under pistolhot köpa en plastkasse

 4. Åke Rosén borde kunna sälja dem i storpack direkt till konsumenten: ”Åkes Roséns komposterbara påsar för hushållsavfall”. ”Åkes påsar” rätt och slätt. Något litet tryck på. ”komposterbar”

  Jag går och handlar på torget varje lördag. Där får kompostpåsar i papper att stoppa grönsaker i. Till potatis finns det pappersbärkassar modell mindre. Jag lägger grönsakerna uppepå. Passar perfekt i ryggsäcken. Har jag köpt ägg bottnar jag med två 15-pack. Jag har med mig äggkartonger. Det finns begagnade kartonger för de som inga har med sig.

  En annan handlare på torget sveper in varorna i papper som man gjorde fött i tiden.

  Jag brukar ha en gammal plånbok i bakfickan. I den får plats fyra stora och två små bärkassar. Och en sån där pollett till kundvagnen. Den riktiga plånboken har jag i en framficka. Alltid lurar det någon ficktjuv.

  Jag tycker att butiker på ha samma typ som livsmedelsbutikerna. De som de säljer i klädaffärer och liknande är värdelösa på flera sätt. Har man betalat dyra så vill man ju kunna använda dem. Inte ens Kjelle har vettiga påsar fast jag har sagt till honom.

 5. För det första handlar det inte om en miljöskatt på plastpåsar. Det var ett sätt för staten att mjölka medborgarna på skattekronor som skulle jämna ut underskotten i finanserna. Det funkade inte, nu håller dom på med att hitta nygamla lösningar för att förslava medborgarna ännu mera. Återföra fastighetsskatten osv….

 6. På Mallorca fasar man ut plasten. En del påsar är gjorda med agarrova. Johannes rot. Det blev bra priser förra året. Afrikanerna plockade. Stora svarta bönor som växer på träd. De vattnas inte och sprutas inte. Fåren får svalka och djuren äter dem. Fröna användes förr att möta guld för alla är lika stora.
  Det är totalt nedbrytbart och kan läggas på komposten.
  Det är win win överallt. Då företag folk natur tjänar på det.
  I Sverige vill man skatta folk och har nu slut och skrapar på botten i skattkistan. Då får man hitta på allehanda knep och nu kör man oerhört fult på miljön för att mjölka sista kronan.
  Sverige har haft sin storhetstid och nu piskar de en död 🐎.
  Heder åt Åke med flera som kämpar på.

 7. Om det bara är frågan om nerbrytningsbar plast – detta inlägg utgår uteslutande från Åke Rosén hävdar att detta behöver klarläggas som vägledning för myndigheter och domstolar. Så måste jag erkänna att jag beundrar hans kampvilja. Men han har alla oddsen emot sig. Tyvärr. I Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, krävs, precis som i Högsta Domstolen, HD, alltid ett sk. ”prövningstillstånd”. Ett sådant ”tillstånd” innebär bara kort och gott att någon juristdomare (kallas Justitieråd i HD/HFD eller någon föredragande pappahammare på roteln där) snabbgranskar fallet. Och kolla om det finns ett ”prejudikatvärde” i fallet. På juridiskt språk kallat ”rättsfråga”. HFD prövar aldrig rena bevisfråga utan i 99% av fallen bara sådana ord i lag och andra rättsakter som är otydliga. HFD (och HD) är så gott som rena prejudikatdomstolar och att få ett sk. ”prövningstillstånd” där är extremt få förunnat. Bara cirka 1-2 % av de som överklagar dom eller beslut från lägre domstolen (kammarrätt resp. hovrätt) får ett sådant ”tillstånd”. Det är i regel meningslöst att driva fallet till högsta instanserna mao, om man inte sen tänker klaga på svenska staten i Europadomstolen. En klagomål till Europadomstolen är inte ett överklagande, utan i stället ett klagomål på brott mot mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen. I sådant fall måste man gå hela vägen genom domstolssystemet oavsett hur meningslöst läge man har i överklagandet.

  För att få prövningstillstånd i HFD krävs att fallet antingen
  *) är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta förvaltningsdomstolen eller
  *) att det finns synnerliga skäl till en sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.
  Källa: Förvaltningsprocesslag (1971:291); 36 §

  Om prövningstillstånd inte meddelas av HFD, står kammarrättens beslut fast.
  Källa: Förvaltningsprocesslag (1971:291); 35 §

  När HFD ska ta ställning till om ”nerbrytningsbar plast” ska inkluderas i muppskatten, kommer man kolla i lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar och dess sk. ”förarbeten” som propositioner, SOUer, Ds, utskottsbetänkanden etc etc etc etc.

  Eftersom lagen inte beskriver uttryckligen något om ”nerbrytningsbar plast” måste man i tolkningsarbetet gå vidare genom lagstiftningskedjan i bakåtgående riktning. Det innebär i rätt bakåtgående ordning:
  *) lag/förordning/myndighetsföreskrifter; här lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar
  *) utskottsbetänkande; här skatteutskottets betänkande – bet. 2019/20:SkU13
  *) proposition (regeringens förslag inför riksdagen); prop. 2019/20:47
  *) utredning inför propositionen; rskr. 2019/20:150

  Sajten lagen.nu brukar i regel innehålla en uppräkning av dom relevanta sk. ”förarbeten” så också här. Ju närmre och tydligare lagtextformuleringen en förarbetsformulering ligger, ju större ”tyngd” har formuleringen. När det gäller ”nerbrytningsbar plast” behöver man inte gå längre till propositionen bakom dårskapen för att fatta att det är mycket små chanser (inte omöjliga men känns som ett nålsöga) att HFD kommer ge prövningstillstånd för Roséns överklagan. Det är ingen högoddsare att följande skrivning på sidan 25 i prop. 2019/20:47 kommer ge HFD lite kommunistisk inspiration till att neka prövningstillstånd:

  ”Flera remissinstanser har anfört att undantag bör göras för plastbärkassar som inte består av fossil plastråvara eller att sådana kassar bör ha en lägre beskattning. Regeringen delar inte den bedömningen. Även om plast från förnybara källor och nedbrytningsbara plaster kan ha sina förtjänster vid viss användning är inkluderandet av samtliga dessa plaster i linje med skattens syfte. Detta gäller i synnerhet mot bakgrund av att förpacknings förbrukningsmål inte gör någon åtskillnad mellan olika typer av plastbärkassar beroende på vilken råvara som använts vid tillverkningen. Vidare bryts plast från förnybara källor inte ned inom rimlig tid om den hamnar i naturen, utan riskerar precis som plast av fossil råvara att bli till mikroplaster. Inte heller sådan plast som marknadsförs som nedbrytbar plast bryts ned i naturen inom rimlig tid. Nedbrytning av sådan plast förutsätter nämligen speciella förhållanden, som huvudregel industriell kompostering (se SOU 2018:84 s. 38–43). Som Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent påpekat har alltså all plast likvärdig negativ påverkan på miljön vid nedskräpning. Därutöver skulle ett särskiljande utifrån olika ursprung öka den administrativa bördan för såväl beskattningsmyndigheten som de skattskyldiga.”

  1. Vore enkelt att få ordning på detta, hög pant på all plast ex 20 kr eller mer på en läskflaska i plast lika så bärkassar då skulle förmodligen dt mesta återvinnas.

   1. Bättre hade vart med pant på politikerna. Input/output hade 100% säkert gett 0 kr i pant på miljömupparna och sosse/kommunist/feminist clownerna.

 8. ”-Pettersson säger att det borde vara hög straffskatt på Miljöpartiet och ännu högre på miljöpartister…” Skottpengar hade löst Miljömuppsproblemet 😀

 9. Det är stor skillnad på nedbrytbart och förmultningsbart och ingen plast är förmultningsbar !

  1. Detta är ingen vanlig plast. Gaia BioMaterials har skapat ett biomaterial som är fullständigt biologiskt nedbrytbart och komposterbart och i princip kan ersätta upp till 80% av dagens plastvolym. Ingen mikroplast kvarstår.

   1. Det anser inte Kommuner som vill att deras medborgare skall kompostera, plast får överhuvudtaget inte ingå i sådan kompost. Jag hävdar dock att plast är plast och det kan inte bli jord så länge det inte bevisats, tillverkaren är inte en trovärdig part i saken, (ex, medicinebrunchen och en mängd andra produkter )

   2. Är de här påsarna ens ”plast”? Kalla det för något annat och slipp skatten. beror iofs på hur lagen är skriven.

   3. Lokalt i Hbg finns sådana i rullar hos alla tänkbara butiker.
    C:a 25 st.för 10:-….Utmärkta för hushållsavfall under diskbänken….Har inte provat dem vid inköp i Livsmedelsaffärer, inbillar mig att 2 sådana i varandra är väl så starka,som de beskattade !

 10. Jag använder mina gamla tygkassar jag fått i reklam, och tvättas inland med övrig tvätt.

   1. Alternativt om man vill vara ekonomisk sparar det brännbara i en hink och häller det i soptunnan före avhämtning.

   2. Numer brukar jag själv tömma plastkassen i miljöhusets soptunna för matavtall/hushållsavfall. Plastkassen behåller jag tills nästa gång det är dags att kasta skräp i miljöhuset. Vet att vicevärden klagar på att några av oss i brf:en gör detta, men känner inte för att kasta 7 spänn för en plastkasse var gång man ska kasta hushållsavfall.

 11. Det är ju så här när vi har ett tokparti som styr och ställer i Sverige med sina knappt 4% av valmanskåren.

 12. Klimat & miljöaktivister styrs till 100% av känslor och ideologi och det en katastrof för samhället. Alla kvinnor inom MSM och politik är en stor del av problemet.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: