Elsa Widding lägger till rätta det fullkomligt idiotiska påståendet om Golfströmmen

KLIMAT & PROPAGANDA. I detta avsnitt tar Elsa Widding upp nyheten från SVT att golfströmmen är hotad. Den 21 februari rapporteras i media som Ny forskning: Golfströmmen har mattats av upp emot 20 procent. Den norra delen av Golfströmmen håller på att försvagas och den globala uppvärmningen är orsaken. Vad ska vi vanliga människor tro om allt detta? Kan det verkligen stämma med tanke på att det varit betydligt varmare förut, inte försvagades väl golfströmmen då?

Elsa är ingen expert på havet och blev därför väldigt glad när hon fick länken till Gösta Walins artikel i Det Goda Samhället där han desarmerar larmen från Potsdam institute som ligger bakom skrämselpropagandan om golfströmmen. https://detgodasamhallet.com/2021/02/…​ Gösta är professor emeritus i oceanografi. Gösta Walin påminner om att det under ett par decennium med jämna mellanrum kommer en ny rapport från Potsdam med hot mot Golfströmmen. Han säger det som kanske inte är så svårt att räkna ut. Det är liksom en viktig del av institutets försörjning.

Gösta Walin skriver ”Denna gissningslek förklädd till vetenskap presenteras i programinslaget som etablerade fakta. Det är så usel journalistik att man häpnar.” Det påstås alltså nu i media, med referens till Potsdam institutet, att Golfströmmen hotar att stanna eller åtminstone bromsas om den globala uppvärmningen får fortsätta. Den motsägelsefulla slutsatsen är att uppvärmningen leder till kyla, åtminstone för Skandinavien. Enligt Gösta har budskapet förmedlats av omdömeslösa forskare i cirka 25 år i deras strävan efter uppmärksamhet och anslag. ”Det är bara beklagligt att massmedia spridit budskapet med så stor iver och effektivitet att hotet mot Golfströmmen sprider oro och fasa ända ner på dagisnivå.” Det försök till fysikalisk förklaring av den väntade golfströmkollapsen som regelmässigt framförs är förväntad snabb avsmältning av Grönlandsisen. Detta skulle kunna leda till att havsvattnet i Nordatlanten och norska havet får lägre salthalt. Vattnet skulle bli lite lättare och därmed kunna blockera den pågående djupvattenbildningen. För att smältvattnet från Grönland skall få någon effekt på djupvattenbildningen så måste det blandas med det inströmmande golfströmsvattnet enligt Gösta Walin. Enigt Gösta sker det inte. Han säger att blandningen sker i modeller men inte i verkligheten, det finns varken blandningsprocesser eller tillräckligt med energi för uppgiften. ”Det som händer är att smältvattnet från den helt normala avsmältningen kilar ut längs med Grönlands ostkust utan att påverka djupvattenbildningen.”

Om Elsa Widding på bloggen…

14 thoughts on “Elsa Widding lägger till rätta det fullkomligt idiotiska påståendet om Golfströmmen

  • Kunnig och saklig
   En bra mot pol som bevis att alla kvinnor inte är höns
   Tyvärr för få som träder fram och stadfäster det

 1. Elsa Widding är sprängfylld med kunskaper, men i Sverige
  lyssnar man hellre till en liten tonårsflicka som knappt är
  torr bakom öronen?

  How dare they ?

 2. Läs boken chockdoktrinen av Noomi Klein, bra förklaring till de ständiga katastrofscenarierna som numrera dagligen basuneras ut. Barn och ungdomar tappar livsgnistan dels av den verklighet som omger dem i dag och dels denna klimatkarusell som snurrar allt fortare med ständiga domedagsprofetior. Följ pengarna, vem tjänar på detta, tack för alternativmedierna (så länge vi får ha dessa kvar) som opponerar sig och utför verklig journalistik. Är det möjligt att människor tror att vår påverkan med CO2 kommer att hindra nästa istid. De överhängande problemet är väl att planetens stora floder transporterar miljarder ton sopor ur i oceanerna, vem skriver om det?

 3. ”Klimatexperten” Morgan Johansson (S) som inte ens klarar av sina ordinarie arbetsuppgifter som justitie- och migrationsminister uttalade sig tvärsäkert och osakligt om smältande is på Grönland den 5:e aug. 2019.

  https://petterssonorg.files.wordpress.com/2019/08/morgan_johansson_.png

  Smältvattnet bl a från det enormt stora och tjocka istäcket på Grönland påstås nu felaktigt påverka Golfströmmen i sådan omfattning att det skulle få dramatiska effekter på klimatet i norra Europa.

  Under -50° på Grönland

  Uppe på den grönländska inlandsisen är det kallt året om. Den 22-23 oktober 2019 sjönk temperaturen där kortvarigt under -50°C.

  Som lägst uppmättes då -50,2° uppe på Geosummit (3280 möh). Det var oktober månads lägsta temperatur på norra halvklotet. Mer om detta i oktoberkrönikan för världsvädret från SMHI. (Publicerad 28 oktober 2019)

  https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/lagsta-oktobertemperaturen-i-sverige-sedan-2006-1.153644

  Hoppas justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har noterat nyheterna från SMHI i oktober 2019 och från Polar portal i juni 2020 …

  http://polarportal.dk/en/greenland/surface-conditions/

  … om läget på Grönland både vad gäller extrem kyla och den enorma tillväxten av ny inlandsis som en följd av mycket riklig nederbörd i form av ffa snö men korta tider även regn, som snabbt fryser till is.

  Morgan Johansson begränsade sin observation till endast en (1) enda månad d v s juli 2019 som är en av de varmaste av årets alla 12 månader på norra halvklotet. De övriga 11 månaderna intresserade sig varken Morgan Johansson (S) eller hans källa DN för.

  Morgan Johansson (S) kan vara lugn. Under den längre, kallare delen av året bildas nya ismassor av nederbörd (regn och snö) som faller i rikliga mängder under den svinkalla delen av vinterhalvåret. Isen som nybildas på Grönland varje år under den kalla årstiden kompenserar gott och väl för den is som smälter under några få sommarmånader.

  Därför finns ismassorna kvar på Grönland år efter år och minskar inte alls i den takt som alarmisterna Morgan Johansson (S), ”journalisterna” på DN plus övriga klimathysteriker vill göra gällande genom att de ”insnöat” uppmärksammar skeendet under endast en (1) sommarmånad, d v s juli.

  Morgan och de övriga alarmisterna borde ha lite ”is i magen”. Då skulle både han själv, hans följare samt de s k ”journalisterna” på DN, dess läsare och klimatalarmisterna t ex Greta m fl mått mycket, mycket bättre.

  https://petterssonsblogg.se/2021/02/28/om-golfstromsljuget/

  ”Klimatexperten” Morgan Johansson (S) som inte ens klarar av sina ordinarie arbetsuppgifter som justitie- och migrationsminister uttalade sig tvärsäkert och osakligt om smältande is på Grönland den 5:e aug. 2019.

  https://petterssonorg.files.wordpress.com/2019/08/morgan_johansson_.png

  Smältvattnet bl a från det enormt stora och tjocka istäcket på Grönland påstås nu felaktigt av mainstream-media – inte minst av SVT- påverka Golfströmmen i sådan omfattning att det skulle få dramatiska effekter på klimatet ffa i norra Europa.

  Under -50° på Grönland

  Uppe på den grönländska inlandsisen är det kallt året om. Den 22-23 oktober 2019 sjönk temperaturen där kortvarigt under -50°C.

  Som lägst uppmättes då -50,2° uppe på Geosummit (3280 möh). Det var oktober månads lägsta temperatur på norra halvklotet. Mer om detta i oktoberkrönikan för världsvädret från SMHI. (Publicerad 28 oktober 2019)

  https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/lagsta-oktobertemperaturen-i-sverige-sedan-2006-1.153644

  Hoppas justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har noterat nyheterna från SMHI i oktober 2019 och från Polar portal i juni 2020 …

  http://polarportal.dk/en/greenland/surface-conditions/

  … som beskriver läget på Grönland både vad gäller extrem kyla och den enorma tillväxten av ny inlandsis som en följd av mycket riklig nederbörd i form av ffa snö men korta tider även regn, som snabbt fryser och växer till enorma mängder ny is.

  På länken ovan till Polar portal visar grafiken hur ny ismassa växer till (mass gain) på den befintliga Grönlands-isen under de sammanhängande höst/vinter-månaderna augusti till och med maj året därpå. Endast under de två sommar-månaderna juni och juli smälter is och ismassan på Grönland sjunker tillfälligt (mass loss), men redan i augusti börjar ny is skapas (mass gain) som sedan pågår hela hösten, vintern, våren och senvåren ända till försommaren året därpå då en ny kort period av sjunkande ismassa (mass loss) inträffar igen.

  Morgan Johansson (S) begränsade sin observation till endast en (1) enda månad d v s juli 2019 som är en av de varmaste av årets alla 12 månader på norra halvklotet. De övriga 11 månaderna intresserade sig varken Morgan Johansson (S) eller hans källa DN för.

  Morgan Johansson (S) kan vara lugn. Under den längre, kallare delen av året bildas nya ismassor av nederbörd (regn och snö) som faller i rikliga mängder under den svinkalla delen av vinterhalvåret. Isen som nybildas på Grönland varje år under den kalla årstiden kompenserar gott och väl för den is som smälter under några få sommarmånader.

  Därför finns ismassorna kvar på Grönland år efter år och minskar inte alls i den takt som alarmisterna Morgan Johansson (S), ”journalisterna” på DN plus övriga klimathysteriker vill göra gällande genom att de ”insnöat” uppmärksammar skeendet under endast en (1) sommarmånad, d v s juli.

  Elsa Widding har givetvis rätt – som alltid – i det hon säger i sin video i startinlägget ovan.

  Morgan och de övriga alarmisterna borde ha lite ”is i magen”. Då skulle både han själv, hans följare samt de s k ”journalisterna” på DN, dess läsare och klimat-alarmisterna t ex Greta m fl mått mycket, mycket bättre.

  • Tillägg:

   Hoppsan! Beklagar, det råkade visst bli dubbel textmängd i kommentaren jag postade. Det räcker med att ta del av den nedre halvan, som är en redigerad / kompletterad variant av den övre halvan.

  • Så länge Potstam-Rockström (agronomen) lever kommer
   vi att nog att få allt fler ”nyheter” från det hållet.

 4. Jag hävdar fortfarande jämnvikt. Om golfströmmen slutar snurr pga värme och att isarna smälter pga samma värme, kanske vi också klarar oss med den värmen. Skulle det bli kallare igen gör nog dynamiken att golfströmmen börjar snurra igen.
  Det blir komplicerat när vänsterfeminister och klimathysteriker är inblandade.

 5. Elsa Widding…du är toppen…
  du är allt som de vilsna, lättledda, utan eget tänkande, styrda PK-stolpskotten inte är…du är INTELLIGENT!
  Elsa 🤗🤗🤗🤗🤗

  Tack 🙏🏻

 6. ”Klimatexperten” Morgan Johansson (S) som inte ens klarar av sina ordinarie arbetsuppgifter som justitie- och migrationsminister uttalade sig tvärsäkert och osakligt om smältande is på Grönland den 5:e aug. 2019.

  https://petterssonorg.files.wordpress.com/2019/08/morgan_johansson_.png

  Smältvattnet bl a från det enormt stora och tjocka istäcket på Grönland påstås nu felaktigt påverka Golfströmmen i sådan omfattning att det skulle få dramatiska effekter på klimatet i norra Europa.

  Under -50° på Grönland

  Uppe på den grönländska inlandsisen är det kallt året om. Den 22-23 oktober 2019 sjönk temperaturen där kortvarigt under -50°C.

  Som lägst uppmättes då -50,2° uppe på Geosummit (3280 möh). Det var oktober månads lägsta temperatur på norra halvklotet. Mer om detta i oktoberkrönikan för världsvädret från SMHI. (Publicerad 28 oktober 2019)

  https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/lagsta-oktobertemperaturen-i-sverige-sedan-2006-1.153644

  Hoppas justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har noterat nyheterna från SMHI i oktober 2019 och från Polar portal i juni 2020 …

  http://polarportal.dk/en/greenland/surface-conditions/

  … om läget på Grönland både vad gäller extrem kyla och den enorma tillväxten av ny inlandsis som en följd av mycket riklig nederbörd i form av ffa snö men korta tider även regn, som snabbt fryser och växer till enorma mängder ny is.

  På länken ovan till Polar portal kan man i grafiken lägga märke till hur ny ismassa växer till (mass gain) på den befintliga Grönlands-isen under de sammanhängande höst/vinter-månaderna augusti till och med maj året därpå. Endast under de två sommar-månaderna juni och juli smälter is och ismassan på Grönland sjunker tillfälligt (mass loss), men redan i augusti börjar ny is skapas (mass gain) som sedan pågår hela hösten, vintern, våren och senvåren ända till försommaren året därpå då en ny kort period av sjunkande ismassa (mass loss) inträffar igen.

  Morgan Johansson (S) begränsade sin observation till endast en (1) enda månad d v s juli 2019 som är en av de varmaste av årets alla 12 månader på norra halvklotet. De övriga 11 månaderna intresserade sig varken Morgan Johansson (S) eller hans källa DN för.

  Morgan Johansson (S) kan vara lugn. Under den längre, kallare delen av året bildas nya ismassor av nederbörd (regn och snö) som faller i rikliga mängder under den svinkalla delen av vinterhalvåret. Isen som nybildas på Grönland varje år under den kalla årstiden kompenserar gott och väl för den is som smälter under några få sommarmånader.

  Därför finns ismassorna kvar på Grönland år efter år och minskar inte alls i den takt som alarmisterna Morgan Johansson (S), ”journalisterna” på DN plus övriga klimathysteriker vill göra gällande genom att de ”insnöat” uppmärksammar skeendet under endast en (1) sommarmånad, d v s juli.

  Morgan och de övriga alarmisterna borde ha lite ”is i magen”. Då skulle både han själv, hans följare samt de s k ”journalisterna” på DN, dess läsare och klimatalarmisterna t ex Greta m fl mått mycket, mycket bättre.

Kommentera