Asyl 2020 – mer än dubbelt så många som övriga Norden tillsammans

INVANDRING. Sverige har beviljat uppehållstillstånd till 2,6 gånger så många asylsökande som vad övriga Norden har gjort tillsammans. Trots migrationsminister Morgan Johanssons (S) tal om att vi ligger på EU:s miniminivå och att vi har det lägsta inflödet av asylinvandrare på länge, visar statistiken på att Sverige år efter år står i en klass för sig själv när man jämför med hur våra nordiska grannländer hanterar invandringen, skriver Gunnar Sandelin på Det Goda Samhället.

Visserligen har vi inte har beviljat så få uppehållstillstånd vad gäller asyl sedan 2005, men proportionerna till övriga Norden är som de alltid har varit varje år: mellan två och tre gånger så många som Norge, Danmark och Finland tillsammans. Det är också märkbart hur Migrationsverket lydigt följer de politiska vindarna: i år är beviljandegraden 23 procent.

Under de år då verket närmast var aktivistiskt och, med tidigare generaldirektören Anders Danielssons ord, övergick ”från kontroll till service”, kunde man vissa månader ligga på upp till 75 procent positiva asylbeslut. Så var det exempelvis under 2016, det påföljande året efter den stora asylkrisen.

Samtidigt fortsätter det totala inflödet i nästan oförminskad styrka. 82.800 personer har fått stanna under årets första elva månader.

Detta kan jämföras med motsvarande period 2019 då drygt 110 000 personer fick uppehållstillstånd. Även om beviljanden för asyl har minskat jämfört med tidigare år, ligger invandring av anhöriga och icke-västlig arbetskraft kvar på jämförbar nivå.

Beviljade uppehållstillstånd enligt Migrtionsverket:

2020 till och med november 82.723 varav asyl 9.621
2019 Totalt 119.568 varav asyl 19.201
2018 Totalt 133.025 varav asyl 23.377
2017 Totalt 135.686 varav asyl 36.607
2016 Totalt 150.535 varav asyl 71.571
2015 Totalt 109.235 varav asyl 36.462

Alltså 730.120 permanenta uppehållstillstånd sedan Stefan Löfven (S) blev statsminister och Morgan Johansson (S) minister hösten 2014 och hittills i år till och med oktober 82.723 permanenta uppehållstillstånd med coronastängda gränser.

Drygt 600.000 utrikes födda i arbetsför ålder (20–64 år) var redan före pandemin inte självförsörjande. De samhällsekonomiska kostnaderna för detta reella utanförskap är betydande. Enbart de statsfinansiella kostnaderna motsvarar enligt tillgänglig forskning 1 till 2 procent av BNP, alltså 50–100 miljarder kronor. Till detta kan läggas betydande samhällsekonomiska kostnader för kriminalitet och sociala problem i våra utanförskapsområden.

Detta är kostnader som sammantaget, om inget görs, kommer att stiga dramatiskt. Bara kostnaderna för grundskyddet i utrikes föddas pensioner kommer enligt prognoser från Pensionsmyndigheten att stiga från dagens 4,1 miljarder till 69 miljarder kronor om 40 år, om vi fortsätter i tangentens riktning. Det är denna utveckling som gör att vårt nuvarande integrations­politiska samhällskontrakt håller på att lösas upp.

Det är naturligtvis inte hållbart.

-Pettersson säger att det är ännu värre, eftersom vår regering ljuger och säger att invandringen minskat kraftigt under deras tid.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

9 thoughts on “Asyl 2020 – mer än dubbelt så många som övriga Norden tillsammans

 1. Dom övriga Nordiska länderna importerar inte människor
  enbart som valboskap, men det gör Sverige.

  Kommer man från andra länder så ska dom ha levt flera år,
  och skaffat sig kunskap om samhället . samt lärt sig språket innan
  man fått lov att rösta, det är helt snett att folk som inget
  vet om samhället får avge en röst över vilka som får styra
  landet. >Här finns fler än bidragspartierna!

 2. ALLTSÅ MITT UNDER EN PANDEMI FORTSÄTTER INTAGET
  SOM VANLIGT AV MÄNNISKOR MAN HAR NOLL KOLL ÖVER
  VAD DOM BÄR MED SIG HIT.
  DET ÄR INTE KONSTIGT ATT MÅNGA INTE BRYR SIG OM
  DOM RESTRIKTIONER DOM ÄLTER OM HÄR HEMMA?

 3. ”Det måste vara fler som lämnar än som kommer hit”
  Thomas Gür på Bulletin skrev en intressant artikel angående återvändande.
  Där tanken på att många skall lämna Sverige för att återvända till hemlandet, är orealistisk.

   • Ja och det som fungerar i bl.a. Bayern och en del andra delstater i Tyskland,misslyckas märkligt nog i de Socialistiskt/Gröna styrda Delstaterna !
    Är det månne samma sjuka som drabbat Abzurdistan….
    De förstnämnda hindras inte av deras hemländer…bland dem Afghanistan.

  • Ryske presidenten Putin sade för en månad sedan att de 6,5 miljoner syrier, vilka nu är utanför sitt hemland måste återvända för att bygga upp landet efter inbördeskriget. Han sade också att denna återvandring skulle ”underlätta för de länder, där de nu befinner sig, bl.a. genom att hoten från en del radikala bland dem skulle minska”.

Kommentera