Sverige behöver en omstart och en ny Axel Oxenstierna

INRIKES. Stödåtgärderna som regeringen tagit fram under året har förstärkt de brister som redan finns i välfärdssystemet. Dessutom har stöd införts utan att tänka på riskerna för brottsligt utnyttjande. Det skriver utredaren Stefan Strömberg i sin slutrapport som gjorts efter rapporter om överutnyttjande och fusk av de ekonomiska stöden, rapporterar Altinget.

Regeringens coronastöd vilar på bristfälliga analyser och saknar helt konsekvensutredningar av risken för brottsligt utnyttjande. Samtidigt samlar viktiga utredningar damm på departementen. Enligt utredaren saknar departementen en sammanhållen tanke vilket bidrar till ”ett lapptäcke av ändringar – med många hål”.

Kommuner styr äldrevården, regioner styr sjukvården, regeringen styr inget, de utfärdar rekommendationer eller låter Folkhälsomyndigheten göra det och att alla skyller på alla. Statsminister Löfven skyller på Reinfeldt trots att Löfven varit statsminister i sex år och inget har hindrat honom att ta tag i alla problem.

Efter de senaste dagarnas uttalande av svenska politiker tillsammans med den förda politiken i 40 år är det lätt att inse att vi behöver göra en kraftsamling i Sverige för att skapa robusta uthålliga system när det gäller vård, skola, energi, kommunikation, transporter, livsmedel, finansiella tjänster och liknande. Det är uppenbart att dagens ledande politiker inte klarar detta. De tror att mer asylinvandring och högre skatter är lösningen. 

Steget efter

År 1612, för drygt fyrahundra år sedan steg Axel Oxenstierna som 28-åring upp på posten som rikskansler i Sverige. Drygt fyrtio år senare hade landet helt formats om och det lilla Sverige förvandlats till en stormakt och det moderna Sverige var fött. 

En byggde upp och en rev ned

Oxenstierna renodlade funktioner och ansvar, så att var och en hade ansvar för sin del av styrelsen av riket – och kunde ställas till svars om något gick fel.

Rikskanslern upptäckte att adeln, som på den tiden bestod av c:a 500 män, inte räckte till för att bemanna kollegierna. Adelsynglingarna var för få, för lata och för dumma. Begåvade bondsöner och driftiga drängar fick chansen att utbilda sig och bli statliga tjänstemän.

Då kom han vår tid vår tid ganska nära. Oxenstierna ord om tjänstetillsättningar 1634 borde gälla än idag: Man måste se på vars och ens kapacitet och varken på vänskap eller släktskap.

Nåväl, det var kort om historiens viktigaste svensk – Axel Oxenstierna.

En annan känd svensk – Olof Palme – förstörde på några år det Oxenstierna och hans efterträdare byggt upp under 400 år. Då inleddes en period med ständiga skattehöjningar och 1974 gjorde socialdemokratin grundlagen meningslös. Man införde det så kallade uppenbarhetsrekvisitet. Det innebär att domstolar kan ogiltigförklara lagar och förordningar, som strider mot grundlagen, bara om felet är uppenbart. Det är lätt att inse att något som några hundra riksdagsledamöter och ett dussin ministrar anser vara riktigt, inte kan vara uppenbart fel. Det har givit regeringarna fritt fram att bryta mot grundlagen, vilket de också gör oberoende av färg.

Dödsstöten för Oxienstiernas Sverige var när Palme tog bort tjänstemannaansvaret för att skydda sina kamrater som tillsattes efter partibok och inte efter var och ens kapacitet och förmåga. Det har i praktiken gjort politiker och tjänstemän immuna vid missbruk av sina åligganden. Alliansen har haft många tillfällen att återinföra det Palme förstörde men uppenbart tycker de det är bra att slippa ansvar.

En annan koppling mellan de två är att Axel Oxienstjierna grundade Postverket 1636 och Olof Palmes statssekreterare blev chef för Posten som bolagiserades 1994 med miljonlön och fallskärm som det anstår en VD…så kan det gå, en socialist rev ned det en adelsman byggt upp…

Vår tids adel borde tänka på Oxienstjiernas  i stället för att tillsätta chefer efter partibok och låta vilka tabbar som helst passera utan att ställa någon till ansvar.

Idag har vi politiker som lovar allt till alla samtidigt som det mesta inte fungerar eller fungerar dåligt.

 • Vi har inget rejält försvar
 • Vi har en hårt pressad sjukvård, cancersjuka hinner dö innan de behandling
 • Skolan fungerar uselt
 • Underhåll på järnvägar och vägar är enormt eftersatt
 • Bostadsbristen är enorm
 • Arbetslösheten är hög
 • Många pensionärer har för låg pension
 • Det påstås att Sveriges BNP ökar och att ekonomin är stark, men det talas tyst om att BNP/capita sjunker och ni vet väl att Indien har högre BNP än Sverige men de flesta indier är inte speciellt rika.

Vi är fortfarande ett rikt land men alldeles för många kurvor pekar neråt och vi saknar politiker som tar saken på allvar.

Brott, även grova, läggs på hög och utreds inte. Färre poliser än någonsin jobbar på fältet medan polisens huvudkontoret suger upp poliser och gör dem till kontorsarbetare, medan andra slutar på grund av dålig ledning och stöd.

Polisen ägnar sig åt massor av projekt och arbetsgrupper. Man ägnar sig åt processutveckling och metodutveckling. Det produceras styrdokument och inriktningsbeslut som få ute i verksamheten ens förstår innebörden av, detta i stället för att jag kriminella.

Det diskuteras tiggare, det delas ut ”tafsa inte” armband och pratas bilbränder som har hållit på i många år.

Regeringen och polisen chansar med våra liv. Skulle vårt land drabbas av ett stort terrorattentat i så kan den region som drabbas inte få hjälp eftersom alla regioner ligger på minimibemanning eller under.

Det finns ingen organisation i beredskap som ser till att kompetens finns på plats, man förlitar sig på dem som jobbar just då och som är alldeles för få och med varierande kompetens. Polisens huvudskyddsombud frågar sig om det ens finns telefonlistor till kollegor på semester och vetskap om var de befinner sig på sin ledighet och slår fast: ”Rådande förutsättningar riskerar samhällets säkerhet.”

-Pettersson undrar när politikerna ska börja sköta landet på allvar eller om de ska fortsätta chansa med vår säkerhet och framtid…

Vi tar Axel Oxenstierna ord från år 1634 en gång till: Man måste se på vars och ens kapacitet och varken på vänskap eller släktskap.

Kapten Löfven tittar bakåt efter framtiden. Ingen dum idé, man ska inte kasta tidigare generationers erfarenhet på soptippen…

Viktigast av allt är skolan. Titta på ur den var uppbyggd när den var bland de bästa i världen och lärare var ett statusyrke…

I fredags kom regeringen med en rekommendation att det inte ska bli någon mellandagsrea i år. Inte en tanke på att rean är planerad, varor och annonser beställda. Naturligtvis ska, när regeringen meddelar restriktioner för någon bransch stödåtgärderna meddelas samtidigt så företagarna slipper gissa. Det görs i vårt södra grannland, Danmark, varför inte här?

De enkla reglerna är gamla, varför togs de bort. Här Petterssons betygsbok från slutet på 1950-talet och början på 1960-talet.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

6 thoughts on “Sverige behöver en omstart och en ny Axel Oxenstierna

 1. En Axel Oxenstierna räcker inte. Det behövs också minst en Gustav Wasa samt en Gustav II Adolf. Denna treklöver i återuppstånden gestalt skulle kunna vända Sverigeskutan rätt igen.
  Löfvén med regeringskompanjoner skulle inte ens platsa i skeppsgossekåren i den skutan.

 2. Frågan är vem som skulle kunna bli den nya Axel Oxenstierna? Alla inom politiken idag har sina egna intressen allt från pengar, makt och politiska visioner. Detta har vi prövat i snart 50 år med ett resultat som en hund hade kunnat skita fram bättre. Klart vi måste börja om men frågan kvarstår, vilket samhälle vill vi ha? Hur ska Sverige styras? Ja ni förstår själva att de är ett hästjobb och frågorna många innan man ens är där, men det är klart att de går, allt går, bara vi är tillräckligt många som vill samma sak.

 3. Samhället utformas i mångt och mycket efter sina förutsättningar, bland annat genom de regler som skolan sätter för sina elever: ”Det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli.”

  Enkla och förnuftiga regler ur Petterssons betygsbok från slutet av 1950-talet, början på 60-talet:

  Det åligger elev att i och utom skolan iaktaga vårdat uppförande,
  – men idag står det eleven fritt att iaktaga ett ovårdat uppförande, både i och utom skolan

  Visa aktning och lydnad för lärare och annan skolans personal
  – visar eleven sällan idag för vare sig lärare eller annan av skolans personal.

  Eftersträva ett gott förhållande till övriga elever i skolan
  – verkar rätt många elever inte alltid ha lust att eftersträva, tvärtom.

  Uppmärksamt följa undervisningen och noggrant följa arbetet,
  – fast numera bara om eleven känner för det, vilket inte alltid är fallet.

  Varsamt behandla inventarier, undervisningsmaterial och annan skolans egendom, samt i övrigt rätta sig efter de ordningsregler som utfärdas av skolstyrelsen eller rektor
  – kan idag ersättas med: ”Elda inte upp din skola och slå inte ned rektorn”

 4. 1809 års grundlagar måste återinföras för att få landet att börja gå i rätt riktning igen. På en god grund kan landet byggas upp.

 5. I sitt jultal har Statsministern helt rätt . Ett annat och starkare Sverige behöver byggas . Det han missar är att vi behöver en annan byggmästare . Med nuvarande styre kommer Europa se helt annorlunda ut om tio år . Sverige kommer att byta plats med Ungern och Polen i alla rankinglistor . Även beträffande Demokratin .

Kommentera