One thought on “Förra Veckans Muslimska Terror

  1. Jihads Universitet, “Man måste se det här, för att tro det är sant…”
    University of Jihad “You have to see this, to believe it…”

Kommentera