Den korrupta utnämningsmakten…

KORRUPTION. Ni vet att i Sverige kritiserar etablissemanget politiska utnämningar i USA, Polen, Ungern med flera länder för att de är odemokratiska. Det är märkligt för vår duktiga och opartiska journalistkår behöver inte åka utomlands för att finna en korrumperad maktapparat att granska.

Jeander

NewsVoice fortsätter granskningen av utnämningen av Generaldirektör för Läkemedelsverket. Vi fann tidigare bevis på att svensk statsapparat är styrd av socialdemokrater. I väntan på Regeringens slutliga svar på vår begäran att få ta del av de offentliga handlingar som berör Regeringens utnämningsmakt redovisar vi en mail-växling med Regeringskansliet.

Ansökningstiden för intresserade att söka jobbet som GD vid Läkemedelsverket gick ut den 7 september 2020. Jan Norberg skrev dagen efter ett meddelande via e-post till Regeringskansliet. Se skriftväxlingen nedan. Som framgår av skriftväxlingen gör Regeringen allt i sin makt för att inte lämna ut listan på de sökande.

NewsVoice redaktion har grävt rejält för att hitta stöd för Regeringens preliminära beslut att inte lämna ut handlingarna. Det var på så vis vi kunde hitta arkitekten, Thomas Rolén, vilken är hjärnan bakom den grundlagsändring som ligger till grund för Regeringens legala möjlighet att vägra allmänheten insyn i rekryteringsprocessen.

Läs vidare av Jan Norberg på NewsVoice…

-Pettersson säger att det är grov brottslighet som förekommer på regeringskansliet, grundlagen har ändrats i smyg i strid med alla regler…

För att en svensk grundlag skall ändras krävs att två likalydande beslut fattas av riksdagen med enkel majoritet. Mellan de två besluten måste det dessutom ha hållits ett allmänt val.

En byggde upp och en rev ned. Bilder från Wikipedia. 

År 1612, för drygt fyrahundra år sedan steg Axel Oxenstierna som 28-åring upp på posten som rikskansler i Sverige. Drygt fyrtio år senare hade landet helt formats om och det lilla Sverige förvandlats till en stormakt och det moderna Sverige var fött. 

Oxenstierna renodlade funktioner och ansvar, så att var och en hade ansvar för sin del av styrelsen av riket – och kunde ställas till svars om något gick fel.

Rikskanslern upptäckte att adeln, som på den tiden bestod av c:a 500 män, inte räckte till för att bemanna kollegierna. Adelsynglingarna var för få, för lata och för dumma. Begåvade bondsöner och driftiga drängar fick chansen att utbilda sig och bli statliga tjänstemän.

Då kom han vår tid vår tid ganska nära. Oxenstierna ord om tjänstetillsättningar 1634 borde gälla än idag: Man måste se på vars och ens kapacitet och varken på vänskap eller släktskap.

Idag har vi fått en ny adel…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

  • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
  • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

5 thoughts on “Den korrupta utnämningsmakten…

  1. Beträffande en auktoritär och korrumperad maktapparat…med Thomas Rolén, som politisk kommissarie för den djupa staten:
    ”Makt tenderar att korrumpera och absolut makt korrumperar absolut. Stora män är nästan alltid dåliga män, även när de utövar inflytande utan auktoritet, i ännu mycket högre grad när man tillfogar att benägenheten för korruption säkerställs genom auktoritet.” (Lord John Dalberg-Acton,1834-1902 ,engelsk historiker och politiker)

  2. Så sant som det sagt. Den frälse Sozze adeln.
    Inte bara mini löner utan även max löner måste införas.

Kommentera