Stäng

S: Mindervärdiga, arbetsovilliga, kriminella, defekta människor…

DUBBELMORAL. Har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) någonsin kritiserat sitt eget parti för jude-passen eller något annat i socialdemokraternas bruna historia eller vänsterpartiet för att de stödde Hitler

Visst mycket är gammal skåpmat, men Sverigedemokraterna bildades 1988 och…

Ingvar Carlsson (S) stängde 1989 gränsen ”Sverige var fullt”

Regeringen Carlsson (S) sade 1995 ”de senaste årens invandring har i betydande grad åter blivit en invandring från Europa. Dessa invandrare har ett humankapital och ett etniskt kapital som ligger närmare svensk arbetsmarknad…” Läs Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter, nedanstående står i slutet på del 5.

 • TIDIGARE 2019-11-17. Svenska koncentrationsläger drivna av S: Mindervärdiga, arbetsovilliga, kriminella, defekta människor…

HISTORIA. Som ni vet vill regeringen Löfven (S) förbjuda rasistiska och nazistiska organisationer. Det verkar dock inte som Socialdemokraterna har funderat över sin egen historia och att städa upp i sin egen trapp. 

Vi kan kanske tycka att det ligger långt bak i tiden, men Sverigedemokraterna som grundades 1988 beskylls för det ena och det andra medan Stefan Löfven gick med i socialdemokraterna när S tvångssteriliserade mindervärdiga människor.

Nedanstående inlägg publicerade Petterssons första gången i augusti 2011, men folkhemsnazisternas förflutna tål att upprepas då och då. Rubrikens beskrivningar på medmänniskor användes av kända socialdemokratiska politiker för inte så länge sedan. 

”Enligt vad som erfarits har det cirkulerat ryktet, att flyktingar i Sverige åtnjuta fritt uppehälle och dessutom erhålla pengar, utan att behöva prestera något som helst arbete.

Det torde icke vara något som helst tvivel om, att detta och liknande rykten i hög grad bidragit till att ett relativt stort antal mindervärdiga element sökt sig till Sverige. Dylika förespeglingar locka givetvis framför allt arbetsovilliga, arbetsodugliga och i övrigt mer eller mindre asociala stundom även kriminella element.

Flyktingkontoret torde också ha haft uppmärksamheten riktad på saken och på sistone gjort vad de kunnat för att avliva detta och liknande rykten. Av de ofta i såväl fysiskt som psykiskt men framför allt i moraliskt hänseende mindervärdiga individer som måste hänvisas till Vägershult, torde trots alla försäkringar om motsatsen endast ett mindre antal vara i verklig mening politiska flyktingar. De är närmast att betrakta som politiskt okunniga om också icke indifferenta, asociala. Moraliskt och ofta fysiskt, stundom även psykiskt mer eller mindre defekta människor.”

Nåväl, i ovanstående citat har Pettersson tagit bort några ord men inte ändrat något annat, läs gärna nedan om vilka herrar som skrivit detta och glöm inte att ränderna aldrig går ur

Tidigare 2011-08-26: Vår Fjärran Östern redaktion har varit ute och rest och under en flygresa  läste han en intressant bok om ”Svenska koncentrationsläger i tredje rikets skugga” utgiven på förlaget Natur o Kultur av författarna Tobias Berglund och Niclas Sennerteg.

Att vi inpå våra egna knutar haft en egen Gulag-arkipelag som Sovjet eller för den delen Guantanamo känns en smula omskakande. Med idylliskt klingande namn som Rengsjö, Hälsingmo, Långmora, Ingels, Axmar, Smedsbo… I Hälsingland, Gästrikland och Dalarna låg de allra flesta av de 14 lägren i Sverige, där utlänningar, c:a 3 000, internerades under andra världskriget. Ja, ända fram till 1948 behölls dessa ”slutna förläggningar” som de officiellt och förskönande benämndes.

Utan föregående domstolsprövning togs man – vanligtvis på besynnerliga, lösliga grunder – till dessa läger för att isoleras. Godtycke och tjänstemannanycker styrde urvalet av vem som skulle bli fånge. Det rörde sig om människor på flykt undan nazismen, vissa hade redan ”prövat” på koncentrationslägertillvaro, och de förstod ingenting när de omhändertogs. Desertörer från den tyska krigsmakten, ända fram till november 1942 återsändes tyska sådana till en säker död. Politiskt oliktänkande, pacifister och andra som inte utgjorde något mot Sveriges säkerhet. Under de första krigsåren internerades enbart flyktingar som var aktiva Hitlermotståndare. De frihetsberövades på obestämd tid och utan möjlighet till rättslig prövning.

Socialdemokratiske socialminister Gustav Möller bar ett stort ansvar, lägren sorterade under socialstyrelsen, därmed under hans departement. Liksom hans statssekreterare, den för lägren högste tjänstemannaansvarige, Tage Erlander (S).

Sveriges eftergivenhet gentemot Tyskland präglade vilka som fick den stramaste behandlingen i läger som sannerligen inte var några semesterhem. När Tysklands krigslycka på allvar vände, framförallt efter den nesliga kapitulationen i Stalingrad, påverkade det atmosfären i lägren. I Rengsjö rådde det allra strängaste reglementet, med upprepade visitationer – läs: trakasserier – av de bakom taggtråd inspärrade. Behandlingen bröt ner de internerade, depressioner och självmordsförsök förekom.

 I Småland fanns ett läger ”Vägershult” som först användes för internering av ”Besvärliga Norrmän” senare när krigslyckan vänt för förvaring av tyska desertörer. Lägerchef var Herman Eldh  som ansåg sig vara expert på norrmännens ”språk o skarplynne” Att jobbet inte var helt enkelt o problemfritt kan man misstänka efter att ha läst nedanstående som är från en skrivelse han sänt till Socialdepartementet och sin chef Tage Erlander som i sina memoarer gjorde allt för att tona ner sin smutsiga roll.

”Enligt vad som från norsk sida erfarits har i Norge cirkulerat ryktet, att norska flyktingar i Sverige åtnjuta fritt uppehälle och dessutom erhålla 250 kronor i månaden i fickpengar, allt utan att behöva prestera något som helst arbete.

Det torde icke vara något som helst tvivel om, att detta och liknande rykten i hög grad bidragit till att ett relativt stort antal mindervärdiga element sökt sig till Sverige. Dylika förespeglingar locka givetvis framför allt arbetsovilliga, arbetsodugliga och i övrigt mer eller mindre asociala stundom även kriminella element.

Norska flyktingkontoret torde också ha haft uppmärksamheten riktad på saken och på sistone gjort vad de kunnat för att avliva detta och liknande rykten. Av de ofta i såväl fysiskt som psykiskt men framför allt i moraliskt hänseende mindervärdiga individer som måste hänvisas till Vägershult, torde trots alla försäkringar om motsatsen endast ett mindre antal vara i verklig mening politiska flyktingar. De äro närmast att betrakta som politiskt okunniga om också icke indifferenta, asociala. Moraliskt och ofta fysiskt, stundom även psykiskt mer eller mindre defekta människor.”

─ Pettersson säger att tänk om en statstjänsteman uttryckte sig så idag om somalier och araber vilket jävla liv det skulle bli. Intressant är att medan drevet regelbundet går mot Ingvar Kamprad för vad han gjorde som 17-åring 1943, klarar sig nazistvänliga socialdemokrater utan kritik. Sverige har ännu en fläck på sitt moraliska samvete som inte går att tvätta bort.

Glöm aldrig att socialdemokrater spärrade in människor i läger efter vilka de var och inte efter vad de gjort. Det går heller inte att skylla på kriget för flera av lägren inrättades när kriget var slut och socialdemokraterna hade makten…det kan hända igen om S får för mycket makt…

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

21 reaktioner på “S: Mindervärdiga, arbetsovilliga, kriminella, defekta människor…

 1. När norska motståndsrörelsen hade förstört Rjukans fabrik för tungt vatten som Hitler behövde för att tillverka atombomber, så enligt uppgift erbjöd Per-Albin Hansson Hitler att få svenskt tungt vatten till sina atombomber.

 2. Jag måste också säga något om de herrar som ledde Sverige tidigare, läs vad som det skrivs av chefen för Vägershult, han skräder inte orden utan säger sin uppfattning rakt ut.
  Hade det funnits ett uns av den uppriktigheten och klarsyntheten under åren efter 1950 tills nu så hade vi kanske haft 250 000 nya svenskar som varit assimilerade riktiga svenskar.
  Att i efterhand döma vad våra förfäder gjorde tjänar inget annat syfte än att smutskasta hederliga ärliga svenskar, istället för att lära oss hur en slipsten skall dras. Hade vi några Tage Erlander, Jarl Hjalmarsson, Gunnar Hedlund och Bertil Ohlin sedermera också C-H Hermansson så är jag övertygad om att Sverige idag sett annorlunda ut.

  1. Men bilderberggruppsmedlemmen Tage Erlander gjorde ju allt. Han rev alla innerstäder. Han grundade dagens alla myndigheter inklusive SIDA och Invandrarverket. Han förintade det lokala självbestämmandet och skapade dagens anonyma storkommuner. Han importerade 600 000 utlänningar och gav dem medborgarskap. Han skapade dagens mediemonopol med presstödet och SVT och förbud mot privata etersändingar. Han mer än fördubblade världskrigets desperata rustningsskattetryck mot arbetarna för att förinta familjerna och bygga PK-statens parasitism.
   You name it, Tage Erlander did it!

   Och det vill du ha mer av samma av? Du har fortfarande inte fått nog, du vill ha ännu mer stryk? Ja, lycka till då!

   Du ligger några årtionden efter i din samhällsanalys. Du verkar inte fatta konceptet orsak och verkan. att reformer under en generation formar förhållandena under nästa generation. 1950- och 60-talen var trevliga i Sverige därför att de formades av Per Albin Hansons folkhem. Dagens samhälle formades av Tage Erlander som förintade folkhemmet och skapade dagens PK-stat och lämnade 68-vänstern efter sin som arvtagare.

   När man pissar i byxorna om vintern så värmer det först. Sen kommer stanken. Det är den lilla kopplingen som du aldrig har klarat av att göra. Du bara pissar hela tiden.

 3. Det var alldeles utmärkt av samlingsregeringen 1940-45 (borgarna lika mycket som sossarna) att lyckas hålla Sverige utanför kriget! Det räddade hundratusentals svenskars liv. Det var det sista bra som någon svensk regering har gjort.

  En symbolisk eftergift som att stämpla ett J i pass var ju bara ett tomt slag i luften, för det hade ingen som helst rättslig verkan i Sverige. Och att den anfallskrigande Josef Stalins infiltratörer internerades var ett självklart krav för att upprätthålla neutraliteten. Norske kungen var symbolen för vägran till skandinavisk union, så att beordra hans arrestering för att utlämna honom till Tyskland låg helt och hållet i linje med hans egen politik, och i Sveriges bästa intresse. Hade han inte brutit unionen så hade Tyskland aldrig invaderat Norge. Man ligger som man själv bäddat för sig.

  1. Herre Gud människa. Norge, Danmark ockuperades för att säkra järnmalmen som stod för 80% av tyskarnas rustningsindustri. Östen Unden sa om Baltstaterna när de ockuperades av Stalin, de var ej värdiga att vara fria stater. Svensk socialdemokrati är inget politiskt utan en jävla sekt, en fara för hela Norden.

   1. Trams, oljeborr! Ta en titt på fakta, låt sig inte luras av groteska myter som hittats på efter kriget. Efter ockupationen av Frankrikes järngruvor så hade Tyskland inget särskilt behov av svensk järnmalm. Det var aldrig en bristvara för dem. Tungsten från Portugal och Nickel från Finland var viktigare för deras legeringar än lite mer järn. Och vad har förräderiet mot Baltikums folk med nazi-vänlighet att göra? Det är ju precis tvärtom!

    Folkhemmets socialdemokrati var något helt annorlunda än bilderbergaren Tage Erlanders socialdemokrati, han som direkt skrotade folkhemmet och införde ”Det Starka Samhället”, alltså dagens PK-stats alla myndigheter som han personligen grundade (som SIDA och Invandrarverket och SVT m.m.) SDs brunmålning av folkhemmet och propagandahets för ett nödvändigtvis katastrofalt förlorat krig som bara hade stärkt Tyskland avslöjar vad det partiet står för. Historiskt helt obildade demagoger som hyllar Erlanders 68-vänster och statliga mediemonopol. Det är därför SD kategoriskt bojkottar all alternativ media och definierar sig själva som anti-nationalistiska EU-globalister, för att det är i landsförstöraren Tage Erlanders anda.

   1. I samband med den tyska ockupationen av Danmark och Norge 9 april 1940 gjorde Sovjetledaren generalsekreterare Stalin en markering hos NaziTysklands ambassadör i Moskva – att Sveriges neutralitet icke fick kränkas; Sovjet och Nazityskland var då anslutna i en icke-angreppspakt och Hitler åtlydde Stalins krav och Sverige blev inte anfallet av tyskarna. Den 20 april 1940 framförde envoyén Vilhelm Assarson, som var svensk chefsdiplomat i Moskva under 2:a världskriget, den svenska samlingsregeringens tack till sovjet-ledarna Stalin och Molotov vid ett möte i Kreml i Moskva.
    Så, vid denna tidpunkt räddade Stalin grannlandet Sverige från att anfallas av Nazityskland.

   2. Varför skulle Tredje Riket kränka den svenska neutraliteten när det var tyskarna själva som insisterade på att Sverige skulle förklara sig neutralt och inte som i föregående konflikt (Vinterkriget) icke-krigförande?

  2. Ummm… vem påstår att det fanns en arresteringsorder utfärdad på den norske kungen i Sverige?

   Faktum är att när den norska kungen kom till gränsen under kriget blev de informerade av de svenska officerarna att om de går över gränsen kommer kungen och resterande tjänstgörande militärer i delegationen att bli internerade i enlighet med internationella konventioner som gäller för krigförande styrkor som kommer in i ett neutralt land.

   Sverige internerade mängder med militär personal under kriget och dessa förvarades i mer eller mindre bevakade läger.

   När kungen fick veta detta valde de, efter överläggning, att istället försöka ta sig till Storbritannien där de inte skulle bli internerade.

 4. Halvfiguren MJ tror att SD av idag är lika med de som han påstår var grundarna, om så varför är inte S lika som det som var perioden 1950 till 1970?
  Det första partiet SD har ingen likhet med de förvillade från andra världskriget, de har gått från dåligt till bra.
  Hur har det gått för gamla S och de förvillade typerna som idag tror sig vara Socialdemokrater? Det har gått från bra till dåligt, en betydlig skillnad eller hur?

 5. Rätt intressant är att många av de (enligt gängse pk-beskrivning) arbetslösa, obildade och outbildade Sd-tölparna ute i Sveriges mest avfolkade och, på senare år, ”infolkade” skrymslen, troligen är ätteläggar till de socialdemokrater som, tack vare sin partibok, undgick att urbaniseras under 60- och 70-talet.
  Cirkeln är sluten, skulle man kunna säga.

  1. När gamla sosseväljare hoppar av har de inget med samhället att göra längre………?
   Stefan vet attt dessa inte kommer tillbaka så de kastas till lejonen. Den retoriken stämmer in på de flesta kommunistländer där vi som va med minns vidriga avrättningar och blodbad.
   Vet stefan vad han sysslar med………jaaa kanske.

 6. Det finns ingen anledning att fördjupa sig långt tillbaks i tiden. Nya människor har tagit vid, det gäller både SD och S.
  Arvsynd är ett förlegat begrepp.
  Det är nu och framtiden som gäller.

   1. Det där zitatet är väl Simone Weil’s, tydlig Karl Marx anhängare.

    .. och som jag inte anser är relevant längre.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: