Skjutningar och kriminella grupperingar eller vad hände efter år 2012

BROTTSLIGHET. Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Den typ av dödligt våld som främst står för ökningen är den som sker i den kriminella miljön. Vid denna typ av dödligt våld har såväl offer som gärnings­personer blivit yngre, och automatvapen och andra skjutvapen används oftare jämfört med tidigare, rapporterar Brottsförebyggande rådet.

Under åren 2014–2017 utgör dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön en dryg fjärdedel av det dödliga våldet i Sverige (27 %). Det motsvarar omkring 30 fall per år. För tio år sedan (2004–2007) låg nivån på omkring 10 fall per år. Det visar Brås rapport Dödligt våld i den kriminella miljön från 2020.

Det ökande antalet fall av dödligt våld i den kriminella miljön under de senaste åren rör främst unga män, företrädesvis mellan 18 och 24 år. Det visar sig också i att det är vanligare i dag att de inblandade bor hemma hos sina föräldrar, och att de är arbetslösa eller studerar, till skillnad mot tidigare när det var vanligare att de yrkesarbetade eller hade sjukersättning eller sjukpension.

Den mest använda våldsmetoden vid dödligt våld generellt i Sverige är kniv, men användningen av skjutvapen har ökat stadigt sedan mitten av 00-talet och är i dag nästan lika vanligt som kniv. Ökningen kan kopplas till konflikter i den kriminella miljön. Automatvapen förekom i stort sett inte alls fram till 2012, men förekommer i nära en fjärdedel av fallen i den kriminella miljön under den senare delen av perioden som Brå studerat.

Nedanstående är egen statistik, döda med skjutvapen i gängmiljö, alltså inte familjemord, jakt, knivmord osv.

 • 1990–94: 4
 • 1995–99: 7
 • 2000–04: 8
 • 2005–09: 9
 • 2010–14: 14
 • År 2015: 28
 • År 2016: 28
 • År 2017: 42
 • År 2018: 45
 • År 2019: 41
 • År 2020: 27 till och med augusti

-Pettersson misstänker dessutom att det är betydligt värre än det ser ut. Akutvården har utvecklats enormt under dessa år så fler överlever, sedan har vi ”svenska” gängmedlemmar som far runt och mördar på andra håll, bland annat Spanien och Danmark. Dessa är inte med i statistiken…

Så till frågan i rubriken: vad hände 2012?

Efter valet 2010 hade Alliansen inte längre egen majoritet och Sverigedemokraterna var tungan på vågen. Moderaterna ville kring 2011 binda upp Miljöpartiet på lång sikt för ett eventuellt bredare samarbete. Den officiella förklaringen var att utesluta Sverigedemokraterna från att få inflytande i sin viktigaste fråga, migrationen.

För Miljöpartiet var det viktigaste det sakpolitiska och att stänga ute Sverigedemokraterna.

Reinfeldt gjorde upp med Miljöpartiet för att han hatade Sverigedemokraterna och för att straffa de svenskar som röstat på SD.

Uppgörelsen innebar bland annat att:

 • papperslösa barn fick rätt till vård och skola
 • papperslösa vuxna fick rätt till akut vård
 • formuleringen ”synnerligen ömmande omständigheter” ändrades till ”särskilt ömmande omständigheter” med syftet att det skulle bli lättare för barn att få uppehållstillstånd, till exempel sjuka barn eller barn som vistats länge i Sverige
 • I praktiken blev det lättare att få asyl i Sverige, tvärtom vad moderaterna lovat i valrörelsen 2010. Då Reinfeldt lovat en hel hög med bra saker…

Moderaterna krävde väsentligt hårdare invandringspolitik med självklara förslag som: Sverige som invandrarland måste se sanningen i vitögat.

 • I Sverige gäller svensk lag.
 • Medborgarskap som getts på felaktiga grunder, exempelvis genom falsk identitet, hot eller mutor ska återkallas.
 • Den som får avslag på sin asylansökan ska inte kunna stanna kvar i landet.
 • Utländska medborgare som dömts för grova brott ska utvisas.
 • Invandrare ska inte ha rätt att fritt välja bostadsort.
 • Tillräckliga kunskaper i svenska måste bli obligatoriskt.
 • Vägen till Sverige kan inte enbart bygga på asylsökande och deras anhöriga.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

 

3 thoughts on “Skjutningar och kriminella grupperingar eller vad hände efter år 2012

 1. Det är som att på nära håll studera ett barn med självskadebeteende. Men ingen får sägs eller göra något.

  Barnet har subverterats / programmerats till att hata sig självt . (SVT politiker )

Kommentera