Vallöfte: Moderaterna vill ta medborgarskapet ifrån kriminella


POLITIK/INVANDRING. I februari 2009 presenterade migrationsminister Tobias Billström (M), socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson en i mitt tycke bra utredning om brister i invandringspolitiken som publicerades i DN. Denna utredning låg sedan till grund för den invandringspolitik som moderaterna gick till val på i september 2010. Eftersom det snart är val igen så låt oss titta på moderaternas vallöften så kan ni själva bedöma hur väl de hållit sina löften.

Moderaterna krävde väsentligt hårdare invandringspolitik med självklara förslag som: Sverige som invandrarland måste se sanningen i vitögat.

 • I Sverige gäller svensk lag.
 • Medborgarskap som getts på felaktiga grunder, exempelvis genom falsk identitet, hot eller mutor ska återkallas.
 • Den som får avslag på sin asylansökan ska inte kunna stanna kvar i landet.
 • Utländska medborgare som dömts för grova brott ska utvisas.
 • Invandrare ska inte ha rätt att fritt välja bostadsort.
 • Tillräckliga kunskaper i svenska måste bli obligatoriskt.
 • Vägen till Sverige kan inte enbart bygga på asylsökande och deras anhöriga.

Svensk migrations- och integrationspolitik har misslyckats. 

Flyktingmottagningen, introduktionen till Sverige och Svenska för invandrare (sfi) fungerar så illa att det tar sju år för vuxna flyktingar att få ett arbete i Sverige, för kvinnor tar det mer än tio. Många invandrare blir år efter år helt beroende av bidrag eller av den man i familjen som ofta kom först.

År 2007 läste 65 000 personer sfi. Hela 20 000 avbröt utan godkänt betyg i någon enda kurs. I OECD:s statistik ligger Sverige sist i tabellen över jämförbara länders förmåga att sätta utomeuropeiska invandrare i arbete. I 105 svenska stadsdelar är förvärvsfrekvensen lägre än 50 procent. I delar av Skåne, Göteborg och i Mälardalen jobbar färre än var tredje. I Bergsjön och Angered i Göteborg har nära sex av tio socialbidrag. Sverige slösar bort talang och ambition.

För Sverige, som är ett av världens mest individualiserade och sekulariserade länder, innebär invandringen ofta möten med en traditionell kultur väldigt olik vår egen. Men även i Sverige finns tydliga gemensamma värderingar, varav en del är kodifierade till gällande lag. De handlar bland annat om individuella rättigheter och skyldigheter som gäller vare sig man gillar dem eller inte, som står över tycke och smak, familj, släkt, grupp eller klan.

I Sverige gäller svensk lag. Däremot har vi gravt försummat uppgiften att snabbt, effektivt och respektfullt tradera svenska grundläggande spelregler till människor som flyttar hit.

Få vuxna i första generationens invandrare kommer helt till sin rätt när de lämnar sitt eget land och söker sig ett nytt, ofta långt borta och med helt andra vanor. Då räcker inte ytliga hyllningar till alla spännande kulturer vi får möta – i stadsdelar många aldrig ens besöker. I Sverige har vi trivialiserat det svåra, i stället för att erkänna att med allt det lockande och mänskliga följer problem som ett bra invandrarland måste våga se i vitögat.

I den slutrapport som vi i dag överlämnar till Moderaternas partistyrelse stakar vi ut färdriktningen och lägger konkreta förslag inom migrations- och integrationspolitiken. Det är ingen lätt eller tacksam uppgift. Vi kommer antagligen anklagas för respektlöshet och nationalism av dem som föredrar bidrag och välmenande fraser framför tydlighet om rättigheter och skyldigheter. Vi får ta det.

 1. Vi vill ha ett öppnare Sverige, inte ett mera slutet. Men vägen till Sverige kan inte enbart bygga på asylsökande och deras anhöriga. För bara några månader sedan öppnades möjligheten till arbetskraftsinvandring och redan har 2 000 personer ansökt om tillstånd. Integriteten i asylbegreppet värnas bättre samtidigt som reformen tillför internationellt syre till fler svenska arbetsplatser.
 2. Asyl- och migrationspolitiken är en del av EU:s gemenskapsrätt. Men nu behövs ett europeiskt asylsystem som både kan ge flyktingar skydd och se till att Europas länder delar på ansvaret. Det är inte rimligt att några svenska kommuner under perioder tagit emot fler irakier än hela USA.
 3. En rättssäker asylprocess ska innehålla regler som gör att alla får sin sak prövad. Men den måste också våga stå upp för det kärvare budskapet, att den som får avslag ska lämna landet. Den som får ja ska få hjälp att komma in i Sverige och etablera sig, den som får nej ska få hjälp att återvända hem. Det ska inte vara möjligt att kringgå regelverket genom att som tillståndslös stanna kvar efter ett avslag. Migrationsverket bör ges uppdraget att löpande meddela Skatteverket om utfärdade, utgångna och återkallade arbetstillstånd.
 4. Alla som kommer hit och behöver samhällets hjälp för att etablera sig, ska genomgå en obligatorisk, individuell introduktion. Förslaget om ”startkontrakt” för nyanlända ligger fast. Kontraktet ska vara kopplat till utbetalning av etableringsersättning och ställa lika tydliga krav på individen som på staten. Etableringsersättningen ska vara individuell och både män och kvinnor ska delta och sikta på egen försörjning. Att etablera sig innebär att skaffa bostad och arbete, bli självförsörjande och tillägna sig grundläggande kunskaper om svenska lagar och regler. Språkutbildningen ska vara en arbetsmarknadskopplad del av etableringen.
 5. Ebo – principen om eget boende – avskaffas i sin nuvarande form. Möjligheten att välja eget boende finns kvar men leder till lägre ersättning. Den som väljer en överetablerad kommun får ingen ersättning alls. Den som kommer till Sverige bör alltså bosätta sig där det finns möjlighet till arbete och lämplig bostad. Vi vill att fler barn ska få se sina föräldrar gå till jobbet på morgonen och se dem komma hem igen med egna inkomster.
 6. Medborgarskapet i Sverige får inte urvattnas. Det svenska passet är i dag en av få fördelar som skiljer medborgarskap från permanent uppehållstillstånd. Sverige ska vara ett öppet invandringsland som uppmuntrar människor att formalisera sin lojalitet mot sitt nya land.
 7. Medborgarskap som givits på felaktiga grunder ska därför kunna återkallas. Det kan handla om falsk identitet, hot eller mutor. Över 200 000 svenska pass är på drift ute i världen. Ett och annat är säkert bortslarvat. Men orimligt många är i praktiken sålda eller lämnade för syften som bryter mot allt Sverige vill stå för. Det bör därför inte längre vara möjligt att gång på gång förlora sitt pass. Sverige bör ogiltigförklara borttappade pass, vilket tekniken i dag medger, och införa noteringar i passen om hur många man har haft. Efter ett antal förlorade pass ska polisundersökning föregå nytt pass. Det ska också, i större utsträckning än i dag, vara möjligt att utvisa utländska medborgare som dömts för grova brott. Undantag bör bara göras vid statslöshet och andra synnerliga skäl, men inte automatiskt för den som har permanent uppehållstillstånd och många års vistelse i Sverige.
 8. Grundläggande kunskaper i svenska är ett rimligt krav för medborgarskap i Sverige. Vi vill att medborgarskapet ska vara attraktivt och meningsfyllt, att fler ska ha alla rättigheter och alla skyldigheter som svenskar.

I dessa åtta steg vill vi förändra svensk invandringspolitik. Nästa steg blir att föra samtal inom hela alliansen.

Ett land som inte förväntar sig att de allra flesta arbetar och försörjer sig själva är i längden inte ett bra invandrarland. Och ett samhälle som inte tydligt står upp för sina egna ideal kommer inte att klara av det berikande mötet med andras.

Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson, Tobias Billström

-Pettersson skrev inför valet 2010 till Moderaternas kansli och frågade om dessa förslag ligger fast och fick följande svar:

Hej, och tack för ditt mejl.

Den artikel du läser baserar sig på vad en arbetsgrupp inom Moderaterna tog fram.Mycket av det som arbetsgruppen lade fram röstades igenom på vår arbetsstämma och blev därmed vår politik. En hel del har också förverkligats. Bland annat är det startkontrakt som gruppen tog fram likt den reform i mottagandet av nyanlända som träder i kraft i december i år. Vi har också arbetat för att se till att fler som får avslag återvänder, gjort stora framsteg i utvecklandet av ett gemensamt asylsystem under vårt ordförandeskap i EU och infört ett försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Moderaterna hoppas på din röst i valen den 19 september!

Med vänlig hälsning, Anna A, Politisk tjänsteman

-Pettersson inser att Anna A och de andra moderatpolitikerna blåljög för åtta år sedan. Skriv gärna till dem och fråga om de tänker göra det igen. Jag är övertygad om att det måste finnas något parti i riksdagen som kan hjälpa moderaterna att driva igenom det mesta av den politik de lovat sina väljare…

Tänk på att de politiker som då låg bakom ovanstående utredning, var med och styrde landet i fyra år efter valet 2010 och idag sitter de i moderaternas absoluta toppskikt.

Litar du på de personerna så rösta på dem den 9 september 2018.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

 


57 responses to “Vallöfte: Moderaterna vill ta medborgarskapet ifrån kriminella

 • Afrikan får sänkt straff för mord och utvisas ej | Petterssons gör Sverige lagom!

  […] Vallöfte: Moderaterna vill ta medborgarskapet ifrån kriminella […]

  Gilla

 • Kenth Andersson

  M vill mycket, röstfisket fortsätter !
  Kommer aldrig att lita på något av de landsförädiska partiern inom 7 klövern.

  Gilla

 • Italien skärper migrationspolitiken | Petterssons gör Sverige lagom!

  […] att vänstern där som här protesterar mot sunda förslag. Förslagen är för övrigt liknande de vallöften moderaterna gick till val på 2010 och som de under fyra år inte genomförde ett enda av. M föredrog att samarbeta med MP i stället […]

  Gilla

 • SD – ett parti som är helt utan värderingar | Petterssons gör skillnad!

  […] Kommer du ihåg era vallöften inför valet 2010, hur många av dem genomförde ni 2010-2014? […]

  Gilla

 • Moderatledaren Kristersson har ännu inte förstått | Petterssons gör skillnad!

  […] Vallöfte: Moderaterna vill ta medborgarskapet ifrån kriminella […]

  Gilla

 • Kristersson (M): Lär dig svenska om du ska bo kvar | Petterssons gör skillnad!

  […] vill påminna om vad dåvarande socialförsäkringsminister Ulf Kristersson lovade inför valet 2010. Sedan gjorde moderaterna upp med […]

  Gilla

 • eugenecork

  snacka om langa knal då de
  sitter i Glashus, Moderutterna

  Landsförräderi är väll
  ett bland de hemskaste
  brott som kan begås?

  Gilla

 • gamgubben

  Det är väl deras motto som i slutänden gäller, ”det ena vi vill, det andra vi ska.”

  Gilla

 • Algot

  Nya ”fake news” , beställt av Sossarna..
  Idag påstår SVT på fullt allvar att segregationen minskar, och att den skall ha gjort det sedan 2012.

  Gilla

  • Lukas

   Med lögnen som vapen… Den enda gången en socialdemokrat talar sanning är när han/hon berättar att dom ska höja skatten. Oftast så ljuger dom dock om det med som exempelvis förra valet när de lovade att inte höja bensinskatten för att sedan höja den ett flertal gånger.

   Svetsarens alla lögner behöver vi inte gå in på, de är i en klass för sig själv.

   Gilla

  • Gus

   Ja, mord och våldtäkter ökar för varje månad ! De ansvariga bryr sig inte om sin befolkning !

   Gilla

  • Stenbock

   Mia:
   Tror inte du skall låta dig luras av en av landets största lögnblaskor HD,och deras funna nyheter från lite varstans…
   Var noga med vad du läser,eller fortsätt luras av landets styrande vänsterpartier !

   Gilla

   • Tony

    Jo Mia sväljer alla Positiva nyheter hon kan komma
    över där det spiller över på Sossarnas politik,
    visserligen är det ganska tunnsått med sådana, men
    man tager vad man haver.

    Gilla

   • Lena

    Tony :
    Så sade knallarna också och kokade soppa på en spik !

    Gilla

 • ericr45

  Dra in medborgarskapet?
  Kommer ALDRIG att hända! Detta är ju Sverige..
  (Möjligen om AfS för >50%)

  Gilla

 • ruben

  Moderaterna har väl, som övriga i sjuklövern motarbetat SD genom att utestänga dem i delar av naturligt riksdagsarbete. Sedan vill jag se alla respektive partis viktigare vallöften uppföljs helhjärtat av alla efter valet. Även av de, som inte vinner valet.
  Jag orkar inte med att få se en mandatperiod till i samma anda att t.ex. nödvändiga motioner riskerar bli nedröstade bara för att det kunde ge SD rätt.

  Gilla

 • Jag

  En röst på något av sjuklöverns partier är en förlorad röst! En röst som inte betyder någonting för den Svenska Medborgaren/Svenska Folket.
  En röst på sjuklövern är ett fortsatt vanstyre av Sverige och dess befolkning som minimerats i betydelse till förmån för MENA-individer och massimporten av detsamma.
  Jag litar inte på m! Detta är enbart valfläsk!
  Försök till ytterligare bedrägeri av Oss.
  Tack Pettersson!

  Gilla

 • Lena

  O T :
  Gode tid så här får det inte bli i Sverige !
  http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36319877
  Venezuela och den mördande socialismen, fasansfullt.
  Tyvärr så ser jag moderaterna är inte ett dugg bättre.
  Vad skall vi göra ?

  Gilla

 • Tony

  En sak som gläder mig är att fler o fler avbokar Lotsas komikern
  Özz Nyjen, som förmodligen bara hade stått och gjort sig lustig
  över samhället som tagit emot honom!

  Gilla

 • Tony

  Det Moderaterna säger ska vara skriftligt och bevittnat av minst fyra personer för den lille (Glasögon)ormen kommer annars att slingra
  sig ur det.

  Gilla

 • Hanna

  Skönt, alla som redan kommenterat skriver precis som jag tänker – tro ingenting av vad M säger innan vi ser det! M och även S och L (fd FP) brukar lkomma med såna här förslag när det närmar sig val! Informera alla som kan gå på det, normalt låter man sig bara luras en gång, men det finns säkert undantag….

  Gilla

 • Lukas

  Tror inte en sekund på vare sig Moderaterna eller något annat sjuklöverpart, lögnare är de hela bunten!

  Gilla

 • kaj jakobsson

  Tro inte på dem. Efter valet blir allt som
  Vanligt. Dvs kranarna öppnas för fullt

  Gillad av 1 person

 • Lena

  11 svenska kronor för en euro, hoppas att ni inte har bokat en semester i ett Euro-land.

  Gillad av 1 person

 • Jocke

  Detta slutar väl som vanligt som en ”målsättning”. Populärt när det är valår. Skulle det bli verklighet är set säkert förknippat med villkor som inte ens Usama bin Ladin skulle uppfyllt.

  Gilla

 • Stenbock

  Alliansen i Lund vill sänka kommunalskatten med hela 10 öre fr.o.m. 2020 !
  Stenbock som är misstänksam,undrar om inte detta vallöfte grundar sig i, att vårt Absurdska nödmynt,då redan avskaffats i så låg valör ?
  Kan ju inte betala sig att prägla dessa ens i vanlig bleckplåt.

  Gilla

  • Algot

   Sverige är på väg utför, och regeringen döljer det med svårighet.
   Fastighets-priserna rasar, bensinen toppar, kronan rasar.
   120 000 uppehållstillstånd hittills.

   Gilla

 • Kenth Andersson

  Den som blint tror på tomtar och troll röstar på M eller övriga 7 klövern !

  Gillad av 1 person

 • Kenth Andersson

  Stackars Expo, svensk PK-medias gullegris har i en utredning av totalförsvarets forskningsinstitut pekats ut för att vara vänsterextremistiskt !
  Vad kan vara mer rätt ?

  Gillad av 1 person

 • Björn

  Moderaterna litar vi INTE på!

  Gillad av 1 person

 • Avmaskad

  Vad tycker Reinfeldt?
  M behöver lufta gamla åsikter och tala om hur mans er på dem nu.

  Gilla

 • Avmaskad

  För att tala om annat än invandring bör M driva frågan om rätt att inneha förtroendeuppdrag i fackförening oavsett individens politiska tillhörighet.
  Nu har en kvinna fått kicken för att hon är med i KD.

  Gilla

 • hllviken

  ddd

  Gilla

  • Kenth Andersson

   När det sedan har ljugits färdigt och är färdigsnackat från SD och 7 klövern så ska det till en verkstad där ute i verkligheten från dessa partier, det blir spännande att se och få uppleva !

   Gilla

 • eva

  Vallöften? De är som en dröm om natten när man sedan har vaknat – borta!

  Gilla

 • Jack

  Jag bara undrar, alla ni som röstade på socialdemokraterna, moderaterna, liberalerna,centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Hur sover ni om natten? Har ni någon gång dåligt samvete för att ni är orsaken till att samhället ser ut som det gör med alla mord, tettorister, våldtäkter, rån, våld, kidnappningar, balkonghoppningar och bedrägerier?
  Det känns jätteskönt för mej att jag inte röstat på de partier som förstört vårt samhälle.
  Sov gott.

  Gilla

 • Bosse S

  Ruttet valfläsk utan tanke på att uppfylla det vid ev. vinst. Moderaterna kan lura de icke läskunniga och de förståndshandikappade, men förhoppningsvis inte alla andra..

  Gilla

 • Stenbock

  Av dessa c:a 10-tal utlovade M-åtgärder,blev inget över i Reinfeldts minne !
  Trots eget ledarskap och tre knähundar som viftade med svansen,föredrog de att landet kördes i botten.Aldrig tidigare har exoter importerats i sådan omfattning.
  Detta får inte falla i glömska,och att man valt en ny marknadsgycklare till sin ledare,förbättrar inte deras an/ut-seende. Tidigare var Fp den stora svikargruppen,nu har ”arbetarpartiet M” övertagit rollen.
  Till ert minne åter en bild av deras halvkriminelle ledares meritlista (och många andra lagbrott lär saknas):

  Gilla

 • hllviken

  III

  Gillad av 1 person

 • hllviken

  KLOKA VALLÖFTEN men…. varför har de haft motsatt politik under alla år förut???

  Gilla

 • Lena

  Politikerna hade enkelt kunna styra invandringen till hanterbara / vettiga nivåer för längesedan med att inte ge bidrag , en stenhård kontroll av varje bidrag hade inte lockat skitstövlar.
  Att kunna bevisa vem man är måste väl ändå vara en skyldighet………

  Gilla

 • Nicklas

  Mycket snack och lite verkstad som vanligt från sjuklövern som ställt till det nått så jävulskt för oss Svenskar inkluderat skötsamma invandrare.

  Gilla

  • Kenth Andersson

   Ska bli bra den dagen när SD fått riktigt politiskt inflytande och till skillnad mot 7 klövern på riktigt allvar förverkligar och gör verklighet av sina teoretiska vallöften, det är väl det som SD:s väljarkår väntar på och inte minst föväntar sig ska ske ?
   Tänk vad imponerad 7 klövern ska bli av J.Å och SD:s handlingskraftiga och helt orädda åtgärder i det svenska samhället när det blir tuffa tag, utvisningar, upprensningar i dagens kriminella mångkulturella ghetton osv osv, härliga tider som väntar om och när SD tar befälet över Folkhemmet.

   Gilla

 • Algot

  Nu är Kristersson synnerligen sugen på makten.
  Men han är livs-farlig så länge Reinfeldt står bakom ryggen.

  Gilla

 • Kurt

  De måste tro att befolkningen är mentalt handikappat och lider av amnesi.
  Samma vals som 2010, facit av dessa löften ha vi sett.
  Att de tro att befolkningen är så dumt att gå igen på dessa lögner är en kapital förolämpning av befolkningen.

  Gilla

  • Algot

   Reinfeldt vet att folket har kort minne.
   Därav ”Det sovande folket”.

   Gillad av 1 person

   • compulsoryunion

    Hur kan svenne som påstås sova dels finansiera 1/4 av alla FN-tjänstemän och 10 000 nya nyanlända i veckan osv?

    Gilla

  • Algot

   Moderaterna kan säkert blåsa förstagångs-väljarna, som inte vet fakta.

   Gilla

  • Kenth Andersson

   Har inte den naiva konflikträdda och dumsnälla svenska väljarkåren fram till valet 2014 just varit det nämligen lättlurat och gått på 7 klöverns mytomaniska lögner ?

   Gilla

 • Algot

  Lite sent och ta medborgarskapet nu, Moderaterna skulle aldrig släppt in brottslingarna.

  Gilla

 • EH

  Intressant! Hur får man spridning av detta? Ointressant om det kommer till partiet, de kommer ändå inte svar och OM de gör det blir det lika floskelaktigt svar jag fick av C vid en fråga.

  Gilla

 • Algot

  Bry er inte om vad Moderaterna lovar, tänk endast på vad de gjort.

  Gilla

 • ossie

  Man börjar bli trött på alla desperata kappvändare. Rösta på originalet !

  Gilla

 • Tomas Omaely

  Tro inte på Moderaterna med nuvarande ledning.

  Gilla

 • Torleif

  Vallöfte?! Ha, ha, ha. Valfläsk.

  Gilla

 • Gus

  Moderaterna svek Sveriges folk, kommer att göra det igen ..

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: