Omprövning av medborgarskap

MEDBORGARSKAP. Enligt regeringsformen följer att ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i Sverige kan fråntas sitt medborgarskap. Inte ens om medborgarskapet erhållits på falska uppgifter, identitet eller på felaktiga grunder kan det återkallas.

 

 

Det har till och med förekommit att anställda på Migrationsverket tagit emot mutor för att bevilja medborgarskap i Sverige. Det har uppmärksammats flera gånger. De felaktigt beviljade medborgarskapen kunde då inte återkallas. I medier framkommer med jämna mellanrum uppgifter om att både krigsförbrytare, terrorister och grovt kriminella lyckats få uppehållstillstånd på falska grunder i Sverige och senare även svenskt medborgarskap.

Omprövning av medborgarskap har utretts tidigare under regeringen Göran Persson (SOU 2006:2). Utredaren ansåg att det var otillfredsställande att staten i efterhand inte kunde ingripa mot den som på ett illojalt eller bedrägligt sätt har tillskansat sig en så grundläggande rättighet som medborgarskap. Enligt utredaren förekommer det fall då felaktiga identitetsuppgifter har lämnats för att dölja grov kriminell belastning, terroristanknytning eller liknande.

Utredningen föreslog att det i 2 kap. 7 § regeringsformen skulle läggas till att det får föreskrivas att medborgarskapet ska fråntas den som förvärvat det genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller genom annat otillbörligt förfarande.

Att medborgarskap som getts på falska grunder inte kan återkallas strider mot all rättsuppfattning och sunt bondförnuft. Det skadar även rättssäkerheten och det allmänna förtroendet för lagstiftningen om inte ett sådant bedrägligt beteende eller otillbörligt förfarande beivras av vårt rättssystem.

Jag anser att regeringsformen ska ändras så att det blir möjligt att återkalla ett svenskt medborgarskap som getts på felaktiga grunder eller falska uppgifter.

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka i vilken omfattning det kan antas förekomma att beslut om svenskt medborgarskap fattas på felaktiga grunder eller annars på felaktigt sätt. I uppdraget har även ingått att ta ställning till om det bör införas en möjlighet att efter omprövning återkalla felaktiga beslut om svenskt medborgarskap.

-Pettersson har noterat att moderaterna hade detta som vallöfte 2010, de vann valet och gjorde ingenting.

Socialdemokraterna har föreslagit det flera gånger men inte gjort något. Sverigedemokraterna har regelbundet lagt förslag om möjlighet till indragna medborgarskap men röstas ned även av dem som själva föreslagit detsamma.

I Danmark, Finland och Norge är det möjligt att dra in medborgarskap. Sverigedemokraterna är idag det enda riksdagsparti som driver att även ett svenskt medborgarskap ska kunna upphävas om det beviljats på felaktiga grunder.

Självklart går det att dra in medborgarskap om man vill, finns det någon lag som hindrar så ändrar man lagen. Det är 14 år sedan Göran Perssons regering föreslog det och tio år sedan moderaterna hade det som vallöfte…

Gränserna är stängda och invandringspolitiken restriktiv säger regeringen.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

15 thoughts on “Omprövning av medborgarskap

 1. Eftersom ett kriterium fôr att få medborgarskap är oförvitlig vandel eller liknande, vore det ju självklart att det återkallas, om vederbörande har lurat sig till att få det, men icke! Nästan lika crazy som att man kan få ut flera pass som man “tappat”. En polis föreslog att man i varje fall borde stämpla “pass nr 2” osv.
  Viljan hos politikerna kan ifrågasättas.

 2. Ett svenskt medborgarskap är en ynnest som innebär både rättigheter och skyldigheter mot det svenska samhället. Upprätthållandet av medborgarskapet borde därför utvärderas både med avseende på erhållandet och innehavet.

  Det är inte bara felaktiga grunder och falska uppgifter vid utfärdandet av svenskt medborgarskap som bör bedömas, utan även bristande / ofullständig integration och brottslighet vid utövandet.

 3. Merit Wager:
  “Skulle det bli möjligt i Sverige att återkalla medborgarskapsbeslut som fattats på felaktiga grunder så skulle vi få se tiotusentals människor bli av med sina svenska medborgarskap; det skulle förmodligen behöva inrättas en ny myndighet som enbart sysslade med detta. Så illa är det, eftersom man i Sverige beviljar medborgarskap åt i princip precis vem som helst som varit här i åtta år”: https://meritwager.wordpress.com/2015/12/23/om-aterkallande-av-medborgarskap/

 4. Det var lätt att återkalla medborgarskapet förr. Man fick skriva under att man skulle föra god en klanderfri vandel.

 5. För det första så tycks tjänstemännen på migrationsverket ha alldeles för mycket makt.
  I och för sig är det ju förståeligt eftersom vi har en menlös och ynklig och svag “regering” med tomten Löfven i spetsen, då blir det så att myndighets-personer kapar åt sig makten och utnyttjar den till eget vinnande.
  Sverige av idag är en demokratur som är så genomkorrumperad och genomrutten att inget längre förvånar!
  Alla vi som arbetar och betalar in skatt till statskassan är egentligen inget annat än nyttiga idioter !

 6. Har någon förvärvat ett medborgarskap på falska grunder, ska det givetvis vara en enkel process att ompröva. Dessutom ska det straffas med utvisning. Sverige behöver inte importera bedragare och ska nog sluta med obligatorisk bidragsförsörjning till besökande turister.

 7. Det gick inte i Danmark heller, det strider visst mot någon berömd kommission för s.k mänskliga rättigheter som Sveriges landsförrädare värnar stenhårt om när det gäller icke etniska svenskar !
  I Altertiv Media kallas landsfader Steffe som enligt uppgifter tydligen nu vill kriminalisera och lagföra s.k rasistiska åsikter för Adolf Löfven, undrar varför ?????????
  Den svenska totala diktaturen närmar sig med stormsteg och majoriteten av det svenska folket är naturligtvis fortsatt trygga med det också….

 8. Att partier som tidigare haft som mål att ändra lagen om medborgarskap ej säger ja till SD’s förslag om samma sak visar att de säger nej för att de inte gillar SD.
  Så typiskt svenskt, jantelagens högborg, kan inte erkänna att några andra kan ha bra förslag. De har inte utvecklats utan lever fortfarande som trotsiga ungar, och till råga på allt elände de har blivit valda till att leda vårt land.

 9. Om man ljuger till försäkringskassan är det självklart att det skall betalas tillbaka. Inget konstigt tycker svenska folket. Självklart skall det även gälla medborgarskap och vid återkallelse skall utvisning ske på livstid. För varje sund människa är det en självklarhet.
  Det skall även gälla för invandrare som begår brott.

 10. När den nu rådande Regeringsformen antogs av riksdagen 1973 och 1974 fanns möjlighet att återta medborgarskap för personer med annat medborgarskap som erhållit svenskt medborgarskap. Under den folkpartiska minoritetsregeringen (miniatyrregeringen?) lades regeringens proposition 1978:195, om förstärkt skydd för fri- och rättigheter m. m., där denna möjlighet togs bort. Ola Ullsten var regeringschef och Sven Romanus hans justitieminister. Med andra ord är Folkpartiet skyldiga till två av tre beslut som försatt Sverige och svenskarna i utsatt läge. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-forslarkt-skydd-for-fri–och-rattigheter-m-m_G203195/html

  “Pettersson har noterat att moderaterna hade detta som vallöfte 2010, de vann valet och gjorde ingenting.”

  Gå in på https://lagen.nu/1974:152 och notera hur många ändringar som är markerade Lag (2010:1408), det vill säga ändringar som trätt i kraft då. Grundlagar är fundamentet och skall ändras med omsorg och långa intervaller. Sveriges regeringar har på senare tid pillat i dem som om de vore uppdateringar på sociala medier. Jag skulle själv vilja ha till stånd en förändring, att riksdagen togs ifrån möjligheten att bekräfta grundlagsändringen så att det endast kan ske genom folkomröstning. En möjlighet som redan finns men aldrig använts.

 11. Kan det bevisas att medborgarska erhållits pg av hot, lögn eller mutor ska det per automatik återkallas.

 12. Europadomstolens förslag är
  mycket tilltalande!

  Vi, Sverigevänner, måste ifrågasätta
  att stödja detta!

Kommentera