Stäng

Fixa skolan på 1000 dagar!

INSÄNDARE. Många kommer nog ihåg Fridolins naiva påstående att han skulle rädda skolan på 100 dagar. Likaså försökte Liberalernas förre partiledare Björklund fixa skolan under åtta år. Det borde dock gå att ”rädda” skolan på 1000 dagar om omfattande lagändringar, nya regleringsbrev, ny ”värdegrund”, uppstramade verktyg till sociala myndigheter och betydligt skarpare domar från domstolarna.

Lars Hässler

Inför A- och B klasser: Det första som behöver åtgärdas är stöket och bråket av de s k
”utåtagerande” elever som stör lektionerna och gör lärarens uppgift svår och frustrerande. Inför A- respektive B klasser. Trots begreppet ”allas lika värde” är inte alla elever lika studiemotiverade eller studiebegåvade. Alla vill inte läsa akademiska ämnen utan hellre arbeta med händerna. Dagens elever befinner sig idag i samma klass, låt oss kalla dessa för A-klasser. De elever som inte talar tillräckligt bra svenska, är utåtriktade, aggressiva, ointresserade, stör undervisningen eller inte lyder lärarna placeras i B-klasser. Man kan även införa A+ klasser, för de extremt studiebegåvade. B-elever som anstränger sig i sina studier kan komma att flyttas till A-klasser.

Ställ ekonomiska krav på föräldrarna: Inför obligatorisk närvaro på föräldramöten. Här skall föräldrarna informeras om att de är ekonomiskt och juridiskt ansvariga för sina barn, dvs de kan bli skadeståndsskyldiga för störande uppträdande, misshandel respektive skadegörelse. Misslyckas, eller vägrar föräldrarna, att ställa krav på sina barn, dras studiestöd, eller om detta inte räcker,
försörjningsstöd in. I extremfall, där föräldrarna uppenbarligen inte stöder skolans krav och åtgärder, skulle även uppehållstillstånd kunna dras in, både tillfälliga och permanenta. Ytterligare en påföljd skulle kunna vara utvisning av hela, eller del av familjen och ev återkallande av
medborgarskap (som sker i Danmark med personer som har dubbla medborgarskap).

Samma krav och påföljder (indragna bidrag etc) på föräldrarna skall gälla när elever inte infinner sig efter loven, framförallt flickorna som ibland lämnat Sverige för giftermål eller könsstympning.

Reformera Skolverket och DO, Diskrimineringsombudsmannen: Reformera Skolverket genom att lägga ner dess DEO, Barn-och elevombuds avdelning. En lärare hade lyft ut en elev och anmäldes. Efter utredning blev hon sedan friad av både Skolinspektionen och av polisen.

Men Barn- och elevombudet utdömde ändå ett skadestånd till eleven och överklagade till Högsta domstolen. Nyligen kom utslaget, HD slog fast att det inte var fråga om kränkning av eleven och DEO förlorade målet. Visserligen var röstsiffrorna bara 3-2, men målet är dock prejudicerande.

Höj lärarnas löner, prestige och respekt: Inför katederundervisning. Lärarna skall inte vara kompisar, eleverna skall inte själva söka kunskap och ej heller ha lärarlösa lektioner. Lärarna bör vara propert klädda, inte urtvättade T-shirts, hängiga jeans och flip-flops Det är nog svårt att få respekt med slapp klädsel. Återinför betyg i uppförande och ordning. Höj lärarnas löner och anseende (lär av Finland) men ställ även högre krav på utbildningen. Idag är kraven osannolikt låga,
det räcker med att ha gått ut gymnasiet med godkända betyg. När jag gick i gymnasiet på 1960-talet fanns det både adjunkter och lektorer bland lärarna och ekonomiskt sett hade lektorer, läkare och civilingenjörer ungefär samma lönenivå.

Samhället skall stödja lärarna, inte få rektor, skolverk och media emot sig med eventuellt avsked som följd i vissa fall. Ett talande fall var när en förskollärare blev spottad i ansiktet av en sjuårig elev. Läraren reagerade spontant genom att ge eleven en örfil. För detta fick hon överordnade emot sig, trots att hon omedelbart bad om ursäkt till rektor och elevens föräldrar. Hon blev även polisanmäld och dömdes för ringa misshandel. Istället borde föräldrarna omedelbart kallats in till möte med
rektor och lärare, fått förklara sig och 7-åringen borde bett om ursäkt.

Förstatliga skolan: Överväg att förstatliga de kommunala skolorna. Staten är inte per se en
bättre huvudman, men med staten skulle de bli likvärdiga löner och villkor. Kommunerna dignar idag under kostnaderna för försörjningsstöd, äldrevård och skola. På grund av dessa kostnader drar kommunerna ner på de två sistnämnda, och anställer ofta icke legitimerade ”billiga” lärare.
Skolan och dess personal, dvs lärare och rektorer, är (borde vara) bland de viktigaste yrken i varje land. Det är här som framtidens ledare, tjänstemän och arbetare utbildas, Det är även här som demokratins grundpelare skall byggas. De senaste årens PISA-resultat talar för att
Sverige hamnar allt längre ner på den internationella skalan. Utbildningsministern har till och med fuskat genom att undanta en stor mängd utrikes födda elever som har lägsta betyg i PISA 2018 i strid med OECD:s officiella regelverk. Därmed fick Sverige ett bättre resultat i senaste
undersökningen.

Använd friskolorna som föredöme: De flesta friskolorna, bortsett från de muslimska skolorna, har
köer för att bli antagen. Disciplinen är nästan alltid god och eleverna hälsar på varje lärare. Skolresultaten är regelmässigt bättre än i de kommunala skolorna. Detta kan visserligen bero på en viss betygsinflation men även på att eleverna är mer studiebenägna och får bättre stöd hos föräldrarna. Att friskolorna, speciellt skolkoncernerna, visar på höga vinster är förbluffande. Hur lyckas de med det, om de både har bättre studiebetyg och långa köer? Kanske skulle man bolagisera de kommunala skolorna för att få ett bättre jämförelseunderlag. Om det verkligen går att ”krama” ut miljonvinster i de privata friskolorna borde det gå även i de bolagiserade
kommunala skolorna. Kanske är skolpengen alldeles för hög? Sverige måste ta krafttag för att få skolan på rätt köl och leverera elever som är tillräckligt utbildade för att forma Sveriges framtid.

Lars Hässler 2020 Jur kand

Ni kanske inte tror det, men den här lille gossen är var faktiskt Sveriges utbildningsminister, nu arbetar han som lärare.

16 reaktioner på “Fixa skolan på 1000 dagar!

 1. Bara ett problem som kanske ställer till det. Det ligger i friskolornas intresse att se till att betygen blir höga, så någon måste kontrollera att inte betygen saltas av den anledningen. Kanske inte helt lätt. Skolan ger ett bra betyg som eleven egentligen inte förtjänar och eleven blir nöjd och glad, samt läraren får en beröm för gott arbete av sin arbetsgivare och blir populär bland eleverna.

 2. Dagens skola består väl av Lågaffektivt bemötande. Genusmarinering och demokratifrågor. Allas lika värde. Refugees Welcome. Papperslösa. Hjärntvätt. Alla till höger om Liberalerna är rasister.

  Alla elever som inte håller med eller ifrågasätter, blir mobbade och kanske får sänkt betyg..

  Precis som tandläkaren på Gotland som anmälde barnlajvare

 3. HDs dom ger ett visst hopp men i mångt och mycket är nog Sverige ett drömland, med Göteborgshumor sett.

 4. I den snabba takt som man bränner skolorna idag så
  kan dom sätta vilka tidsgränser dom vill. Det är rent sagt
  fördjävligt att man inte kan ha vakter dygnet runt på skolor
  som kostar miljoner att bygga upp igen, och då till figurer
  som inget vill lära.

 5. Det finns kunnigt folk men tyvärr är de inte politiker eller anslutna till konsensus gruppen.
  Istället för att satsa på skolor bättre disciplin mm, satsas det på kurser för attt lära sig hållbarhetsfrågor. Lärare kvinnor, vad annars, experter på hållbarhet? Två dagars kurs a 18625:- per person effektiv tid 10 timmar 25 minuter alltså per minut 29,80 mitt i Stockholm tillkommer resa logi traktamente.
  Kommunerna anställer hållbarhetschefer vilket herrans nys. Vilka frågor och varifrån kommer order och lagar EU naturligtvis. Miljöfrågor, sociala frågor, mångfald, jämställdhet, arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och mutor.
  Och vad tror ni kommer ut av det hela, mera administrativ personal byråkrati mindre förtjänst för alla utom dagdrömmarna på EU. Mera rapporter flera formulär att fylla i tidsgränser som måste hållas, annars böter. Blir något bättre, absolut inte, flera snorungar med konstiga titlar och egon som en MPare stör produktion reser runt i landet bidrar till högre skilsmässotal. Fy för attan!

 6. Två saker.
  När 9 årig grundskola blev obligatorisk insåg utbildningsministern att alla vill inte in på gymnasiet och/eller var skoltrötta, så man införde yrkesutbildningar i åk 9, varför ska ungarna tvingas till något de inte vill. Jag är övertygad om att en kille/tjej som gått yrkesutbildning i grundskolan kan bli minst lika bra som den som gått gymnasium mot sin vilja. Politikerna måste förstå att barn inte är en homogen grupp utan de är individer och ska behandlas som sådana. Om Nisse vill svetsa men klarar inte engelska, matte och svenska, låt honom då slippa dessa, för de kommer i alla fall, matten via ritningsläsning, svenska genom manualer och kanske engelskan också,
  Det andra, alla friskolor med en uttalad religiös inriktning ska förbjudas. Min dotter arbetade på en kristenfriskola för att samla erfarenhet tills hon är klar med sina lärarstudier. En dag hände det sig att en utåtagerande pojke slog två flickor ganska illa. en av flickornas förälder gjorde en polisanmälan. En morgon kom min dotter lite tidigare, då satt ett samlat kollegium och bad till Gud att polisen skulle avskriva fallet. Min dotter gick då till sitt skåp, tömde det och talade om för rektorn att hon slutar med omedelbar verkan. Hon fick inget arbetsbetyg bara ett intyg att ho jobbat si och så länge med en uppräkning av ämnen.

 7. Dom här förslagen är egentligen en tillbakablick på hur skolan var tidigare.Dom som levde rövare i klassrummet åkte ut i korridoren.Bråkmakarna med attitydproblem hamnade i obsklassen.Lärarna hasade inte runt i ”bekväm ” klädsel.Anmärkning om man gjort något dumt eller kommit för sent några gånger.Man hade respekt för Lärarna.För vissa stooor respekt !! Skolan började urarta på 70 talet när vänsterideerna började krypa in i alla skolor och instutioner så ut med den förbannade ”värdegrunden” och in med sunt förnuft istället.Lärarna måste få en chans att kunna undervisa och tillrättavisa utan inblandning från beskäftiga föräldrar och ängsliga Rektorer. Avstäng elever för gott som bara saboterar och förstör för övriga elever.Jag tycker så synd om elever som är studiemotiverade som måste genomlida lektioner som närmast liknar apberget på Skansen.

 8. Gör skolan frivillig. Det finns ingen anledning till att de som ska hamna på soptippen i framtiden ska gå i skolan, och sabotera för mer motiverade elever.

 9. Två skitstövlar som bra tänker på sin makt och bidraget från folket som arbetar dag o natt
  Ponnsan
  AFS

 10. Gör skolan frivillig. Det finns ingen anledning till att de som ändå ska hamna på framtidens soptipp ska vara i skolan och sabotera för mer motiverade elever.

 11. Det räcker inte med att rädda skolan, vi måste rädda samhället först. Det är inga större fel på Lars förslag men de räcker inte långt om asylantregnet fortsätter. En migrations- och integrationspolitik som värnar Sverige och svenskarna först. Med andra ord ett totalstopp under överskådlig framtid. Nästa steg är en repatrieringspolitik värt namnet. Om inte tjänstemännen klarar det så kanske vi kan ta hjälp av civilicerade länder som gränsar till ociviliserade? Detta är bara början på en lång lista men det får duga för stunden.

 12. Käre Lars Hässler.
  Har du sovit de senaste 20 , 30 åren . Skulle ett enda av dina krav ställas i skolan skulle lärare , lättkränkta föräldrar och massor av politiker börja prata om 30 talet och rasism.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: