Sverige stänger alla Konfuciusinstitut

PROPAGANDA. Konfucius föddes 551 f.Kr i provinsen Lu i nordöstra Kina. Han skulle komma att bli en av världshistoriens mest inflytelserika gestalter. Konfucius betecknas ibland som religionsgrundare. Men han ägnade sig mer åt etik än religion. Gud och livet efter detta saknas i hans lära.

Konfucius Wikipedia

Konfucius försökte lära människorna att leva i harmoni med varandra. Hans gyllene regel löd: ”Vad du inte vill att andra ska göra dig, det ska du inte heller göra dem.” Det var en tanke som dyker upp igen långt senare i kristendomen.

Nu blir Sverige det första europeiska land att stänga ner alla det Konfuciusinstitut och Konfucius-klassrum som man tidigare öppnat i samarbete med kinesiska myndigheter.

Konfuciusinstitut är de omtalade institut som Kina lyckats etablera vid hundratals utländska universitet. De finansieras av kinesiska myndigheter, som förser instituten med såväl lärare som undervisningsmaterial. Inte oväntat har detta resulterat i flera kontroverser kring såväl själva undervisningen som bland annat spionverksamhet.

Inte lika uppmärksammade, men potentiellt lika kontroversiella, är de så kallade Konfucius-klassrum som öppnat vid hundratals gymnasieskolor världen över. Liksom är fallet med Konfuciusinsituten, hävdar kinesiska myndigheter att man finansierar dessa klassrum för att möjliggöra studier av Kinas språk och kultur. Och liksom vid instituten, så har många frågetecken uppstått om klassrummens egentliga utformning och syfte.

Då lärarna hela tiden ställt högre och högre krav på vad som ska läras ut har Svenska myndigheter satt stopp för det hela, rapporterar InBeijing…

Stängningen uppmärksammans internationellt men svenska msm-medier verkar sova...

-Pettersson tycker det är bra att myndigheter och skolor håller koll på kinesernas propagandainstitut men tycker det vore viktigare att stänga alla islamska inrättningar som skolor, moskéer, samfund med mera efter som muslimerna ställer allt högra krav i Sverige och eftersom islam inte går att kombinera med ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Muslimerna tar steg för steg…

 

3 thoughts on “Sverige stänger alla Konfuciusinstitut

  1. Pettersson har rätt i att det ska kontrolleras vad de religiösa har för sig . Speciellt islam skall hållas kort , så kort att islam inte kan sträcka sig mer än 1km från slickstenen i Kaba . Svenska kyrkan bör också hållas kort med dess nuvarande ledning . Mvh Sjöström

  2. Trots en kommunistisk styrd stat sedan mer än 70 år tillbaka i tiden med en offentlig ateistisk ,materiell livsåskådning lever t e x buddism och taoism kvar i folktron. I dessa livsåskådningar sägs att man skall har djup respekt för alla levande väsen. Ändå behandlas djur mycket illa. Speciellt på köttmarknader.

Kommentera