Pettersson dömd av Svea Hovrätt

RÄTTSSYSTEM. Idag kom domen från Svea Hovrätt efter mitt besök den 4 oktober, hovrätten ändrar inte tingsrättens fällande dom. 

-Pettersson, advokaten och en representant för journalistförbundet anser att domen och åtalet är politiskt. KD-politikern Sara Skyttedal stämde Dagens Nyheter för att de publicerat bilder tagna från hennes Facebook. Det hade Dagens Nyheter rätt att göra enligt domstolen.

Jag fick dock inte göra samma sak som DN och återge dagsaktuella händelser.

Kritik ska också riktas mot den åklagare som drog igång detta utan att be målsägaren kontakta mig och försöka göra upp i godo. Det blev dyrt för skattebetalarna.

Totalkostnad för mig för 1 (en) bild i ett collage som är allmänt spritt på nätet, där jag inte gjort collage och inte haft någon möjlighet att leta upp fotografen.

 • Böter 2400 kr
 • Brottsofferfonden 800 kr
 • Fotografen 2000 kr
 • Del av advokatkostnader 3450 kr
 • Totalt 8650 kronor

TIDIGARE 2019-10-04. Pettersson besöker Svea Hovrätt

RÄTTSVÄSENDE. Idag, fredag den 4 oktober, är en spännande dag. Efter att ha besökt åtskilliga tingsrätter under karriären med Petterssons blogg, så är det idag dags för mitt första besök i Svea Hovrätt. Det ska bli intressant. Jag rapporterar i kväll eller i morgon. Jag har tidigare blivit frikänd av Svea Hovrätt utan personligt besök.

Då blev jag dock fälld för att ha skrivit sanningen som var kränkande. Läs HÄR. 

-Pettersson är hemma efter besöket i huvudstaden. Det känns lätt positivt. domen kommer den 25 oktober.

Jag är övertygat om att åtalet är politiskt, det handlar inte om en “lånat” bild utan om innehållet i inlägget. Fotografen som vill ha ersättning pratar om  sammanhanget bilden visades, polisen som höll i förhöret har bilder på nej tack SD på Facebook m.m. Åklagaren pratar om främlingsfientlig sajt, vilket inte har ett dugg med målet att gör. Åklagaren påstår också att bloggen inte är en nyhetssajt.

Jag hoppas dock att hovrätten är professionell. Vi får se den 25:e

TIDIGARE 2018-12-12. Pettersson fick prövningstillstånd hos Svea Hovrätt…

RÄTTSVÄSENDE. Petterssons advokat, ringde idag och meddelade att vi beviljats prövningstillstånd av Svea Hovrätt i målet nedan. 

I många mål krävs det att hovrätten först tar ställning till om målet ska tas upp i hovrätten (prövningstillstånd). Det framgår av den lägre domstolens avgörande om det behövs prövningstillstånd. När hovrätten avgör om prövningstillstånd ska ges går hovrätten först igenom målet och bedömer om en eller flera förut-sättningar för prövningstillstånd är uppfyllda. Dessa förutsättningar är:

 1. Hovrätten bedömer att det finns anledning att tvivla på att den lägre domstolen har dömt rätt.
 2. Hovrätten anser att det inte går att bedöma om den lägre domstolen har dömt rätt utan att målet tas upp.
 3. Det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.
 4. Det finns “synnerliga skäl”, dvs. mycket starka skäl av någon annan an-ledning att målet prövas av hovrätten, t.ex. allvarliga misstag från den lägre domstolens sida.

TIDIGARE 2018-11-01. Försiktig optimism hos Pettersson…

RÄTTSSYSTEM. Petterssons advokat har idag lämnat in överklagan och ansökt om prövningstillstånd enligt domen nedan till Patent och marknadsöverdomstolen. 

Patent och marknadsdomstolens dom är felaktig av flera skäl, ett av dessa är att Petterssons blogg ska omfattas av 23 § upphovsrättslagen.

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

TIDIGARE 2018-10-12. Pettersson döms för brott mot upphovsrättslagen

Patent- och marknadsdomstolen gör följande bedömning: “…Domstolen finner inledningsvis att Michaela Palmkvist får anses ha offentliggjort bilden genom att publicera den på sociala medier. Därmed är första rekvisitet i 23 § upphovsrättslagen uppfyllt. Det är dock klarlagt att Tommy Petterssons blogg varken motsvaras av eller är knuten till någon publikation som utkommer med viss periodicitet. Det har inte heller framkommit några omständigheter i övrigt som ger anledning att likställa hans blogg med en tidning eller tidskrift i den mening som avses i 23 § upphovsrättslagen…”

-Pettersson konstaterar att 15-25 inlägg per dygn under drygt åtta års tid av domstolen inte räknas som viss periodicitet!!! Det går heller inte att likställa min blogg med en tidning enligt domstolen, trots att både tingsrätt och hovrätt tidigare sagt att jag sysslar med journalistisk verksamhet.

Jag döms därmed till att betala sammanlagt 5200 kronor i skadestånd, böter och till brottsofferfonden för brott mot upphovsrättslagen, 7 kap 53 § upphovsrättslagen (1960:729)

Jag ska senare idag läsa igenom hela domen och ta ställning till om det är läge att överklaga vilket jag tror…klart är att vi är inte lika inför lagen.

UPPDATERAT: Jag kommer att begära prövningstillstånd för att överklaga. Domen är knepig och i vissa delar felaktig. Den ska vara inlämnad senast 2018-11-02. 

TIDIGARE 2018-10-08. Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet mot Pettersson

UPPDATERAT. Idag har Pettersson varit i Stockholms tingsrätt. Åtalad för brott mot upphovsrätten. Efter säkerhetskontrollen värdig en större flygplats möttes jag av en dataskärm, där som sig bör jag stod överst tillsamman med det tunga artilleriet. 

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet mot Tommy Pettersson.

På plats var en juristdomare, en bisittare och tre nämndemän, inget ont om dem men jag undrar om de visste vad Internet är för något.

Sedan åklagaren och målsägaren, mittemot dem Pettersson utan juridisk hjälp eftersom jag saknar resurser till sådant och staten betalar advokater till andra.

Dessutom var där åtta åhörare, poliser och andra från rättsväsendet som tyckte fallet var intressant.

Fallet gicks igenom, i sak var vi överens. Jag har använt målsägarens bild.

Åklagaren vill ha det till ett brott och döma mig till 3.000 kronor i skadestånd till fotografen plus dagsböter för “brottet”.

Jag nekar till brott och vill inte betala skadestånd eller böter.

Åklagaren beskyllde mig för att medvetet eller av grov oaktsam ha tagit målsägarens bild från Internet utan att be om lov eller att ange hennes namn. Åklagaren läste också upp en del inte så fina kommentarer som inte hade med saken att göra, troligen för att få mig att framstå i dålig dager.

För att inte behöva återge hela rättegången som tog c:a  1,5 timme så återger jag mina argument från min slutplädering, utan inbördes ordning.

 • Nya Tider artikel, bild nedan, som visar att Aftonbladet och Pettersson behandlas olika.
 • Domen där Dagens Nyheter frikändes efter att ha använt Sara Skyttedals Facebookbilder.
 • Instagram och Facebooks användarvillkor, där det tydligt står att bilder får delas av tredje part utan att ange var bilden kommer ifrån.
 • Målsägaren kontaktade inte mig innan hon gick till polisen, vilket det står i journalistförbundets regler att man ska göra.
 • Åklagaren påstod att det inte gick att jämföra Petterssons blogg med Dagens Nyheter, det tackade jag för men sa att vid tidigare fall har både tingsrätt och hovrätt sagt att bloggen drivs bloggen i journalistiskt syfte.

Domen kommer på fredag den 12 oktober klockan 11:00.

***

Ett mål väldigt likt det mellan Sara Skyttedal (KD) och Dagens Nyheter som avgjordes av Patent- och Marknadsöverdomstolen förra veckan. Dagens Nyheter hade “lånat” Sara Skyttedals privata Facebooksbilder men frikändes för brott mot upphovsrätten. 

En anledning till frikännandet var enligt domstolen att Sara Skyttedal själv publicerat bilderna och därmed gjort dem tillgängliga för “ett stort och obestämt antal personer”, en annan anledning var att det rörde en aktuell händelse.

Nåväl, det ska bli intressant att se om Pettersson behandlas lika som Dagens Nyheter eller om lagen är olika beroende på vem som “lånar” bilder.

TIDIGARE 2018-08-31. Pettersson åtalad för brott mot upphovsrättslagen

RÄTTSVÄSENDE. I morse hörde jag på Sveriges Radio att var tionde åklagare hade slutat under 2017 på grund av hög arbetsbelastning och dåliga arbetsförhållanden.  

Ändå fick Pettersson idag en kallelse och stämning från Stockholms Tingsrätt och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet angående brott mot upphovsrättslagen.

Jag skall infinna mig i Stockholms Tingsrätt den 8 oktober 2018, vilket jag naturligtvis kommer att göra. Lagen ska ha sin gång och jag vill vara en laglydig medborgare.

Men jag hoppas det inte är olagligt att fundera över Åklagarmyndighetens prioriteringar och varför målsägaren eller åklagaren inte kontaktat mig för att försöka göra upp i godo och därmed spara många tusenlappar åt samhället.

Nåväl, det är bara att lämna de sörmländska skogarna, och bege sig till den kungliga huvudstaden för att besöka fru Justitia…

TIDIGARE 2018-07-05. Polisen, prioriteringar och Pettersson

BROTTSLIGHET. Den minnesgode kanske kommer ihåg att Pettersson var på förhör hos polisen den 10 april, alltså för nästan tre månader sedan. Jag var anmält för upphovsrättsbrott. Under dessa nästan tre månader har jag inte hört ett ord om detta och jag trodde i min enfald att åklagaren hade lagt anmälan där den hör hemma, i papperskvarnen. 

Den vänstra är anmäld för upphovsrättsbrott, den högra Twittrar på…

Men så arbetar tydligen inte det svenska rättsväsendet, medan våldtäkts- och mordutredningar läggs på hög så mal kvarnarna på för att försöka tysta en amatörbloggare med för makten och det “goda” etablissemanget obekväma åsikter.

Så igår damp ett förundersökningsprotokoll och slutdelgivning ned i e-posten. Det är på 65 sidor och jag törs inte tänka på vad detta kostat samhället.

Avsändaren är:

Nationell Operativ Avdelning
Box 12256, 102 26 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm

“BROTTET” är alltså:

En blogg med domänen http://www.petterssonsblogg.se har lagt upp en bild som M. tagit och lagt upp bilden i ett montage på bloggen.

HÄNDELSE: M. är fotograf. Den 12 februari 2017 tog hon en bild på AM och lade upp den på Instragram. (offentlig Petterssons anm.) M. har nu fått vetskap om att kollaget där hennes bild ingår även har publicerats av någon på bloggen http://www.petterssonsblogg.se. Bloggen verkar vara en invandrarkritisk blogg. Inlägget, inklusive bilden, publicerades den 1 april 2017.

M. fick vetskap om publiceringen då hon 2018-01-05 uppmärksammades av en vän om att någon hade delat länken till bilden på facebook, i gruppen “Vi som står upp för Joakim Lamotte”. (länk: https://www.facebook.com/groups/1394877007222168/permalink/1628191393890727/)
M. har inte varit i kontakt med den som publicerat blogginlägget.

-Pettersson konstaterar att nu går ärendet vidare till åklagare så får vi se vad som händer.

Fotografen M. har även anmält en annan person för att ha använd samma bild. Fotografen vill ha ersättning för bilden och för att namnet inte angetts. Till saken hör att det inte är jag som gjort collaget och att bilden förekom på många platser innan jag la ut den.

Min personliga åsikt är att polisen borde ha slängt denna anmälan i papperskorgen direkt och sagt åt fotografen att kontakta mig i första hand. När jag anmälde mordhot lades anmälan ner med vändande post, men detta finns det resurser till…

TIDIGARE 2018-04-10. Pettersson hos polisen

BROTTSLIGHET. Idag var Pettersson på det förhör vi skrev om igår för att delges misstanke om brott mot upphovsrätten. Det var bland det mest meningslösa jag gjort i hela mitt liv. 

Jag kom till Nyköpings Polisstation i god tid, sedan kom advokaten och exakt kl. 13.00 öppnade den kvinnliga polis,  som rest från Stockholm och Nationell Operativ Avdelning, NOA, dörren till ett förhörsrum och advokaten och jag klev på.

Brotten jag är misstänkt för ser ni nedan. Längst ned finns ett bildcollage med nio bilder. Jag är anmält för bilden som sitter eller satt längst ned till höger. Det är damen som tagit bilden som anmält mig, alltså inte hon som är med på fotot, men jag har inte gjort collaget och jag vet inte varifrån det kom från början, men det finns över halva internet.

Varför damen gick till polisen vet jag inte och varför polisen inte slängde anmälan i papperskorgen vet jag ännu mindre. När jag anmälde mordhot mot mig las det ned direkt och polisen har inte dit att utreda våldtäkter och andra grova brott men har tid att skicka en polis från Stockholm för att prata med mig i 50 minuter, sedan ska papper renskrivas och skrivas ut, och en förhoppningsvis klok åklagare ska slänga anmälan i papperskorgen. Eller också är åklagaren inte så klok och då blir det rättegång med allt vad det innebär med kostnader för ett rättsväsende som redan går på knäna.

Kanske den anmälande damen är ute efter pengar och har anmält mängder med människor, vad vet jag, men en bra idé vore att anmälaren begrundade sitt ansvar för att ta rättsväsendets knappa resurser i anspråk för en polisanmälan mot Petterssons blogg för misstanke om upphovsrätt.

Upphovsrätten är inte alltid så lätt att tolka och enklare hade varit om anmälaren i ett första skede hade vänt sig till Petterssons blogg och lagt fram sina synpunkter på vad anmälaren anser är upphovsrättsskyddat material. Men kanske var möjligheten att hänga ut Petterssons blogg i en rättsprocess alltför lockande. Det kan också vara så att anmälaren därmed skjutit sig själv i foten. Den som lever får se.

Men tycka och hävda är en sak, lag och rätt en helt annan.

Hur som helst så nekar Pettersson till att ha begått brott och nekar till att betala ersättning till anmälaren så nu får vi se vad åklagaren säger om det anmälda inlägget med bilden raderad. Tanken slår mig också att bilden kan vara ett svepskäl och innehållet är den verkliga anledningen till anmälan…

Jag står inte ut

INVANDRING. Vi står inte ut är en organisation som kräver amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit mer än ett år i Sverige! Rörelsen #vistårinteut har ensamkommande barn och unga i fokus. De ser dessa barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter ska beaktas. Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

-Pettersson undrar om ”barnen” inte har fått sin sak prövad i olika rättsinstanser eller vad damerna menar…Jag står inte ut med naiva vuxna som förstör vårt land och föreslår att damerna reser med ”barnen” till Afghanistan och tar hand om dem där…

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

80 thoughts on “Pettersson dömd av Svea Hovrätt

 1. Jag kunde inte i min vildaste fantasi tro att detta skulle bli en fällande dom. Åklagaren borde vara diskad för all framtid, i Sverige. Vilka andra länder kan tänkas utnyttja tjänsterna?

 2. Jag hade gått på nollifierings-linjen, dvs att anmälaren / fotografen faktiskt inte äger upphovsrätten och därmed inte är skickade att driva fallet.

  Upphovsrätten avsäger man sig nämligen enligt de flesta användaravtal när man lägger upp bilder på sociala medier. I vissa medier övergår dessutom upphovs- och dispositionsrätten till mediet som sålunda är fria att sälja bra och unika bilder för valfritt belopp utan ersättning till fotografen.

  Det kan möjligtvis ha ändrats, men fram till nyligen var Facebook ogenerat otydliga med att kontoinnehavaren överlåter bildrätten till FB i samma ögonblick som den postas på FB och många bilder dök också upp i reklamsammahang.

  Hade emellertid Petterssons rättsliga antagonist lagt bilderna på en egen blogg, hade denne ägt upphovsrätten såvida inte annat avtalats med företaget som hostar bloggen.

 3. Dreyfusmålet överlämnades därefter till en särskilt konstituerad kassationsdomstol, som följande år upptäckte flera förfalskningar bland bevisen mot Dreyfus. Krigsrättsdomen från 1894 underkändes och målet togs upp till för ny prövning av en krigsrätt i Rennes – Wikipedia.
  Du, Tommy, liknar till fallet. Bara det här Frankrike vill mjuk övergång till IS utan mycket prat. Du drar mycket folk hit att läsa hemliga saker.
  Jag tycker om dig och det är mycket om jac skriver så.

 4. Fick någon objektiv person skriva historieböckerna skulle hen skriva att ”de afghanska barnen” är vår tids sexslavar åt äldre vänsterfeministiska kvinnor.

 5. Playboy tidskrift för HVB-mammor = 21-åriga håriga omskurna Afghaner, och Arbogakvinnans Mohammed kan vara Stjärngosse med Morakniv i utvikningskalender på Regeringskansliet.

 6. Jag minns i början av 1990 när vi åkte 2 gånger i veckan från färgelanda och levererade varor till hisingen och blev varnade för kriminalitet utlänningar och skinheads med sina pitbulls. Nu syns inga skinnheads längre. Men det är våld i city brunnsparken nordstan med rån misshandel och knarkförsäljning och mycket värre. Svenska ungdommar rånas på jackor mobiler och blir förnedrade! Detta är importerade problem. Fler vaknar upp men dumma pk politiker är blinda.

 7. Överklaga till HD där du vinner, gör du inte det så kommer ett löjes skimmer spridas världen över om vårt rättsväsende.

  Pettersson kritiserar idioterna som tar in analfabeter som gjort Sverige otryggt och dyrt för gemene man. DÄRFÖR STRAFFAS HAN!

  Helt sjukt, jag lär inte vara den ende som tycker Sverige blivit osunt.

  • HD är mest socialister utvalda av sosse regeringen och lyfter inte ett finger för vita skatteslavar med rakt hår, här i apartheids perversa motsats.

  • Lättare sagt än gjort för en privatperson om
   man inte har jävligt gott om pengar.

   Det kostar på – både ekonomiskt och i nedlagd
   personlig energi.

  • Måndag den 28 oktober 2019.

   Hej Fabbia !

   Var snäll och förklara varför du tror att Petterssonsblogg.se kommer att vinna i Högsta Domstolen.

   Jag hoppas att Pettersson orkar överklaga till HD och samtidigt förbereda överklagan till Europeiska Domstolen för Mänskliga rättigheter.

   Förr måste det göras inom 6 månader efter att Medborgaren uttömt högsta rättsmedlet i sitt eget land. Det har Pettersson gjort då Högsta Domstolen vägrar prövning.

   (Dock vill jag inte ingjuta falsk förhoppning. På 2010 – talet hade Europeiska Domstolen för Mänskliga rättigheter ännu inte givit någon Svensk upprättelse.

   Med vänlig hälsning
   Pappa till ”Fallet Axel!”

 8. Hellå igen
  Jag undrar över den del av bötesbeloppet som dom kallar brottsofferfonden.
  reagerar varje gång jag ser denna rubrik,
  enl. lag har jag för mig att man bara kan dömas för 1 gång för sin gärning, får en bot och här blir du dömd till ett belopp till!!!
  Man kan kalla det fond , bot eller va tusan som helst, men det här är ändå felaktigt.

  (om man nu bortser till det positiva det går till, en tillsatt maffia som kan pruta på de tilldömdas ersättningar då gärningsmän inte kan betala, vilket leder i andra ledet till att vi betalar skadeståndet till alla som mena befolkningen egentligen är ersättningsskyldiga till. absurt)

 9. Visst trodde man att rättsväsendet prioriterade säkerhet för skötsamma medborgare. Den här bloggen bör rättsväsendet vara tacksamma över men de tycks vara blinda och oförskämda mot hederliga medborgare. Inte så konstigt att SD växer. Mänskliga rättigheter ska förstås gälla svenska medborgare också. Nu rånas svenskar inte bara på märkeskläder, klockor, pengar och bilar utan även på evigt höjda skatter och risk för åtal om man är irriterad och kritiserar. Sveriges myndigheter ska inte importera krigshungriga människor, som inte bara kräver bidrag på obestämd tid. Det krävs också kraftig förstärkning av ordningsmakten.

  • Vårt s k “rättsväsende” är oerhört politiserad! Kolla upp “nämndemän” (vänsterpack). Jag har skrivit under några år att vår “polis” jagar fulla Svenskar i krogkön en löningshelg hellre än att åka in i nogo-zoner (vilket stämmer med tanke på insatser från trafik-poliser inom alla län = “fina pinnar” inom “brottsbekämpning”).

 10. Tänk om Sveriges s.k. kloka personer skulle ta och titta på hur många TUMMEN UPP ELLER TUMMEN NER SOM GIVITS TILL DETTA.
  Ett par tusen TUMMEN UPP mot 0 tummen ner. Fy fan vad dumma i huvudet Sveriges makthavare är, man vill spy på dom.

 11. Sverige av idag är långt ifrån en demokratisk rättsstat. Jag har en mycket obehaglig magkänsla av vilka levnadsförhållanden som kommer att råda i fortsättningen. Vilka liv kommer våra efterlevande att att få?
  Kommer de att tvingas betala en särskild skatt bara för att de har äkta svenskt påbrå?

 12. Bättre att döma sajten Bloggbevakning som drivs av en
  mobbande tant som hatar kvinnor på ett mycket grovt sätt.
  Nej, Pettersson gör ett bra jobb kör hårt.
  Bra jobbat !!!

 13. Hej på Er,

  Jag är själv jurist och många är förundrade över denna dom som verkar mycket riktigt vara politisk.

  De stora drakarna har registrerade aktiebolag samt ofta moderbolag med en ansvarig utgivare. Men det lustiga är att de aldrig döms för kopiering eller när de använder inskickat materiel där man inte är överens om priset.

  Registrerar Pettersson ett bolag eller en förening så hjälper det honom knappast då det utom allt rimligt tvivel är en politisk dom.

  Men, det finns kryphål för den som är smart och det hade kunnat sluta värre. Domen mot MV-lehti och den ansvarige utgivaren för den publikationen är än värre. Han sitter inlåst idag och har haft ungefär samma ton som Pettersson.

  Mitt råd är att Pettersson tar kontakt med en jurist, det finns hemsidor på nätet där unga jurister hjälper folk i trångmål gratis. Jag tror lösningen är den som Flashback använder sig av nämligen att man lägger bloggen utomlands (det gör nog Petterssons också nu), man registrerar en domän som t.ex. org, net eller com och man har inget namn knutet till hemsidan.

  Enligt Amerikansk modell är nämligen Petterssons blogg rumsren och de får inte meddela svensk polis så vida det inte bryter mot amerikansk lag.

  WordPress är inte som Twitter och Facebook. På WordPress får man ta ut svängarna rejält så man kan lita på att deras information inte sprids till svenska myndigheter. Använd för säkerhets skull en säker VPN när ni postar på bloggen.

  Jag tror det är ett nödvändigt steg för att upprätthålla bloggen och balansen i samhället!

  Låt inte de vansinniga vinna, ta strid, men utan att själv bli kanonmat.

  • Juristen
   Jag skulle vilja komma i kontakt med dig gällande liknande sak .
   Politisk förföljelse är mer en lag än undantag i Sverige numera.
   Vi drabbas både ekonomiskt och på annat sätt med godtycke av våra makthavare.

 14. År 2019 har vi inte en riktig tandvårdsförsäkring helst inte för äldre fattiga . De får 600 kr i bidrag. Fortfarande tycker inte sossar att detta är viktigt.
  Här råder den utspridda diktaturen. Emedan en riksdagsledamot lätt med sitt statliga bidrag kan sätta in inplantat ,så får fattig nöja sig med löständer.
  Sossar vad har ni gjort ? Var fins jämnlikheten? att ni inte har skamm i kroppen. Pettorsson hade jag haft pengar så hade jag betalt den här diktatur boten

 15. Du har mellanrummen i ditt telefonnummer på andra ställen än hur det visas i swish. Fixa det.
  Nu ringer kanske snart SÄPO på dörren, om de nu agerar utrikes. Jag åker härifrån de närmaste dagarna. Om de nu skulle vara väldigt sugna på att hitta folk som ger i storleksordningen 500 kr till något som kan uppfattas som politiskt ställningstagande, så får de åka till något annat ställe.
  Ha det bra där i torpet. Brukar vara gediget byggda stugor, om det inte slarvats med renovering är det säkerligen bättre än något byggt av Oscar Propertis.

 16. Kommer i likhet med andra här att bidra till dina böter. Sanningen om att vi i n t e
  är lika inför lagen, när SD-hatande poliser och åklagare dömer, är viktigaste att människor får ta del av. Du, Lars Vilks och några till är de som bär yttrandefriheten på era axlar. Ni är viktiga för Sverige och frihetskämpar.

  • Jag undrar fortfarande hur s.k Svenska människor kan vara så innihelvete dumma i huvudet så att dom röstar på Socialnazizterna.

 17. Sveriges politiserade korrupta kriminella äckel till Åklagare får nu ryggdunk och bonusar av maktens företrädare!
  “Nu ska väl alla andra med moral o empati med brottsoffer låta sig skrämmas till tystnad om vad som pågår i den efterblivna kriminella bananrepubliken!”
  En ny slags “sport” att döma obekväma sanningsägare för påhittade “brott”!
  I “sporten” ingår också att alltid se till att med råge överbevisade Import-kriminella alltid går fria!
  Åklagare och Domstolar arbetar exakt som när kriminella hotat vittnen!
  Precis lika metoder, precis lika syften, precis lika kriminellt!
  Allas plikt att sätta stopp för dem!
  Dessa människor ska inte kunna verka i ett friskt land. De ska bekämpas!

 18. Jag antar att det hoppades rätt mycket käpphäst i den där rättsalen. Kunde Pettersson hålla sig för skratt?

  Såg Pettersson den enorma V-märkta kammaråklagare Ingela Svensson? I så fall kan det vara värt 8 lök. Något roligare går ju inte at skåda. Själv hade jag gärna betalat det dubbla för att få se henne rulla loss.

 19. Som tidigare sagts, “sverige” är nu en diktatur och endast straffens längd och karaktär skiljer sig ännu från straffen i världens övriga.
  “Upphovsrättsbrott” när man inte gjort sig någon egen ekonomisk vinning borde självklart läggas ned! Särskilt med dagens situation i samhället i övrigt!

 20. Pettersson har definitivt ingen käpphäst. Han är en hjälte.
  Genusrättssystemet saknar förtroende helt och därför ska du få en ny dom av mig:

  Härmed döms Pettersson till nationalhjälte med förbud att hoppa käpphäst i getton.

 21. Politiska skitstövlar genomsyrar hela rättsväsendet idag, så
  det är inte konstigt att hovnarren eller heter det Hovrätten
  går på det politiska Tingsrättens linje, i Tingsrätten är
  majoriteten sådana med partibok och då förstår man att
  alla försök görs att nita sanningssägare.

   • Ja säkert gör det de, men eftersom sossarna hör till högdjuren idag med fantasilöner, så är dom säkert sossar hela bunten, så är det inom alla förvaltningar också,
    det gäller att få in partitrogna på alla poster.
    och det har Sossarna lyckats med till skillnad från
    allt annat dom misslyckats med.

 22. Så länge man säger sanningen då blir man straffad för det, demokrati eller diktatur ????

 23. Det är så sorgligt. Det som man lärde sig i skolan för länge sedan att i Sverige (underförstått till skillnad från andra länder) så är vi alla lika inför lagen. Polis, åklagare och domare har en särskild status för att se till denna oväld.

  Nu visar det sig att jag är lurad. Man har ljugit för mig. Vad säger justitieministern?

 24. Om Pettersson inte blir helt friad, så är det ett klart bevis på att Sveriges demokrati är helt död, samt att då domstolar agerar utan lag och ordning, och endast agerar efter eget tyckande, och politisk övertygelse.

  Om Pettersson blir dömd, så får Sveriges hederliga skattebetalande medborgare, ett klart besked att domstolar inte följer lagen….och VARFÖR SKA DÅ HEDERLIGA SKATTEBETALANDE MEDBORGARE FÖLJA LAGEN !?

  ”Summum ius, summa inuria”

  Låt inte Sverige bli en hycklande, oärlig, korrumperad banan diktatur !

  Pettersson, du är rak och ärlig 👍👍👍👍👍

 25. Dessa människor skulle inte ha minsta problem att döma någon till fängelse för att gå mot röd gubbe!
  Förutsatt “fel” Svenska rastillhörighet, religion, partibok, för makthavarna besvärande kritik eller Empati med “fel” brottsoffer!
  De bryr sig inte en millimeter om lagen!
  Deras omgullade mördare och våldtäktsmän hamnar nästan aldrig i fängelse, aldrig Utvisning, aldrig ens den minsta betalning!
  Deras “lag” heter grov korruption, lögner, medlöpari och Landsförräderi!
  En slags de mest skrupelfria människornas “Affärsidé”!
  Rik på maktmissbruk, samarbetet med importkriminella och förtryck av skötsamma!

  • Om Dan Park släpper en nästan ljudlös fis, hamnar han i fängelse.
   Om en ensamkommande filmar sin våldtäkt, läggs åtalet ner i brist på bevis.

  • Och alltihop styrs av jordklotets farligast människa Stefan Lövén.
   Han är den dummaste människan på jorden.

 26. ” Vi står inte ut”-nätverket håller annars en ganska låg profil för närvarande.

  De vill väl att uppståndelsen kring mordet i Kil ska lägga sig sedan dras hysterin igång igen. Rättegång pågår, den närmare 70-åriga afghanvurmerskan fick bokstavligen nacken avvriden.

  https://www.flashback.org/t3054418p149

 27. Du är dömd av Diktaturens Kriminella Kreatur, Pettersson!
  Har samma rättsliga legitimitet som när importkriminella “bötar” brottsoffer!
  Precis noll!
  De är kriminella Landsförrädare!
  Du har Moral och Empati med offren för deras omgullade importkriminella med full juridisk immunitet!
  Förhoppningsvis ska de en vacker dag kunna lagföras!

 28. Rättvisan är inte alltid så lätt att förstå. Det är vi nog många som har erfarenhet av.

  Svårt att se det logiska i detta domslut och att alla döms efter “lika-principen”, i svenska domstolar.

  Fast oavsett detta ,så smakar ju en gin och tonic alltid lika gott. Där råder “lika-principen” med full garanti.

 29. Ytterligare ett exempel på det svenska rättsväsendets totala förfall. Inte ett skämt utan en skam.

 30. det är så makabert att du blev dömd för något som existerar i överflöd.
  men det är väl så du var fel person Herr Pettersson.
  men du står inte ensam, vi stödjer dig
  (“till botgöring”)

 31. Swishat! Klart Pettersson skall få stöd! Hycklarna inom vänstetpacket ska inte få tysta oss via det politiserade “rättsväsendet”.
  Tack för Din blogg!

 32. Det var alltså en medelålders kärring som inte accepterade att en bild på henne tillsammans med en ensamkommande florerade på nätet?
  Var det rädslan för att hennes man eller barn skulle få se henne kela med sin käresta som orsakade detta?
  NOA anser alltså att de har tid med sånt här trams? Intressant!

 33. Ledsen för din skull Pettersson men din bot är en droppe i havet om man jämför med den skada som ett korrupt juridiskt och politiskt system åsamkar nationen idag.
  Att alla som inte är pk och applåderar den rådande politiken kommer att få det mycket tuffare i framtiden allt medan det framstår att någon förtjänst längre fram inte kommer utan ett endast stort falsarie.
  Desperationen kommer att bli mer och mer absurd desto mer gapet mellan retorik och verklighet blir uppenbart.

 34. Man blir heligt förbannad på det s.k. “rättsväsendet” som “silar mygg och sväljer kameler”.

Kommentera