Stenvändning


INSÄNDARE Malmö 6 – 7 – 2019

Till finansminister Magdalena Andersson

Finansdepartementet har tydligen räknat ut att det saknas 90 miljarder på årsbasis för att kvaliteten i välfärden skall kunna behållas 2026 med dagens skattesatser. En stor orsak till detta är enligt dig att svenskarna blir äldre och att fler går i pension.

Magdalena Andersson (S) SVT skärmdump

I ditt tal i Almedalen så sade du bl a följande : ”Vi skall vända på varje sten så att vi kan använda varje skattekrona på bästa sätt. Vi kommer att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden.”

Min fråga angående ”stenvändningen” är då om ni kommer att vända på invandrings och flyktingstenen också eller den kanske numera har blivit så tung att den är omöjlig att rubba?

Finansdepartementet verkar ha ordning på finanserna eftersom man så tydligt och med precision vet att det saknas 90 miljarder för att kunna bibehålla dagens s k välfärd.

Därför så förmodar jag också att man med lika god noggrannhet vet vad dagens invandrings och flyktingpolitik kostar samt vad t ex dom senaste åren har kostat på detta området.

För det kan väl inte vara så att finansdepartementet endast håller reda på kostnader som åsamkas av s a s riktiga svenskar? Är det också på det sättet att det bara är dessa som blir pensionärer och äldre?

Från finansdepartementet sida vill jag med samma precision få reda på vad invandrings och flyktingpolitiken kostar i nuläget samt vad det har kostat under dom senaste tio åren.

Här vill jag att samtliga kostnader som invandrare och s k flyktingar har belastat svenska staten med redovisas.

I dessa kostnader vill jag ha redovisat försörjningsstöd, bostadsbidrag, sjukvårdskostnader, utbildningskostnader, tandvård, pensionskostnader för dom invandrare och flyktingar som har kommit hit som ålderspensionärer, kostnader för förtidspensioneringar samt sjukpensioneringar, kostnader för all den grova kriminalitet som åsamkas, rättegångskostnader och advokatkostnader, kostnader för all skadegörelse genom t ex anlagda bränder, eftersom våra fängelser till största delen utnyttjas av kriminella med av utländsk härkomst så vill jag även ha dessa kostnader redovisade, bidragsfusket är också utbrett hos vår s k nysvenskar så även dom kostnaderna vore intressant att ta del av och även kostnader för dom ca 5000 s k kvotflyktingar som flygs hit årligen på svenska statens bekostnad.

Avslutningsvis så vill jag även att ni meddelar vad SIDAS verksamheter kostar samt hur många miljarder Sverige årligen betalar ut till s k underutvecklade länder , d v s u – hjälp.

Sammanfattningsvis så kan man säga att jag vill ha varenda krona redovisade som inte går till det egna landets befolkning utan till andra länder och andra länders medborgare vare sig dom befinner sig i Sverige eller i sina hemländer.

Jag vill även ha en uträkning på hur mycket mera en svensk pensionär hade kunnat få i pension varje månad om våra inbetalda skatter hade kunnat förbrukats inom landets gränser av just dom som har gjort sig förtjänta av det, d v s dom svenska pensionärer som byggt upp landet i generationer.

Jag är övertygad , Magdalena Andersson, att benämningen fattigpensionär hade kunnat strykas ur det svenska språket eftersom pensionerna hade kunnat höjas avsevärt.

Lika övertygad är jag att alla kostnader som andra länders medborgare åsamkar svenska skattebetalare vida överstiger dom 90 miljarder som du påstår kommer att saknas för att svenskar vågar bli äldre. Här talar vi inte om hundratals miljarder utan snarare tusentals.

Väntar med spänning på svar från dig och finansdepartementet.

MVH

Sandor Herold, invandrare som inte belastat svenska staten med en enda krona under dom 63 åren jag varit i landet varav jag jobbat heltid i nästan 45 år.


17 responses to “Stenvändning

 • Tony

  Du glömde en dyr post som sticker iväg som en
  raket , nämligen Tolkkostnader, där man inte ställer
  krav på figurer som vistats här i 10-20 år utan att
  kunna göra sig förstådd på Svenska , men det visar
  bara på att vi har ynkryggar som styr, som inte vågar
  ställa några krav, mer än på Svenskar?
  Däremot talar Kleptoman minister Magdalena Andersson
  ofta om vad Pensionärer kostar , och företrädesvis
  då Svenskfödda sådana?

  Gilla

 • Hasse

  Jag kan inte begripa detta pensionärer betalar också skatt . Kommer de på äldre boende eller har vård hemma betalar de också för detta.
  Här i svalövs kommun fåe de betala extra för städning hämtninga av förnödenheter,tvätt allt kostar extra.Ingenting är gratis
  Men magdalena Andersson vad kostar hon med alla resor bidrags arvode och EU politiker ,. Är inte det en kostnad.
  Varför bara pensionärer magdalena.
  Det är precis som det hamras i i huvudet , det är detsamma med klimatet.
  Det är inte de äldres fel och det är inget fel på klimatet det är bara ett fel det är idioter till politiker.

  Gilla

 • grunehetgrot

  Skall den s.k. finansministern få ordning på Sveriges välfärd behöver hon nog sätta ett par nollor till efter 90 miljarder.

  Gilla

 • Kenth Andersson

  Naturligtvis, ingenting kan ju bero på en drygt 40-årig helt sjuk och totalt okontrollerad massinvandring !!!!!!!!!!
  Inte konstigt att man idag får onda tankar varje gång man ser och lyssnar på dagens mytomaniska och landsförädiska politiker.

  Gilla

 • Kurt

  Jag kräks när jag se alla dessa pensionsräddare som är över 65 och deras feta madammer som vacklar fram i sina tält. Sen tanken att de få pension (Äldre försörjningsstöd som är mycket mera en en Svensk få i garanti pension efter ett helt arbetsliv och betalda skatter) från dag ett de smutsar när Svensk mark med sin närvaro och belastar Svensk sjukvård.
  Medan etablissemanget skylla på de äldre Svenskar som skall vara orsaken till de problem.genom att ha fräckheten att inte dö efter pensionen sådär mellan 65 och 70.
  Däremot sägs ingenting om de ”import Svenskar” som berikar (dränera) vårt samhälle med sin närvaro.
  Tyvärr få jag inte uttrycka vad jag vill göra när jag se dem på stan.

  Gilla

 • Kent

  Den sten hon behöver lyfta på och forsla bort får hon nog ringa till Jinerts för att rubba och få bortforslad.
  Svenskarna blir äldre ”koko” vilka blir inte det. Är människan totalt bakom flötet.

  Gillad av 1 person

 • Billy Boy

  Jag kan tipsa finansminister Magdalena Andersson (S) att börja vända på några intressanta stenar i det socialdemokratiska Malmö kommun där mångmiljarder av svenskarnas skattepengar varje år försvinner ner i det bottenlösa södra slukhålet …

  Jeanders bildblogg

  C:a 5,3 miljarder kr i kommunalt utjämningsbidrag betalas årligen till Malmö kommun från Sveriges övriga skattebetalare för att undvika att Malmö går i konkurs.

  Om den sittande JÖK-regeringen (= Löfven 2) med stöd av bihangen C och L (ev. också av dörrmattepartiet V) kunde stoppa detta stora bortflöde av skattepengar under perioden 2019 – 2026 (= 8 år) kunde finansministern räkna hem ett jättestort överskott i stället på inte mindre än c:a 42,4 miljarder kr (= 5,3 årliga miljarder kr ggr 8 år), d v s pengar som med fördel skulle kunna spenderas på pensionärerna och på andra delar i svensk välfärd.

  Ovanpå dessa pengar finns det även utjämningsbidrag på mångmiljardbelopp som fördelas mellan Sveriges 21 landsting / regioner d v s även Region Skåne där Malmö ligger.

  Nedan några exempel på hur delar av bidragen fördelades åren 2017 – 2018.

  Delcitat

  Stockholms pengar till Skåne

  Vinnare på systemet är till exempel Skåne, Dalarna och Södermanland.

  Region Skåne beräknas få in nästan 5,5 miljarder kronor / år på skatteutjämningen medan Södermanland räknar in 1,4 miljarder kr / år och Dalarna får drygt 1,3 miljarder kr / år.

  Enligt beräkningar som Moderaterna i Stockholms läns landsting redovisar kommer de nya skatteintäkterna för 2018 att utjämningsbeskattas med nästan 80 procent. Så för varje hundring, i fråga om skatteintäkter, som de som bor i Stockholms län drar in, stannar bara lite drygt 20 procent i Stockholmsregionen. Resten fördelas vidare ut i landet.

  I Stockholms stad bor numera c:a 900 000 människor. År 2020 beräknas Stockholm spränga miljonvallen.

  Finansministern får kritik

  – I stället för att straffbeskatta Stockholms läns tillväxt bör finansministern kräva att bidragstagarlandstingen effektiviserar sin verksamhet, säger finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M), i ett pressmeddelande i en tydlig passning till finansminister Magdalena Andersson (S).

  Så om skatteunderlaget i Stockholms län ökar med en procentenhet innebär det att effekten nästa år blir ökade skatteintäkter med 695 miljoner kronor. Men eftersom inkomstutjämningen ökar med 548 miljoner kronor blir skatteintäkten netto 147 miljoner kronor, det vill säga 21,2 procent.

  Utjämningsskattens baksida

  Irene Svenonius menar att det är en straffskatt som försvårar möjligheten för fler jobb och mer tillväxt.

  Skattebetalarnas pengar i Stockholmsregionen ska gå till bättre sjukvård och mer kollektivtrafik här där antalet invånare och därmed behoven växer kraftigt, inte till att finansiera andra landsting och regioners underskott, säger Irene Svenonius. (Publicerat 5 mar 2017).

  Slut delcitat

  Läs gärna mer på:

  https://unv.is/expressen.se/nyheter/stockholms-attack–mot-skatteutjamning

  Malmö kommun (tillhör ju region Skåne) och får därför årligen sin beskärda del av de nästan 5,5 miljarderna skattekronorna i utjämningsbidrag de övriga landstingen / regionerna i Sverige (och då ffa från landstinget / regionen Stockholm) överför till Region Skåne.

  Hur stor andel av dessa årliga landstings- / regionbidrag på c:a 5,5 miljarder kr till Skåne som gynnar Malmö kommun finns inga uppgifter på eftersom bidraget på 5,5 miljarder kr gäller för hela Region Skåne där även övriga skånska kommuner ingår och därmed också drar fördelar i olika hög grad.

  Men om finansminister Magdalena Andersson (S) kunde lyfta även på den stenen / de stenarna skulle hon säkerligen finna ytterligare ett antal mångmiljardbelopp där att räkna hem i sitt sökande efter pengar till pensionärerna samt även till andra delar av den underfinansierade svenska välfärden.

  Gillad av 2 personer

  • Billy Boy

   Tillägg:

   Här ytterligare ett tips till finansminister Magdalena Andersson (S) att börja vända på ännu fler intressanta stenar i det socialdemokratiskt vanstyrda Malmö kommun.

   SVT UG föredrog tidigare att prioritera ”avslöjanden” om delvis lagliga affärer i flera utländska skatteparadis på Malta & Bermuda (Paradisläckan) samt (Panamadokumenten) etc där svenska lagar inte gäller.

   F d ordförande i Svenskt Näringsliv Leif Östling placerade delar av sina inkomsterna i ett bolag på Malta vilket inte ens var olagligt. Inkomsterna hade han tjänat utanför Sverige (i Nederländerna) och inkomsterna var därmed inte ens beskattningsbara i Sverige enligt gällande skattebestämmelser. Han åtalades aldrig och dömdes därför inte heller för något skattebrott.

   Leif Östling ifrågasatte också vad man fick för skattepengarna, som betalas i Sverige och blev då hudflängd av både SVT:s journalister samt av finansminister Magdalena Andersson (S) m fl.

   De hårda påtryckningarna på Leif Östling både från MSM-media och från den S-ledda regeringen (Löfven 1) m fl fick honom att avgå från ordförandeposten i Svenskt Näringsliv trots att han inte ens gjort någonting olagligt.

   Lyssna gärna till det mycket intressanta samtalet på podcasten nedan publicerad på Youtube:

   Notera Leif Östlings mycket hårda kritik mot våra inkompetenta politiker. Han är inte nådig i sin kritik av finansminister Magdalena Andersson (S) och alla hennes skattehöjningar. Östling har talat personligen med finansministern, som inte förstår allvaret i Sveriges problem.

   Skattepengar pumpas in i många olika ineffektiva offentliga verksamheter som fungerar mycket illa eller i många fall inte fungerar öht, vilket har pågått under mycket lång tid. ”Systemkollaps kommer om fem till tio år” säger Leif Östling.

   Östlings kritik och hans lösning på problemen framförs ffa mellan tidskod från c:a 13 min fram till full tid vid 30:47 min.

   Regim-media i form av SVT UG har alltid prioriterat att avslöja diverse lagliga affärer i flera utländska skatteparadis än att granska den ständigt pågående storsvindeln med skattepengar i Sverige … exempelvis i det inhemska skatteparadiset Malmö …

   … men också pågående omfattande skattefusk som förekommer även i andra delar innanför Sveriges gränser.

   Svarthandeln på Malmö stads kriminella och ljusskygga marknader orsakar ett sammanlagt gigantiskt skattebortfall, vilket tidigare bedömts uppgå till c:a 2,2 miljarder kr / år … sannolikt ännu större nu år 2019. Den utbredda svarthandeln pågår ständigt i allsköns olika branscher i den sosse-vanstyrda Malmö kommun.

   Varför rapporterar varken Public Service SVT & Sveriges Radio eller övriga PK-media om dessa gigantiska inhemska skatteförluster … och varför är det knäpptyst om detta från finansminister Magdalena Andersson (S)? Hon har ju i talet i Almedalen den 5 juli 2019 förklarat sig vilja vända på alla stenar för att hitta pengar till de stora behoven för pensionärerna och även för andra ändamål relaterade till den svenska välfärden.

   Hittills har ju dessa förlorade mångmiljardbelopp i de flesta fall hamnat som obeskattade kontanter rakt ner i de kriminella svarthandlarnas plånböcker / i deras fickor eller i plastkassar fulla med kontanter om de undanhållna sedelbuntarna blivit alltför stora för skattesmitarna att bära på sig.

   Skattesvindlarna vill ju självklart undvika att öppna och sätta in pengarna på bankkonton i svenska / utländska banker där de riskerar att spåras av myndigheter såsom Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Finansdepartementet.

   Eller varför är inte några äkta och hederliga svenska journalister i samhällets tjänst intresserade av att kartlägga och avslöja fakta om det utbredda mångmiljardsvindleriet.

   Finansminister Magdalena Andersson (S) tillönskas nu ett …

   Stort Lycka Till!

   … med det omfattande sten-lyftningsarbetet som väntar henne ffa i det ekonomiskt sosse-vanstyrda Malmö kommun.

   Gilla

 • bjornwiklund

  MEN

  ”En stor orsak till detta är enligt dig att svenskarna blir äldre och att fler går i pension.”

  detta besked gör mig förvirrad…..
  det behövs 90 miljarder på årsbasis 2026….

  och det sägs att det beror på en åldrande befolkning och fler och fler går i pension…
  men har inte Annika Strandhäll informerat att pensionsåldern skall höjas till 70 år? Då kommer cirka en halv miljon inte att gå i pension….

  Dessutom då 65–70 jobbar betalar de skatt vilket förmodligen blir två plus… ett att denna grupp har ett nettobidrag till staten dels att det blir cirka en halv miljon pensionärer färre…. och kommer så att förbli då de stora kullarna från 1940-talet klingat av….

  Näe detta verkar inte vara hela verkligheten ja inte ens en liten. liten bit av den…..

  Tala om vad som ökar kostnaderna i stället och tala också om hur man då man insett det verkliga problemet tänker åtgärda det…..

  Gillad av 3 personer

 • centurion

  Men är det inte bra märkligt. Före valet gick Sverige som tåget. Efter valet har ekonomin spårat ur. Och allt är pensionärernas fel.??? Så förskräckligt många nya pensionärer blir det väl inte på bara några månader.

  Gillad av 1 person

 • Micke

  Ja det kommer bli problem när svenskarna går i pension och vi måste förlita oss på folk som prioriterar att vända upp röven 5ggr om dagen och hasa runt i kartan.

  Gilla

 • Jan Ivarson

  TIDSENLIGT PROBLEM INSPIRERAT AV 1950-TALETS RÄKNEBOK

  A och B levde på att gräva diken åt staten. Det hade fungerat bra i många år genom att staten höjde ersättningen i takt med kostnadsökningen. Så tillkom C som inte arbetande men försörjdes med pengar som tidigare gått till A och B. De fick det sämre och fick stå i längre köer för att få vård.

  Då sa finansministerns att det var nödvändigt att höja skatterna för att A och B skulle få bättre lön. Om pengar som gick till C talade ingen för det var kutym att inte sätta grupp mot grupp i debatter, trots att fördelning av skattemedel mellan olika behov var politikernas uppgifter.

  Gilla

 • Hasse W

  Förnuftigt skrivet som alltid Sandor. Du är en klok karl!

  Gilla

 • turrim

  Bra Sandor! Det här borde ”din” riksdagsledamot ha krävt ut löpande.

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: