Invandring bra för pensionärerna…


EU-VALET 2019. Dagens ökade invandring hjälper till att försörja morgondagens pensionärer. – Tack vare invandringen ser det väldigt mycket ljusare ut, sa framtidsministern Kristina Persson, S, till Expressen den 9 april 2015.

 

Kristina Persson grundade år 2005 tankesmedjan Global utmaning och är idag ledamot och rådgivare i tankesmedjan som bland annat säger: ”Vi befinner oss i en tid när nationalism, faktaförnekelse, främlingsfientlighet och protektionism är på stark frammarsch. Vi ser denna globala rörelse – påhejad av Putin och Trump och även av regeringschefer och politiska partier inom EU – som ett hot mot den rättsordning som ett par generationer européer har byggt upp. Valet till Europaparlamentet i maj blir…”
Tankesmedjan är ”givetvis oberoende” enligt dem själva men finansieras av Hyresgästföreningen, HSB, Nordiska ministerrådet, EU, Södertörns högskola, Botkyrka kommun, Vinnova, statliga myndigheter och institutioner osv. med andra ord i grunden skattepengar och en socialdemokratisk rörelse.
-Pettersson blir lite rädd, det verkar som Kristina Persson tror på det hon säger…
***
Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168


25 responses to “Invandring bra för pensionärerna…

 • SVENSK

  Man blir snart illamående av ta del av deras galna slutsatser, lögnpropaganda och ”fake news”!

  Gilla

 • Nizze

  pensionsräddare, javisst, de räddar pension till sig själva!

  Gilla

 • Per

  Lita aldrig på en politiker! Att kalla migranter
  för pensionsräddare stämmer så tillvida att de räddar oss från allt vad en vettig pension heter.
  Experter på uttrycka sig tvetydigt så de kan klara sig undan ansvar

  Gilla

 • Lagro

  Asyl och anhorighetsinvandringen är motivet att få socialistroster och därfor värvades folk från tredje världen, som fick uppehållstillstånd och snabbt medborgarskap, där det enda kravet var att de skulle rosta rätt.
  Nu kunde de inte se konsekvenserna med den här värvningen som har blivit rena katastrofen for landet.

  Gillad av 1 person

  • Lagro

   Den som påstår att asylinvandringen är for att rädda pensionerna ljuger eller är helt okunnig.
   Asylinvandringen kostar enorma pengar därfor det är ingen arbetskraft som kommer till landet.
   Asyl och anhorighetsinvandringen forsorjs med forsorjningsbidrag och bostadsbidrag som alla har kan man påstå.
   Sedan har de tillgång till fri tand och sjukvård och skolor.
   Med den okning av folkmängden genom asyl och anhorighetsinvandringen fordras mer energi, ett kärnkraftverk behover byggas ut, att importera el kanske inte är mojligt och kostar.
   Bilar okas i landet som gor att mer olja och bensin måste importeras.
   En sådan kraftig okning av folkmängden som skett i Sverige genom import från tredje världen blir det stora påfrestningar på miljon.
   Att kronan har forsvagats till en skräpvaluta är fullt logiskt med de politiska beslut som tagits.
   Ett flertal nationalekonomer har varnat på tidigt stadium for den här utvecklingen men politikerna och de som rostar har inte lyssnat.
   Assar Lindbeck som är nationalekonom varnade på tidigt stadium det som kommer att hända och nu befinner vi oss där.

   1988 blev SD ett politiskt parti och kom sedmera in i riksdagen och de har hela tiden varnat for den här massinvandringen av odågor från tredje världen, nu kan det påstås att de var rätt ute hela vägen.

   Gillad av 1 person

   • Lagro

    Det som politikerna sysslat med när det gäller asyl och anhorighetsinvandringen är logner for att vilseleda folket, eller så är det helt okunniga.
    Nu har asylinvandringen helt kollapsat och då måste politikerna hitta syndabockar och det tycks bli att andra länder i Europa har inte ställt upp på galenskapen som de svenska politikerna gjort.
    Polen tycks ha blivit utsedd av de svenska politikerna som en syndabock och även Ungern, men i de länderna finns det forståndiga politiker som ställer upp for folket i landet och inte borjar agera som någon socialbyrå for tredje världens odågor, som svenska politikerna gjort.
    Den svenska asylinvandringspolitiken har ingen respekt i EU utan kan ses som ett verk av helt okunniga politiker , som inte tycks ha vetat vad de gjort.
    Man kan påstå att den här asylinvandringen borjade från Somalia, men det var inget krig i Somalia utan en svältkatastrof som var orsaken av en långvarig torka, som gjorde att det blev brist på mat och folket svalt.
    Mellan klanerna har det alltid funnits konflikter som är inget nytt.
    Det enda rätta var att sätta upp läger i angränsande länder med support av mat m.m. som också gjordes bland annat i Kenya sattes upp ett läger i FN:s regi med ca 700.000 flyktingar som fick mat och husrum.
    Den svenska insatsen med import av människor från Somalia var som att pinka i Atlanten, och som sedan skapade problem i Sverige.

    Gilla

 • Ture

  Ingen hög IQ där inte, men å andra sidan så tycks inte intelligens vara någon högprioriterad egenskap för att få bli politiker idag.

  Gillad av 1 person

 • Ruth Magnusson

  Väntar tokan på att hon ska bli 80 år och hamna på hemmet, och lyckas få bli våldtagen eller?

  Gilla

 • Johan Sahlin

  Om det går så bra för sverige som nomenklaturen säger I riksdagen och media, så ska pensionsåldern snarare sänkas till 60 än höjas till 67.
  Varför då, joo då kommer raket kirurgerna att få ett jobb att söka.
  Man vi vet alla att det är inte anledningen till att om är här…

  Johan s

  Gillad av 1 person

 • Tore

  Trams minister Kerstin. Persson kommer från en annan planet så vi måste förlåta hennes korkade svammel.

  Gilla

 • Opeter

  Hur i helvete kan man bli så hjärntvättad och verklighets frånvarande ????? En idiot begriper att denna invandring kommer bara kosta mer för samhället och ställa till med ännu större problem !!!!!!!

  Gillad av 1 person

 • Fyllfinnen

  Vissa har missförstått detta med tankesmedja, man ska inte dunka huvudet mot ett smidesstäd för att få bättre tänkande. Det enda som händer är att man får ont i huvudet, och efter för stor användning av denna princip har man förlorat en massa hjärnceller.

  Gilla

 • centurion

  En liten dagdröm…–Stefan Löfve´n : ”Det är ju givetvis så att när vi ska UTVISA väldigt många under en kort tid, så är det en liten ansträngning, ja. Men det kommer att bli lönsamt lite längre fram……..” Om det ändå hade varit så väl !

  Gilla

 • Nicklas

  Ja dessa fake news media har verkligen ingen farstu. Invandringen är en katastrof vi lär väll få jobba tills vi är 100år för att försörja den nya adeln.

  Gillad av 1 person

 • Klas

  Det är samma idioter som hela tiden har hävdat att invandringen är lönsam på sikt som också hävdar att invandring krävs för att försörja en allt större grupp pensionärer. För det första så arbetar endast en väldigt liten andel av de dysfunktionella invandrare som kommer hit. De måste istället försörjas av arbetande svenskar. För det andra så blir även invandrare äldre (vilket framtidsministern Kristina Persson inte verkar begripa) och ska ha pension. Eftersom de inte har arbetat och betalt in till sin pension kommer svenska pensionärer att bli tvungna att försörja dessa invandrade pensionärer som aldrig har betalat in en krona till pensionssystemet. Invandring av araber och afrikaner leder bara till större och större problem. De är en enorm belastning för samhället. Att påstå något annat är ren lögn och hyckleri.

  Gillad av 1 person

 • fete

  Då kan vi sänka pensionsåldern till 60 år …….

  Gillad av 1 person

 • Nils Dacke

  Är inte pensionerna redan räddade?, det har ju PK-packet lovat i flera år. Deras logik är i alla fall fantastisk, först måste vi importera invandrare från dysfunktionella länder för att rädda pensionerna, sedan måste kommande svenska pensionärer jobba betydligt längre och i många fall fram till gravens rand för att rädda dessa pensioner.

  Gillad av 1 person

 • Lellegoo

  Observera uttrycket, demografiska försörjningskvoten. Ja den faktiska försörjningskvoten blir ju ännu högre med invandring, då de inte kommer i jobb. kan inte svenska, har inga skills som efterfrågas och tydligen heller inget starkare motiv att jobba, pengar kommer ändå.

  Vad skit de politiker som yrade om pensionsräddare har att äta upp.

  Gillad av 1 person

 • li br

  Sveriges ekonomiska rapport 2019 till EU.

  Problemet: Svenskar…

  Antalet personer i åldern 20–69 år som är födda i Sverige har minskat de senaste åren och kommer med stor sannolikhet att fortsätta minska med ca 70 000 personer fram till mitten av 2020-talet, för att därefter öka endast svagt. Räknat enbart på personer som är födda i Sverige ökar antalet yngre och äldre snabbt fram till mitten av 2030- talet. Försörjningskvoten på de som arbetar ökar och blir för stor att bära för infödda svenskar.

  Lösningen och de som kommer generera pengar: invandrare

  Eftersom de som invandrar till Sverige har en lägre genomsnittsålder än de
  som är födda i Sverige innebär en ökad invandring att den demografiska
  försörjningskvoten minskar. Antalet unga och de i yrkesverksam ålder förväntas öka särskilt snabbt fram till ca 2025, då invandringen förväntas vara stor.

  I hela befolkningen ökar antalet äldre och yngre långsammare ((tack vara att vi får in massa invandrare)) i relation till befolkningen i yrkesverksam ålder och når inte samma nivåer. De utrikes födda bidrar således till att sänka försörjningskvoten samtliga år. Störst är skillnaden i slutet av 2030-talet.

  För att den lägre demografiska försörjningskvoten till följd av invandring ska leda till ett minskat tryck på de offentliga finanserna krävs en väl fungerande integration.

  Först lite sämre innan det blir bättre……..

  Åren fram till 2035 karaktäriseras av demografiska förändringar som tenderar att öka den offentliga sektorns primära utgifter. Efter 2035 bedöms
  utgifterna öka i långsammare takt. Det demografiska kostnadstrycket avtar efter 2035 och de primära utgifterna minskar på lång sikt till mindre än 45 procent av BNP.

  Det ska vara gött att bli äldre…….(not)

  Dagens äldre kan se fram emot en betydligt längre tid som pensionärer än
  tidigare generationer. Både åldern för utträde från arbetsmarknaden och den förväntade medellivslängden har ökat de senaste decennierna. Det finns även ekonomiska drivkrafter i pensionssystemet som bidrar till att
  senarelägga utträdet från arbetsmarknaden. Om utträdet från arbetsmarknaden inte senareläggs innebär det att den genomsnittliga ålderspensionen kommer att öka långsammare än de sysselsattas inkomster,eftersom pensionen blir lägre när medellivslängden ökar och de intjänade pensionsrättigheterna måste fördelas på fler pensionsår.

  Välfärden kommer bli mycket bättre år 2060 -2100

  I Sverige tillhandahålls välfärdstjänster som vård, omsorg och utbildning i
  stor utsträckning via den offentliga sektorn till låga eller inga kostnader för
  brukaren. En högre efterfrågan på välfärdstjänster utgör en potentiell
  utmaning för framtidens finanspolitik. Samtidigt växer välståndet och
  resurserna, vilket innebär att möjligheten att möta denna utmaning förbättras.

  Diagram 5.8 visar att BNP per capita i fasta priser i referensscenariot förväntas vara nästan dubbelt så hög 2060 som 2018, och mer än fyra gånger så hög 2100.

  Bara vi får en god integration så löser sig allt !!

  En snabbare etablering av nyanlända förbättrar finanspolitikens hållbarhet
  genom ökade skatteintäkter och minskade utgifter för bl.a. ekonomiskt
  bistånd, bostadsbidrag och arbetsmarknadsstöd. För att bedöma effekten av en snabbare etablering av nyanlända antas att skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes födda och personer födda i Sverige minskar med hälften mellan 2022 och 2035. Därmed ökar antalet arbetade timmar i ekonomin med drygt 3 procent fram till 2035.

  Sveriges konvergensprogram 2019 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-convergence-programme-sweden_sv.pdf

  Gilla

 • Erling

  Hennes uppriktiga omsorg om oss är gripande! Blir rörd till tårar.

  Känns hur tryggt som helst inför stundande behov av omsorg!

  Gillad av 1 person

 • Magnus Eriksson

  Av någon underlig anledning verkar det som om MS-journalister och riksdagsledamöter och regeringsledamöter i Sverige inte begriper något. Är dom svagbegåvade?

  Gillad av 1 person

 • kaj jakobsson

  Tja, fråga den drygt halva miljonen
  pensionärer som har mindre än 10.000
  I månaden före skatt De framlever sin
  Ålderdom i skuggan av fattigdom.
  Arma land

  Gillad av 1 person

 • irene andersson

  Assistansbolag, bestående av personer med invandrarbakgrund, hjälper brukare.
  Som sidoverksamhet bedrivs narkotikahandel.

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: