Chefredaktören som vill stå upp för den lilla människan genom att tysta den

MEDIA. Idag publicerades mitt bemötande på den Eskilstunastyrda lokaltidningens Södermanlands Nyheters artikel om “Oxelösundsbon Tommy Pettersson driver en av Sveriges största hatbloggar”

Skärmdump från SN, naturligtvis gjord för att läsaren ska tro att Pettersson är åtalad vilket inte är fallet.

Inte nog med det, Eva Burman, chefredaktör och ansvarig utgivare för Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter har nedlåtit sig till att kommentera min “insändare” med en replik, damen måste tydligen ha sista ordet.

Eva Burman säger i en intervju med Medievärlden att Sörmlands Media hämtar en övervägande del av nyheterna på sociala medier och att hon vill stå upp för den lilla människan.

Replik från Eva Burman, chefredaktör och ansvarig utgivare: (Mina svar med fetstil under Burmans påståenden. 

Burman: SN är och har alltid varit generös med genmälen och ska så fortsätta vara. Det är en trovärdighetsfråga och föreskrivs i de pressetiska regler som seriös media förhåller sig till. Båda sidor ska beredas möjlighet att komma till tals i en publicering.

Pettersson: I de pressetiska reglerna som Burman påstår att seriös media förhåller sig till står att man ska vara generös med bemötanden och att det ska ske utan dröjsmål så att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. -Pettersson tycker inte det är generöst att vänta elva dagar med publiceringen eller att begränsa mitt utrymme till 2000 tecken samt diskutera om det ska kallas genmäle eller insändare. 

Burman: Men Tommy Pettersson misstolkar, medvetet eller omedvetet, pressetiken i ovan inlägg. Han har fått komma till tals i artikeln, det vill säga han har fått genmäle.

Pettersson: Här ljuger Burman, jag har inte fått komma till tals. Jag fick tre frågor från SN:s reporter Ann-Katrin Drevfjäll om en annan artikel, inte om att SN kallade mig hatbloggare:

Idag har administratören för FB-gruppen ”Stå upp för Sverige” åtalats för brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

 1. Hur ser du på åtalet?
 2. Får det någon inverkan på Petterssons blogg?
 3. Är du rädd för att själv bli åtalad?

Mina svar blev:

 1. Har inte sett något åtal och har inga synpunkter på det. Använder inte Facebook, och känner inte till gruppen.
 2. Nej.
 3. Nej. 

Burman: Efter publiceringen har Tommy Pettersson sedan velat publicera en text han själv skrivit, d.v.s. en insändare. Men i den berörs inte sakfrågan överhuvudtaget. I stället blir det ytterligare en pamflett om problemen med invandring. Såklart.

Pettersson: Här är chefredakör Burman verkligen ute och cyklar. Jag kontaktade henne i egenskap av ansvarig utgivare med en begäran om GENMÄLE. Inget annat. Sakfrågan är varför SN kallar mig hatbloggare och där får jag inget svar av Eva Burman. Och varför Sörmlands Media låtsas som det inte är några problem med asylinvandringen får stå för dem. Att tidningens chefredaktör i sin replik använder en nedlåtande ton och kallar mitt genmäle “insändare” och “pamflett” är talande.

Burman: Det hade varit klargörande om han besvarat ansvarsfrågan i stället. Grundpubliceringen handlade om BBS-lagen. Upphovsmannen och administratören till gruppen Stå upp mot Sverige har åtalats för att han inte tagit bort kommentarer som uppenbart är hets mot folkgrupp. Fälls mannen och det blir prejudikat i HD blir det omöjligt att friskriva sig från ansvar för kommentarer likt Petterssons blogg och andra FB-sidor försöker sig på.

Pettersson: Här är det ännu mer svammel från Eva Burman, om grundpubliceringen handlade om BBS-lagen, varför ställde SN inte frågor om detta? 

Burman: Det hade varit spännande att höra Tommy Petterssons resonemang, vilket ett genmäle egentligen innebär. Nu står han läsarna svaret skyldig.

Återigen, jag kommenterade inte artikeln om “Stå upp för Sverige” utan försöker förklara varför jag driver min blogg och få svar på varför jag kallas “hatbloggare” av SN när jag använder mina grundlagsskyddade rättigheter till åsikts- och yttrandefrihet. 

Det vägrar Eva Burman, Chefredaktör och ansvarig utgivare svara på. Burman tycker tydligen det är hat att påtala problemen med asylinvandringen och att låta den lilla människan komma till tals på min blogg…

Om Eva Burman på bloggen…

TIDIGARE 2019-03-12. SN kallar mig hatbloggare och håller inte löften

MEDIA. Lördagen den 3 mars 2019 oöpublicerade den Eskilstunastyrda lokaltidningen Södermanlands Nyheter en artikel där de kallade mig hatbloggare. “Oxelösundsbon Tommy Pettersson driver en av Sveriges största hatbloggar”

Jag har begärt och fått skriftligt löfte av chefredaktör Eva Burman och reporter Roger Sundberg att får svara på deras artikel om mig. Tyvärr håller inte tidningen vad de lovar. Den första begäran om genmäle “Ni kallar mig hatbloggare” tog SN inte in, oklart varför. Sedan fick jag löfte om att svara med en insändare på max 2000 tecken, “SN kallar mig hatbloggare”, den tog de heller inte in. Ni ser båda nedan.

Uppdaterat: Idag den 13 mars har SN publicerat mitt svar. Det som ska ske utan dröjsmål tog elva dagar.

-Pettersson försöker vara en ansvarstagande medborgare, det är troligen mer än vad man kan kalla Sörmlands Media, Eva Burman och #jagärhär när de jagar oliktänkande…

***

SN kallar mig hatbloggare

SN nämnde mig och Petterssons blogg i mindre smickrande ordalag den 2 mars i pappersupplagan – ”Oxelösundsbon Tommy Pettersson driver en av de största hatbloggarna i Sverige” m.m.

Jag försökte få in ett genmäle i SN som skickades den 3:e. I medias regler står att ett genmäle ska publiceras ”utan dröjsmål” för att läsarna ska ges en möjlighet att förstå sambandet.

Det känns oroväckande att en ansvarig utgivare och chefredaktör för Sörmlands samtliga lokaltidningar så tydligt visar sitt ointresse för de egna Publicitetsreglerna och dels drar ut på publiceringen, medvetet eller omedvetet. Dels förvandlar genmälet till en insändare med begränsat antal tecken.

När det gäller hatet så vill jag upplysa om att jag inte hatar någon, och absolut inte enskilda människor, jag använder min grundlagsskyddade rätt till åsikts- och yttrandefrihet. Jag låter dessutom andra människor komma till tals med kommentarer och insändare på bloggen.

Jag är kritiskt till dagens politik där mångkultur verkar ha blivit en livsstil utan att någon kan förklara varför eller ge några exempel där mångkulturen fungerar.  

Jag skulle kunna göra en lång lista på saker som inte fungerar eller fungerar sämre på grund av den icke-västliga massinvandringen men nöjer mig med att det finns i grunden bara en stor fråga:

Migrationen och dess konsekvenser. Asylinvandringen påverkar allt. Arbetslösheten, bostadsbristen, skolan, socialbidragen, skatterna, välfärden, brottsligheten, tilliten, allt!

Jag försöker vara en ansvarstagande medborgare. Jag är inte med i något parti eller politiskt aktiv. Jag driver en blogg ideellt.

Min inställning är att samhällsförändringar ska ske så långsamt och försiktigt att man inte råkar slå sönder något som fungerar väl. En så dramatisk demografisk förändring som dagens asylinvandring till Sverige innebär är allt annat än långsam och försiktig, och det vi råkar slå sönder på vägen kan visa sig omöjligt att reparera i efterhand…och det är det lilla…

Tommy Pettersson, opinionsbloggare som inte hatar…

***

Det är allvarligt när en tidning använder nyhetsartiklar för politisk påverkan och försöker tysta människor som inte tycker som redaktionen. SN bryter mot journalistikens regler, Sveriges grundlag om yttrande- och åsiktsfrihet samt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19 “Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.” 

Det står helt klart att det inte går att lita på Sörmlands Media som består av Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter. Ansvarig utgivare och chefredaktör för dessa tre tidningar är Eva Burman.

TIDIGARE 2019-03-07. Lokaltidningen vägrar Pettersson genmäle

MEDIA. För en knapp vecka sedan publicerade lokaltidningen Södermanlands Nyheter en artikel där det bland annat stod “Oxelösundsbon Tommy Pettersson driver en av Sveriges största hatbloggar”

Pettersson tycker Sverige ska bli lagom igen.

Jag skickade den 3 mars in en begäran om bemötande, så kallat genmäle, men det har mötts med tystnad.

Till god journalistisk etik hör att jag åtminstone borde erhålla ett besked om huruvida SN avser att publicera genmälet eller inte, men SN tänker tydligen nonchalera genmälet i hopp om att saken ska glömmas bort. Ett genmäle går ej att jämföra med en insändare. SN har påstått saker om mig som jag anser att de inte stämmer och det minsta man kan begära är att SN ger mig möjlighet att försvara mig eller förklarar varför.

Journalisterna skryter då och då att de som komplement till grundlagarna har vissa publicitetsregler att följa, vilket skiljer dem från andra skribenter. Det är ännu en gummiparagraf som redaktionerna använder när det passar dem.

Var generös med bemötanden: 

5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.

UPPDATERAT: SN:s chefredaktör Eva Burman har hört av sig, jag ska få in ett genmäle men som insändare vilket inte är samma sak. Dessutom får den vara på högst 2000 tecken. Märkligt, jag kommer att lämna in en “insändare” så får vi se om de godkänner det. Men då har det gått över en vecka och “utan dröjsmål” har spruckit.

***

Oxelösund den 3 mars 2019.

Begäran om genmäle efter artikel i SN den 1 och 2 mars 2019

Ni kallar mig hatbloggare

Södermanlands Nyheter nämnde mig och Petterssons blogg i mindre smickrande ordalag den 1 mars på nätet och 2 mars i pappersupplagan – ”Oxelösundsbon Tommy Pettersson driver en av de största hatbloggarna i Sverige” och ”Nu vill Tommy Petterson inte tala med SN men svarar korthugget på tidningens frågor per mejl…”.

Vi tar det senaste först, det finns ingen lag om att jag är tvungen att ställa upp på en intervju, vilket jag gjort tidigare med Roger Sundberg och Tommy Kägo. Tyvärr blev artiklarna inte i närheten av vad jag sagt och det har lärt mig att enbart göra skriftliga intervjuer.  

”En av de största hatbloggarna i Sverige” skriver SN utan att ange någon källa för storleken eller vad som avses med hatblogg. Det kan vara förtal.

När det gäller hatet så vill jag upplysa om att jag inte hatar någon, men jag är kritiskt till dagens samhälle där mångkultur verkar ha blivit en livsstil utan att någon förklarar varför eller kan ge exempel på där mångkulturen fungerar.

1975, beslutade en enig riksdag utan diskussion eller konsekvensutredning att vi skulle bli mångkulturella, sedan dess har det ena efter det andra problemet dykt upp.

Några exempel på varför jag är kritisk till 1975 år politik och dagens samhälle:

 • Journalister rapporterar inte sakligt och korrekt utan vill få folk att tycka ”rätt i rätt frågor”
 • Samhället värnar inte om äldre utan låter unga män från främmande länder gå före
 • En religion står över lagen
 • Risken för terrordåd är överhängande
 • Terrorister går lösa och släpps in i landet med minimal kontroll
 • Folk, även oskyldiga skjuts på öppen gata.
 • Sprängladdningar briserar i städerna
 • Polis och blåljuspersonal utsätts för stenkastning och andra faror
 • Bibliotek, badhus med mera är så stökiga att ordningsvakter måste patrullera
 • Sjukhusen måste ha vakter för att personalen hotas
 • Polisens resurser räcker till för Sveriges kriminella men inte för Mellanösterns
 • Skolan klarar inte sitt uppdrag att utbilda barnen
 • Samhället accepterar att föräldrar tvingar barn att gifta sig
 • Kvinnor törs inte gå ut ensamma, våldtäkterna har ökat enormt sedan 1975
 • Islam breder ut sig, trots att vi har 1400 års facit över den ideologin
 • Tilliten mellan människor har till stor del försvunnit.

Listan ovan kan göras betydligt längre. Allt, kort sagt, påverkas på ett avgörande sätt. Det finns i grunden bara en stor fråga: migrationen och dess konsekvenser. Den kan inte väljas bort.

Asylinvandringen påverkar allt. Arbetslösheten, bostadsbristen, skolan, socialbidragen, skatterna, välfärden, brottsligheten, allt!

Jag försöker vara en ansvarstagande medborgare. Jag är inte med i något parti eller politiskt aktiv mer än med bloggen. Min inställning är att samhällsförändringar ska ske så långsamt och försiktigt att man inte råkar slå sönder något som fungerar väl. En så dramatisk demografisk förändring som dagens asylinvandring till Sverige innebär är allt annat än långsam och försiktig, och det vi råkar slå sönder på vägen kan visa sig omöjligt att reparera i efterhand…

Tommy Pettersson, opinionsbildande bloggare utan hat

***

Nu vet jag sedan gammalt att Södermanlands Nyheter inte gillar mig och min blogg, däremot har jag inget emot SN, mer än att de de senaste minst tio åren gjort tvärtom vad de lovat. SN har pratat och lovat mer och bättre lokaljournalistik, vilket är bra och det vi behöver, bättre lokaljournalistik. Tyvärr har resultatet av dessa löften blivit tvärtom, mer samproducerat material och mer billig spaltutfyllnad. Det kanske är tvunget men då kunde SN vara öppen med detta. Nu sitter till och med chefredaktören i Eskilstuna och det är inte bra ur en lokaltidnings synpunkt.

Petterssons blogg har vuxit sig starkt under åren bloggen funnits, ideellt driven, utan annonser, utan bidrag och ekonomiskt starka sponsorer. Det vore verkligen något för SN att skriva om och fundera på varför folk vill läsa det vi skriver om. Nu går inte det eftersom SN och chefredaktör Eva Burman tagit avstånd från bloggen, till och med kallar mig hatbloggare och rasistisk bloggare för att jag engagerar mig i samhällsdebatten.

Därmed kan inte SN längre sägas vara en opartisk lokal nyhetsförmedlare utan är mera att beskriva som en tidning styrd av aktivister som tror sig kunna vara polis, åklagare och domare när det gäller det fria ordet.

Lite kul är att SN tyckte mitt genmäle var för mångordigt, enligt samma SN och den artikel med påståenden om mig och min blogg var mina svar ”korthuggna”. SN och Burman bestämmer självsvåldigt över vad som ska publiceras och inte publiceras i tidningen, när och hur.

SN har en egen agenda och bryr sig föga om uppdraget att vara ett forum för utbyte av tankar och idéer och samhällsdebatten. SN framstår alltmer som ett diktatoriskt media än en demokratiskt lokaltidning. Löften om publiceringar kan heller inte längre tas på allvar.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

72 thoughts on “Chefredaktören som vill stå upp för den lilla människan genom att tysta den

 1. Eva Burman försöker väl att få stora journalistpriset som aktiv
  i lögn industrin.

  Fast det finns nog lättare offer att ge sig på än Nina Drakfors?

 2. Nina som ställde upp och skulle svara på Mathias Ståhles frågor,.
  När de granskade GS och det var ingen brådska att svara.
  Fast det var en pågående artikel som skulle publiceras redan på fredagen nämnde inte Mathias ett ord om.

  “Ekuriren hittar på att jag inte ville svara på frågor”
  https://www.youtube.com/watch?v=8NenLQVdqNo

  Efter att artikeln hade publicerats så försökte Nina med att få kontakt med Eva Burman.

  Nina nämner:
  “I och med den publicering Ekuriren gjort om mig och Granskning Sverige så sökte jag Eva Burman flertalet gånger men hon svarade inte samt ringde inte upp som jag bad henne göra via mina meddelanden jag lämnat till henne. Till slut ringde en vän till mig tidningen och påtalade att jag måste få en möjlighet att få kommentera allt det skrivit om gällande GS. Då behagade sig tidningen att få en journalist att ringa mig och det är det samtalet som jag lägger ut i sin helhet i denna uppdatering.”

  Nina blev uppringd av Christina Levin som istället ville ställa följd frågor.
  Nina däremot tar upp om deras publicerade artikel.
  På frågorna som därefter Nina får så ger hon svar på tal.

  “Det finns bara en trollfabrik i Sverige och det är media själva”

  • Innehållet i den kommande publiceringen som därefter skulle komma som Nina skulle få tal del av blev intet.

   Nina nämner bl.a.
   “Jag har ringt henne flera gånger och lämnat meddelande men inget svar. Av en händelse så vet jag att hon är på sitt jobb då hon har svarat på samtal från tre andra personer.”

   “Ekuriren tillåter inte genmäle”
   https://www.youtube.com/watch?v=qVzYtOshzlg

   Efter att den nya publiceringen kommit ut så ville återigen Nina ha kont. med henne.

   “Eva Burman är det inte dumt att kommunicera såhär?

  • Global Compackt ja, inför detta var väl enda gången där blivit fart i Morgan Johansson, det var visst brått att få igenom detta, märkligt för den mannen bruka annars tillsätta nya ändlösa utredningar som dröjer flera år innan något resultat nås, men inför detta var han snabbare än blixten.?

  • Man kan lätt konstatera efter att ha lyssnat på de bandade samtalen på dessa 4 YouTube-videos att det finns gott om falska “hittepå”-historier som chefredaktören Eva Burman och hennes närmaste medarbetare på Eskilstuna-kuriren & Sörmlands Nyheter har fabricerat ihop på …

   https://i1.wp.com/1.bp.blogspot.com/-A5KmOLvh-v0/UZOCoMCbfuI/AAAAAAAAByU/eu8gRAyx0qw/s1600/marketka.jpg

   … de lyckats skapa åt sig själva för att därifrån sprida sina genomfalska historier.

   Då frågar man sig också hur mycket som är sant av det som chefredaktör Eva Burman oemotsagd tilläts berätta under Almedalsveckan i Visby på Gotland i början på juli månad år 2018. Hon berättade om diverse erfarenheter från avslöjandet av den svenska ”Trollfabriken Granskning Sverige” mm mm.

   T. ex påstods det att en massa hot och hat riktats bl a mot E-kurirens journalister och medarbetare. Eva Burman redogjorde för mycket mer om diverse internationella förvecklingar som E-kuriren sades ha drabbats av.

   Se och lyssna gärna till avsnittet med Eva Burman som kommer i slutet av videon vid tidskod c:a 40:00 och avslutande kommentarer vid tidskod c:a 49:00.

   [youtube https://www.youtube.com/watch?v=Vqe_uxSiDDY&w=560&h=315%5D

   • De här människorna med deras agenda är sjukare än vad jag tidigare har trott…

   • Att skydda Svenska journalister är inte samma som att skydda demokratin, i en demokrati låter man alla komma till tals, vilket inte är möjligt med dagens Media, är inte åsikter överensstämmande med deras egen o Makthavarnas sanning, så är deras röster inte hörda, och nonchaleras totalt i bästa fall, och påförs en massa fula tillmäle i sämsta
    fall?
    Man kan kalla folks åsikter för Trollfabrikationer eller vad dom vill, men alla som vill och kan se märker ju att all den kritik som riktas mot Media och Makthavare stämmer väl in på vad som skrivs och sägs, trots deras förnekelser, här syns tydligt Medias låga syn på den vanliga människan ( som även är dom media lever på) att dom inget begriper och helst ska hålla käft och låta proffsljugarna stå för alla åsikter!

    Svansföringen, är väl hög emot vad dom presterar, att
    kalla folks oro över utvecklingen i landet för trollfabrikation är
    är oförskämt, fullt värdigt Svenska journalister.

   • Vad sägs om detta som GS beskrivs som..
    Det är en Ukrainsk – Rysk finansiär som ligger bakom GS.
    GS har i bakgrunden en redaktion som sitter och uppmanar folk för att ringa, Samt ger beställningar på vilka som skall ringas upp.
    Ståhle infiltrerade och såg där en lista på telefonlistor vilka som skulle ringas upp.
    Hotbilden var enormt stor på redaktionen och journalisterna fick ont i magen av att svara i telefon.
    Ståhle var tvungen att bära skyddsväst en tid.

    “Eva burman om granskning Sverige”
    https://www.youtube.com/watch?v=Rc7pnb9gLwY

    Johan som här redogör med att ringa och ställa frågor till bl.a. DN om källan.
    Så blir man istället hotad med polis att de blir trakasserade.
    Samt hur det skrivs om att GS har ringt till Ekuriren med trakasserier.
    När GS ville fråga om varför Ekuriren förnekar med att det inte finns några no gozoner, i ytterområdena i Eskilstuna.
    Fast journalisterna själva inte kan vara där och göra reportage på dagtid, för att utsättas för stenkastn.

    “DN sprider fakenews & angriper Granskning Sverige”

 3. Är man svensk sk man vara tyst och lyssna och lära av vänster maffian som S.V.MP.
  Man ska knyta handen i fickan ,inte mer , gör
  Då kan man vara rasist eller hata hela männsklighetn.
  För mig har politikerna med sossarnas goda minne skapat fattigdom som pensionär med många fler . Och då är det inte kosntigt om vi blir i 1 000 000 fler på några år undrar hur vi har lyckats hitta alla dessa pengar.
  Varför höjer de pensions åldern det kan jag inte förstå?
  Det måate ju finnas mycket pengar till pensioner. Det kan väl inte vara så svårt. Har vi inte pengar så att ursvenskar kan leva dfägligt då kan vi inte ha pengar till EU i heller eller till ett framtida NATO Som kommer att 4 % av bnp

 4. Varför behandlar du inte SN, som de behandlar dig?
  I fortsättningen skulle du ju i stället för SN varje gång kunna skriva ‘Sn, en av landets största lokala hat-tidningar’.

  • Därför att Pettersson inte är någon hatare som dock SN tycks vara. Pettersson sysslar inte med förföljelser som SN tycks göra nästan dagligen.

 5. Hela SN´s rubrik är ju gjord,för att avsiktligt skada bloggen ! Samtidigt söka undervärdera Petterssons läsare,o. kommentatorer !
  Otroligt fult och visar den låga nivå denna lilla obetydliga PK-blaska ger sina läsare,för prenumerationsavgiften….
  Håll er på rejält avstånd från denna falska kvinnliga murvelfigur….

 6. De här orden fanns att läsa i Eva Burmans krönika den 1:a mars.

  “Får vi en vägledande dom är det slut med alla dessa försök till friskrivningar från ansvar, likt den Stå upp för Sverige eller sajter som Petterssons blogg med omodererade kommentarsfält försöker sig på. Personligen tror jag inte att ansvariga för dessa sidor är beredd att skaka galler för andras rätt att hata och hota på nätet.

  Men det återstår att se”

  Vad Eva Burmans egentliga agenda består av står att läsa i de orden. Burman anser att en bloggägare eller ägaren till en Facebook-grupp har hela ansvaret för det som skrivs i kommentarsfälten. Att vem som helst kan använda en synonym för att under sena timmar hata, hota och kränka för att sedan påvisa vilken rasistisk sida det där är, verkar inte Eva Burman förstå.

  Andemeningen är att alternativa medier och även vissa sociala ska dra sig tillbaka och överlämna nyhetsrapporteringarna till de som i årtionden hade monopol på dessa.

  I slutändan ska det innebära att den lilla människan aldrig ska ges chansen att göra sin röst hörd. De etablerade medierna har som bekant valt att dra tillbaks alla möjligheter att kommentera.

  Varför Pettersson och andra fria skribenter ska skaka galler för att någon annan skriver fult och fel, är för mig en gåta. I min värld är den som gör något också den som bär ansvaret för detta. Fast nu lever Eva Burman och jag i två helt skilda världar.

  • Naturligtvis är tanken att kunna släcka ner alternativ media och bloggar.
   Sverigehatare och antivita rashatare kommer ju naturligtvis posta kommentarer som innebär åtal för administratörer och ansvariga utgivare.

  • Vem är det som blivit hotad? Kan inte tanten hosta upp något exempel? Själv har jag läst där i många år utan att ha läst något hot från någon?Men så brukar ju makten att agera, det gjorde dom även i dom gamla Östländerna. STASI är kanske hennes förebild?
   Stasi försvann aldrig, det flyttade bara över Östersjön till Absurdistan!

  • Men, om en prenumerant av den lokala hat-tidningen SN skriver något någonstans på internet, borde då inte Burman straffas för detta?

  • Innan var det drevet mot GS.
   Hur det gick känner vi till.
   När GS hemsida är nedsläckt samt det på deras Youtube finns inte mycket kvar.

   • Swebb TV också Henrik Jönssons utmärkta genomgång av alla tokigheter som sker i detta landet, för att nämna några.

  • Vadå “friskrivningar från ansvar”?
   För mig är det fullständigt bisarrt att någon som upplåter ett kommentarsfält överhuvudtaget skulle kunna ha något som helst ansvar för vad andra människor skriver där. Det är givetvis den som skriver något som har ansvar för det den skriver!

   Som Rebecca Weidmo Uvell har skrivit, det är som om posten skulle hållas ansvarig för vad folk skrev i breven som posten delar ut…

 7. SN som nyhetsförmedlare är i stort sett lika som alla andra lokaltidningar, vi kan vara dem förutan. Det mesta är bara negativt och inte av något större intresse “bilar krockade på Storgatan” ex. vis är det något att skriva om vare sig det är i Nyköping eller annorstädes?
  Ung man skottskadad, sköts i båda benen. Ingen anhållen eller misstänkt lika ointressant. En artikel om sådan företeelse, orsaksförhållanden mm vore av intresse men se det går inte utan att blanda in rasismkorten. Det bästa vore sluta köp dessa blaskor!

 8. Vad hjälper det med digitala utgåvor ifall innehållet håller samma usla standard som pappersutgåvorna??

 9. Kreator, du kan skryta bäst du vill, vad är anledningen till att ni slår ihop era blaskor, köper desperat upp varandra? Inte är det väl för att det går speciellt bra för er? Är man oseriös mot läsarna som trots allt bekostar era blaskor genom att vinkla tysta ner utelämna uppgifter, så får man räkna med reaktioner från kunderna, en helt naturlig reaktion som jag hoppas fortsätter när ni vägrar att förbättra er. Och denna förbättring kommer inte att ske när ägarskapet utgörs av en ständigt minskad skara, men ni drömmer väl om samma rättigheter som det lika oseriösa SVT/SR där finanserna sköts via skattesedeln oavsett hur mycken ni ljuger o skarvar!

 10. Jag är ingen självutnämnd expert på området men jag har i alla fall 21 års erfarenhet av media, då främst i pappersformat. Pettersson är skadeglad över SN:s tapp på 700 pappersexemplar men han medvetet väljer att utelämna detta https://www.sn.se/nykoping/antalet-digitala-prenumeranter-okade-med-96-procent/
  Ser man på Petterssons egen blog så har tappet sedan oktober varit 40%, 4 av 10 har sagt hej då till bloggen och kanske de har valt just SN?
  https://www.alexa.com/siteinfo/petterssonsblogg.se

  Varför flyr då folk från denna blogg? En av anledningarna är att bloggens administratör är labil och tar bort fullt legitima kommentarer som kanske inte faller honom i smaken, en annan är hatet mot invandrare.

  • Kreator, är du medveten om att artikeln du länkar till är från 6 januari 2018. Jag hoppas verkligen att SN ökat sedan dess.

   Det är riktigt att Petterssons tappat under hösten efter en enorm ökning i flera år. Vi har dock fler läsare än vad Södermanlands Nyheter har på nätet.

   Petterssons har totalt ökat år från år i många år medan SN tyvärr gått åt andra hållet.

  • Jag tummade upp dig då det ligger lite i vad du säger, själv kräver Pettersson att få höras samtidigt som han själv trycker på delete på sin egen blogg. Inläggen är då oftast inte varken hat eller hotfulla och bryter inte mot några som helst regler mer än en oskriven. Skriv inte något som inte faller Pettersson i smaken. Pettersson behandlar alltså sina egna precis på samma sätt som Burman.

   • Ulf Båge med flera alias. Du vet säkert varför jag raderar en del kommentarer som verkar vettiga på ytan. Det beror på personen som skrivit den.

    Ett exempel;

    Pelle skriver att alla judar ska gasas…

    sedan byter Pelle namn och kallar sig Kalle och skriver om skatter eller något annat seriöst.

    Båda kommentarerna raderas för jag vill inte ha Pelle-Kalle på bloggen.

   • Jag tror Pettersson far med osanning då han aldrig någonsin presenterar bevis för detta. Allt loggas väl med ip-nummer och då borde rimligtvis Kalle och Pelle ha samma, men inte en enda gång har detta redovisats. Det verkar som om Pettersson drar detta kort när han känner sig trängd.

    Jag tror inte på det helt enkelt.

   • Själv använder Osvald olika alias, e-postnummer och ip-adress varje gång han kommenterar på bloggen. Ändå tror han inte på det. Märklig svagbegåvning.

    Egentligen gör det inte något. Men de som jävlas på bloggen har hela tiden olika alias och ip-adresser, det innebär att de skapar merarbete för mig.

    De som däremot har samma alias och skriver vettigt behöver jag inte kolla så noga.

    Det finns sätt att komma ifrån detta, men det innebär att bloggen inte kan vara lika öppen som nu.

   • Osvald, hur menar du Pettersson ska redovisa att två nickname har samma ip-nummer, han visar ju det genom att radera när folk använder två eller flera namn.

 11. De som kommenterar på bloggen har gett bloggen ett dåligt ryckte.
  Pettersson skriver tex ett inlägg om ett brott begånget av utlänningar. Och dessa inlägg kommenteras då ofta på ett smaklöst sätt.

  • Langmore ! Ingen vill veta dina åsikter på denna blogg för det är pga av sådana personer dom du som är orsaken till allt elende i detta land ! Det tragiska är att vi som INTE vill ha detta samhälle blir lidande !

   • Opeter, eftersom bloggen troligen har tusentals läsare så kan du inte veta vad de tycker. Du vill trycka till mig, istället för att diskutera mitt inlägg. Ungefär som SN bemöter Pettersson, generella elaka omdömen.
    Ensidighet är in bra på bloggen eller tidningar.

   • Langmore, och hur vet du att vissa kommentarer har gett bloggen dåligt rykte?
    Representerar du flera tusen läsare?

   • Opeter, jag är inte ansvarig för tillståndet i landet. Jag framför min åsikt., och som du vet är vi fria i Sverige att framföra vår åsikt. Att försöka skrämma folk till tystnad är oetiskt. Men du har rätt i att jag inte vet folks åsikter. Men de flesta svenskar ogillar oförskämt tal tror jag, de flesta vill nog diskutera sakfrågor, och blir avskräkta av skällsord, och vill hellre diskutera sakfrågor.

  • Langmore/ Joy.Samt troligen flera andra hittepå-namn:
   Men du har ju bara skrivit din typ,under några få veckor !!
   Om du nu inte som de andra Trollen,använder dig av skilda “alias” alt. olika IP-adresser.
   Vi äldre med lite livserfarenhet genomskådar era försök,att med “korrekta vänsterfraser” söka påverka Petterssons läsare/kommentatorer. Det har funnits 100-tal genom åren som försökt ge bloggen ett dåligt sken. Hittills har de alla misslyckats och en efter en tröttnat.

   • År vi verkligen fria att framföra våra åsikter? i vilket fall som helst så är det just våra åsikter som tanten på denna tidning vill strypa, hon vill bara höra sin och hennes gelikars röster.

  • Är du själv ett av nättrollen som ingår i samma koncern …

   http://1.bp.blogspot.com/-A5KmOLvh-v0/UZOCoMCbfuI/AAAAAAAAByU/eu8gRAyx0qw/s1600/marketka.jpg

   … som varelsen på bilden nedan?

   https://pbs.twimg.com/media/DU-9uZ9XcAE4bj8.jpg

   Misstänktes för att i egen hög person befinna sig som trollet allra högst upp i koncernledningen bestående av många fler trollfabrikörer på Sveavägen 68 i Stockholm. Media kunde ju tidigare avslöja mängder av skumrask-aktiviteter som pågick där.

  • Langmore ! Där har du ett stort fel ! Jag säger bara att det är för djävligt att vi och våra barn ska bli påtvingade problem som ni är ansvariga till ! Problem som är orsaken till diskussionerna ! Det märkliga är att merparten verkar vilja ha en fortsatt ökning dessutom . Ändå är de flestas diskutions ämne om en och samma sak ! Det är snart bara invandrare överallt ! På vårdcentralen , biblioteket , skolan , affären och folktandvården !!!!! Tycker personligen själv att man skulle få bestämma vart ens skattepengar ska gå till !!!!! Pettersson är en frisk fläkt i detta hav av diarré !!! Kämpa på Pettersson . Det är många som är på din sida !!!!!

   • Jag är verkligen inte ansvarig för dina problem. Det jag vill är att diskutera sakfrågor, inte om du eller jag är mindre vetande. Vår diskussion här gäller bloggen och hur den fungerar, jag tror att diskussionen mer bör handla om invandringen i ett större perspektiv.

  • Langmore ! Kan du då förklara detta drev för att tysta Pettersson ??? Som sagt det fria ordet !

   • Nej det kan jag inte, men jag vill verkligen inte tysta Pettersson, alla stämmor behövs.

 12. Jag hoppas onskan eller sjukdomen tar den individen.
  Pettersson är det bästa i Svensk media…
  Tack P för att du finns.
  Kram från en annan old man

  • Billy Boy:
   Sign. “Ulf Båge” är kopierad från en känd tysk journalist,som liksom vi hos Pettersson (i sitt hemland),sökt väcka upp de 80 % -en ännu slumrande ! Det hela tyder jag,som mannen ifråga tillhör Murvlarna…

 13. Den ansvarige utgivaren för “lokaltidningen”, har helt klart problem med att vara ärlig och uppriktig i denna fråga.

  Här hade hon och tidningen alla möjligheter att ge utrymme för ett enkelt genmäle till Pettersson. Vad sker istället? Jo, man gör saken än värre och ställer bara till det för sig.

  Respekten och trovärdigheten man kunde ha vunnit, förlorade man nu som “lokaltidning”.

  Begäran om genmälet handlade ju om att bli utpekad som “hatbloggare” i artikeln ,som skrevs efter intervjun på 3 frågor. Man kan väl inte få/begära genmäle då, när man inte vet hur artikeln kommer se ut i ett publicerat skick.

  Att sedan bli lovad ett genmäle i tidningen, som därefter ändras till att få skriva en insändare, är också märkligt. För inte att prata om den medvetna tidsfördröjningen, för denna publicering.

  Ansvarige utgivarens kommentar, efter det publicerade genmälet. Är uppenbart en “egen historia”, som inte hänger ihop. Vilket helt klart, inte talar till tidningens fördel. Tvärtom.

  Vi får hoppas att “lokaltidningens” ansvarige utgivare får lite perspektiv på denna “genmäles-affär” och gör bättre ifrån sig framöver. För vi behöver våra lokaltidningar i dagens samhälle.

  De är en viktig del i lokalsamhällets informationsflöde och tyckande. Fast läsarna köper ju inte vad som helst. Vilket är viktigt att påpeka om man vill sälja en förtroendeingivande mediaprodukt.

 14. Jag måste vara dun i huvudet eller har jag fattat saken rätt? I x antal dagar har Pettersson klagat på sin hemsida över SN och när han tog ner den klistrade artikeln kom på hemsidan kom detta “genmäle” som faktiskt är nästan ett värre påhopp än det första.

  Heder saknas på SN. Mycket svinigt gjort. Ni skall gå en långsam och smärtsam död till mötes. Folk dör och nya prenumeranter kommer inte ersätta dem då svenska ungdomar inte vill läsa er rappakalja och utländska idioter är analfabeter och de få som kan läsa kan även förstå att ni tjänar djävulen själv.

 15. Chefredaktör Eva Burmans oprecisa uttalanden, ovidkommande tillägg utanför sakfrågorna, hon går själv händelserna i förväg och spekulerar om eventuella utfall i andra rättsfall där dom/domar ännu ej avkunnats mm … allt detta visar tydligt att Tommy Pettersson har helt rätt i sina slutsatser som lyder:

  “Därmed kan inte SN längre sägas vara en opartisk lokal nyhetsförmedlare utan är mera att beskriva som en tidning styrd av aktivister som tror sig kunna vara polis, åklagare och domare när det gäller det fria ordet”

 16. Att din “insändare” som borde undantagslöst läsas av alla ligger bakom en betalvägg visar vilken rutten människa hon är. Hon vill nog sänka denna blogg och kanske gör det.

  • Rensa bort bl.a. cookies så brukar det hjälpa.
   De flesta tidningar kör nu mera uteslutades med betalvägg.

  • Ingen kommer någonsin att sänka Petterssons blogg av den anledningen att det är det är ända stället som man kan läsa sanningen.
   Stå på dig Pettersson, du vet att du har alla 1,2 miljoner Svenskar som bor i detta land bakom dig,

 17. Det är totalitära element inom framförallt MSM som genom att använda anklagelser som “hat”, “islamofob”, “rasist”, “högerextremist”, etc., går efter att krossa meningsmotståndare utan att debattera. Det är precis samma metoder som i Sovjet, DDR etc. De har i Sverige t.o.m. lyckats införa censur med åtal för det påhittade brottet “hatbrott”. Det är som hämtat från George Orwells böcker.

  • Kanske inte så konstigt, för en hel del av dem som sitter på tidningsredaktionerna var ju älskare av DDR och Stasis metoder?
   Och mycket därifrån syns i Sverige idag.
   Sen när det handlar om bloggar och Tidningar, så kan dom senare tacka sig själva, det första steget att tysta folket togs när dom stängde ner insändarsidorna med motiveringar om att dom ville vårda språket från pöbeln? Men detta gällde inte dom själva,? Skulle kunna rada upp massvis med citat av den dynga som journalister släppt ifrån sig, men nöjer mig med ett från den Pellejöns från Sydsvenskan som beskrev alla som röstat SD som” Lågpannade As” Ett citat fullt värdigt en SS man?

   Sen är det väl inte så konstigt att den som äger bloggen är den som bestämmer över vad som skrivs, lämpligt eller olämpligt?

Kommentera