Grotesk miljardrullning underlättar islamiseringen av Sverige; Del 1

INSÄNDARE. Snart är det jul – så länge vi medges fira Kristi födelse… för oss vanliga dödliga medborgare. Om vi varit snälla, kommer kanske tomten på besök med en julklapp. I sosse-förrädarnas korridorer, i den ”humanitära stormaktens” unkna tomteverkstad i Rosenbad, är det julafton året runt!

Den ”humanitära stormakten” FN:s egen jultomte

Sverige bidrar till FN varje år med enorma summor pengar, medan den ”humanitära stormakten” sätter en stolthet i att aldrig ställa vare sig frågor eller krav. Sveriges svagbegåvade politiker litar på att FN gör av med pengarna på bästa vis!

(Samma fenomen som på hemmaplan… Där man a conto ohämmat öser ut miljard efter miljard av svenska folkets skattemedel ner i det stora, svarta, glupska och omättliga invandringshålet – befolkat av andra länders identitetslösa och ifrågasatta medborgare som på olika sätt lyckats ta sig till bidragsparadiset Sverige…)

Svensk jultomte struntar i FN-korruption

Tre fjärdedelar av många FN-organs grundbudget går till löner och förmåner. En tjänsteman på mellannivå har skattefri miljonlön, subventionerat lyxboende för hela familjen, tillgång till de dyraste privatläkarna, gratis privatskolor och Ivy League-universitet för alla sina barn. De flyger helst bara första klass. En i hög frånstötande och kriminell korruptionen av stora mått inom FN-organisationen, har allt oftare kommit att uppmärksammats. USA har vägrat betala sina avgifter, och krävt åtgärder.

Det talas om att FN-arbetare i New York lever så pass gott, att många helt enkelt vägrar att åka ut och studera de fattiga i andra länder – vilket deras eget fackförbund dessutom driver hårt att de ska slippa.

Lätt leka jultomte med andras pengar…

Sverige är i givartoppen och en av de större bidragsgivarna till FN-systemet. Vår andel av budgeten uppgår till cirka en procent. Utöver detta ger Sverige varje år omfattande frivilliga bidrag till FN:s fackorgan, utvecklingssamarbete och s.k. humanitära insatser.

Sverige är den sjätte största finansiella bidragsgivaren till FN-systemet och bidrog med 10,7 miljarder SEK till FN-systemet år 2015. Sverige är ett av få länder som uppnår FN:s biståndsmål om 0,7 procent av BNI.

För perioden 2016-2018 står Sverige för omkring en procent av FN:s reguljära budget. Sveriges uttaxerade bidrag 2016-2017 beräknas ha uppgått till ca: 419 miljoner SEK.

Utveckling. Sveriges stöd till FN:s utvecklingsinriktade program hör till världens största. Gällande kärnstöd var Sverige år 2016 den näst största givaren till UNDP med 615 miljoner SEK. (2017 års kärnstöd uppgick till 545 miljoner SEK).

Under samma år näst största givaren till UNICEF med 1 025 miljoner SEK, (2017 uppgick det till 554 miljoner SEK) medan Sverige var största givaren till UNFPA med 504 miljoner SEK. (Beräknat kärnstöd för 2018 545 miljoner SEK). Därtill ligger Sverige i topp med bidrag till UNAIDS, där anslaget höjs till 230 miljoner SEK.

Humanitärt bistånd. 2016 var Sverige den åttonde största bilaterala humanitära givaren med 6,5 miljarder SEK. Sverige är den enskilt största givaren av icke-öronmärkt kärnstöd till de humanitära FN-organisationerna. Sverige bidrar genom Sida på landspecifik nivå, där en stor del av det 2016 års humanitära bistånd gick till de fyra största kriserna: Syrienkrisen, Jemen, Irak och krisen i Sydsudan.

Mänskliga rättigheter. Inom mänskliga rättigheter och rättsstatens principer är Sverige tredje största givaren av frivilliga bidrag till FN:s högkommissaries kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR) med ca: 109 miljoner SEK.

Jämställdhet. Sverige var pådrivande i skapandet av UN Women och har sedan 2013 utgjort den största givaren till organisationen i totalt stöd bland medlemsstaterna. Under 2015 och 2016 uppgick det totala stödet till ca: 270 miljoner SEK.  År 2016 var Sverige tredje största kärnstödsgivare med ett kärnstöd på 110 miljoner SEK, lika mycket som kärnstödet för 2017.

KlimatSverige är en av de största bidragsgivarna avseende klimatfinansiering. Med ett stort engagemang i att en global årlig sammanlagd klimatfinansiering av 100 miljarder USD från olika källor ska mobiliseras till 2020.

Utlovade 4 miljarder SEK till den Gröna Klimatfonden (GCF) gör Sverige till den största givaren per capita. Sverige är också en av de största givarna till andra miljö- och klimatfonder, såsom Globala Miljöfaciliteten (GEF), Anpassningsfonden (AF) och Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF). Sverige ger dessutom omfattande bilateralt stöd på klimatområdet.

Fredsfrämjande. År 2016 bidrog Sverige med cirka 776 miljoner SEK, som uttaxeras till FN:s budget för fredsfrämjande operationer. Cirka 350 svenskar var i FN-tjänst i ett tiotal olika fältmissioner, främst för MINUSMA/Mali (ca 200 personer). Dessutom utökat bidrag till Peacebuilding Fund från 57,6 miljoner SEK år 2016 till 70 miljoner SEK år 2017.

Om staten vill vara ytterligare frikostig, kan den vara det bara genom att rubba dina besparingar eller beskatta dig hårdare. Det är inte lönt att tro någon annan betalar. ”Någon annan” är Du! Det finns inga allmänna medel; bara skattebetalarnas tillgångar.

Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher sade en gång: ”Pengar faller inte från himlen. De måste förtjänas här på jorden.” Jimmy Åkesson menade vid något tillfälle i riksdagens kammare: ”Det finns inga pengaträd!”

Att fundera över

FN:s (UNHCR) budget för världens alla 60 miljoner flyktingar är runt 70 miljarder kronor. Som jämförelse kan nämnas att Sverige 2016 spenderade ofattbara 26,1 miljarder bara på ”ensamkommande barn”. Sedan tillkommer årligen tresiffriga mångmiljardbelopp för alla övriga ”nyanlända” i olika konfigurationer, inklusive ännu fler ”ensamkommande barn” (i realiteten vuxna män.)

Sveriges politiker nöjer sig inte med, att Sverige fungerar som världens största socialbyrå. Utan profilerar sig som Förenta Nationernas jultomte, och gödslar med svenskarnas pengar till allt och alla över hela världen!

De av självgodhet drogade godhetsnarkomanerna i den ”humanitära stormakten” finner det mycket enkelt att rutinmässigt spendera andras pengar (svenska folkets), och frukterna av andras arbete (svenska folkets), utan att veta eller bry sig om hur medlen planeras att användas. Eller har använts.

Miljoner blir till en miljard, två miljarder tre… fyra, fem… och hundra!

Falska, korrupta och egotrippade svenska godhetsapostlar upplever det förstås exstatiskt, att vara det politiskt korrekta etablissemangets och världssamfundets jultomte… Och få den där klappen på axeln och hyllas i internationella årsredovisningar, i anslutning till påkostade och flotta galamiddagar. Att få vara i topp när det handlar om att skyffla ut våra gemensamma pengar över andra länder och andra länders medborgare, upplevs som en merit. I stället för vad det är: en monumental förskingring utan motstycke.

Bisarra exempel – av 10 000-tals – på hur Sverige destruerar skattemiljarder…

https://petterssonsblogg.se/2018/02/27/bidrag-for-barnaktenskap-och-valdtakt-i-sverige/

https://petterssonsblogg.se/2017/09/27/herr-suliman-med-tre-fruar-och-16-barn-saknade-skyddsbehov-fick-stanna-anda/

https://petterssonsblogg.se/2018/04/08/herr-suliman-med-tre-fruar-16-barn-och-12-miljoner-i-bidrag-har-flyttat-till-smalands-idyll/

Samtidigt nekas allt fler ensamstående svenska mammor hjälp, sjuka svenskar sjukpenning och svårt handikappade svenska barn blir utan assistanshjälp. Detta leder till att svenska familjer kollapsar… En degradering av etniska svenskar och en social nedrustning, utan dess like. Medan den ”humanitära stormaktens” 330 000 fattigpensionärer lämnas åt sitt öde…

Johansson 

19 thoughts on “Grotesk miljardrullning underlättar islamiseringen av Sverige; Del 1

 1. Problemet är att dessa groteska biståndssummor av politiska särintressen döljs medvetet. Väljarna kan inte se det ur sitt klara eller sanna perspektiv, när informationen drunknar eller hamnar i ett visst dunkel pga. annat informationsflöde. Det är önskvärt att få det sammanfattat och tydligt på det här sättet även när man skall ta ställning till att välja partier. Mycket bistånd av politiska särintressen bör dras in direkt och möjligen styras om till teknisk utveckling och forskning i Sverige.

 2. Varför detta gnällande?, 82% av befolkning ha röstat i demokratiska val för detta. Va tyst och glädjer er åt att “Demokrati” fungera i Sverige.
  Ska man komma till rätta mot detta måste man ta till en statskupp, rensa upp och sen kan man återgå till en fungerande demokrati där politiker/tjänstemän kvinnor är straff ansvarig för sina beslut. Vilken styrelse som helst måste beviljas ansvarsfrihet varför inte folk i Sveriges “Styrelse”

 3. Hur många miljarder kostade Maggans plats i säkerhetsrådet? Mutor är det betalningsmedlet som används i FN har vi fått lära oss.

 4. Kristi födelse, ljusstakar julstjärnor i fönsten och jultomten är inom en snar framtid tabu i Sverige !
  På den gamla goda tiden fanns det julstjärnor och ljusstakar i varje fönster i dagens trygga och heligt mångkulturella Sverige är det betydligt glesare med sådant i fönstren.

 5. Det här var faktiskt en väldigt intressant och bra artikel, gärna mer i samma stil om det går.
  En reori som jag har är att det här gäller ju stora mäktiga organisationer och myndigheter sådana som påverkar och styr. Och att kritisera och försöka påverka sådana är nog både svårt och olämpligt, även om de har gjort fel. Särskilt om det är de som bestämmer vad som är fel.

 6. FNs bäst före datum har nog tyvärr passerats, fallet med Anders Kompass är ett till exempel av många.
  Sverige verkar också vara vilse i verkligheten, hoppas verkligen att det rättar till sig. Men det blir inte lätt.

 7. Utmärkt att FNs smutsiga byk kommer fram i ljuset
  Här finns det mycket pengar att spara för en ny icke sozialistik regerin
  Vilket underbart land Sverige hade varit utan dessa sozis som sprider andras pengar som en gigantisk gödselspridare
  Hög tid att ompröva både medlemskap både i EU och FN

 8. FN är ultrakorrupt, antisemitiskt och driver vansinniga projekt, men vad annat kan man förvänta sig när största delen av medlemmarna är dysfunktionella, korrupta, totalitära stater.

 9. FN hade sitt berättigande en gång i tiden då organisationen kom till efter andra världskrigets slut p g a bland annat förintelsen. Men idag är det en förening för en ekonomisk elit som inte vill ge upp sitt privilegare liv och rättfärdigar sitt leverne att de gör detta för att skapa en bättre värld.

 10. 330 000 tusen fattiga pensionärer i Sverige. Ja riks rätt skulle vara det bästa. Eller en ny NILS DACKE som vågar göra uppror.
  Hur fega är vi svenskar
  Jag har börjat med gul väst och skrivit på den om misären

 11. Jag känner mig som en person som är “täckt av POLITISKA BLODIGLAR” som SUGER ut mina surt förtjänta pengar och FULLSTÄNDIGT “SKITER-i-MIG” som medborgare.

Kommentera