Är Skolverket fullt friskt?

SKOLAN. Skolverket, formellt Statens skolverk, är en svensk central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Skolverket ska bland annat ansvara för statlig rektorsutbildning, stödja nationellt prioriterad fortbildning och viss annan kompetensutveckling, stödja utvecklingen av flexibla former för vuxenutbildning, informera och sprida kunskap om verksamhetsområdet, m.m.

Jämfört med andra myndigheter har Skolverket en mycket stor andel specifika regeringsuppdrag – under 2015 var över 95 % av myndighetens anslag styrda av uppdrag i regleringsbrevet, medan mindre än 5 % hörde till myndighetens allmänna instruktioner.

Högste politiske chef är utbildningsminister Gustav Fridolin.

Ni kanske inte tror det, men den här lille gossen är faktiskt Sveriges utbildningsminister.

Ett av många ämnen Skolverket sysslar med är programmering, som behandlar hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas samt programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering och praktisk datoriserad problemlösning.

– Pettersson konstaterar att även Skolverket drabbats av genussjukan. Det måste vara hemskt för barn att växa upp i vanliga heterosexuella familjer, med mamma, pappa och barn…

Stöd bloggen…

4 thoughts on “Är Skolverket fullt friskt?

  1. Utöver Skolverket finns än, än så länge, en miljötaliban ABK minister för Kulturministeriet. Hon använder fortfarande brösttoner att förmedla det sociala perspektivet.

    ”Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet”

  2. Man kan bara skaka huvudet, inte konstig att Sverige bli omvärldens driftkucku. vid utlandsvistelser tala jag inte längre om att jag äga ett Svensk Pass och är Svensk Medborgare, om jag kan undvika detta.

Kommentera