Svenska kyrkan styrs av kommunister som försvarar islam

ISLAM. Författaren, teologie doktorn och moderata politikern Ann van der Heeg Heberlein riktar skarp kritik mot Limhamns kyrkas twittrande. – Personalen utnyttjar Svenska kyrkans plattform för att framföra sina egna politiska åsikter, säger Heberlein. 


Limhamns kyrkas personals twittrande har väckt uppmärksamhet vid ett antal tillfällen – de har erbjudit förre finansministern Anders Borg samtalshjälp efter hans fylleblackout för en tid sedan, de har kritiserat förslag om tiggeriförbud, och nu senast gäller det muslimska böneutrop: ”Böner som skrivs av t ex Svenska kyrkan på sociala medier är också ett slags böneutrop”.

Läs mer på Lokaltidningen.se…

Ann Heberleins Twitter…

Loan Sundman tillhör Expressens hatsvans och den vänsterkriminella Researchgruppen och är feminist. Märkligt är att vänster-feministerna begriper att om de ger för mycket makt till islamisterna så är det slutlekt för dem.

 

-Pettersson menar att böneutrop är en del av islams steg för steg taktik.

Böneutropet kallas för ”Adhan” på arabiska och betyder ”information, pålysning”. Böneutropet kom till av i huvudsak två anledningar.

Böneutropet ska påminna människor om när det var dags att be. På den tiden fanns inga klockor med alarm. När den muslimska befolkningen ökade i antal så fanns ett verkligt behov av att påminna människor om de olika bönetiderna. Men det behovet existerar knappt i dag eftersom vi har armbandsur, klockor på väggar, och i våra mobiltelefoner.

Böneutropet ska proklamera islam över en stad. Denna innebörd i böneutropet återfinns i kommentaren till ”Umdat Al-Ahkam” som är en av de viktigaste böckerna för islamisk juridik (fiqh). I den kan vi läsa under kapitlet för böneutrop ”Adhan”. Jag citerar: ”Adhan är en mycket viktig ritual i religionsutövningen av islam, man kan likna det vid den muslimska flaggan och utropet visar att folket i staden är muslimer. Det är också viktigt för proklamationen av Allahs ord och på så sätt manifestera Allahs religion (islam). Böneutropet inleds med ”takbir” genom att proklamera ”Allaho akbar” för att visa att Allah är den störste och att allting och alla, utom Allah i islam, ska böja sig. Det islamiska vittnesbördet är den andra satsen i böneutropet (Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans sändebud). Detta bekräftar islam och proklamerar det (islam) över landet.”

Här följer en direkt översättning av böneutropet:

Allah är störst. Allah är störst.

Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan) utom Allah.

Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.

Kom till bön. Kom till bön.

Kom till framgång. Kom till framgång

Allah är störst. Allah är störst.

Det finns ingen gud utom Allah.

Det finns olika villkor för hur böneutropet ska utföras: Böneutropet ska utföras av en man som har vacker röst. Kvinnor är inte tillåtna att höja sina röster eftersom en kvinnas röst skulle kunna innebära en frestelse för män (A”oura på arabiska).

Böneutropet ska utföras med hög röst. Det finns löfte om en belöning från Allah för en hög röst som når så långt som möjligt.

-Pettersson ser att böneutropet bekräftar att islam, Allah och Muhammed tagit över och den som inte inser det är okunnig och naiv.

19 thoughts on “Svenska kyrkan styrs av kommunister som försvarar islam

 1. Med udsagnet “Det finns ingen gud utom Allah” går islam tydeligvis ikke ind for religionsfriheden. Islam bør derfor ikke nyde fremme.

 2. Varifrån kommer egentligen detta stora intresse för svenska kyrkan?
  Folk går ju ändå så sällan dit till skillnad mot förr i tiden och av de jag känner som har gått ur kyrkan har alla gjort det för att slippa den summa de annars skulle ha betalat.
  Jag är däremot kvar.

  Vad prästerna vill är väl helt enkelt att motverka det negativa som riktas mot muslimer, och kyrkans inställning är också att religioner inte ska vara varandras fiender som de varit i tusentals år.

  • Synd då att muslimerna inte riktigt tänker i samma bana när dom mördar kristna världen över.

   • Men att sälja sig till satan, Mia???

    Tänk bara på vad Salman Rushdie skrev!

   • Du behöver bara googla på månguden allah, för att få inblick i hur det egentligen förhåller sig. Eller var tror du att halvmånen som symbol i islam egentligen kommer ifrån.

    Islam är skit och pest, och nåt vi absolut inte ska behöva ha här! Och islam är ABSOLUT INGEN RELIGION!!!

 3. Svenska kyrkan skiljer sig inte nämnvärt mycket från sverige i övrigt.
  Ligger på rygg för fienden.
  Står med ändlykken i vädret som en löptid.
  Här Varsågod ta för er.

 4. Den klerikala fanflykt vi bevittnar är lika historisk som djupt ovärdig och skakar nu Svenska Kyrkans grundvalar med en ursinnig kraft vi aldrig tidigare erfarit.
  De mångtusenhövdade skaror medlemmar som av förståeliga skäl valt utträde som enda alternativ till den extrema misskötsel och respektlöshet det pliktförgätna prästerskapet uppvisar inför sina församlingar och det kulturhistoriska arv man med fog kan hänvisa till, ger en fullt acceptabel förklaring till detta monstruösa manfall.

  Att den föga förtroendeingivande och av hållningen att döma ogenerat feminina kyrkoherden för den hårt prövade Limhamnsförsamlingen vunnit den vanvördiga Loan Sundmans furor och lovpris, kan bara tolkas som ett obestridligt bevis på totalt nederlag.

  Dags att exponera den sataniskt sinnade ärkebiskopen och hennes skändliga bockfotsregemente och jaga globalismens machiavelliska månglare ur våra invaderade tempel!
  Andreas.

  • Som vanligt skriver du som en mästare och uppmaningen är välkommen ,vi måste göra något.
   Har försökt kontakta några av de nämnda förut utan framgång..
   Kanske är det dags att samla en “brigad” för att prata med Svenska kyrkan….

   • Kollbrunner skall ha tack för det uppbyggliga svar jag just mottagit!

    En samlad, kunnig och orubblig kommittés konfrontation med ärkefiendens företrädare vore ett första konkret steg i rätt riktning, då man anar att de brevledes verkställda protesterna inte vinner någon noterbar respons.

    Hade det funnits en ecklesiastikminister att hänvända sig till hade saken törhända varit enklare, men det under den fatala kulturmarxismens frammarsch avvecklade och dekapiterade ecklesiastikdepartementet, kom att följas av utbildningsdepartementet och den i samtliga avseenden förslagna Palmes profana påverkan.

    Då talespersonerna för den nya tidens politiserade och kristendomsfientliga kyrkopolitik saknar logikburen argumentation för de ställningstaganden vi nu erfar, kan man förutspå att de föredrar att retirera och unisont hänvisa till standardiserade svepskäl och värdegrundskopplade förklaringar till Svenska Kyrkans historiska nederlag.

    Bland dessa pretexter återfinns det klerikala skråets förnumstiga påpekande att reformationen alltjämt pågår och framhållandet av en kyrka i förvandling, där det står klart för var självständigt tänkande kristen att de bockhornsförsedda proselyterna förväxlat reformation med degeneration, frälsningsförakt och emotionsstyrda lagöverträdelser.
    Din vän Andreas 🙂

   • Hoppas Svenska Kyrkan kan läsa vad du skriver… Vi kopierar och skickar runt till alla församlingar…
    Det är dags att Återställa där också..
    Det kristna tron har inget med islam och muslimer att göra.. Undrar hur mycket de kan om koranen och deras profets liv..

   • Varmt tack min kära frände.
    Det lilla mina kommentarer förmår gagna vår sak – ty kan vi blott undsätta en enda vilsekommen vandrare, har vår strävan inte varit förgäves.
    Det är ju Vår Frälsares vilja att så många själar som möjligt skall kunna räddas och därmed förlänas Herrens underbara nådegåva.
    Guds hägn och beskydd.
    Andreas.

 5. Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Svenska kyrkans präster som har studerat teologi verkar ha missat en hel del vad det gäller Islam. Om de har full kunskap och då är medvetna om vad islams lära innebär i smått som stort och inte är ärliga vilseleder de hela sin församling, det gäller speciellt den svenska kyrkans ärkebiskop.

 6. Svenska Kyrkan har grävt en jättestor grop till sig själva, snart är det bara muslimer som besöker dem ….

Kommentera