FN:s jultomte och FN i siffror

FN. För fem år sedan skrev vi att Sverige är FN:s jultomte, och det har inte blivit bättre. Sverige ger FN mängder med pengar men vi sätter en stolthet i att inte ställa några frågor eller krav, utan litar på att FN gör av med pengarna på bästa vis.

Tre fjärdedelar av många FN-organs grundbudget går till löner och förmåner. En tjänsteman på mellannivå har skattefri miljonlön, subventionerat lyxboende för hela familjen, tillgång till de dyraste privatläkarna, gratis privatskolor och Ivy League-universitet för alla barn. De flyger helst bara första klass.

FN-arbetare i New York lever så väl att många vägrar att ens åka ut och studera de fattiga i andra länder – vilket deras eget fackförbund driver hårt att de ska slippa.

Sverige är en av de större bidragsgivarna till FN-systemet. Vår andel av budgeten uppgår till cirka en procent och utöver detta ger Sverige varje år omfattande frivilliga bidrag till FN:s fackorgan, utvecklingssamarbete och humanitära insatser.

Sverige är den sjätte största finansiella bidragsgivaren till FN-systemet och bidrog med 10,7 miljarder SEK (ca: 1,2 miljarder USD) till FN-systemet år 2015. Sverige är ett av få länder som uppnår FN:s biståndsmål om 0,7 procent av BNI.

För perioden 2016-2018 står Sveriges för omkring en procent av FN:s reguljära budget. Sveriges uttaxerade bidrag 2016-2017 beräknas uppgå till ca: 419 miljoner SEK (50 miljoner USD).

Utveckling: Sveriges stöd till FN:s utvecklingsinriktade program hör till världens största. Vad gäller kärnstöd var Sverige år 2016 den näst största givaren till UNDP med 615 miljoner SEK/ca: 72 miljoner USD (2017 års kärnstöd uppgår till 545 miljoner SEK), näst största givaren till UNICEF med 1 025 miljoner SEK/120 miljoner USD (i år 554 miljoner SEK) och största givaren till UNFPA med 504 miljoner SEK/60 miljoner USD (beräknat kärnstöd i år 545 miljoner SEK). Därtill ligger Sverige i topp i bidrag till UNAIDS, där anslaget höjs i år från 200 till 230 miljoner SEK.

Humanitärt bistånd: 2016 var Sverige den åttonde största bilaterala humanitära givaren efter USA, EU/ECHO, Tyskland, Storbritannien, Japan, Norge och Förenade Arabemiraten, med 6,5 miljarder SEK. Sverige är den enskilt största givaren av icke-öronmärkt kärnstöd till de humanitära FN-organisationerna. Sverige bidrar genom Sida på landsspecifik nivå, där en stor del av det 2016 års humanitära bistånd gick till de fyra största kriserna: Syrienkrisen, Jemen, Irak och Sydsudankrisen.

Mänskliga rättigheter: Inom mänskliga rättigheter och rättsstatens principer är Sverige tredje största givaren av frivilliga bidrag till FN:s högkommissaries kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR) med ca: 109 miljoner SEK (13,22 miljoner USD) år 2016.

Jämställdhet: Sverige var pådrivande i skapandet av UN Women och har sedan 2013 utgjort den största givaren till organisationen i totalt stöd bland medlemsstaterna. Under 2015 och 2016 uppgick det totala stödet till ca: 270 miljoner SEK (33 miljoner USD). År 2016 var Sverige tredje största kärnstödsgivare med ett kärnstöd på 110 miljoner SEK (12 miljoner USD), vilket även var kärnstödet för 2017.

Klimat: Sverige är en av de största bidragsgivarna avseende klimatfinansiering, med ett stort engagemang i att en global årlig sammanlagd klimatfinansiering av 100 miljarder USD från olika källor ska mobiliseras till 2020. Utlovade fyra miljarder SEK (ca: 580 miljoner USD) till den Gröna Klimatfonden (GCF) vilket gör Sverige till den största givaren per capita. Sverige är också en av de största givarna till andra miljö- och klimatfonder, såsom Globala Miljöfaciliteten (GEF), Anpassningsfonden (AF) och Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF). SE har dessutom omfattande bilateralt stöd på klimatområdet.

Fredsfrämjande: För 2016 beräknas Sverige bidra med cirka 776 miljoner SEK (ca: 90 miljoner USD), som uttaxeras till FN:s budget för fredsfrämjande operationer. För närvarande är cirka 350 svenskar i FN-tjänst i ett tiotal olika fältmissioner, främst för MINUSMA/Mali (210 personer). Utökat bidrag till Peacebuilding Fund från 57,6 miljoner SEK år 2016 till 70 miljoner SEK (ca: 8 miljoner USD) år 2017.

Sveriges Regering

De uppblåsta företrädarna för ”Den humanitära stormakten” finner det uppenbarligen mycket enkelt att spendera andras pengar eller frukterna av andras arbete och som vanligt – utan att veta hur medlen planerar att användas eller har använts.

Järnladyn Margaret Thacher har sagt så här: Pengar faller inte från himlen. De måste tjänas här på jorden.

Om staten vill spendera mer kan den bara göra så genom att rubba dina besparingar eller beskatta dig hårdare, och det är inte lönt att tro att någon annan betalar – Den någon annan är Du.

Det finns inga allmänna tillgångar, det finns bara skattebetalares tillgångar.

Jo, jo visst är det trevligt att vara världens jultomte. Alltid i topp när det gäller att ge bort våra pengar och det drabbar aldrig dem som ger bort dem…

– Pettersson vill inte lägga för mycket börda på er men FN:s (UNHCR) budget för världens alla 60 miljoner flyktingar är runt 70 miljarder kronor och som en jämförelse lägger Sverige c:a 30-35 miljarder på ”ensamkommande barn” i Sverige!!!

32 thoughts on “FN:s jultomte och FN i siffror

 1. Kan inte vårt land skänka mer?
  Skattkistorna är ju fulla och så även ladorna.

  Vi kan också tänka oss att fullständigt dra in på maten på äldreboendena och höja pensionsåldern till 100 år.

  Undertecknat
  SveTsaren

 2. Trots att jag brukar försöka att ha koll på saker och ting var det inte länge sedan som jag insåg vilka enorma summor som svenska skattebetalare stödjer detta demokratihatande monster med. För det får vi ständigt kritik av FN. Är det inte behandlingen av migranter, är det minoriteter. Gemensamt med migranterna och minoriteterna är att de saknar vilja och förmåga att anpassa sig och tjäna sitt eget levebröd. Samtidigt som de lever på svenska folket hatar de och föraktar oss.

  Assimilera och patriera mera!

 3. Så är EUavgiften dyr sägs det. Men där får vi iallafall ut något och slipper att finansiera terrorister.
  Allt för att MW skall stoltsera i låntagare fjädrar.

 4. Anslående redovisning över det svenska etablissemangets desintresse och nonchalans, där man inte fäster något specifikt avseende vid vart pengarna hamnar, så länge man är förvissad om att de används i nationsfientliga och terrorbefrämjande syften.

  Mänskliga rättigheter är bara en av de klichéartade förevändningar som nyttjas för att berättiga alla de oegentligheter och det astronomiska slöseri som oavbrutet begås.
  Moralisk upprustning vore det sista praktfnasket FN skulle ägna sig åt!
  Andreas.

Kommentera