Stäng

Alfred Nobels testamente och könskvotering

VETENSKAP. En möjlighet att nominera flera pristagare samt en uppmuntran att nominera fler kvinnor. Det är ett par av Nobelstiftelsens förslag på hur kvinnor lättare ska kunna få Nobelpriset, rapporterar Vetenskapsradion.

-Pettersson har inget emot att kvinnor får Nobelpriset men jag tror inte Alfred Nobel var intresserad av könskvotering när han skrev sitt testamente, utan att priset skulle gå till den som ”gjort menskligheten den största nytta”. 

Jag vill inte provocera men det är inte många muslimer som fått Nobelpris heller…

”Jag undertecknad Alfred Bernhard Nobel förklarar härmed efter moget betänkade min yttersta vilja i afseende å den egendom jag vid min död kan efterlemna vara följande:

Mina brorssöner Hjalmar och Ludvig Nobel, söner af min Broder Robert Nobel, erhålla hvardera en summa af Två Hundra Tusen Kronor;

Min Brorsson Emmanuel Nobel erhåller Tre Hundra Tusen och min Brorsdotter Mina Nobel Ett Hundra Tusen Kronor;

Min Broder Robert Nobels döttrar Ingeborg och Tyra erhålla hvardera Ett Hundra Tusen Kronor;

Fröken Olga Boettger, för närvarande boende hos Fru Brand, 10 Rue St Florentin i Paris, erhåller Ett Hundra Tusen Francs;

Fru Sofie Kapy von Kapivar, hvars adress är känd af Anglo-Oesterreichische Bank i Wien är berättigad till en lifränta af 6000 Floriner Ö. W. som betalas henne af sagde Bank och hvarföre sig i denna Bank deponerat 150,000 Fl. Ungerska Statspapper.

Herr Alarik Liedbeck, boende 26 Sturegatan, Stockholm, erhåller Ett Hundra Tusen Kronor;

Fröken Elise Antun, boende 32 Rue de Lubeck, Paris, är berättigad till en lifränta af Två Tusen Fem Hundra Francs. Dessutom innestår hos mig för närvarande Fyratio åtta Tusen Francs henne tillhörigt Kapital som äger att till henne återbetalas;

Herr Alfred Hammond, Waterford, Texas, United States, erhåller Tio Tusen Dollars;

Fröknarna Emmy Winkelmann och Marie Winkelmann, Potsdamerstrasse 51, Berlin, erhålla hvardera Femtio Tusen Mark;

Fru Gaucher, 2 bis Boulevard du Viaduc, Nîmes, Frankrike, erhåller Ett Hundra Tusen Francs;

Mina tjenare Auguste Oswald, hans hustru, Alphonse Tournand, anstäld vid mitt laboratorium i Sanremo, erhålla hvardera en lifränta af Ett Tusen Francs;

Mina förra tjenare Joseph Girardot 5 Place St Laurent, Châlons sur Saône, Frankrike, äro berättigade till en lifränta af Fem Hundra Francs samt min förra trädgårdsmästare Jean Lecof, hos Fru Desoutter, receveur Curaliste, Mesnil, Aubry pour Ecouen, S. & O. Frankrike, till en lifränta af Tre Hundra Francs.

Herr Georges Fehrenbach, 2 Rue Compiègne, Paris har rätt att lyfta en pens af Fem Tusen Franc årligen d. 1 Januari till och med 1 Januari 1899 då den upphör.

Mina Brorsbarn Hjalmar, Ludvig, Ingeborg och Tyra hafva hvardera hos mig mot quitto innestående Tjugo Tusen Kronor som till dem återbetalas;

Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäck eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas af Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologiska eller medicinska arbeten af Carolinska institutet i Stockholm; för litteratur af Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarne intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej.

Till Exekutorer af dessa mina testamentariska dispositioner förordnar jag Herr Ragnar Sohlman, bosatt vid Bofors, Vermland, och Herr Rudolf Liljequist, 31 Malmskillnadsgatan, Stockholm, och Bengtsfors i närheten av Uddevalla. Som ersättning för deras omsorg och besvär tillerkänner jag Herr Ragnar Sohlman, som antagligen kommer att egna mesta tid deråt, Ett Hundra Tusen Kronor, och Herr Rudolf Liljequist Femtio Tusen Kronor.

Min förmögenhet består för närvarande dels i fastigheter i Paris och San Remo; dels i värdepapper förvarade i Union Bank of Scotland Ld i Glasgow och London, i Crédit Lyonnais, Comptoir National d’Escompte och hos Alphen, Messin & Co i Paris; hos fondsmäklaren M. V. Peter fr Banque Transatlantique, äfvenledes i Paris; hos Direction der Disconto Gesellschaft samt Joseph Goldschmidt & Cie i Berlin; i Ryska Riksbanken samt hos Herr Emmanuel Nobel i Petersburg; i Skandinaviska Kreditaktiebolaget i Göteborg och Stockholm; i Enskilda Banken i Stockholm samt i min Kassakista 59 Avenue Malakoff, Paris; och dels i utestående fordringar, patenter, mig tillkommande patentafgifter eller såkallad royalty, med mera, hvaröfver utredningsmännen finna uppgift i mina papper och böcker.

Detta testamente är hittills det enda giltiga och upphäfver alla mina föregående testamentariska bestämmelser om sådane skulle förefinnas efter min död.

Slutligen anordnar jag såsom varande min uttryckliga önskan och vilja att efter min död pulsådrorna uppskäras och att sedan detta skett och tydliga dödstecken af Kompetenta läkare intygats liket förbrännas i såkallad crematorieugn.

Paris den 27 november 1895

Alfred Bernhard Nobel

11 reaktioner på “Alfred Nobels testamente och könskvotering

 1. Forskningen, där 15 000 personer mellan 18 och 28 år svarade på frågor kring intelligens och livsstil, pekar på att den genomsnittliga människan är lyckligare med en stor grupp vänner – samtidigt som personer med högt IQ mår bättre av en liten vänskapskrets.

  – Intelligenta individer var mindre tillfredställda med livet om de umgicks mer frekvent med sina vänner, skriver psykologen och författaren Satoshi Kanazawa.

  Forskare Carol Graham förklarade vidare:

  – De här upptäckterna visar att människor med hög intelligens – och förmågan att använda den – är mer benägna att fokusera på egna projekt än att vara sociala.

  https://www.svd.se/manniskor-med-hogt-iq-har-farre-vanner

 2. Det har varit mycket få kvinnliga mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne på senare tid. Faktiskt ingen enda kvinna har fått priset under 2000-talet.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Riksbanks_pris_i_ekonomisk_vetenskap_till_Alfred_Nobels_minne

  Därför tycker jag denna välmeriterade person vore en värdig kandidat att få mottaga 2018 års Nobel-pris i ekonomi.

  https://elak-javel.farbrortorsten.com/wp-content/uploads/2014/07/FI.jpg

  http://2.bp.blogspot.com/-ZSQN-iOIFyY/U3STINJCGVI/AAAAAAAAWQE/RmXOWJc9S10/s1600/3141525_1200_675.jpg

 3. Om kvinnorna inte är nog kvalificerade för platsa som pristagare utan kvotering, skall de naturligtvis inte ha något pris. Jag tror Nobel menade,att priset skulle gå till den som utmärkt sig inom respektive ämne och inte för att man var kvinna.
  Sverige framstår allt mer som idioternas hemvist på jorden.

 4. Jordan Peterson kanske kan förklara för nobelstiftelsen hur världen fungerar. De flesta kvinnor är antingen inte intresserade eller tillräckligt kloka för att avstå en dylik tillvaro.

  1. När barn och ungdomar går i skolan brukar det vara tjejerna som får de bästa betygen. Så att de inte skulle vara ”tillräckligt kloka” som du antyder tror jag inte på.
   Det är väl män som föreslår män när det gäller nomineringarna, så kvinnor har inte fått samma chanser.
   Dessutom har mångar av de äldre herrar som tar emot Nobelpriset idag levt under en tid när kvinnorna var hemmafruar.

   1. Varför tror du tjejerna får högte betyg?
    När jag gick i skolan fick kiĺlarna högre betyg sen gjordes undervisningen om för att passa det kvinnliga könet bättre.
    I dag har vi Europas sämsta skola.

   2. Kvinnorna är säkert lika kloka som männen , men en stor orsak till att det är flera män som kommer fram beror väl på vad man prioriterar här i livet .Kvinnor vill väl skaffa barn och vara så mycket som möjligt i hemmet och då är det väl rätt logiskt att dom halkar efter på karriärstegen . Och att då komma med argumentet att dom är missgynnade på grund utav sitt kön tror jag inte på .Att då som många vill att man ska kvotera in folk på olika poster såväl om det gäller kvinna som man är nog fel väg att gå , för då tar man bort drivkraften för att utbilda sig när man inte vet om det är kunskap eller könstillhörighet avgör om man kommer fram i livet .

   3. Nu stod det inte ”antingen inte intresserade eller inte tillräckligt kloka”. Konjunktionen eller gör att negationen i första stycket upphör. Jag förstår inte hur man skulle kunna utläsa något vettigt ur ”inte tillräckligt kloka för att avstå en dylik tillvaro”?

 5. Ja dom får väl instifta ett nytt pris , för dom skapade ju nobelpriset i ekonomi . Vilket pris månde det då bli , jag röstar för ett pris som heter feministpriset det skulle garanterat gå till ett fruntimmer för med det stora antal ”mobbade” kvinns som det tycks finnas i det här landet så lär priset stanna inom landet åtminstone århundradet ut , för kandidater har vi många ,risken finns nog att även en karlslok skulle erhålla priset men den risken får man ta .

 6. Hela Nobelstiftelsen borde bytas ut. Att kvotera in kvinnor som aldrig har gjort mänskligheten någon nytta i vetenskaplig mening är absurt. Men ingenting förvånar längre i det här landet Absurdistan.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: