Regeringen får svidande kritik av Riksrevisionen för bristande konsekvensanalys av migrationspolitiken

INVANDRINGEN. Riksrevisionen är en svensk myndighet under Sveriges riksdag med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Genom ett grundlagsskyddat oberoende granskar Riksrevisionen hur statliga medel används samt rapporterar om eventuella brister.

Riksrevisionens huvuduppgifter är finansiell  och effektivitetsrevision, kort sagt på svenska, Riksrevisionen ska se till att våra politiker använder våra skattepengar effektivt.

Konsekvensanalyserna inför regeringens migrationspolitiska propositioner har haft brister, visar en ny granskning från Riksrevisionen. Bland annat har det saknats ekonomiska analyser, trovärdiga skattningar av antalet asylsökande samt beskrivningar av hur förslagen påverkar människor, myndigheter, kommuner och landsting.

När regeringen föreslår en reform genom att överlämna en proposition till riksdagen ska förslaget bygga på en noggrann analys av vilka konsekvenser det kan få på olika områden.

 

Regeringen har mellan 2004 och 2015 lagt 26 propositioner med förslag som på olika sätt berör människors möjligheter att söka skydd i Sverige. Riksrevisionen har granskat konsekvensanalyserna inför dessa propositioner.

Granskningen har genomförts mot bakgrund av den stora betydelse som migrationspolitiska beslut har för berörda människor, kommuner och statliga myndigheter. Att samtliga långtidsprognoser på det migrationspolitiska området mellan åren 2004 och 2015 har underskattat statens utgifter har också haft betydelse för beslutet att inleda granskningen. På senare tid har underskattningarna varit åtskilliga miljarder kronor om året.

– Väl underbyggda och träffsäkra konsekvensanalyser är en förutsättning för att risker, fördyringar och bieffekter ska kunna förutses och förebyggas. Det gör det också enklare för berörda aktörer att förbereda sig inför kommande uppgifter, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar bland annat att många av propositionerna helt saknat bedömningar av hur antalet som ansöker om, eller beviljas, uppehållstillstånd kan påverkas av förslagen. Det fåtal bedömningar som gjorts är huvudsakligen så svagt underbyggda eller kortfattat redovisade att deras tillförlitlighet inte går att bedöma.

Bristerna gäller även en rad andra områden. Få av de granskade propositionerna lever till exempel upp till kraven på heltäckande och långsiktiga ekonomiska analyser.

– I de fall som budgeteffekter redovisas saknas ofta förklaringar till hur de räknats fram och vilka antaganden som ligger bakom. Det gör det svårt för remissinstanserna att bedöma kvaliteten på analysen eller lämna kvalificerade synpunkter på förslagen, säger Tommi Teljosuo, projektledare för granskningen.

Endast tre av de 26 granskade propositionerna anges ha några konsekvenser för kommuner och landsting, och 16 av dem saknar helt analys på området. Inget av förslagen uppges ha några som helst jämställdhetskonsekvenser, och endast tre bedöms påverka integrationen.

– Vår bild är att underlagen inte alltid har tagits fram med vedertagen metodik. Metoder, data och beräkningar redovisas sällan. Det är ovanligt med hänvisningar till forskning och andra kunskapsunderlag. I 20 av de 26 granskade propositionerna saknas analyser av risker och osäkerheter helt, säger Tommi Teljosuo.

I granskningen har Riksrevisionen tittat såväl på propositioner som kan ha bidragit till ett ökat antal asylsökande som på propositioner som kan haft en bromsande verkan.

– Kritiken gäller inte migrationspolitiken i sig. Oavsett vilken riktning förslagen kan tänkas ha på det migrationspolitiska området är behoven av kvalificerade konsekvensanalyser desamma, säger Helena Lindberg.

Riksrevisionen rekommenderar Regeringskansliet att säkerställa att framtida reformförslag baseras på utrednings- och analysarbete som lever upp till de krav som ställs i bland annat Kommittéförordningen, Regeringskansliets riktlinjer för konsekvensutredning och Propositionshandboken.

Regeringskansliet bör även förbättra analysernas ändamålsenlighet genom att redovisa dem så transparent att de kan upprepas och granskas av externa aktörer. Det är också viktigt att bedömningar av förslagens effekter på antalet personer som ansöker om, eller beviljas, uppehållstillstånd inkluderas i beredningsunderlagen, samt att risker och osäkerheter belyses.

Riksrevisionen

-Pettersson säger att tydligare kan det knappast sägas. Regeringarna Löfven, Reinfeldt och Persson  har chansat med vår och vårt lands framtid och vad värre är, de fortsätter chansa och har fortfarande inte gjort någon konsekvensanalys av asylinvandringen…

…det är dags att tillsätta en katastrofkommission!

När ska riksdagens politiker säga, förlåt vi hade fel om asylinvandringen och nu vet vi inte vad vi ska göra åt problemen eller ska del låtsas som inget och köra mer av samma i 40 år till?

Det finns i grunden bara en stor fråga – asylinvandringen. När ska politikerna erkänna det?

29 thoughts on “Regeringen får svidande kritik av Riksrevisionen för bristande konsekvensanalys av migrationspolitiken

 1. Om en riktig konsekvensanalys utförts, hade naturligtvis passpolis och tullväsendet tillförts ökade resurser och gränserna hade hårdbevakats.

 2. Men… flyktinginvandringen ÄR lönsam på sikt, det vet vi alla eftersom politikerna lovar det! Skulle inte det stämma nu längre eller….?? ( ironi)

 3. Man kan väl inte vänta sig att en faktaresistent regering skall tycka att en konsekvensanalys är nödvändig….
  Politikerna gör väl bara som de förväntas göra, dvs följa det politiskt korrekta så bra de kan, för lagar och verklighet får inte vara i vägen för det politiskt korrekta, för det måste följas till varje pris.

 4. Vid kritik har finansministern Magdalena sagt att” inga problem vi lånar upp oss miljardvis för att finansiera invällande migrantskojare”
  ..,lånen tas troligen av de ökända bankerna som: WB-IMF-ECB(european central bank) mfl………

  visste ni att Sverige tog ett lån hos IMF (2015)-Ungefär ca 2,5 miljarder – så mycket har Sverige lånat ut till Grekland via IMF och det finns fler fall som denna………..

 5. Riksrevisionsverket är en betydelsefull myndighet och kritiken som de kommit med är mycket hård mot politikerna.
  Eftersom någon konsekvent analys av följderna med den här okontrollerade massiva asylinvandringen inte har gjorts, finns det sådana brister att politikerna kan klassas som helt okunniga i den här frågan, ett milt ord är att kalla dem för klåpare.
  Det här kommer att påverka valutgången, därför asylinvandringen kommer att bli en stor fråga vid valet.
  Det parti som tycks öka kraftigt är M, vid den senaste Sifo mätningen hade de gått upp 4% till 22% och ökningen lär fortsätta.
  Sedan gäller det att SD håller ställningarna och helst ökar, sedan blir det regeringsskifte.
  Några av småpartierna kommer att försvinna som sannolikt kommer gynna M och SD.

 6. Då finns åtminstone en myndighet, Riksrevisionen som det fortfarande går att lita på. Från och med nu blir det min favoritmyndighet.

 7. SD höll Reinfelt under armarna i 8 år så dom måste väl ha gillat invandringspolitiken

  • 8 år !
   Och nu går SD om man ska tro på de senaste opinionsmätningarna bara bakåt, undrar vad J.Å har för ess i rockärmen för att vända trenden ?
   Knappt ett år kvar till ödesvalet 2018 är det just nu väldigt tyst om och från SD.

  • Jag gillar formuleringen ”är det en svensk eller en ”svensk?”. Den ska jag börja använda om Lena så tillåter.

  • Det finns många tillämpningar på den frågan:

   Är det en komiker eller en ”komiker”?

   Är det en politiker eller en ”politiker”?

   Är det en statsminister eller en ”statsminister”?

   Är det en negerboll eller en ”negerboll”?

   Är det en högskola eller en ”högskola”?

   Osv…

   • Är det ett rättsväsende eller ett ”rättsväsende”?

    Är det en polis eller en ”polis”?

    Är det ett Migrationsverk eller ett ”Migrationsverk”?

    Är det bostadsområde eller ett ”bostadsområde”?

    Är det en tandläkarkö eller en ”tandläkarkö”?

    Är det en vårdkö eller en ”vårdkö”?

    Är det ett jobb eller ett ”jobb”?

    Osv…

    Så här kan jag hålla på hela kvällen 😊

    Bobb it! Mina vänner.

 8. Hela regeringen och den förra borde genomgå ett polygraf-test…
  Starta ett folkuppror om detta.

 9. Tror att vi sd are redan har 51 % alla mätningar är fejk news Hoppas vi kan rädda Sverige från 7klövens muslimsk invandring. Vi måste Skapa ett Sverige för Svenskarna………..

 10. Den var bra Katastrofkommition? Jag föredrar ordning och reda jag är trött på allt jävla svammel.Vi svenskar är världsbäst på att snacka bort problemen istället lösa den.Mvh Adolf

 11. Sittande regeringen får underkänt i allting.Dom är världsledande att förstöra vårt fosterland,det som vi har byggt upp under mitt 70 åriga liv,har man raserat på senaste åren.Lysnar på SVT 2 någon typ av riksdagsutfrågning.Det är bara svammel och käbbel dom gjorde mer nytta om dom sopade gator och torg.Avgå byfånen till statsminister och ta med din regering som är helt inkompetent.Ha det så gott Adolf

 12. Och bara en vänsterextremisttidning som Aftonbladet kan tolka detta som att DÄRFÖR MÅSTE VI ge asylamnesti åt alla som satt sin fot på svensk mark.

 13. Valet 2018 hoppas jag att SD får minst 51% av rösterna. annars tror jag nog det är kört för moder Svea tyvärr. Det är ju bara att ta en titt på hur det har blivit.

  • Tror du har rätt. Den kommande valrörelsen kommer att genom syras av lögner från PK. Det kommer att lovas allt mellan himmel och jord. Men kommer man till makten så blir det samma visa som tidigare, sanslös politik. Min önskan är att M och SD får mer än 50% och att då Kristersson tar sitt förnuft till fånga och en ny allians ser dagens ljus.
   Jag tror att även KD ryms i denna allians. De övriga kan stanna i kylan

  • Från dagens dryga15% till 51% !
   Under kan ske och har ju skett förr men en stor differans är det och ska man vara realist så sätter nog tyvärr en svensk förtroendevald blocköverskridande 7 klöver den sista spiken i kistan efter 2018 men å andra sidan så har kanske svenska folket blivit klokare sedan valet 2014.
   Den som lever får se !

Kommentera