6 thoughts on “En gentleman

  1. Om inte invandring, migration, intergration och flyktingproblem existerade vad skulle då svensk polis pyssla med och massmedia prata om varje dag från morgon till kväll och vad skulle alla miljarder kronor som under årtionden har och fortfarande pumpas ut till detta idag högst prioriterade området istället ha använts till I samhället, till åldringsvården kanske som politikerna idag totalt föraktar och ständigt sparar på men det sparas inte på brottslingar som avtjänar s.k straff på något av Kriminalvårdens hotell eller vilohem.

Kommentera