Dessa krav borde ställas på muslimer

Från Expressens debattsida

ISLAM. Kärlek och lojalitet för vårt land, Sverige, borde betonas mer. Betydelsen av att lära sig språket och utbilda sig bör också värdesättas högre, skriver imamen Kashif Virk.

I SVT Aktuellt (28/6) efterlystes tydligare avståndstagande från IS världsbild av muslimska organisationer och företrädare i Sverige. En önskan uttrycktes även om större muslimskt deltagande i den offentliga debatten för att slå hål på extremisternas världsbild.

Jag har själv som imam under de senaste fem åren skrivit debattartiklar och engagerat mig i olika sammanhang för just detta (www.imambloggen.se), och många gånger känt mig ensam bland muslimska företrädare att göra så. Exempelvis deltog jag i Opinion Live den 22 september 2016 om extremism och yttrandefrihet.

Det är viktigt att uppmärksamma problematiken bakom denna upplevda tystnad från muslimska företrädare. Samtidigt är det också viktigt att lyfta fram det arbete som sker på organisations- och föreningsnivå för att integrera muslimska ungdomar.

Jag vill med den här artikeln föreslå ett antal riktlinjer som alla muslimska organisationer borde skriva under på, vilka är viktiga dels för att minska motsättningarna bland muslimer. De borde bland annat aktivt förmedlas i landets moskéer. För mig är dessa principer självklara och har tydligt stöd i Islams läror.

Alla inriktningar – såsom sunni, shia, sufi och ahmadiyya – borde ha rätt att få definiera sig själva som muslimer, utan att betraktas av andra muslimska grupper som någonting annat. Detta är viktigt för att få slut på sekterismen.

Alla som önskar lämna islam för en annan livsåskådning borde få göra det, utan att uppleva hot och socialt stigma från andra muslimer. I flera länder finns hårda straff förknippade med detta, något man bör ta avstånd ifrån.

Respekt för andra religioner och livsåskådningar borde förmedlas mer tydligare, och interreligiösa vänskaper borde främjas.

Kärlek och lojalitet för vårt land (Sverige) borde betonas mer, och betydelsen av att lära sig språket och utbilda sig bör värdesättas högre.

Synen på messias (en utlovad gestalt enligt muslimsk tradition) bör reformeras. Många muslimska grupper tror i dag att denne gestalts mest utpräglade uppgift kommer vara att kriga och tvångskonvertera människor till islam. Det är uppenbart att en sådan uppfattning försvårar social och interreligiös harmoni.

Jag menar att så länge inte muslimska grupper är redo att skriva under på punkterna ovan, så kommer de ha mycket svårt att på ett övertygande sätt kunna ta avstånd från religiös extremism. Som muslimsk företrädare har jag som sagt debatterat just dessa frågor i svensk offentlighet sedan en längre tid, med hänvisning till Islams urkunder. Nu hoppas jag att fler gör detsamma.

I veckan nåddes vi av den glädjande nyheten om IS fall i Irak. Men kampen mot den religiösa extremismen måste onekligen fortsätta.

Kashif Virk

Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet

Ovanstående från Expressens debattsida

-Pettersson håller delvis med imamen men anser att islam inte hör hemma i vårt samhälle. Islam är politiskt och går inte att kombinera med demokrati. Staten ska vara sekulär och religionen ska vara en privatsak. Det klarar inte islam och muslimer.

7 thoughts on “Dessa krav borde ställas på muslimer

 1. Det finns bara två lösningar:

  1. Skriv om koranen och ta bort allt som hotar ickemuslimer!
  eller:
  2. Utvisa alla muslimer för de är våra fiender!

 2. Dålig integrationsplanering är ju den absolut största orsaken till att det misslyckades.
  Man ville ta in så otroligt många men hade inga planer på att integrera dem.

  De flesta vet ju vad som händer om man misslyckas med integreringen. Det ena leder till det andra.

 3. Lever han fortfarande? En tolerant muslim lever farligt, hans bröder i islam ska inte tolerera tolerans…

 4. ”VÅRT LAND” – sedan när är Sverige muhammedanernas och utlänningarnas land? Jo, sedan Olof Palmes tid.

  • Rubrik till ovan nämnda artikel:
   ”GÄSTSKRIBENT LARS HÄSSLER: VÄSTS SJÄLVMORD – ISLAMISERINGEN AV EUROPA

   1 juli, 2017”

Kommentera