Borås kräver ett nej till islamiska skolan

ISLAM. Kommunen försöker sätta stopp för islamiska skolan genom ännu ett överklagande. Borås anser att skolan hotar integrationen och är kritisk till att den vänder sig till muslimska föräldrar.

Efter en lång rad turer fick Föreningen islamiska skolan i Göteborg i början av juni rätt att starta Römosseskolan i Borås. Fullt utbyggd ska skolan ha 550 elever. Här ska alla grundskolans klasser finnas plus fritidshem.

Nu överklagar kommunen domen som gav islamiska skolan rätt att starta. Borås står fast vid att det skulle innebära påtagligt negativa effekter om skolan får starta.

Kommunen tar upp att enligt styrdokumentet Program för ett integrerat samhälle så ska varje kommunal skola verka för en särprägel som lockar elever från hela kommunen att välja den skolan. I överklagandet vänder sig Borås mot att Föreningen islamiska skolans stadgar och marknadsföringen är så tydlig med att skolan har för avsikt att rikta sig till elever med muslimska föräldrar. Och det anser kommunen inte är förenligt med det arbete som bedrivs i Borås.

Mer på Borås Tidning…

-Pettersson undrar varför islamska skolor får drivas i Sverige, de bryter mot mängder med lagar och regler. Rektor för Römosseskolan i Göteborg är Abdirizak Waberi, en man som tycker det är riktigt att spöa sin fru om hon sticker upp och som på mina upprepade frågor när han var moderat riksdagsledamot vägrade svara på om han hade dubbelt medborgarskap – somaliskt och svensk – och var hans sympatier i första hand låg. I Sverige, i Somalia eller hos Islam. Waberi satt i Försvarsutskottet samtidigt som Sverige hade trupper i Somalia och jag tyckte det var olämpligt, men inget svar kom och moderaterna var tysta…

Om Waberi på bloggen…

En man som tycker det är riktigt att spöa sin fru ska styra en skola enligt sharialagar – i Sverige

6 thoughts on “Borås kräver ett nej till islamiska skolan

  1. Det är intressant med de nej, som poppar upp. All heder till Hultsfred. Desto mer intressant är de ja, som också poppar upp. Moské i Malmö, moské i Karlstad. Alla har tydligen rätt att vara naiva, trots alla dagliga rapporter. Islam är ingen övergående trend och den kan inte bemötas med kärlek, sorry. Vi kan säkert lösa upp varenda nationsgräns på jordklotet, men låt människor stanna i sin egen region, det blir bäst så. Eller vill ni globalister ha världskrig? Varför är ni inte själva beredda att flytta, från ert extremt segregerade bostadsområde på Södermalm?

  2. Ser hur samhällen segregeras alltmer i Sverige. Islamska regimer satsar allt mer på att bygga skolor och moskéer i vårt land. Undrar varför?

    När de söker bygglov för ännu en stor moské skriver de att de vill bygga ett kulturcentrum som kommer att nyttjas av alla i området. Det är ren och skär lögn. Vilken västerländsk kvinna vill tvingas gå in bakvägen och gömmas undan? Om män och söner är med så separeras de från fruar och döttrar.

    I England har det gått så långt att otrogna jagas bort från området runt deras moskéer.

  3. Jag förstår inte vad som är problemet.
    För alla former av religiösa skolor. Religion kan man syssla med hemma i sin kammare. Det är en privatsak, som man sköter på sin fritid.

Kommentera