Nu måste folkets fiender bort

INSÄNDARE. Massdemonstrationer kan vara medlet att tvinga bort dem så vi kan rädda vårt land.

61 utanförskapsområden, 5000 kriminella, 200 nätverk, parallella samhällen med egna lagar, egna banksystem och egen rättskipning och med en brottslighet som sträcker sig från tio års ålder och uppåt.  För någon vecka sedan förekom inrikesminister Ygeman (S) i pressen för händelser från hans ungdomstid där han enligt tidningen skulle agerat på ett enligt uppgiftslämnaren oärligt och bedrägligt sätt i en fastighetsaffär.

Min avsikt är emellertid inte att gå in på denna. Det som däremot berörde ja, chockade mig var den ”CV” som framkom om Ygeman. Jag fick bilden av en person som inte förmått skapa sig en vettig yrkestillvaro utan endast dragit sig fram genom tillfällighetsjobb etc. Det som än mer upprörde mig var vetskapen att denne person som inte lyckats skaffa sig en långsiktig yrkesverksamhet som han kunde leva på hade trots detta blivit minister!

I stort sett på meriter som ungdomsklubbist vilket också gäller för fler av regeringsmedlemmarna  – oförmögna att skaffa sig riktiga jobb att  försörja sig på. Varför? Obegåvade, ingen initiativförmåga och framåtanda? Självklart är det denna bristande begåvning och handlingsoförmåga vi – svenska folket – nu får ta konsekvenserna av. Med denna intellektuella svaghet och oförmåga till handling följer också en osäkerhet som numera benämns ”godhetssyndromet” där snällismen och tyckasyndom-ismen lett till en kravlöshet som är förödande.

Med denna bakgrund hos regeringsmedlemmarna inser jag nu att en så präglad regering omöjligen kan vara vuxen uppgiften att leda Sverige. Ett annat av statsråden, justitieminister Morgan Johansson är sannolikt den sämsta, lataste och oföretagsammaste vi någonsin haft på den posten. För ingen annan sådan har behövt så lång tid på sig att få fram en lag hur trängande behovet än är. Att jämföra honom t ex med Karl Lidbom är som att göra en jämförelse mellan en snigel och ett expresståg. (Självklart skall beredning av nya lagar genomföras seriöst och förankras i en bred krets men detta är fullt möjligt och ändå få en rimlig handläggningstid innan beslut fattas).

Bristen på initiativ är kanske det mest utmärkande för dagens regering. Ingen statsminister har tagit till de stora orden såsom Löfven, men dessa stora ord har aldrig omvandlats till handling. Därför är Sverige i ett förfall inom i stort sett alla områden men värst när det gäller att upprätthålla rättsstaten och värna den egna befolkningen.

OBSERVANDUM!

Regeringen utövar eller skall utöva den verkställandemakten. Riksdagen den beslutande makten i vilket bl a ingår lagstiftning. Ett antal myndigheter som Polisen skall agera operativt där brottsbekämpning och skyddet av medborgarna är det primära.

Domstolarna skall döma efter lagarna men gör oftast en mildare bedömning än lagen anger. Ja tom bryter mot lagarna. Regeringen har en usel förmåga att tolka dagens verklighet och handla utifrån vad denna kräver. Den verkar gentemot invandrarproblematiken på ett sätt där dumsnällhet och tycka synd-om får ersätta förnuft och realism. Det har fått förödande konsekvenser för den egna befolkningen. Generellt förekommande är att man ser mildare på invandrares brottslighet och därför inte tillämpar straffskalan som den är tänkt. T ex utvisas inte kriminella invandrare om de hotas av dödsstraff i hemlandet. Detta får till konsekvens att svenska medborgare livet ut är hotade till livet av denne brottsling så länge han befinner sig i vårt land! Det rimligaste alternativet vore då att låsa in honom på livstid.

Utrikespolitiken får närmast betraktas som något där regeringen inte har någon som helst verklighetsuppfattning och därför agerar som i visan; ”än slank han hit, än slank han dit”. Ja, kanske värre än så. I bland går det så långt att inte ens Kafka kunnat skildra galenskaperna mera parodiskt. Medan regeringen med en tomte som försvarsminister använder hela sin fantasi och uppfinningsförmåga att skrämma oss för ryssarna som inte är och inte kommer att vara något hot mot oss glömmer man allt annat. Denna totala avskärmning från alla andra hot utöver de som påstås komma från Ryssland har nu fått till följd att utländska (polska) natoförband ogenerat kunnat ta sig i land och ”erövra” öar utanför Tjörn utan att någon ansvarig inom krigsmakt eller regering hade en aaaa-ning om detta.

Det parlamentariska läget i dag innebär att om riksdagen skulle följa grundlagen och vad som stadgas där om parlamentarismen så skulle vi inte ha den regering vi i dag har. Då skulle nämligen alliansen med stöd av SD bildat regering. Men eftersom Alliansen trots vad den låtsas, inte vill regera har vi det sakernas tillstånd som råder i dag. Sjuklöverpartierna öser sin galla över SD genom beskyllningar om att dessa inte är demokrater etc .etc  medan man själv bryter mot en av vår grundlags viktigaste principer – parlamentarismen. Att dagens regering inte på långt när lever upp till regeringsformens krav är tydligt. Den tillämpar och följer inte de lagar som stiftats. Allvarligast och mest svekfullt är brotten mot jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta trots att Löfven bedrägligt påstått att han leder en feministregering och hävdar att han själv är feminist. Inget kunde vara mer lögnaktigt. Trots att han åtagit sig ett uppdrag från förre FN-chefen att leda arbetet med jämställdhet mellan kvinnor och män är han nu på väg att skapa inte endast en ständig otrygghet för de svenska kvinnorna utan också vad gäller deras rättigheter föra dem tusen år tillbaka i tiden. Detta gör han bl agenom att tillåta hedersvåld, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, tvångsäktenskap, parallellsamhällen med domstolar där särskilt kvinnorna förnedras och förtrycks. (Typiskt för denne primitive stackare är att han vill lagstifta om svenska prästers skyldighet att viga par av samma kön medan all den kvinnoförnedring som följer av islam och behandlingen av kvinnor/flickor i moskèerna skall få fortsätta som hittills). Hans hittills visade ointresse för kvinnors rättigheter och hans samsyn med de allra primitivaste och vidrigaste uttrycken för islams kvinnoförtryck gör att han måste anses vara motståndare till kvinnors rättigheter i allmänhet. Förvånande är att kvinnoförbunden (inte FI med Schyman i spetsen som för länge sedan slutade att vara feminister utan numera i stället har karaktären av en Kafka-skapelse) inte på något vis agerar mot denne kvinnoförnedrare.

En sak borde stå klar för den del av svenska folket som inte förlorat förmågan att tänka själv och tolka verkligheten som den gestaltar sig. Nämligen att tron på att regering, riksdag, rättsvårdande myndigheter och polisen skall lösa den katastrof vi inte bara befinner oss i utan som alltmer accelererar är en omöjlighet. Detta inte minst pga Rikspolischefens senaste utslag av uppgivenhet och handlingsförlamning. Nämligen när han nu för några dagar sedan gick ut och bad svenska folket om hjälp!

Efter detta borde varje svensk medborgare anse att denne man omedelbart skall entledigas och att vi inte har någon hjälp att vänta oss av de här uppräknade folkförrädarna.

Som en illustration till bl a regeringens totala handlings förlamning och svek mot medborgarna följer här några talande exempel.

  – ”61 utanförskapsområden, 5000 kriminella, 200 nätverk, parallella samhällen med egna lagar, egna banksystem och egen rättskipning och med en brottslighet som sträcker sig från tio års ålder och uppåt”.

–  Ann Heberleins utmärkta bok Den banala godheten finns ett stycke som redovisar en granskning gjord av Försvarshögskolan om hur 300 svenska IS-krigare försörjt sig under sin jihad. Om man skall skratta eller gråta lämnar jag åt läsaren att avgöra.

” nästan alla [har] uppburit någon form av statligt bidrag under tiden de befunnit sig utomlands för att strida. Vanligast är olika typer av bidrag som kommer från Försäkringskassan som barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning. Många av dem som ska resa iväg för att deltaga i terrorhandlingar ansöker också om studielån för utlandsstudier. Polismyndigheten uppskattar att en betydande del av terrorresenärerna har lånat pengar av CSN för att bekosta sin verksamhet”.

Citatet nedan är Amineh Kakabaveh.s som är grundare av nätverket” Varken kuvad eller hora”.

”Vad man inte vill se är hur religiösa fundamentalister använder rasism som argument för att hindra kvinnors frigörelse. Det är ömkligt att se dessa kvinnoförtryckare när de under antirasistisk täckmantel försvarar de privilegier patriarkatet ger dem. Och det är tragiskt att se ofta hyggliga men naiva svenska politiker, inför dessa reaktionära krafter, inte våga kräva invandrarkvinnors rättigheter i det svenska samhället. Här finns en viktig strid att föra i den feministiska kampen. Alla måste våga. Och det gör vi i Varken hora eller kuvad varje dag och sekund. Systrar – oavsett var vi har vårt ursprung – inte heller i den här striden ska vi vänta.”

Nedanstående nedbantade artikel skrev jag någon tid innan Mehmet Kaplan fick avgå. Men orättvisorna kvarstår för kvinnorna. FN-konventionen som nämns och som anger att all diskriminering av kvinnor – även inom religioner – är förbjuden enligt nämnda konvention har inte fått Löfven att agera. Trots att Sverige skrivit under den agerar han inte mot det verkliga förtrycket inom islam utan går i stället på svenska präster! ”Jag anmäler härmed rubricerade personer för brott mot ” FN- konventionen om avskaffande av alla slags diskriminering av kvinnor”. Eftersom i den svenska jämställdhetslagen inget finns inskrivet om diskriminering inom religiösa samfund åberopar jag därför ovannämnda FN-konvention som Sverige har undertecknat. Denna omfattar all slags diskriminering innebärande kränkning av kvinnor”.

Bostadsminister Mehmet Kaplan, tredje från vänster.

”Ovanstående bild från en moske i Sverige visar bostadsminister Mehmet Kaplan. På andra raden finns kvinnorna som inte äger rätten att sitta bland männen. Detta är en tydlig markering av kvinnornas underordnade ställning och därmed diskriminering enligt nämnda FN-konvention. Men detta är inte allt. Inom moskéns ”ramar” sker härutöver en omfattande reglerad diskriminering av kvinnor, som tydligt strider mot grundlagen men också mot andra allmänna lagar om förbud att diskriminera någon pga kön. Vissa moskéer har härutöver fått rätten att driva friskolor. Självklart är detta inget annat än koranskolor där flickor diskrimineras och hjärntvättas att alltid vara mannen underdånig”.

 

Av det ovan skrivna bör det framgå för varje svensk medborgare att vi inte har att förvänta oss någon hjälp från vare sig regering, riksdag eller myndigheter som polisen etc för att rädda oss från undergång.

Jag föreslår därför att de som inser allvaret verkar för uppbyggnaden av en medborgarorganisation som täcker hela landet. Med uppgift att möta våld och förstörelse från utrikeskommande individer. Lämpligen med en riksstyrelse som håller ihop verksamheten. Väntar vi längre är våra barn och barnbarns framtid inte längre värd namnet.

Olle Ljungbeck, Gävle

 1. Ingen motståndare till vad jag föreslår ovan äger motargumentment som är hållbara mot den katastrof vi befinner oss i och skall därför lämnas utan avseende. DS

7 thoughts on “Nu måste folkets fiender bort

 1. Bra skrivet.Tittar man på regeringens sammansättning ,så vet man inte om man skall skratta eller gråta.Skratta för att det är så löjeväckande, gråta för att det verklighet inte Kafka fiktion.Primitive stackaren är en bra beskrivning av svetsarn.Referingen består av skämtfigurer som flykting ardalan,dvärgen Molgan, Ibrahim, ynkeman,bolibumpa flicka som tur kaplan avgick men han var ett muslimskt skämt,fridolit osv.Ha det så gott.Adolf. PS När skall regeringsdårarna inse att avgå eller snart är det dags att Svenska folket säger sitt att det räcker med Idiotin?

 2. Bra skrivet. Nu är frågan bara när vi skall gå ut på gatorna?

  När Pegida i Sverige fanns och hade tal på Stortorget i Malmö, var det bara jag, min fästmö och ca 20 till som var där, förutom rödingarna.

  Samma är det i stort sätt när SD håller tal. Närmaste som kommer. Borde vara många fler. Hög tid göra något. Visa att vi är en dryg miljon som kommer rösta på SD och vill ha förändring NU.

 3. Att folkets fiende måste bort kan många vara överens om med det är lättare sagt än gjort. Att få bort dem via val ser jag tyvärr som en omöjlighet.

 4. Helt rätt, vi måste börja organisera oss det räcker inte längre att bara skriva inlägg och kommentarer på nätet, vi måste börja agera mer aktivt. Det finns så många intelligenta och driftiga personer runt om i landet, men som enskild individ är det väldigt svårt att synas och få igenom något, därför krävs det samarbete. Frågan är bara hur? Förslag?

 5. Bilden påstås vara från en moské. Tänk, jag trodde det var Löfvens feministiska regering.
  Ygemans magra CV förvånar mig inte.
  Det ställs ju inga krav på kunskap eller färdighet för att väljas som
  riksdagsman. Det är väl av denna anledning, som det i riksdagen samlas personer, som inte lyckas få ett jobb på annat vis.
  Nog är det väl märkligt, att det inte ställs några som helst krav på dem, som är satta att förvalta ett helt land.
  Men det förklarar kanske varför det går utför med vårt land
  Vi måste få en sverigevänlig regering med vettiga personer vid valet 2018.

Kommentera