Aftonbladets Anders Lindberg (S) är tokigare än jag trodde

NAZISM. Historien om Sverigedemokraterna börjar inte vid partiets bildande i Stockholm 1988. Utan 50 år tidigare i Berlin skriver Aftonbladets politiske sekreterare och socialdemokraten Anders Lindberg. Om det är sant har jag ingen aning om och jag tänker inte länka till galningen, men ni ser själva, han kopplar dagens SD som bildades 1988 och Jimmie Åkesson är född 1979, till någon snubbe från 1935. Då var troligen halva Sveriges befolkning och oerhört många socialdemokrater nazi-sympatisörer och vi vet att Stefan Löfvens morfar var övertygad nazist. 

Herr Lindberg har tidigare arbetat på socialdemokraternas partistyrelse och på Utrikesdepartementet som politisk sakkunnig till utrikesminister Laila Freivalds (S) och på Socialdemokratiska riksdagsgruppen, så han borde känna till att Sverigedemokraternas nazistiska historia är som en ljummen sommarvind jämfört med socialdemokraternas och Aftonbladet.

Men det talar naturligtvis inte Lindberg om, han  jobbar ju på fejk- och hatmedia, men jag är i varje fall villig att erkänna att Anders Lindberg är bättre komiker än Henrik Schyffert och jämbördig med Henrik Arnstad.

Vi kanske ska påminna Lindberg om att Aftonbladet stödde Hitler så länge det gick bra för nazisterna så hans egna rötter är rejält bruna.

Den 22 juni 1941 skrev Aftonbladet ”Det av västmakterna inringade Tyskland har sprängt sina bojor och går nu med fri och ökad styrka till sin europeiska, sin världshistoriska mission att krossa den röda regimen som utgjort ett ständigt hot mot själva frihetens princip.

Hitler och Stalin hade slutit en fredsöverenskommelse “Molotov-Ribbentrop pakten”, så ryssarna var helt oförberedda. Hitlers anfallskrig mot Sovjet ”operation Barbarossa” startade kl 03:15 den 22 juni 1941 med att över 3 miljoner tungt bepansrade soldater bröt igenom gränsen och påbörjade ett flerårigt utrotningskrig, mot dom ryska “undermänniskorna”. Detta var alltså “Europas frihetskrig” enligt Aftonbladet.

Längre ner i artikeln fortsätter Aftonbladet: “Nu har Tyskland tvingats att först göra rent hus på den servilt styrda kontinenten…”

Ovan en ledare som publicerades av Aftonbladet samma dag som Hitler inledde kriget mot Sovjet – den 22 juni 1941.

Nåväl, det är en baggis. Vem har inte hört talas om Judepass som Nazi-Tyskland införde i varje tysk judes pass, det är inte allmänt känt att det var en svensk idé.

Ett rött J. En svensk socialdemokratisk idé.

1938 framförde Sverige genom statssekreterare Tage Erlander (S) och Schweiz, oberoende av varandra, ett önskemål om att de tyska judarna skulle få särskilda pass. Detta ledde till att den tyska regeringen införde de så kallade ”J-passen”.

Den 5 oktober 1938 blev alla judiska pass ogiltiga och skulle lämnas in till polisen inom två veckor. Judarna fick därefter ansöka om nya pass. Passen stämplades med ett rött ”J” på första sidan.

Anledningen till det svenska kravet var att alltför många judar lyckades ta sig in i Sverige eftersom deras namn inte avslöjade dem. Så Tage Erlander, som då var statssekreterare åt socialminister Gustav Möller (S) som också var chef för hemliga polisen åkte på regerings uppdrag till Tyskland för att försöka stoppa judeexporten till Sverige.

Tage Erlander (S) medverkade alltså till att Tyskland införde det stora J som stämplades in i varje tysk judes pass och detta bara en av socialdemokraternas åtgärder mot underlägsna människotyper.

1942 inleddes en registrering av ”tattare” på initiativ från socialminister Gustav Möller och statssekreterare Tage Erlander. Anledningen var att genom detta kunna sätta in sociala åtgärder, det vill säga att sterilisera ”mindervärdiga” människor.

S har aldrig på allvar tvättat sin bruna nedskitna byk och borde tänka sig för innan de beskyller andra för att ha skit under naglarna.

Nåväl, vi kan ta lite till, men glöm inte att det finns mycket, mycket mer…

Vi börjar när det förra seklet var ungt. I början av 1900-talet sade den kände socialdemokraten Fabian Månsson: ”Genom hvarje svensk sinnad mans ådror går en skälfning af raseri och man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod.” Tidningen Arbetet beskrev ”galizierna” som ”boskap, representerande det lägsta stadiet av varan – arbetskraft.” Galizier och andra slaviska folk fanns långt ner på utvecklingstrappan.

Sedan kan vi hoppa till riksdagsledamot, handelsminister, statssekreterare, statsminister och socialdemokraten Richard Sandler som tillsammans med andra slog fast att rashygien är en viktig del i den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet och att ”Värdet av vårt lands befolkning är av sällsynt, oblandad ras kan knappast överskattas. Det är därför av betydelse att kontrollera invandring av folkslag, som ej till båtnad för oss låta sig sammanblandas med vår befolkning”

Till de mindre värda raserna räknades bl a judar, svarta och zigenare. ”Det säger sig självt att färgade raser under inga förhållanden – framför allt inte negrer – inte ens som tillfälliga besökare, utom i rena undantagsfall, bör äga tillträde till riket.”

Arthur Engberg var socialdemokratisk riksdagsman, ledamot av partistyrelsen, chefredaktör för tidningarna Arbetet m.m. Engberg var en av de främsta förespråkarna för inrättandet av det Rasbiologiska institutet. 1921 skrev Arthur Engberg en ledare i Arbetet (S) där han beskyllde judarna för att vara ”parasiter som underminerar och förbränner alla övriga raser, i sin erövring av världen har judendomen följt en målmedveten raspolitik” och ” det ligger i judendomens hela kynne att förbränna den germanska rasen.”

Samma år sade Engberg i Andra Kammaren ”Vi hava ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att, medan vi är ytterst angelägna om att ha stamtavlor över våra hundar och hästar, så äro vi inte alls angelägna att se till huru vi skola bevara och skydda vår egna, svenska folkstock. ”

En annan fin herre var Ragnar Eriksson som var med och bildade den fascistiska Förbundet Det Nya Sverige enligt Mussolinos modell. Eriksson bytte senare namn till Edenman och blev minister i Tage Erlanders socialdemokratiska regering och sade”… det gör ingenting om man varit nazist i Uppsala bara man blir socialdemokrat när man kommer till Stockholm och får utsikt att placera sig bland innehavarna av makt, ära och härlighet…”

Minns ni Allan Vougt som var en socialdemokratins ledande politiker och tidningsmän. Försvarsminister, gruppordförande för (s), medlem av utrikesnämnden samt chefredaktör för Arbetet. 1925 publicerade Vougt en broschyr med titeln ”Rasbiologi och socialism”, där han hävdade att ”rasbiologin går att förena med socialism och inte bara bekräftar en konservativ världsbild.”

En viss Ragnar Linnér var medlem i Socialistiska Partiet och i Sveriges Nationella Förbund SNF och stred som frivillig i Waffen SS. Linnér gjorde senare karriär inom fackföreningsrörelsen. 1958 grundade han Sveriges socionomers riksförbund vars ordförande han var under åren 1958-1961. 1965 rekryterades han av socialdemokraten Hjalmar Mehr som kanslichef på barnavårdsnämnden i Stockholms stadshus

Tage Erlander var med och beordrade inventering av zigenare och tattare!

”Enligt vad som från norsk sida erfarits har i Norge cirkulerat ryktet, att norska flyktingar i Sverige åtnjuta fritt uppehälle och dessutom erhålla 250 kronor i månaden i fickpengar, allt utan att behöva prestera något som helst arbete.

Det torde icke vara något som helst tvivel om, att detta och liknande rykten i hög grad bidragit till att ett relativt stort antal mindervärdiga element sökt sig till Sverige. Dylika förespeglingar locka givetvis framför allt arbetsovilliga, arbetsodugliga och i övrigt mer eller mindre asociala stundom även kriminella element.

Norska flyktingkontoret torde också ha haft uppmärksamheten riktad på saken och på sistone gjort vad de kunnat för att avliva detta och liknande rykten. Av de ofta i såväl fysiskt som psykiskt men framför allt i moraliskt hänseende mindervärdiga individer som måste hänvisas till Vägershult, torde trots alla försäkringar om motsatsen endast ett mindre antal vara i verklig mening politiska flyktingar. De äro närmast att betrakta som politiskt okunniga om också icke indifferenta, asociala. Moraliskt och ofta fysiskt, stundom även psykiskt mer eller mindre defekta människor.”

Ovanstående är skrivet av Socialdemokratiske socialminister Gustav Möller som var högste politiske ansvarig för de ”koncentrationsläger” som fanns i Sverige. Tjänstemannaansvaret hade en inte helt obekant Tage Erlander. Tage gjorde dock allt för att tona ned sin ”insatser” i sina memoarer. När krigslyckan vände för tyskarna byttes normännen ut mot andra fångar.

En av de mest namnkunniga socialdemokraterna med brunt förflutet är den gamle toppdiplomaten och f.d. ambassadören Sverker Åström.  Han gick direkt till UD 1939 efter studenten. I sina memoaren ”Ögonblick” har han dock glömt att han varit medlem i en nazistisk organisation och sa att jag har inga minnen av några eventuella kontakter med Sveriges Nationella Förbund och kan inte svara på några frågor om det. Sverker Åström verkar inte ha brutit helt med de  främlingsfientliga” I DN 1990 tyckte Åström att Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle ha svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land”

Per Albin Hansson, socialdemokraternas socialdemokrat slog redan 1921 fast i sitt första folkhemstal fast ”Sverige åt svenskarna”

Hela det politiska etablissemanget tiger om det som utspelades i Sverige då skaror av fascister och nazister ”roddare” rodde över de ”grumliga vattnen” och anslöt sig till ”rumsrena” partier. Otaliga ”roddare” gjorde karriär inom fackföreningsrörelsen, utbildningsväsendet, rättsväsendet, näringslivet, försvaret. m.m. Beror Mona Sahlins och andra socialdemokraters hätskhet mot Sverigedemokraterna på dåligt samvete för att det egna partiets nazistiska och rasistiska förflutna ska komma fram?

Alva Myrdal, svensk diplomat och toppsocialdemokrat bedrev ”förädling av folkmaterialet” med tvångssteriliseringar. Makthavarna (S) trodde allmänt att just ”undermåliga ynglade av sig” mer än ”vanligt folk.” Den raspolitik socialdemokraterna bedrivit får Sverigedemokraterna att framstå som antirasister!

Tage Erlander 1965: ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

Så här kan man hålla på, det finns hur många exempel som helst på att Sveriges före detta ledande parti i alla tider inte varit eller är ett dugg bättre än de Sverigedemokrater de idag kallar rasister.

Inte alls långt bort i tiden, 1989 införde regeringen Carlsson (S) ett totalstopp mot invandring. I det s.k. Luciabeslutet konstaterades att Sverige var ”FULLT” Redan då tillhörde en numera inte helt okänd socialdemokrat som heter Mona Sahlin partiets toppskikt och var tänkt att bli Carlsson efterträdare om inte en chokladbit kommit i vägen. Nåväl, totalstoppet mot invandring hävdes 1991 av en borgerlig regering.

1995 skrev den dåvarande socialdemokratiska regeringen så här ”de senaste årens invandring har i betydande grad åter blivit en invandring från Europa. Dessa invandrare har ett humankapital och ett etniskt kapital som ligger närmare svensk arbetsmarknad än den utomeuropeiska invandringen…

Detta var en mycket, mycket kort version av socialdemokraternas rasistiska och nazistiska förflutna och det är väl inte så mycket att säga om mer än att dagens socialdemokrater borde vara mycket, mycket försiktiga när de anklagar Sverigedemokraterna för att ha ett mörkt förflutet.

 

 

 

 

 

Ra(S)ister & Nazi(S)ter

Nedanstående är en repris från september 2010 som påminnelse till alla dem som påstår att Sverigedemokraterna har sina rötter i nazismen och i främlingsfientligheten. Det är bara att hålla med – ränderna går aldrig ur…

Sedan det blev klart att Sverigedemokraterna kommer att ta plats i Sveriges Riksdag fylls våra media om deras hemska förflutna så det tänkte jag inte ägna mig åt. De gamla borgarnas nazisympatier är också kända, kommunisterna i vänsterpartiet har ett förflutet värre än nazisterna. Miljöpartiet har ingen historia så dem hoppar vi över.

Jag tar en liten sammanfattning av socialdemokraternas ”stolta” förflutna, det parti som en gång hade Hitler som idol och var föregångare inom rasbiologi som nazisterna lärde sig mycket av.

Vi börjar när det förra seklet var ungt. I början av 1900-talet sade den kände socialdemokraten Fabian Månsson: ”Genom hvarje svensk sinnad mans ådror går en skälfning af raseri och man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod.” Tidningen Arbetet beskrev ”galizierna” som ”boskap, representerande det lägsta stadiet av varan – arbetskraft.” Galizier och andra slaviska folk fanns långt ner på utvecklingstrappan.

Sedan kan vi hoppa till riksdagsledamot, handelsminister, statssekreterare, statsminister och socialdemokraten Richard Sandler som tillsammans med andra slog fast att rashygien är en viktig del i den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet och att ”Värdet av vårt lands befolkning är av sällsynt, oblandad ras kan knappast överskattas. Det är därför av betydelse att kontrollera invandring av folkslag, som ej till båtnad för oss låta sig sammanblandas med vår befolkning”

Till de mindre värda raserna räknades bl a judar, svarta och zigenare. ”Det säger sig självt att färgade raser under inga förhållanden – framför allt inte negrer – inte ens som tillfälliga besökare, utom i rena undantagsfall, bör äga tillträde till riket.”

Arthur Engberg var socialdemokratisk riksdagsman, ledamot av partistyrelsen, chefredaktör för tidningarna Arbetet m.m. Engberg var en av de främsta förespråkarna för inrättandet av det Rasbiologiska institutet. 1921 skrev Arthur Engberg en ledare i Arbetet (S) där han beskyllde judarna för att vara ”parasiter som underminerar och förbränner alla övriga raser, i sin erövring av världen har judendomen följt en målmedveten raspolitik” och ” det ligger i judendomens hela kynne att förbränna den germanska rasen.”

Samma år sade Engberg i Andra Kammaren ”Vi hava ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att, medan vi är ytterst angelägna om att ha stamtavlor över våra hundar och hästar, så äro vi inte alls angelägna att se till huru vi skola bevara och skydda vår egna, svenska folkstock. ”

En annan fin herre var Ragnar Eriksson som var med och bildade den fascistiska Förbundet Det Nya Sverige enligt Mussolinos modell. Eriksson bytte senare namn till Edenman och blev minister i Tage Erlanders socialdemokratiska regering och sade”… det gör ingenting om man varit nazist i Uppsala bara man blir socialdemokrat när man kommer till Stockholm och får utsikt att placera sig bland innehavarna av makt, ära och härlighet…”

Minns ni Allan Vougt som var en socialdemokratins ledande politiker och tidningsmän. Försvarsminister, gruppordförande för (s), medlem av utrikesnämnden samt chefredaktör för Arbetet. 1925 publicerade Vougt en broschyr med titeln ”Rasbiologi och socialism”, där han hävdade att ”rasbiologin går att förena med socialism och inte bara bekräftar en konservativ världsbild.”

En viss Ragnar Linnér var medlem i Socialistiska Partiet och i Sveriges Nationella Förbund SNF och stred som frivillig i Waffen SS. Linnér gjorde senare karriär inom fackföreningsrörelsen. 1958 grundade han Sveriges socionomers riksförbund vars ordförande han var under åren 1958-1961. 1965 rekryterades han av socialdemokraten Hjalmar Mehr som kanslichef på barnavårdsnämnden i Stockholms stadshus

Tage Erlander var med och beordrade inventering av zigenare och tattare!

”Enligt vad som från norsk sida erfarits har i Norge cirkulerat ryktet, att norska flyktingar i Sverige åtnjuta fritt uppehälle och dessutom erhålla 250 kronor i månaden i fickpengar, allt utan att behöva prestera något som helst arbete.

Det torde icke vara något som helst tvivel om, att detta och liknande rykten i hög grad bidragit till att ett relativt stort antal mindervärdiga element sökt sig till Sverige. Dylika förespeglingar locka givetvis framför allt arbetsovilliga, arbetsodugliga och i övrigt mer eller mindre asociala stundom även kriminella element.

Norska flyktingkontoret torde också ha haft uppmärksamheten riktad på saken och på sistone gjort vad de kunnat för att avliva detta och liknande rykten. Av de ofta i såväl fysiskt som psykiskt men framför allt i moraliskt hänseende mindervärdiga individer som måste hänvisas till Vägershult, torde trots alla försäkringar om motsatsen endast ett mindre antal vara i verklig mening politiska flyktingar. De äro närmast att betrakta som politiskt okunniga om också icke indifferenta, asociala. Moraliskt och ofta fysiskt, stundom även psykiskt mer eller mindre defekta människor.”

Ovanstående är skrivet av Socialdemokratiske socialminister Gustav Möller som var högste politiske ansvarig för de ”koncentrationsläger” som fanns i Sverige. Tjänstemannaansvaret hade en inte helt obekant Tage Erlander. Tage gjorde dock allt för att tona ned sin ”insatser” i sina memoarer. När krigslyckan vände för tyskarna byttes normännen ut mot andra fångar.

En av de mest namnkunniga socialdemokraterna med brunt förflutet är den gamle toppdiplomaten och f.d. ambassadören Sverker Åström.  Han gick direkt till UD 1939 efter studenten. I sina memoaren ”Ögonblick” har han dock glömt att han varit medlem i en nazistisk organisation och sa att jag har inga minnen av några eventuella kontakter med Sveriges Nationella Förbund och kan inte svara på några frågor om det. Sverker Åström verkar inte ha brutit helt med de  främlingsfientliga” I DN 1990 tyckte Åström att Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle ha svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land”

Per Albin Hansson, socialdemokraternas socialdemokrat slog redan 1921 fast i sitt första folkhemstal fast ”Sverige åt svenskarna”

Hela det politiska etablissemanget tiger om det som utspelades i Sverige då skaror av fascister och nazister ”roddare” rodde över de ”grumliga vattnen” och anslöt sig till ”rumsrena” partier. Otaliga ”roddare” gjorde karriär inom fackföreningsrörelsen, utbildningsväsendet, rättsväsendet, näringslivet, försvaret. m.m. Beror Mona Sahlins och andra socialdemokraters hätskhet mot Sverigedemokraterna på dåligt samvete för att det egna partiets nazistiska och rasistiska förflutna ska komma fram?

Alva Myrdal, svensk diplomat och toppsocialdemokrat bedrev ”förädling av folkmaterialet” med tvångssteriliseringar. Makthavarna (S) trodde allmänt att just ”undermåliga ynglade av sig” mer än ”vanligt folk.” Den raspolitik socialdemokraterna bedrivit får Sverigedemokraterna att framstå som antirasister!

Tage Erlander 1965: ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

Så här kan man hålla på, det finns hur många exempel som helst på att Sveriges före detta ledande parti i alla tider inte varit eller är ett dugg bättre än de Sverigedemokrater de idag kallar rasister.

Inte alls långt bort i tiden, 1989 införde regeringen Carlsson (S) ett totalstopp mot invandring. I det s.k. Luciabeslutet konstaterades att Sverige var ”FULLT” Redan då tillhörde en numera inte helt okänd socialdemokrat som heter Mona Sahlin partiets toppskikt och var tänkt att bli Carlsson efterträdare om inte en chokladbit kommit i vägen. Nåväl, totalstoppet mot invandring hävdes 1991 av en borgerlig regering.

1995 skrev den dåvarande socialdemokratiska regeringen så här ”de senaste årens invandring har i betydande grad åter blivit en invandring från Europa. Dessa invandrare har ett humankapital och ett etniskt kapital som ligger närmare svensk arbetsmarknad än den utomeuropeiska invandringen…

Detta var en mycket, mycket kort version av socialdemokraternas rasistiska och nazistiska förflutna och det är väl inte så mycket att säga om mer än att dagens socialdemokrater borde vara mycket, mycket försiktiga när de anklagar Sverigedemokraterna för att ha ett mörkt förflutet.

31 thoughts on “Aftonbladets Anders Lindberg (S) är tokigare än jag trodde

 1. De har aldrig träffats och han ser det som lika förkastligt, oavsett släktskap.Nazismen som ideologi blir ju varken bättre eller sämre,den är tidlös skit
  Fullständigt klart att Stefan Löfven inte har kunnat påverkas ett skvatt av denne Ludvig
  https://alba.nu/sidor/24159
  Kungens morfar tog Hitler mot makten
  Kungens morfar var aktiv nazist, och den förste hertigen som ställde sig bakom Hitler. Men han var inte ensam kunglighet att stötta führern.
  https://aftonbladet.se/nyheter/historia/a/5Vy19W/kungens-morfar-tog-hitler-mot-makten/salesposter?useFlexbox=true&shared=false&reason=denied
  Så är man för monarkin i Sverige så är man nazist
  Här ger kungens pappa, prins Gustaf Adolf,pengar till en bugande man i nazistuniform
  Under 1930-talet fanns extremt starka sympatier för Tyskland i svenska överklasskretsar
  Kungens morfar, var supernazist
  Nära vän till Hitler
  https://expressen.se/nyheter/kungens-far-gav-pengar-till-nazister/
  Elisabet Höglund:Min pappa var nazist
  Han var främst nazist innan jag var född och så länge kriget pågick
  Fadern,Freddy Höglund, var med i det nazistiska partiet Lindholmsrörelsen
  https://aftonbladet.se/nyheter/a/xR954Q/elisabet-hoglund-min-pappa-var-nazist
  Då är hon medskyldig till förintelsen
  Haha korkat Sverige
  Sverigedemokraterna – världens procentuellt största parti med direkt nazistiskt påbrå definieras av oss som ett neofascistiskt parti, det vill säga ideologiska arvtagare till Adolf Hitlers nazistiska stat
  Lögner och historieförfalskning
  Lögnen att Socialdemokraterna 1933–1945 verkade i ideologiskt och politiskt samförstånd med den tyska nazismen. Filmen avfärdades enhälligt av expertisen inom den svenska historikerkåren
  https://expressen.se/debatt/nazismens-historia-har-blivit–lekstuga-for-svenska-politiker/
  Sverigedemokraterna=De riktiga nazisterna
  https://expressen.se/debatt/nazismens-historia-har-blivit–lekstuga-for-svenska-politiker/

 2. Så länge svenskar köper AB och andra PK blaskor kommer vi att ha kvar dessa lögnhalsar till sk journalister.

 3. Fast allt som beskrivs om den gamla socialdemokratin är ju bra. Det var ju den politiken som de facto byggde Sverige till ett av världens bästa länder under en kort period. De dugligaste rekryterades till alla positioner och tjänstemannaansvar rådde. T.o.m våra egna undervärdiga såg man till att ta hand om genom sterilisering. Inte bara generellt undervärdiga raser som zigenare/arab/judar etc. Tänk bara om även alla dessa undervärdiga oduglingar som A. Lindbergs föräldrar steriliserats, eller Reinfeldts, Rövens, M. Sahlin-häxan m.fl. Då hade vi ju sluppit den skiten. Men man ska inte luras att tro att det var den röda pestens politik som socialdemokraterna för nu. Det var ju nationalsocialism i någon slags lightvariant som vi fick förmånen att uppleva. En politik som byggde och skapade ett väldigt sunt samhälle för alla svenskar en alltför kort period innan den röda pestens farsot och dess undermänniskor tog över och där är vi nu.

  • JA , att utvecklingsstörda steriliseras var förnuftigt. Zig/rom. som efter 500 år , – inte anpassat sig må bara ha ett barn/familj.

   Annars får dom återvända till Indien.

 4. Det mest tragiska här, är ju att “svensson” riskerar tro på dyngan, helt ovetande om S historia, vilken här visas på ett utmärkt sätt.

  En kondenserad form av infon ovan borde sändas till samtliga tidningar i Sverige, så folk förstår hur mycket dynga som sprids av just dem som anklagar alternativ media för att sprida “Fake news”….

 5. Vad är snorvalpens problem?Sitter blöjan för hårt eller dags att byta,han har skitit på sig ?Det är inte så konstigt så mycket dynga som han kladdar och käbblar.Fråga svetsarn han kanske kan byta blöja på han så han kanske får bättre tankar.Men det är nästan omöjligt på en sån skitgubbe.Mvh Adolf

 6. Är ingen djuping inom psykiatri men när det gäller A.Lindberg är det så oerhört uppenbart att han inte är vid sunda vätskor.
  Han, Arnstad, riksp.chefen är bara ett axplock av utplacerade, onåeliga offeranoder. Veronica Palm en annan.
  Rätt fult, enligt mig, att utnyttja hel- och halvbänga typer i roller som de besitter.
  Fast…ska man vara förvånad? Socialism och högt människovärde har aldrig gått hand i hand, så.

 7. Aftonbladet har helt klart sina rötter i nazismen. Därom råder inget tvivel.
  Inte heller råder något tvivel om att hr Lindberg berättar sagor,som han själv hittar på.
  Sagorna är ofta om kändisars eller kungafamiljens svåra liv och all oro dessa känner fär nästan allt och hur de gråter ut.
  Och gång på gång får vi läsa om hur de kriminella lurar av oss våra pengar med olika trick.
  Eller om hur semestervädret skall bli om 4 veckor, trots att meteorologerna inte ens kan tala om hur vädret blir nästkommande dag.
  Men verkliga nyheter och fakta är det mera ont om.
  Aftonbladet är en skittidning. Men om man under ett års tid avstår från att köpa den, (eller någon annan dålig kvällstidning) så sparar man drygt 8000kr. På tio år blir det närmare 90000kr (nittiotusen). Tio år går fort!
  Lägg varje dag de sparade slantarna i en stor ask. Se hur fort de växer. Spendera dem på semestern nästa år. Eller köp en bättre begagnad bil om tio år.

  • Kan bara instämma. Dock är det fortfarande många som klickar in på skitblaskornas sidor, drivna av nyfikenhet.

   Det är inte bara sagor, de har ju en stående agenda av flum.
   Varje vecka är det:
   Nåt om kort/konto som kapas
   Nån okänd folksjukdom, “kryp i benen, orolig mage” eller så
   Snabbare dator
   Mjukare fötter
   Nån kändis skilsmässa

   Gå inte in och kika på nätet. Det är dumt!

   För då hålls ju antalet besökare uppe och därmed annonsintäkterna som skittidningarna till stor del lever på!

   Så, klicka inte alls in på gammelmedias sidor, negligera dem och låt dem sakta men säkert kvävas av det öde de förtjänat.

 8. Men sshhh… akta så ni inte spräcker Anders bubbla. Han lever ju förmodligen i en helt egen atmosfär, och är inte van att andas saker som “fakta” och “logik”.

  Man skal vara varsam med anorlunda ekosystem..

 9. Denna mans hat och sjukliga tokerier har inga gränser. Borde inte få gå lös. Fast han är ju en av SDs bästa valarbetare.

 10. Som sagt var….. Anders Lindberg är inte en myt. Han finns på riktigt.

  Hur otroligt det än låter.

 11. När argumenten tryter, vilket det gör allt oftare för A. Lindberg, då plockas det fram något som inte har med det nuvarande SD att göra.
  Detta kallar jag tarvligt gjort av en ledarskribent i en stor svensk tidning.
  Samtidigt är jag tacksam att han skriver som han gör och tror att vi väljare inte genomskådar hans taktik. Tack Anders L. nu får vi fler väljare på vår sida vid nästa val som för övrigt kan komma snart nog.

  • Anders Lindberg, är synonymt med en idiot och en sådan låter de skriva i stians största kvällstidning. Då måste även de ansvariga vara idioter. Alltså måste läsarna också vara idioter när de läser denna idioti skrivna av en idiot med ägarnas gillande, som också är idioter.
   Sensmoral: I Svenstia lider vi ingen brist på varken idioti eller idioter.
   Leve Svenstia! Landet utan framtid.

 12. Tvångssterilisering förekom av sinnesslöa in på 60-70 talet. En flicka jag stötte ihop med på en gård-de sattes ofta ut på gårdar, berättade att de hade steriliserat henne. Doktorn var snäll och de gjorde inte så ont. Doktorn förklarade för mig att jag inte skulle få några barn osv. Man ansåg att människan kompenserade för ett handikapp-var du blind fick du bättre hörsel, var du sinnesslö så var du översexuell och hade bra fertilitet.
  Skammen tycker jag var Baltutlämningen. Den var helt onödig och man visste vad som skulle hända dem. Wallenberg-Sverige ställde inga krav utan kröp för Sovjet och då kunde de avliva honom.
  Det kallades att man skulle ha partiboken om man skulle göra karriär inom stat och förvaltning-utan att vara medlem i S var det kört.
  VPK och de andra kommunisterna svek de egna stort-de som flyttade till Sovjet för att leva den kommunistiska drömmen och det gick käpprätt.
  DDR kan vara ett riktmärke för Sveriges nutidshistoria. Det finns utrett hur många svenskar i högre befattning som hade kontakter. I S. är det fortfarande hemligstämplat, de andra länderna som var aktivt med i WW2 öppnade sina arkiv men Sveriges är hemligt fortf trots att S. inte var med utan var “neutralt”.
  Att först känna sin historia och ta del av bra och dåligt är en förutsättning för att förstå nutiden och att föra en meningsfull politik. Mönstret upprepar sig igen. Ett litet Jesuscitat kanske-I som ären utan skuld kasta den första stenen. Stening är ju aktuellt av kvinnor idag.
  Det är vinnaren som skriver historien och vinnaren under 1900-talet var soc dem i Sverige och i många andra länder, nu rasar man som en sten

 13. Anders Lindberg har inte bara en skruv lös, frågan
  är om inte allt sitter löst i dom övre regionerna, vi som
  följt sosseriets hycklande genom åren är inte förvånade
  över denne Jöns svamlande, vilken lågbegåvad krönikör?
  Han överträffar till och med Henrik Arnstad i absurditeter

 14. Sossarna VAR inte nazister. De ÄR nazister. De har lämnat sitt RASISTISKA förflutna.

  Men historien om nazismen började inte i Berlin 1935, utan i Medina omkring år 600. Där föddes nazismen i form av den mördardespot, som skulle sprida denna vidare över världen.

 15. Med ett finare ord kallas detta:
  PROJICERING!!!
  (Det du själv “är” men beskyller andra för att “vara”!)

 16. Vem bryr Sig? Jag är intresserad av att vad är det som händer i Sverige i nutid.Det vore bättre om journalist dårarna var sysselsatta med att lösa allt jävla våld ,bränder och käbbel,som dom har förorsakat med massa lögner.Vem bryr sig om 30 talets sossar som var nazisternas Hantlangare? Ha det så gott er tillgivne Adolf

  • Ja käre Adolf. Men som historieförnekare och revisionister kan de inte lösa dagens problem då de inte kan se genom historien vad som lett fram till dagens situation. Kan man inte göra upp med Sveriges ställning i WW2 kan man inte heller konkretisera efterkrigstiden och Sveriges ställning i världen. Man har inte heller en konsekvensanalys av vad en åtgärd leder till-A.B.C i sin analys. Man kommer bara till A och går det snett finns inte en plan-som en grävling med fler utgångar ur lyan. De saknar verklighetskontakt och drömmer sig tillbaka till då de var ett stort parti. Samma utomlands-i det franska valet gick inte socialisterna vidare till den andra omgången med sin kandidat, då njöt jag
   I de svenska valens efterdisk pratar de om hur de ska bli lika stora som förr med nästan absolut majoritet.

 17. Här är en till som inte har alla hästarna i stallet, i sitt tal på
  Järva sade hon” man måste kunna känna sig trygg utomhus
  där man bor”???? Ska man inte kunna känna sig trygg oavsett
  var man är?? Eller hur Annie Lööf? Hennes största tillgång
  är att hon har utrustats med en babbla som går på tomgång
  utan att något vettigt sägs.

 18. Får vi hoppas att Anders Lindberg noga läser genom ditt utmärkta doktorsarbete,kring Aftonslaskens ursprung Pettersson.Detta skulle kunna kompletteras av andra liknande åtgärder från svensk press under åren Adolf stod i sin glans dagar.
  Läste en biografi av en finsk läkare och rådgivare åt Heinrich Himmler, under hans sista levnadsår.Tyvärr minns jag inte namnet på denna författare.I varje fall satt han med vid bordet när Folke Bernadotte förhandlade om frisläppandet i Hochenlyen,av de nordiska medborgare som placerats i KZ under vintern -45.
  Himmler som gärna ville sopa alla spår under mattan,erbjöd Sverige att skjutsa över så många judar de önskade från nordtyska KZ-läger.
  Detta erbjudande avslog Bernadotte direkt och betonade att Sverige inte önskade några judar ! Detta historiska beslut hade naturligtvis klubbats på regeringsnivå,av Per Albin & Co.

  • P.s.:
   Författaren och rådgivaren som deltog som tolk,hette Dr.Karsten….En mycket intressant läsning för er som vill veta vad som skedde vardags hos topparna i NSDAP ….
   Har med åren tyvärr fått lätt att glömma !

 19. Grejen är den att väldigt få läser Aftonbladet. Därför klingar Lindbergs skriverier tomma.

  • Och alla som läser AB använder läsglasögon och förstoringsglas, så deras kundunderlag tunnas ut alltmer…

Kommentera