2 thoughts on “Ramadan Bombathon Dag 15

  1. Förmodligen hoppar Wallströmskan kråka av pur förtjusning över hennes skyddslingars fina framgångar i denna av Petterssons uppmärksammade olympiad för största möjliga sprängverkan – en ansträngning som vederbörandes fruntimmersbyxor näppeligen är avsedda för.
    Törhända ministern håller sig med någon importerad korancharmör, vilken i egenskap av bevågen kammartjänare hastar åstad med golvmoppen.
    Andreas 🙂

Kommentera