Henrik Arnstad: ”Islam är en del av svenskheten”


HISTORIA. Henrik Arnstad som själv kallar sig historiker skriver i Jönköpings-Posten att islam är en del av svenskheten. Herr Arnstad skyller dessutom de problem vi har med islam på oss själva och västvärlden som krossat den vidsträckta del av jorden som de muslimska länderna utgör och deras process  mot demokrati med överlägset våld via kolonialism och imperialism.

Herr Arnstad ställer krav på inkludering, om vi ska kunna definiera Sverige som en demokrati.

-Pettersson säger att islam tyvärr är en del av Sverige men islam har inte ett dugg med svenskhet att göra. Arnstad säger också helt riktigt att islam breder ut sig över en stor del av jorden, men historikern pratar om det västerländska våldet, inget om hur islam brett ut sig och till och med hotat centrala Europa med stora arméer.

Sedan kan man också påpeka att det överlägsna västerländska våldet även krossade diktaturer som Japan och Tyskland och dessa länder tillhör idag världens rikaste och stabilaste demokratier. Minns du det Arnstad?

Islam är en mördarsekt och de påstår att terrorism är självförsvar

ISLAM. Muslimer påstår att krig endast får bedrivas som en sista utväg för att komma tillrätta med förtryck och aggression och för att försvara vissa fri- och rättigheter. Alltså självförsvar. Det är lögn liksom allt annat som islam och koranen påstår. Det började år 571 i staden Mecka i nuvarande Saudiarabien då den man som skulle bli profeten Muhammed föddes.

När Muhammed var 40 år visade sig ängel Gabriel för honom. Ängeln hade med sig budskap från Allah. Muhammed lärde sig budskapen utantill. Först berättade han för sin familj vad Allah hade sagt. Senare berättade han för andra människor. Muhammed hade blivit Allahs profet. Allt fler människor började tro på det som Muhammed berättade för dem.

Men Muhammed fick också fiender och år 622 fick han lov att fly från Mecka till staden Medina. Han skickade även en del av sina män till Etiopien där de kristna!!! gav dem skydd. Muhammeds fiender var förbannade och det blev strider som Muhammed och hans polare vann.

År 630 återvände Muhammed till Mecka. I Mecka fanns en helig byggnad som hette Kaba, byggd av granit, den stal Muhammed och gjorde till islams heligaste plats. De tidigare ägarna av stenen hade inget att säga till om, Muhammed bestämde att deras gudabilder skulle förstöras.

Det blev även bestämt att bokens folk, judar och kristna, som levt i området i många hundra år före islam skulle få fortsätta leva som dhimmis, det vill säga skyddade medborgare, så länge de följde islams lagar och betalade en extra skatt (jizya) till den muslimska staten. Denna status gällde inte avgudadyrkare som inte kunde tolereras i ett monoteistiskt samhälle så dem slog man ihjäl eller tvingade att konvertera. De som inte accepterade slog man ihjäl eller förslavade, givetvis i självförsvar för islam accepterar inte våld.

Två år efter det att Muhammed hade kommit tillbaka till Mecka blev han sjuk. Gubben dog 632. Medan Muhammed levde och eftersom han inte var skrivkunnig bestämde han att Allahs ord skulle skrivas ner av en skrivare. Allahs ord till Muhammed samlades i Koranen.

Muhammed var Allahs sista profet av de 25 som nämns i koranen och det ska inte komma någon efter honom.

Efter profeten Muhammeds död så valdes Abu Bakr till den förste kalifen och han tog i med krafttag mot de stammar som inte accepterade islam och erövrade hela arabiska halvön. Givetvis i självförsvar för islam accepterar inte våld.

2015-07-22_0758

Därefter riktades fokus mot de mäktiga imperierna i öst: sasaniderna i Persien och bysantinerna i Syrien, Palestina och Egypten, givetvis i självförsvar…

Den andra kalifen, Umar – utsedd av Abu Bakr – fortsatte i den förstes fotspår. Umar utökande islams styre över Syrien, Egypten, Irak och Persien i vad som, från en rent militär synvinkel, var häpnadsväckande segrar. Inom fyra år efter profetens död hade den muslimska staten utvidgat sitt inflytande över hela Syrien och kuvat bysantinerna vars härskare, den kristna Herakles, vägrat anta islam. Det var ännu ett självförsvarskrig. Ett år senare red han in i Jerusalem och gav ett heligt löfte, ”I Allahs namn Era kyrkor åtnjuter full säkerhet; de får inte ockuperas av muslimer eller förstöras”. Som vi vet ljög muslimerna men det var väl självförsvar.

2015-07-22_0814

Umar var kalif i tio år och han avslutade karriären med en seger över det persiska imperiet i nuvarande Iran. Den tredje kalifen blev Uthman, han var också duktig på självförsvar och intog Libyen och stora delar av Armenien. Uthman sammanställde också koranen till vad den är idag och förstörde alla andra versioner. Resultatet blev den text som idag är accepterad av de flesta muslimer.

Under 700-talet var det så dags för muslimerna att i självförsvar civilisera Spanien därefter fortsatte de norrut för att självförsvara sig mot Frankrike dit de första muslimerna kom år 714 och intog Narbonne, som blev deras bas i 40 år varifrån de gjorde räder.

De härjade i Languedoc 714-725, förstörde Nimes i 725 och förstörde mängder efter floden Rhone. År 721, belägrade en muslimsk armé på 100 000 soldater Toulouse. Efter sex månaders belägring fick de hjälp och den muslimska armén krossades.

Muslimerna drog i oordning tillbaka till Spanien. År 732 fick de rejält med spö i slaget vid Poitiers och hade inte det skett kanske vi alla varit muslimer idag. Det fortsatte dock att härja i mindre grupper i Frankrike i närmare 100 år, givetvis i självförsvar. Slaget vid Poiters skedde under Ramadan och det var troligen den segern för europerna som räddade Europa från att bli som Mellanöstern. 

Muslimerna totalförstörde Toulon 1178 och 1197, de massakrerade eller deporterade folk, från Korsika, Sicilien, Sardinien, södra Italien, Spanien och attackerade på fransk mark

När de blivit utslängda från Västeuropa fortsatte de från sjösidan ända fram till 1830 och tog slavar och slavinnor ända fram till 1830 då Frankrike bestämde sig att försöka hugga huvudet av ormen och där har ni förklaringen till Frankrikes invasion av Nordafrika.

2015-07-22_0839

Muslimerna härjade alltså i Frankrike mellan 714 och 1830, över tusen år och själva kallar de det självförsvar eftersom de inte får använda våld enligt koranen. 

Det finns en stor okunskap kring islam, dess historia och dess krigföring i nutid och dåtid. Ibland sägs att det är pga. korstågen som muslimer är förbannade på väst eller att det beror på USA:s närvaro i området. Dessa skäl är felaktiga, det är propaganda, man lurar en hel värld.

Korstågen var en reaktion på araber och muslimers mördande av kristna och plundring av handelsvägar. Har nu någon tryckt i dig att korstågen skulle vara ett anfallskrig från Europa, så kan du avfärda detta som trams. Hela mellanöstern bestod av tre stora religioner före islam. Nämligen zoroastrismen från Persien. De flesta zoroastrier mördades av muslimer. Likadant med judar och kristna, miljoner mördade av araber. Till det kommer otaliga mindre religioner och tankesystem. Nästan alla är idag ”utrotade”, pga. muslimernas jihad.

Dessa tre religioner med många gemensamma nämnare var, innan den galne Muhammed dök upp, de största religionerna i området. Sen kom Muhammed på sin guppande kamel och sen dess har mer eller mindre hela mellanöstern varit ett teokratiskt skithål. Islam har belägrat och förtryckt men enligt arabisk doktrin för man inte krig, man befriar de otrogna i självförsvar genom att tvinga dem bli muslimer eller dö.

Sjöröveri är precis som slavhandel en viktig del i att finansiera islams spridning genom jihad. Plundring har ALLTID varit en del av islam och är väl inskriven i islamisk doktrin. Läs Koranen och andra islamiska texter, så får du själv se detta.

Många tror att den muslimska världen förklarade krig emot USA under 1980-talet. Vilket är helt fel. Man förklarade krig emot USA redan 1783. Anledningen till att man redan 1783 bedrev ett Jihad emot USA, var att USA vägrade betala de utpressningspengar, som det Ottomanska riket krävde, för att låta amerikanska fartyg vara ifred på Medelhavet. Man krävde pengar/lösen av alla nationer som hade fartyg i Medelhavet. Betalade man inte, plundrade man fartygen, och mördade dess besättning. Även svenska fartyg kapades och några tusen svenskar hamnade som slavar i Nordafrika.

Det beteende som vi idag ser i Somalia, Syrien, Irak och på andra ställen, är inget nytt påfund. Det har alltid varit en del av islam, och är en av många strategier för att expandera arabernas rike och ideologi – Islam.

-Pettersson hoppas politikerna kan historien och inte tror att försöken att ockupera och förslava Europa har upphört…

632 e.Kr. (467 år före korstågen): Muhammed dör.

635 e.Kr. (464 år före korstågen): En muslimsk här erövrar bysantinska Damaskus, huvudstad i kristna Syrien. Tvångsislamisering börjar.

636: Slakten i Kadesia. Erövring av Mesopotamien samt sassanidska huvudstaden Ktesiphon. Det stora biblioteket i Madâin bränns ner.

637: En muslimsk här erövrar Jerusalem. Tvångsislamisering börjar.

640: Erövring och brandskattning av Kairo. Det stora biblioteket bränns ner.

642: En muslimsk här erövrar Alexandria, huvudstad i kristna Egypten.

642: Slakten vid Hamadan (Ekbetana) mot Sassaniden. Stora delar av nuvarande Iran erövras.

645: En muslimsk här erövrar kristna Barka i Nordafrika (Lybien).

650: Sista områdena i kungariket Armenien plundras och tvångsislamiseras.

652: Ett angrepp av muslimska pirater (Korsarer) mot Sicilien slås tillbaka.

667: Flera angrepp av muslimska pirater (Korsarer) mot Sicilien slås tillbaka.

674: Ett muslimskt angrepp mot Konstantinopel (huvdstad i kristna bysantinska riket) slås tillbaka.

700: Den italienska ön Pantelleria erövras av muslimer. Ön utvecklas till ett piratnäste.

708: Det muslimska fälttåget i kristna Nordafrika når Atlantkusten. Alla städer och bosättningar i Nordafrika plundras och bränns ner.

708: Sicilien erövras tillfälligt av muslimer.

710: Med erövringen av den sista kristna staden i Nordafrika är hela det tidigare kristna Nordafrika islamiserat.

711: Muslimska härar går över till Gibraltar och anfaller Europa. Startar erövringen av iberiska halvön (Spanien och Portugal).

711: Qutaiba ibn Muslim börjar på uppdrag av arabiske Umayyaden, härskare av Chorasan, att erövra Transoxanien. Städerna Samarkand och Buchara plundras.

711: Den befintliga basilikan Santa Maria, på Tempelberget invigs till al-Aqsa-Moschee av Abd el-Wahd. Idag den tredje viktigaste mosken.

712: Erövringen av södra Spanien avslutas.

712: Islamska erövrare når Kinas och Indiens gränser.

713: Araberna erövrar Barcelona, går över Pyrenéerna och börjar erövra södra Frankrike. Ca 90 år efter Muhammeds död står muslimska härar i kristna Franken. (Frankrike)

717: Ett muslimskt angrepp på Konstantinopel (huvudstad kristna bysantinska riket) slås tillbaka.

720: Araberna erövrar Narbonne och belägrar Toulouse i södra Frankrike.

720: Nytt landstigningsförsök av muslimska trupper på Sicilien.

731: Islamsk här bryter in i Sydfrankrike. Från Dijon till Sens nära Loire.

732: Slakten vid Tours och Poitiers (Frankrike): En europeisk armé segrar över en muslimsk. Muslimerna slås tillbaka till södra sidan av Pyrenéerna. De behåller dock stora delar av iberiska halvön (Spanien och Portugal).

735: Muslimer angriper på nytt södra Frankrike med starka härar.

751: Vid slakten i Talas besegrar en muslimsk arabisk här en kinesisk här.

810: Islamska trupper besätter Korsika och använder ön som bas för angrepp på Frankrikes sydkust.

831: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska Palermo.

832: Muslimska enheter överfaller och plundrar Marseille.

835: Från Sicilien går muslimerna mot fastlandet och Kalabrien.

838: Islamska trupper överfaller återigen södra Frankrike och Rhonedalen.

840: Tarent och Bari faller i muslimska händer.

840: Benevent, under frankiskt skydd, angrips av islamister.

841: Brindisi faller efter häftig kamp i muslimska händer.

841: Capua (Kampanien/Italien) blir efter kort belägring fullständigt förstört och plundrat.

843: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska staden Messina.

843: Arabiska erövringsförsök mot Rom misslyckas. Staden och kringområdet plundras.

848: I augusti blir staden Ragusa på Sicilien plundrad och förstörd.

848: Muslimska enheter överfaller och plundrar Marseille.

851 – 852: Det kortfristigt befriade Benevent (Kampanien/Italien) blir åter erövrat av muslimerna.

856: Araber attackerar och förstör katedralen i Canossa i Apulien.

859: Muslimska trupper överfaller och plundrar åter sydfrankrike.

868: Araberna erövrar slutligen staden Ragusa på Sicilien.

870: Araberna erövrar Malta.

878: Muslimska trupper erövrar och brandskattar Syrakusa.

880: Muslimska trupper erövrar och plundrar Nizza.

882: Muslimer når mynningen av Garigliano mellan Neapel och Rom.

888: Muslimska trupper når in i Provence till Fraxinetum, ett nytt brohuvud. Därifrån plundrar de till Arles (huvudstad kungariket Burgund), även längs Rhone till Avignon, Vienne (vid Lyon) och Grenoble.

902: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska staden Taormina.

911: Biskopen av Narbonne kan inte resa från Frankrike till Rom, då muslimer besatt alppassen.

918: Muslimska trupper erövrar och brandskattar, från Sicilien, Reggio på fastlandet i Kalabrien.

920: Muslimer går från Spanien över Pyreneerna, mot Gascogne och Toulouse.

934: Genua och La Spezia blir överfallna av muslimer.

935: Genua och La Spezia blir återigen överfallna av muslimer.

939: Muslimer går norrut över Genf till schweiziska alppass.

942: Muslimska trupper marscherar genom sydöstra Frankrike och mot Italien.

942: Nizza överfalls av muslimer.

952 – 960: Från alppassen erövrar muslimska trupper under nära 8 år Schweiz. De plundrar och förstör Wallis, delar av  Graubündens och  östra Schweiz. Mellan 952 och 960 behärskar araberna, efter slakten vid Orbe, stora delar av södra och västra Schweiz. Slutligen når de stora St. Bernhard-Passet och stöter i nordost fram till St. Gallen, i sydost till Pontresina.

942 – 965: Muslimska trupper erövrar Savoyen.

906 – 972: Muslimska trupper erövrar Provence.

964: Muslimska trupper erövrar och brandskattar, från Sicilien, det på fastlandet liggande Rometta.

979 – 988: Sebük Tegin förklarar heligt krig mot Hindu-Schahis. Alla fästningar i Afghanistan till indiska gränsen faller i muslimska händer.

997 – 1029: Mahmud från Ghazni genomför 17 fälttåg mot Indien.

1002: Bari blir åter erövrat och förstört av araber.

1002: Genua blir åter erövrat och plundrat av araber.

1004: Pisa blir erövrat och plundrat av araber.

1009: Kalif Al-Hakim anordnar systematisk förstörelse av samtliga kristna helgedomar i Jerusalem. Även gravkyrkan förstörs.

1018: Mahmud av Ghazni erövrar den indiska staden Mathura, dödar 50 000.

1025: Mahmud av Ghazni erövrar den indiska staden Somnat, dödar 50 000.

1070: Seldjukerna, ett turkiskt muslimskt nomadfolk från inre Asien, vinner kontroll över Jerusalem.

1071: Slakten vid Mantzikert – en kristen bysantinsk här blir utplånad. De muslimska seldjukerna erövrar kärnan i det kristna bysantinska riket: mindre Asien.

1094: Den muslimska generalen Aibak erövrar den indiska staden Anahilwar Patan, dödar 50.000.

1095: Den kristna bysantinske kejsaren Alexios I Komnenos skickar ett sändebud till påve Urban II med begäran om militär hjälp.

1099 till 1293: Efter drygt fyrahundrafemtio år av islamsk expansion med svärdet, börjar två århundraden med kristna korståg för att ta tillbaka kristna områden.

1202: Den muslimska generalen Aibak erövrar den indiska staden Kalinjar.

1206: Sultanatet Delhi. General Qutb-ud-Din Aibak övertar genom lönnmord makten i landet vid Indus och grundar där slavdynastin (1206-1290). Landet tvångsislamiseras.

1389: Slakten vid Amselfeld: En kristen här av serber, bosnier och bulgarer blir förintad av en muslimsk här. De kristna balkanstaterna blir muslimska vasallstater.

1453: Erövring av Konstantinopel (Istanbul). Slutet av det kristna bysantinska riket.

1479: Osmanska trupper erövrar efter häftig kamp den venetianska ön Euboia.

1480: En muslimsk här erövrar Orranto in Italien. Återtas 1481 genom av en kristen här.

1492: Efter att spanjorerna 1492 i Granada återerövrat det sista muslimska riket i Västeuropa, bosatte sig de flyende morerna i Maghreb. Tillsammans med inhemska araber och maurer rustas stora flottor. Ett permanent krig påbörjas mot det kristna Europa, särskilt mot skeppsfarten och kusten.

1499 – 1503: Turkiska enheter tränger in i italienska Friaul. Den apuliska staden Otranto (ca 100 kilometer sydöst från Brindisi) erövras och blir brohuvud för vidare krigståg.

1521: En muslimsk här erövrar Belgrad.

1526: Slakten i Mohács – en kristen här blir förintad av en muslimsk här. Muslimska härar erövrar större delen av Ungern.

1526: Staden Ragusa (Dubrovnik) erövras av osmanska trupper.

1526 – 1530: Stormogulen Babur erövrar, från nuvarande Uzbekistan och Afghanistan, sultanatet Delhi och även det indiska landet runt nordindiska Indus-Ganges-Ebene och städerna Delhi, Agra och Lahore. 100 till 150 miljoner människor hamnar under muslimskt styre.

1529: Den första belägringen av Wien av en muslimsk här misslyckas. Städerna Komorn och Preßburg (Bratislava) brinner.

1534: Med 84 galärer överfaller och brandskattar muslimska pirater den sydliga västkusten i Italien vid Reggio, med början nordöver genom Tyrrheniska havet till Sperlonga.

1537: Muslimiska pirater erövrar de venetianska öarna Naxos, Kasos, Tinos och Karpathos.

1543: Muslimska berberpirater belägrar och plundrar Nizza.

1544: Chair ad-Din överfaller ön Ischia (vid Italiens kust), tar 4 000 fångar

1551: Turgut Reis förslavar hela befolkningen på den maltesiska ön Gozo.

1554: Muslimpirater överfaller och plundrar den italienska staden Vieste.

1555: Turgut Reis överfaller Bastia på Korsika.

1558: Pirater från berberkusten erövrar staden Ciutadella (Minorca).

1563: Turgut Reis går iland i provinsen Grenada (Spanien). Han erövrar och plundrar samtliga kustorter.

1565: Belägring av Malta av en osmansk här börjar 18 maj och pågår till truppernas avresa 8 september 1565. 42 000 soldater och civila dödas.

1658 – 1707: Sydlig expansion av mogulriket och tvångsislamisering av erövrade områden.

1609 – 1616: England förlorar 466 handelsskepp (15 000 till 40 000 människor) till muslimska berberpirater.

1617 – 1625: Attacker av berberpirater är vanliga. Överfall i södra Portugal, södra och östra Spanien, Balearerna, Island, Sardinien, Korsika, Elba, den italienska halvön (särskilt Ligurien, Toscana, Lazio, Campanien, Kalabrien och Apulien) vidare överfall på Sicilien och Malta. Större överfall, som krigståg, riktar sig mot iberisksa halvön. Vid berberpiraternas attacker faller städerna Bouzas, Cangas, Moaña        och Darbo.

1627: Island plundras flera gånger av turkiska pirater. 400 slavar tas i en räd.

1631: Murat Reis överfaller med algeriska pirater och osmanska soldater Irland. De stormar kusten nära Baltimore (County of Cork).

1677 – 1680: Ytterligare 160 brittiska handelsskepp (8 000 till 20 000 människor) kapas av algeriska pirater.

1683: Den andra belägringen av Wien av en muslimsk här misslyckas. Efter nederlaget vid Wien blir islam militärt försvagat, så att de inte längre kan föra stora krig. Därför opererar de efter en längre stagnationsfas med terror.

1700 – 1750: Över 20 000 europeiska fångar (inte slavar). Även danskar, tyskar, engelsmän, svenskar och tom islänningar tas.

1822: På öarna Chios och Psara slaktar turkarna 50 000 greker och förslavar ytterligare 50 000.

1842 – 1846: Mord på 10 000 kristna assyrier av turkarna.

1894 – 1896: Mord på 150 000 armeniska kristna av den turkiska sultanen Abdul Hamid.

1914 – 1923: Utrotning av 300 000 till 730 000 greker av turkar, framför allt i nordturkiska Pontus-Regionen.

1915 – 1918: Utrotning av armenier. Den islamska regeringen i Turkiet utnyttjar virrvarret efter 1:a världskriget för att utplåna kristna armenier. 1,5 – 2 miljoner armenier slaktas. Dessutom mördas 750 000 kristna assyrier i Irak av turkarna.

1922: Vid massakern i Izmir blir 25 000 kristna (armenier och greker) mördade, 200.000 fördrivs.

1933: Vid massakern i Simmele/Irak mördar turkarna 3 000 kristna assyrier.

1948-några år framåt: 860 000 judar fördrivs från arabvärlden. Deras tillgångar beslagtas.

1955: Pogrom i Istanbul (plus Izmir och Ankara), bara 15 döda. Skador för upp till 500 miljoner US-dollar, exodus av ca 100 000 greker från Turkiet.

-Pettersson ser att nu är vi framme i modern tid med Arafat, flygkapningar, självmordsbombare, fortsatt terrorism men islam är densamma. Våld och åter våld. Fördrivning och mord på oliktänkande pågår alltjämt av organisationer som idag kallas Boko Haram, al Shabab, al qaida, Isis, Abu Nidal, Al-Aqsa-martyrerna, Hamas och allt vad fredens ambassadörer kallas, Afghanistan, Irak, Libanon, Gaza, Somalia, från Gibraltar till Filippinerna…

Något säger mig att PK har fel när de påstår att de våldsamma mördarna inte har något med islam att göra – islam är våld, islam är en dödskult, just nu är de militärt svaga jämfört med väst men det finns andra metoder, som muslimerna säger – väst har klockorna, men vi har tiden…


36 responses to “Henrik Arnstad: ”Islam är en del av svenskheten”

 • Bob Norlin

  För att lära känna äkta sanna Islam måste man först sticka två fingrar i öronen och sedan studera med vidöppna ögon.
  Om du gör det motsatta riskerar du att sluta som ytterligare en blind islamist.

  Gilla

 • verklighetochsanning

  Tack Petersson för historielektionen Islam är alltid värre än vi tror i vår okunnighet och naivitet. Verklig eller låtsad.

  Gilla

 • Spanien under islam var inget paradis | Petterssons gör skillnad!

  […] -Pettersson har skrivit hundratals inlägg om islam. Vill ni läsa så använd sökrutan eller titta på detta som jag vald Henrik Arnstad: ”Islam är en del av svenskheten” […]

  Gilla

 • pettersonaxeagentlemansgentleman

  Undertecknad debattör och Twitter-entusiast har blockerats av ovan nämnde Arnstad och är därmed förhindrad att ta en titt på alla de ovettiga tramsmanövrar denne notoriske egocentriker gör sig skyldig till.
  Vad vederbörande tragikomiker förmodligen icke tagit i beaktande är att samtliga kungörelser och hemsnickrade filosofiska förnumstigheter, inklusive kriminalregistrets näpna innehåll, finns bevarade till eftervärlden och att det därför finns en möjlighet att ifrågavarande ministerkonsult och krumbuktande korankurtisör en vacker dag kommer att få stå till svars för sina nationsfientliga verksamheter. Så långt sträcker sig nämligen inte hans högst begränsade cerebrala kapaciteter, där han nu sprattlar i Hin Håles vederstyggliga värdegrundsgarn.

  Globalizmens demagoger och sykofanter avlöser varandra i sin trägna kamp för islamismens och terrorismens utbredning, och det landsförräderi vi dagligen ges prov på kan tveklöst beskrivas som en historisk sensation.
  Andreas.

  Gilla

 • Vad är det för fel på folk?

  Henrik Arnstad? kan flytta till muslimsk land!!!!

  Gilla

 • Jhonsson

  Vårt lands politiker verkar vara helt omedvetna om vad islam egentligen är. Deras naiva inställning är helt enkelt skrämmande.
  Funderar de aldrig över varför det ser IT som det gör i de muslimska lämderna?

  Gilla

 • Kattsand

  Det är naiviteten och islamvänlig propaganda som har blivit en del av svenskheten, om han inte märkt det själv…

  Gilla

 • Mimi N.

  Föreställ er: Arnstad + ”Mia”, tvillingsjälar, röda paret från helvetet av obestämda kön. Inga avkommor, ingen spridning av sjuka gener … bra !!!

  Gilla

 • introvert

  Arnstad synnerligen hjärntvättad! Att han överhuvudtaget medverkar i
  statens utbud kanaler visar på politiskt hjärnsläpp. Allt nonsens han
  producerar visar hur illa det är ställt i det här landet!

  Gilla

 • Hans Nilsson

  Arnstad har antingen slagit huvudet eller är det en fosterskada han lider av.

  Gilla

 • martainkeillor@gmail.com

  En del är en minoritet och nör regeringen ”banar” väg för Islam då är det långt ifrån en svenskhet.Feghet är en svenskhet,som ww1och ww2 låg man på magen för tyskarna nu är det muslimer och islam dom är rädda för.Att globalisering och nwo är bra för svergie det visar sig snart när ekonomi och sociala samhället rasar tack vare demokraturen och utraliberalism.
  Biblen är 650 år före quaranen och har mycket vettigare moral och etikett jömfört med en ”modefiserad” quaran som tillämpar egen själviska ”brott” flr att tillfredsstölla mohammedaner.
  Svenskar är dom minst kristna i europa men varför då valja islam som relgion i svergie om ”svenskar” vill bli religiösa?Na manipulering av media och regering måste stoppas.Det är inte något svenskt med islam,forutom att man inte blir dömd för brott mot kvinnor.

  Gilla

  • Grune

   Dom påstår att Sverige är ett kristet land, då undrar man varför dessa ”kristna” präster gömmer mördarmuslimer i kyrkorna.

   Gilla

 • ruben

  Arnstad är relativist om det passar. Jag har inte hört om någon kristen förföljelse av muslimer idag. Däremot pågår ständigt våld och förföljelse mot kristna i bl.a. Egypten. Har Kristna i Sverige manifesterat krav mot samhället på sista tiden? Nej jag kan inte med Arnstads struntprat. Kristendomen tillåter inte hedersbrott, kräver inte speciell klädsel eller speciella regler för kvinnor. Kristendomen dömer ingen till döden för hädelse. Sluta med lögnerna i media tack!

  Gilla

 • Grune

  Kan ingen förbjuda denna varelse att skriva eller över huvud taget uttala sig.

  Gilla

 • Tobbe

  Egentligen tycker jag inte Arnstad förtjänar en kommentar men att han får utrymme i msm media indikerar det alarmerande tillståndet i landet.

  Gilla

 • eva

  Artikeln är lång och innehåller nog för mycket historia för herr Arnstad. För mycket årtal och för mycket fakta.

  Gilla

 • MartinA

  Svenskhet är ingen ideologi, det är ett ursprung.
  Jihadisten gör inte fascisthälsning, han håller handen uppåt. Så Petterssons postar den bilden bara för att lura och manipulera oss läsare.
  Tyskland kan knappast kallas en demokrati. De saknar yttrandefrihet och de saknar en rättsstat.

  Gilla

 • I Sudan, avsade jag mig islam… | Petterssons gör skillnad!

  […] -Pettersson säger att det är inget att gnälla över, islam är en del av svenskheten enligt herr Arnstad. […]

  Gilla

 • ossie

  JP är ju en av de värsta landsortstidningarna. De hade häromåret en kampanj som hette ”Alla får plats” svenskt rekord i idioti. Det lär ha kostat dem 100 tals prenumuranter så dom har tvingats höja priset till 3000/år när allt färre ska dela på de fasta kostnaderna. Arnstads intåg får nog ännu fler att säga upp sig. Sen har de en kulturredaktör som verkar tävla med DN eller Aftonkloaken i antisvenskhet, Nä fy fan JP stinker unket.

  Gilla

 • Jhonsson

  Den självutnämnde historilern och katastrofen Armstad är rådgivare till statsminister Stefan Löfven.
  Uppenbart förklaringen till varför Sverige ser ut som det gör i dag!

  Gilla

 • Ki

  Utmärkt fakta, men lite måste rättas.. Kaba var av trä i början.. Muhammed flydde inte Mecka, han kunde inte ”omvandla” folket efter 12 år försök, han och hans närmaste for till Medina för att försöka få judarna med sig, då använde hans sig av gamla testamentet, som judarna följer och ” skrev”(han var ju analfabet) Quranen,med liknande punkter för att bevisa att det var samma gud..De bad några per dag som judar, de åt inte gris som judar, de hade Ramadan som judar fastar.. Men det hjälpte inte… De började slakten..

  Gilla

 • fairdinkum2017

  Reblogga detta på Site Title och kommenterade:
  Snabb historielektion om Islam.

  Gilla

 • Hönsmamman

  Arnstad bor ett stenkast från Mariatorget.

  Det är uppenbarligen lönsamt att prata skit.

  Gillad av 1 person

 • Fredde

  Intressanta fakta om Arnstad. Han är son till en journalist, så han har vänstern redan i uppväxten. Det är nog därför han inte drar sig för att ljuga, och då helst anklaga allt som är höger om (V).

  Arnstad själv hävdade länge på sin blogg, i sitt CV och i andra sammanhang att han hade avlagt en ”kandidatexamen i historia”.
  Efter tre år tvingades han dock i Robert Aschbergs radioprogram erkänna att han inte hade någon examen i historia.

  När en moské i Eskilstuna började brinna sa han att det var SD:s fel trots att ingen utredning hunnit göras.Statsminister Löfven åkte genast till Eskilstuna. Polisen kom så småningom fram till att moskébranden var en olyckshändelse orsakad av barns lek med eld.

  När Lars Vilks blir beskjuten är det enligt Arnstad också högerextremisters fel och han har hävdat att SD är Sveriges mest aktiva terrororganisation, skattefinansierad dessutom.

  Danmark är enligt Arnstad en ”förbrytarstat vars soldater mördat oskyldiga muslimer i Irak. Den danske statsministern Anders Fogh Rasmussen är en krigsförbrytare, som borde åtalas inför Internationella brottmålsdomstolen.

  Källa:
  http://blogg.folkbladet.nu/asasuh/2016/03/07/henrik-arnstad-vem-ar-det/

  ”Jag har idag endast påträffat en docent i historia som tycker som han och inte en enda professor som tycker att hans arbeten håller en rimlig kvalitet.
  Trots de stora, bekräftade, akademiska bristerna har regeringen Löfven och stora delar av den socialdemokratiska riksdagsgruppen gjort Arnstads teorier och retorik till sin.

  Henrik Arnstad uppfyller alla kriterier för att erhålla den absolut lägsta klassificeringen av källors trovärdighet ”

  Källa: https://ledarsidorna.se/2015/06/fenomenet-arnstad/

  Gilla

  • odalkvinnan

   Gardell med fru ligger också i framkant. De fick mer statsbidrag. De sänker den akademiska trovärdigheten- G. är professor. Några docenter gav sig på Tino med en kreativ faktakonstruktion. Det är de som sänker Sveriges trovärdighet i utlandet.

   Gilla

   • Fredde

    Ja, sen har vi ju ”professor” Rockström som uttalar (och citeras i PK-media) sig om klimatet.

    Han är alltså inte utbildad professor, han fick titeln då han blev chef på nåt verk.

    Dessvärre finns det en risk att folk tror på dessa falska titlar.

    Gilla

 • gamgubben

  Denne lille man med en ännu mindre själ borde bo några år i Afrika och då inte i Syd Afrika eftersom de är det mest framgångsrika.
  Han har inte sett, förstår jag, orter som Saniquelle, Bapa eller Singida när han bott på sådana platser kan han komma åter och försöka beskylla västvärlden att ha förstört Afrika.
  Det är dessvärre så att allt för många stater i Afrika fick sitt självbestämmande allt för tidigt.

  Gilla

 • Fredde

  Jag hoppas att Arnstad läser denna utmärkta historielektion!

  Men, tyvärr är han väl resistent mot fakta, som så många andra skribenter i gammelmedia…

  Gilla

 • håkan

  I ett normalt fungerande land skulle denna sinnessjuka ”varelse ” sitta inspärrad och inte sprida sin dynga i media !! Hur är man funtad om man anlitar denna ”henskapelse ”som skribent !! Obegripligt !!

  Gilla

 • Falken

  Kan ingen stena denna provokatör Arnstad så han får en svensk hälsning

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: