Stäng

Till Stefan Löfven men också som en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen

INSÄNDARE. Till Stefan Löfven men också som en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, Justitieombudsmannen, JO, Konstitutionsutskottet och för information till samtliga kvinnoförbund.

Statsminister Stefan Löfven har allt sedan sitt tillträde som statsminister inte endast saboterat strävandena mot jämlikhet för alla kvinnor utan också saboterat och beskurit vunnen sådan.

Hans besök i Iran där han krävde att de kvinnliga med följande medarbetarna skull bära slöja innebar en tydlig kränkning av dem men också ett brott mot svensk Jämställdhetslag och nedanstående FN-konvention.

Genom indragning av förlossningsavdelningar har han nu också utsatt gravida kvinnor för större risker än lagen medger att man t ex utsätter kalvfärdiga kor för.

I djurskyddslagen finns nämligen en bestämmelse om att kor – en viss tid före kalvningen inte får forslas över ett visst avstånd eller bestämd tid.

En sådan begränsning av avstånd och tid gäller sålunda inte för kvinnor under Stefan Löfvens regering. Trots detta påstår han sig ha skapat världens mest feministiska regeringssammansättning!

I Malmö invigdes för en tid sedan Nordens största moské. I denna liksom i övriga i Sverige får inte kvinnor sitta bland männen utan avdelas platser bakom dessa. Kvinnorna äger inte heller rätt att gå in genom stora ingången vilket är förbehållit männen.

Kvinnorna får nämligen passera in på baksidan genom en liten ingång. I övrigt begränsas kvinnornas frihet på ytterligare en rad områden i motsats till männen.

Här nedan följer såväl FN-konventionen som bild från moské. (Märk att Sverige har anslutit sig till FN-konventionen varför undantaget om religiösa församlingar etc i jämställdhetslagen inte har någon giltighet).

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. De stater som har anslutit sig till denna konvention (konventionsstaterna) konstaterar att Förenta nationernas stadga bekräftar tron på grundläggande mänskliga rättigheter, på människans värdighet och värde samt på lika rättigheter för män och kvinnor, konstaterar att den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna slår fast principen om icke-diskriminering och förklarar att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter samt att var och en är berättigad till alla de fri- och rättigheter som anges däri, utan åtskillnad av något slag, inbegripet åtskillnad på grund av kön, konstaterar att de stater som tillträtt de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna är skyldiga att säkerställa lika rätt för män och kvinnor att åtnjuta alla ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och politiska rättigheter, åberopar de internationella konventioner som antagits inom FN och dess fackorgan och som främjar lika rättigheter för män och kvinnor, uppmärksammar även de resolutioner, deklarationer och rekommendationer som antagits av FN och dess fackorgan och som främjar lika rättigheter för män och kvinnor, ser dock med oro att det trots dessa olika instrument fortfarande förekommer en utbredd diskriminering av kvinnor, erinrar om att diskriminering av kvinnor kränker principerna om lika rättigheter och respekt för människans värdighet, är ett hinder för kvinnors deltagande, på samma villkor som män, i sina länders politiska, sociala, ekonomiska och kulturella liv, hindrar ett ökat välstånd för samhälle och familj och försvårar den fulla utvecklingen av kvinnors möjligheter i sitt lands och mänsklighetens tjänst, ser med oro att där fattigdom råder är det kvinnorna som har minsta tillgången till föda, hälsovård, utbildning av olika slag samt till anställningsmöjligheter och till tillfredsställande av andra behov, är övertygad om att upprättandet av den nya ekonomiska världsordningen grundad på rätt och rättvisa, på ett betydelsefullt sätt kommer att bidra till främjandet av jämställdhet mellan män och kvinnor,

1 New York, 18 december, 1979; undertecknad av Sverige den 7 mars 1980. Beslut om ratifikation 5 juni, 1980, deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 2 juli 1980. Konventionen i kraft den 3 september 1981, även för Sverige. (SÖ 1980:8, Proposition 1979/80:147). Översättning enligt den I prop. 1979/80:147 intagna texten.

Jag anmäler härmed rubricerade personer för brott mot ” FN- konventionen om avskaffande av alla slags diskriminering av kvinnor”.

Eftersom i den svenska jämställdhetslagen inget finns inskrivet om diskriminering inom religiösa samfund åberopar jag därför ovannämnda FN-konvention som Sverige har undertecknat. Denna omfattar all slags diskriminering innebärande kränkning av kvinnor.

Jag kräver också av de myndigheter som har att bevaka lagarnas efterföljd också granskar förhållandena i de allt fler uppväxande parallellsamhällena, religiösa såväl som sekulära skolor med hänsyn till att dessa lever upp till Sveriges såväl grundlagsfästa som allmänna lagar om jämställdhet mellan kvinnor/flickor-män/pojkar. Men också till nämnda FN-konvention eftersom Sverige har antagit den. (Att inte följa denna är ytterligare ett bevis på att Sverige har saboterat 100-års kamp för kvinnors rättigheter.

Självklart vilar det ett ansvar också på övriga partier att agera enligt de lagar och konventioner vi beslutat om eller ratificerat.

Olle Ljungbeck, Gävle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 reaktioner på “Till Stefan Löfven men också som en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen

 1. Underbart och helt korrekt inlägg! Tack Olle, att du även anmäler Löfven.
  Alla vi vet dock att inget kommer att hända före valet 2018 förutom att sju klövern och sittande regering kommer att hålla oss i olidlig spänning.

  Att vi på vår ålderns höst inte kan få njuta av det vi var med om att bygga upp, är ett stort förräderi av dessa som sitter vid makten,att behöva gå med en stor oro hela tiden är verkligen ingen livskvalitet.
  .
  Jag hävdar att även alliansen sitter vid makten eftersom de inte använder sig av möjligheten att fälla Löfven och hans regering.

  Tyvärr har jag endast förtroende för Busch och Åkesson,troligtvis överlever inte Batra, menLööf och Majoren är definitivt folks förrädare.

  l

 2. En till anmälan till KU borde vara den om mänsklig utrotning av det Svenska folket se: FN stadgan om mänskliga rättigheter om folkmord!

 3. Bra skrivet.När avgår Svetsarn? Dags att göra det, vi måste kräva hans avgång.Vi måste stå upp för Sverige,det inte det här landet vi har byggt upp.Jag har arbetat i över 50 år,har aldrig varit politisk intresserad,men nu får inte pågå längre den här ansvarslösa idiotin.Mvh Adolf

  1. Tack Olle för ett bra inlägg.Ja Adolf ,jag har en liknande historia. Brydde mig aldrig om politik förut.Det liksom fungerade för vanligt folk ändå. Nu är det ett sånt allvarligt tillstånd i samhället att man måste försöka och göra något.Tittade igår på debatten och denne fullblods idiot till statsminister blev utskrattad av publik och andra. När denne pajas avsätts så tycker jag att han och Reinfeldt ska åtalas inför brottsmålsdomstolen i Haag.Även om dom inte blir dömda så är det en symbolisk händelse som ger eko i världen och en skam för Sverige.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: