Stäng

Socialism är inte social

Överallt där socialismen tog över makten, utnyttjade den sina människor långt skoningslösare än i de kapitalistiska länder som den kritiserar.

Socialismen ledde till likhet: Dock denna likhet betydde bara lika fattig, både ur ekonomisk och frihetlig synpunkt.

Socialismen lät tidigare blomstrande länder helt att förfalla, genom att förstöra deras ekonomiska strukturer och så låta människorna störtas i elände. Venezuela är bara ett av otaliga exempel.

6 reaktioner på “Socialism är inte social

 1. Läste just en rubrik av Kadhammar på Aftonkloaken lydande: När blev vänstern idioter ? Svaret är enkelt Vänstern har alltid varit idioter.

 2. Proletariatets diktatur (Diktatur des Proletariats), av kommunister även kallat ”arbetarstaten”, är det tillfälliga samhällsstadium som enligt Karl Marx och Friedrich Engels tar över direkt efter den socialistiska revolutionen.

  Enligt marxistisk teori grundar sig varje statsmakt på en eller flera klassers förtryck av andra klasser. Statens funktion är att garantera den härskande klassens herravälde. Begreppet diktatur betydde på Marx tid i en ungefärlig betydelse just ”herravälde”. Kapitalismen ses alltså som en bourgeoisiens (borgarklassens) diktatur, där statens funktion är att garantera dess makt med lagar med mera, där det statliga våldsmonopolet är den yttersta garanten.

  Översatt till kapitalistiska förhållanden betyder det att proletariatet (arbetarklassen) måste förstöra den borgerliga staten och bygga upp en ny stat som styrs av arbetarna. Produktionsmedlen måste tas över av arbetarklassen och arbetarstaten inrättas för att skapa och upprätthålla arbetarklassens herravälde över minoriteten, alltså den del av borgarklassen som finns kvar under socialismen. Därefter måste produktionsförhållandena i en medveten strävan förändras för att klasserna ska upphöra att existera. I takt med att klasserna vittrar bort kommer också staten att dö bort i takt med att dess funktioner övertas och utövas direkt av folket (till exempel byggnämnder) eller helt enkelt blir onödiga (till exempel arbetsdomstolen). När det inte längre finns några klasser finns inte heller staten kvar. Detta stadium kallar marxister för kommunism.
  i Wikipedia ni kan läsa mer
  Om du syftar att dra någon analogi mellan Sverige och Venezuela det finns bara en stor skilnad: vi får de alla möjliga information i förhand om Venezuela, om Sverige det sker i efterhand – visst ingen knark på spel men istallet…. och så vidare-
  https://europeansanctions.com/category/venezuela/

 3. Om socialistiska alt. kommunistiska systemet fick administrera Saharaöknen, snart skulle sanden bli den första och största bristvara.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: