38 000 lärare är inte i skolan


SKOLAN. Sverige har en akut och växande lärarbrist. 2019 beräknar regeringen att det kommer saknas 60 000 lärare för att täcka behoven i skolor och förskolor. Samtidigt arbetar drygt 38 000 lärarutbildade i andra yrken och dessa kan betraktas som en outnyttjad resurs. Många av dessa har lämnat läraryrket med sorg och går därför att locka tillbaka.

Hela 21 000, eller sex av tio, utbildade lärare kan tänka sig att återvända till yrket. Rimligare arbetsbelastning, större möjlighet att styra över arbetssituationen och högre lön är det som krävs för att få dem att återvända

Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde 2016 en enkätundersökning där en klar majoritet av lärare som arbetar utanför skolan, 60 procent, svarade att de kunde tänka sig att arbeta som lärare igen. Tre faktorer stack ut i svaren på frågan vad som skulle kunna få avhopparna att återvända till skolan.

 • Rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid
 • Större möjlighet att styra över arbetssituationen
 • Högre lön

Lärarbristen måste lösas på både kort och lång sikt. Läraryrkets status måste höjas så att fler unga söker sig till lärarutbildningarna. Vi kan inte vara nöjda förrän det är tuff konkurrens om dessa utbildningsplatser. Men Sveriges kommuner och fristående skolor måste redan nu ta hand om de lärare och skolledare som finns i skolor och förskolor. För det är tydligt att vi lärare är attraktiva på arbetsmarknaden även utanför skolan, särskilt i storstäderna.

Ovanstående är en partsinlaga från Lärarförbundet så den får vi ta för vad den är.

-Pettersson vill påstå att lärarbristen är betydligt mindre än det påstås. Problemet är inte brist på lärare, problemet är för många elever. Det borde utbildningsminister Fridolin ha insett innan han verkade för öppna gränser…

År 2015 kom det 35.000 ”ensamkommande barn” och till det ett rejält antal riktiga barn och till dem går det åt några lärare.

Sedan ska en stor del av de vuxna ”nyanlända” också ha utbildning i svenska och en massa andra ämnen.

Räknade du inte med det Fridolin?


15 responses to “38 000 lärare är inte i skolan

 • eugenecork

  baggis för den insatte inse, varför majjarna
  jollar från plugget…e så satans meningslöst att
  lära de sina att veta hut (flesta lärare Stalinister)
  …de kan lika gärna fåt, som de så länge önskat😊

  Gilla

 • jhonsson

  38 000 lärare är inte i skolan. 45 000 sjuksköterskor är inte på sjukhusen. 12 000 av dem jobbar i Norge. Resten har bytt yrke pga usel lön.
  Bristen är en myt.
  Ge en rimlig lön, så är bristen borta.
  Men Sverige har valt att satsa sina pengar på andra saker!

  Gilla

 • pettersonaxeagentlemansgentleman

  Det är skolans absoluta tvångspolitisering och värdegrundstänkande, där den naturliga auktoriteten inom den pedagogiska sfären, nämligen läraren, konsekvent nödgas backa inför en odräglig importerad elevterror, som utgör den primära anledningen till det anmärkningsvärda personalbortfallet. Den som opponerar sig mot detta mentala klimat och den psykosociala press de nya politiserade direktiven orsakar, riskerar kollegial utfrysning och reprimand från högre ort. Detta är Sverige av i dag, ett postmodernistiskt Sverige där eftergivlighet, feghet, identitetsproblematik, falska fasader, hot och ryggradslöshet håller en mängd olika yrkeskategorier i ett fast grepp.
  Andreas.

  Gilla

 • Bosse Pekpinne

  Hela artikeln om lärarbristen är ”Fake News”. I dessa siffror kan man säkert finna lärare som gått i pension tidigare. Man hittar examinerade lärarstudenter som fortsatt sina studier. Man hittar även de som under studietiden kom på att de överhuvudtaget inte vill jobba som lärare. Vi har lärarutbildade som inte ens är lämpliga som lärare och förstått det själva. Men vi har säkerligen även en del som valt att sluta i frustration. Lärarförbundet försöker få att det finns 38000 lärare som i frustration slutat.
  Med tanke på lärares låga lektionstid/dag så ska de absolut inte ha högre lön. Ge lärare 5 veckor semester/år och betald övertid som de flesta andra i arbetslivet så kan vi börja diskutera högre lön. Lärare har ju trots allt lång utbildningstid och borde jämföras med t.ex ingenjörer. Men hela diskussionen blir konstig när läraryrket går ut på att härda ut några månader mellan loven.

  Gilla

 • ladulaas

  Alla, som skriver om skolan, tycks lida av missuppfattningen, att skolan är till för att skapa kunniga, tänkande och kritiska medborgare. Inget är mera felaktigt – det är inte skolans uppgift och har aldrig varit det.

  Skolans primära uppgift är att hålla barnen borta från deras föräldrar, så att dessa inte skall få tid att lära barnen någonting, som strider mot den politiskt korrekta versionen om samhället och livet. Det är därför som dagis inrättats och skolgången förlängts till 9-12 år.

  Till viss del får eleverna dock lära sig att vara kritiska – men det handlar bara om att de inte skall lyssna till sina föräldrar eller andra kloka vuxna.

  Något som är mycket väsentligt, är att barnen numera inte skall få lära sig (för mycket) matematik. Matematiskt tänkande är logiskt tänkande i sin mest renodlade form. Om barnens hjärnor blir vana vid detta sätt att tänka, så börjar de naturligtvis att tillämpa detta tänkande också på historia och samhälle, vilket skulle vara förödande för den härskande eliten.

  Något barnen absolut inte får lära sig är latin och antik grekiska, som de tidigare fick lära sig på den klassiska linjen i gymnasiet fortfarande på 60-talet. I den undervisningen blev eleverna bekanta med antikens största tänkare, vilket gav dem redskap att genomskåda makthavares skitprat och trams. Ingenting är nämligen nytt under solen.

  Den skolan, fram till 60-talet, var även den en indoktrineringsanläggning, men gav ändå kunnande och logisk tankeförmåga. Genom den fick Sverige en otrolig fördel, gentemot omvärlden, vilket till visade sig i landets otroliga ekonomiska framgång. Men då den internationella Bankeliten nu har målet, att förstöra alla nationalstater, för att tvinga in alla folk under den världsomspännande diktaturen New World Order, så kunde detta inte få fortgå.

  Alla svenska politiker går ju i Kapitalets ledband och det är därför som skolan nu befinner sig i fritt fall. Politikerna – som ju alla är professionella lögnhalsar och inget annat – säger att de skall göra skolan bättre. Men det är handlingar som betyder något, inte tomt munväder.

  1945 fattade landets ledning beslutet, att försämra den svenska skolan – och det har de lyckats med.

  Gilla

 • Ståfräs

  Vilket skitsnack när det regnar, tom haglar in kompetens vida höge än det vi pursvenskar har. Saknas inte en enda koranlärare i Sverige så de så och inga andra behövs, det är bara rasism.

  Gilla

 • Billy Boy

  Statsminister Stefan Löfven och Katrin Stjernfeldt .Jammeh i Malmö. Jag välkomnar att statsministern vill ta initiativ för att bekämpa segregationen, och har förslag på hur ett sådant arbete kan se ut, skriver hon nu.


  Bild: Patrick Persson

  Delcitat

  Debattinlägg: ”Det behövs en ny storstadssatsning”

  Sverige måste möta urbaniseringen och den snabba befolkningsökningen. Det är dags för riksdagen att besluta om ett åtgärdspaket riktat till landets storstäder, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

  * Skola och utbildning.
  Storstäderna växer kraftigt och behöver investera i utbyggnad av förskolor och skolor. Malmö har de senaste åren kraftsamlat kring skolan och tack vare många människors hårda arbete har skolresultaten stigit sex år i rad. För att säkerställa den positiva utvecklingen och se till att de stora investeringarna i nya byggnader inte urholkar resurserna till undervisningen måste staten ta ett större ansvar för finansieringen och likvärdigheten, och mottagandet av nyanlända elever måste fördelas bättre så att alla elever får en rimlig chans att lyckas.
  Antalet platser på lärarutbildningarna behöver snabbt utökas och det måste gå att komplettera andra utbildningar så att det enkelt går att få lärarbehörighet. Bedömning och validering av utländska examina måste också ske betydligt fortare än idag.
  (Publicerad 30 juni 2016)
  Slut delcitat

  Hela debattinlägget (i kategorin Falska Sosse-Nyheter) kan läsas här:

  https://unvis.it/sydsvenskan.se/2016-06-30/det-behovs-en-ny-storstadssatsning

  Gilla

 • Pica pica

  Jag undrar hur det ska gå för Ylva Johansson som sagt att alla som kommer och är under 45 år ska få upp t o m gymnasieutbildning? Har de (politikerna) inte fattat att de nyanlända inte är intresserade? De drar ut på SFI:n för att ha försörjning – inte för att snabbt lära sig svenska.

  Talade med en pappa som inte tyckte att han skulle tvinga sin son att gå i skolan – för han själv hade klarat sig bra utan utbildning.

  Många lärare skulle frigöras om man skippade hemspråksundervisningskravet och koncentrerade på att lära dem riktig svenska först. Det blir mycket enklare att få ut dem i arbete om de kan svenska någotsånär så kan de förbättra sig på jobbet. Så gjorde man förr innan SFI fanns. Borde vara krav att tala svenska i skolan och på jobbet.

  Gilla

 • Sven-Erik

  -” Fridolf sluta. Gå till skamvrån. Dina föräldrar vet redan att du kommer att få sänkt betyg i ordning och uppförande. Vad ska det bli av dig?
  – Men, ..
  – Tyst! Du duger inte annat än bli politker. Något vettigt kan du inte lära dig.

  Gilla

 • Lennart Jhansson

  Olof Palme var den, som inledde inte bara skolans utan även landets förfall. Kunskap sattes inte längre i främsta rummet. Lärarnas auktoritet togs bort, ordning och reda lika så. Eleverna var de, som skulle styra lektionerna. Flummet i skolan tillåtes av någon underlig anledning att fortgå. Det borde ju vara enkelt att återge lärarna auktoritet och att införa ordning och reda. Skolan skall förbereda eleverna för arbetslivet. Men på vilka arbetsplatser kan man, liksom i skolan,komma och gå, när man själv vill?. Var kan man sitta med mössan nerdragen över huvudet och leka med sin mobil under arbetstid?
  Har flera vänner, som arbetat i decennier som lärare. Omdömet är att skolorna är bortom all räddning pga flummet loch att många i lärarkåren gärna hade bytt arbete.
  Om man i ett land likt Sverige ständigt sänker kraven på allt och alla, då är vägen i utförsbacken tydligt utstakad!

  Gilla

  • ladulaas

   Enligt Jan Sjunnesson (i boken ”Sverige 2020”) kan man inte skylla enbart Olof Palme för den svenska skolans försämring. Beslutet om att försämra den svenska skolan lär, enligt Sjunnesson, ha fattats vid en socialdemokratisk kongress 1945.

   Gilla

 • compulsoryunion

  Kul att va lärare när elaka HIV-smittade skäggiga apor pissar och slår på en?

  Gilla

 • Billy Boy

  Och hur många 10 000-tals … kanske 100 000-tals elever är inte heller i skolan?

  Gilla

 • Lena

  Det är trevligare att gå på socialbidrag och påta i rabatterna än att bli utsatt för mobben i skolan !
  Polisen i Tyskland får mindre i lön än de invällande ockupanterna.
  https://sputniknews.com/europe/201703281052041584-berlin-police-salaries/

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: