Eskilstuna-Kuriren frågar Pettersson


MEDIA. -Pettersson har fått några frågor av Gunilla Karlsson, reporter på Eskilstuna-Kuriren. Gunilla ska undersöka medie-marknaden i Södermanlands län, dit tydligen Petterssons räknas. Artikeln kommer preliminärt att publiceras den 13 februari i Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter. 

Enligt Wikipedia ägs Eskilstuna-Kuriren AB till 100 % av Eskilstuna-Kurirens Stiftelse. Bolaget är i sin tur fullständig ägare till Katrineholms-Kuriren AB och Mediehuset i Sörmland AB, samt till 95% ägare av Tidningen Folket AB. I mitten av 2007 förvärvades även Södermanlands Nyheter, med angränsande utgivning i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Koncernen har eget tryckeri, mediecenter, reklamateljé etc.

Gunilla Karlsson: Här kommer mina frågor. Jag kräver inte några långa utläggningar, det räcker med ett par meningar till varje. Tacksam för att du tar dig tid och hoppas på svar under morgondagen.

GK: Varför startade du bloggen Petterssons gör skillnad? 

P: – Jag började skriva insändare år 2003, främst i lokaltidningen Södermanlands Nyheter men även i rikstidningar. Inför riksdagsvalet 2010 märkte jag att färre invandringskritiska insändare kom in. Jag frågade varför och redaktionerna skyllde på platsbrist och annat, då ledsnade jag eftersom det var uppenbar censur vilket erkändes av journalister på tidningen. Jag erbjöd mig även skriva krönikor i SN, men Carstorp och Jonmyren tackade nej.

GK: Vad var det du tyckte saknades i annan sörmländsk media?

P: Ett fritt och öppet debattklimat. Sörmlandsmedia AB har skaffat sig tidningsmonopol i länet vilket är förödande för samhällsdebatten.

GK: Hur ser du på bloggens roll i dagens medielandskap?

P: Hälften av svenskarna väljer bort traditionella medier och hämtar sina nyheter från annat håll. Var femte svensk misstror traditionella medier. Det visar en ny studie. Mediekonsumenterna flyttar istället över till sociala medier, där också Petterssons blogg återfinns.

GK: I traditionella medier är ansvarig utgivarfunktionen en garanti för att någon kan ställas till svars vid felaktiga publiceringar. Du ser istället utgivarskapet som en begränsning i tryck- och yttrandefriheten. Kan du utveckla det resonemanget och hur kan du garantera rättssäkerheten i ett forum som saknar ansvarig utgivare?

P: Det är rättsväsendet som ska garantera rättssäkerheten i ett demokratiskt samhälle. Det kan aldrig vara en uppgift för en ansvarig utgivare vars huvudsakliga uppdrag är att ansvara för innehållet i den egna medieprodukten. Vår blogg arbetar dessutom helt idellt utan annons eller prenumerationsintäkter varför det inte känns riktigt att betala för ett utgivarbevis när åsikts- och yttrandefriheten är skyddad i Tryckfrihetsförordningen, Sveriges grundlag och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

GK: När jag läser din programförklaring till vad Petterssons står för slås jag av skillnaden i tonläge, jämfört med det som skrivs i kommentarerna där tonen stundtals kan vara ganska hätsk. Var drar du själv gränsen för vad som är acceptabelt? Hur påverkas du själv av de mest hätska inläggen?

P: Tonläget i den offentliga debatten sätts alltid av makten. Vilka regler som gäller för bloggen anges under rubriken ”Regler och kommentarer”.  En av hörnstenarna i en demokrati är allas fulla rätt att fritt uttrycka sina åsikter. Det respekterar jag oavsett om jag delar den framförda åsikten eller inte. Andra gör det inte, som ett exempel kan nämnas att en chefredaktör och ansvarig utgivare på en av Eskilstuna-Kurirens tidningar kallade kommentarsfälten för pissrännor. 
***
Så långt Eskilstuna-Kuriren frågor och mina svar.
Eskilstuna-Kurirens faktaruta om Petterssons blogg. Där håller jag inte med om att vi är rasistiska eller högerextrema. Vi hyllar eller inte Nordfront. Däremot anser jag att islam är ett hot.
ek-kuriren_faktaruta
Läs gärna inlägget där Eskilstuna-Kuriren påstår att en rektor spred en länk från en känd rasistsajt. Det är lite småkul, för en av Eskilstuna-Kurirens tidningar, Södermanlands Nyheter, publicerade samma inlägg 2009 och inlägget om arabvälden kommer från UNDP:s Arab Human Development.
Eskilstuna-Kuriren påstår alltså indirekt att FN sprider rasism.

30 responses to “Eskilstuna-Kuriren frågar Pettersson

 • Voronov och moralpanik | Petterssons gör skillnad!

  […] Eskilstuna-Kuriren frågar Pettersson […]

  Gilla

 • Är de etablerade medierna troll? | Petterssons gör skillnad!

  […] frågor. Hon ringde artigt, frågade och fick till svar att det går bra om hon mejlar frågorna. Här har ni dem och svaren. Givetvis utelämnade de en del svar som inte passade i intervjun men så här blev […]

  Gilla

 • Varför pixlar Södermanlands Nyheter? | Petterssons gör skillnad!

  […] I mina svar till reportern Gunilla Karlsson, som står som undertecknare till reportaget i SN, EK oc… ”Pettersson gör skillnad”, har reportern valt att enbart ta med svar som passar in i det egna reportaget. Den läsare som är intresserad av att få hela och den korrekta bilden kan lämpligen klicka på länken ovan och läsa mina fullständiga svar på reporterns frågor. […]

  Gilla

 • Christer Andersson

  När vi blev av med ett Sovjetunionen, för 25 år sen, försöker nu globalisterna bygga ett nytt i egen regi. Varför ska vi hjälpa till med det? Gör som England lämna EU. Innan det är för sent.

  Gilla

 • Kommendanten

  Heja Pettersson!

  Gilla

 • Öfvre Östermalm

  Pettersson är såå duktig som klarade av att svara på frågor.

  Gilla

 • Pekka

  Av Pettersson får man höra sanningen..

  Pettersson är vår hjälte!!!

  Gilla

  • svensk

   FRÅGA DENNA JOURNALIST EN ENKEL FRÅGA !!!!
   Hur tror hon den flicka på 13 år mår efter att ha blivit våldtagen på sin ”trygga”’ skola ì SVERIGE ?????

   Gilla

 • Peter Skoglund

  ”Sörmlands lokaltidning” som av någon anledning benämns med 3 olika namn, beroende på var den delas ut i landskapet. Har alltså gjort ett ”fördjupat” reportage om Petterssons blogg.

  ”Fördjupat” i den meningen, att fem frågor ställs och med önskemålet att det inte bör vara mer än några meningar som levereras i svar.

  Vad månne det bli av detta? Ska bli spännande att se.

  Själv har jag bara en fråga till EK. AB, med ”systertidningar”.

  Har ni en ”hemlig” lista på människor, som då återkommande skriver inlägg till era tidningars insändarsidor, som ni medvetet inte publicerar p.g.a. avsändare, oavsett hur intressant eller viktigt inlägget är, för tidningens läsare?

  Gillad av 1 person

  • svensk

   Alla som skriver på denna blogg är registrerade samt alla som läser på MEDIER SOM INTE ÄR GODKÄNDA !!!!!
   Gissa av vilka ………………..

   Gilla

 • Håkan

  Intressant att se hur Gunilla Karlsson hanterar svaren från Pettersson!

  Tills jag blir motbevisad tror jag att Gunilla som är journalist klarar av att hantera svaren sakligt och objektiv!

  Gilla

 • Pica pica

  Har funderat en hel del på ”tredje statsmakten” och varför de agerar som de gör. Är det makten att bestämma över svenska folket som driver dem? Trots att läsarna så tydligt har visat att de inte vill ha den färgade och vinklade syn de producerar. Det går ju ut över dem själva och deras jobb.

  Har själv upplevt att mina synpunkter och kommentarer i lokalpressen har raderats och ändå har jag inte använt mina bästa kraftuttryck.

  Det förefaller mig som om journalister är svårare att ändra än t o m politiker. De är så enögda att man blir trött. Fram för folk med ”split vision”
  eller varför inte jobba enligt det uppdrag de fått licens för. Istället förklarar de sig vara ”oberoende” och ”politiskt obundna” och fortsätter tvinga på folk sina egna åsikter och förväntar sig att läsarna ska betala för detta.

  Gillad av 1 person

  • ladulaas

   Det är så här:

   1. Majoriteten av dem, som söker sig till journalistutbildningen har anarkistiska, socialistiska eller kommunistiska sympatier.
   2. Lärarna på journalistutbildningarna har också anarkistiska, socialistiska eller kommunistiska sympatier. Därför är man noga med att fortsätta skolans anarko-kommunistiska indoktrinering.
   3. Redaktörerna på tidningarna har anarkistiska, socialistiska eller kommunistiska sympatier. (Själva anser de sig säkert vara liberaler, men eftersom liberalismen ligger mellan anarkismen och socialismen, så utgör det ingen skillnad.)

   Under min studenttid på 70-talet delade jag studentkorridor med en stalinist, som läste historia. Han började studera på Journalist(indoktrinerings)högskolan och efter första dagen där kom han glädjestrålande hem och sade: ”70% av dem, som studerar på Journalisthögskolan, är kommunister.”

   Det är dessa kommunister, som idag är lärare på journalistutbildningarna och redaktörer i media, inklusive statliga media. Att de i sin dagliga gärning löper den internationella bankelitens och imperialismens ärenden, är uppenbarligen inget som besvärar deras samveten.

   Redaktörerna bestämmer vad deras journalister får skriva. De journalister som inte accepterar den styrningen, får se sig om efter annat jobb. Denna utrensning har skett under många decennier och kvar i media finns idag endast vänsterfolk eller ryggradslösa individer utan integritet.

   Gilla

 • Sven-Erik

  @Pettersson, Istämmer med tidigare kommentarer. Tack för att du finns med din dagliga dos om tillståndet i Sverige. Tycka kan de (pk-media), men söka sanningar kan dom inte. Folket är aldrig dummare än deras ledare eller läsaren är aldrig dummaren än tidningens ledare.

  Gillad av 1 person

 • Nosferatu

  Etablerad media väljer medvet bort känsliga sanningar, censurerar bort insändare och tar bort möjligheten att kommentera. Därav växer alternativa medier.

  Gillad av 1 person

 • Bajen666

  Jag tillhör nog en av dom skriver ogenomtänkt ibland och kan häva ur mig taskiga grejer, men va fan man bara skakar av ursinne när man läser vansinnet som pågår så denna ventil Pettersson tillhandahåller är nödvändig för mitt förstånd…Tack Pettersson.

  Gilla

  • Erika

   Visst kan man bli ursinnig, så man kan krevera, men man får försöka vinnlägga sig om att skriva så hövligt man kan, under rådande omständigheter. Man kan ju också uttrycka sig ”mellan raderna”, i allegorier e d – som folk under Sovjets kommunisttid tvingades göra. Vi är där nu…… Den lede Fi (Expo o d) granskar oss. Men vår tid kommer!

   Gilla

 • Grune

  Det är nog så att de ”traditionella” medierna i Sverige är rädda för att hela dess läsekrets skall försvinna p.g.a. att dom sprider falskhet omkring sig och undanhåller Svenska folket fakta och korrekt information.
  Däremot är det så att t.ex. Petterssons blogg inte gör avkall på fakta om det som skrivs. Vill man veta sanningen måste man faktiskt läsa sånt som står i ”Petterssons blogg”

  Gilla

 • Ingemar

  Svaren är bra, och förhindrar att intervjun används i illvilligt syfte! Förpubliceringen på Petterssons försvårar också åstadkommandet av förkortningar/ändringar/tillägg i svaren innan tidningstryckningen!!

  Gillad av 1 person

  • svensk

   Har läst på SVT/SR/ vasternorrland idag och där STÄNGDE DOM KOMMENTARSFÄLTET ang. Sollefteå Sjukhus !!!!!
   VARFÖR HAR DET INTE ATT GÖRA MED ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE ????????????

   Gilla

   • Ingemar

    De har bestämst sig för att ”allas lika värde” betyder att migranterna är värda mer än alla andra. Så våra t ex åldringar som byggt upp landet räknas inte in i ” allas lika värde”, inte heller gravida SVENSKAR i Sollefteå, sjuka SVENSKAR, arbetslösa SVENSKAR samt bostadslösa SVENSKAR !!!!!!

    Gilla

 • Dan Karlsson

  Pettersson for president 🙂

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: